Bron: Youtube: heleenanna

Recalcitrante mafkees rookt buiten gele vak op perron 

‘Ik laat me door niets of niemand de les lezen’

Op perron 5b van station Eindhoven staat een cirkelvormig gebied geschilderd waarbinnen mensen mogen roken. Met een voet duidelijk buiten dat vak steekt een recalcitrante mafkees een sigaretje op: “Moet je ze nou toch zien, al die volgzame zombies. Ik laat me door niets of niemand de les lezen.”

De recalcitrante mafkees draagt een t-shirt met daarop de veelzeggende tekst ‘fuck the system’: “De overheid heeft niks te maken met wat ik wel en niet mag doen. Ik bepaal mijn eigen regels. Als ik gewoon hier wil roken dan rook ik gewoon hier. Knappe jongen die mij hier wegkrijgt.”

De mafkees ziet een conducteur op het perron verschijnen en verbergt snel zijn sigaret achter zijn rug. Als de treinmedewerker uit zicht is, zegt hij: “Ik heb gewoon schijt weet je.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

hm, ik vind de beschrijving ‘recalcitrante mafkees’ niet slaan op het feit dat die buiten het gele vak staat. Alle rokers zijn recalcitrante mafkezen ongeacht of ze binnen of buiten het gele vak staan

Reageer
gravatar

Zo was er tijdens mijn jeugd iemand* die altijd heel opstandig gele sneeuw at.

*(Ik ga niet zeggen wie het is, maar ze komt uit Scheveningen en wandelt veel in de duinen)

Reageer
gravatar

Ja ja, de recalcitrante mafkees zal wel een autonoom zijn. Zo’n luie linkse werkeloze gast die uit de gemeenschappelijk ruif vreet en zich verheven voelt boven werkende mensen die zijn uitkering betalen.

Laat me raden, hij zal wel vinden dat hij niet in staat is om voor een baas te werken omdat het zijn creatieve ontwikkeling in de weg staat. Maar eigenlijk heeft hij geen talent om iets creatiefs te bedenken.

Kortom, een loser.

Corrie.

Reageer
gravatar

Zo interessant (maar wel erg kostbaar voor ons premiebetalers) is dat zijn medische geschiedenis al vooraf op te schrijven is.
– Afhankelijk van zijn viespeukverleden tot nu toe is namelijk te zeggen welke kans op longkanker hij heeft, 100% of misschien toch iets minder.
– Uitzaaiingen zijn vervolgens wel gegarandeerd.
– Totale levensverwachting na constatering: ongeveer 1 jaar.
– Kosten behandeling voor de samenleving: ongeveer 100.000 euro.

Hoeveel schoolpleinstoere starters zouden er vandaag weer bijgekomen zijn?

Reageer
gravatar

On quay 5b from terminal Eindhoven stands a sphere shaped precinct painted where inside people may fume.
With 30 centimeters clearly outside that profession sticks a recalcitrant loony tune a cigarette up: “Must you them see them, all those followsome zombies. I let not read by anything or anyone the lesson.”

The recalcitrant loony tune carries a t-shirt with there the many saying text ‘fuck the system’:
“The government has nothing to make with what I well or not do. I declare my own lines. If I regularly fume here, than fume I here. Handsome guy who will get me away.”

The loony tune sees a conductor fade in on the quay. If the train cooperator fades out, says he: “I have regular shit, you know”

Reageer
gravatar

Er staat ‘Fuck the System’ op het t-shirt.

There stands ‘Neuk het Systeem’ on the t-shirt.

Gemiste kans, Translator.

Missed chance, Vertaler