Grevl J. Unkenoz wil weten waar hij een anagram van is

Culemborger husselt al jaren de letters van z'n naam door elkaar

Het is de vraag die Grevl J. Unkenoz al jaren bezighoudt: waarvan ben ik een anagram? De 48-jarige bankmedewerker uit Culemborg husselt elke dag de letters van zijn naam door elkaar, op zoek naar een antwoord.

Al in zijn jeugd besefte Grevl J. Unkenoz dat hij een geforceerde woordgrap moest zijn: “Met name door die letter J in het midden. Vaak is dat een noodgreep om een lollig anagram te kunnen maken. Vanaf mijn zevende ben ik gaan puzzelen, maar vooralsnog is het niet gelukt om een normale naam te construeren.”

De ouders van Unkenoz stierven toen hij twee was: “Ik kan ze dus niet meer vragen waar ik een anagram van ben. Gelukkig hebben mijn pleegouders me altijd gesteund in mijn zoektocht. In 2009 waren we even heel dichtbij toen we tot ‘Koen Vlengzjur’ kwamen. Met een beetje fantasie zou dat een Indiase naam kunnen zijn, maar echt overtuigend is dat natuurlijk niet.”

Volgende week maandag worden tv-kijkers opgeroepen om mee te puzzelen met Unkenoz, in een gezamenlijke uitzending van Tien voor Taal en Spoorloos.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Succes Grevl:

Verjongen Zulk
Nevel Zorgjunk
Velen Zorgjunk
Elven Zorgjunk
Leven Zorgjunk
Jungle Verzonk
Velg Zonnejurk
Velgje Zonk Urn
Verlegn Junk Zo
Verlegn Juk Zon
Verleng Junk Zo
Verleng Juk Zon
Velgen Jurk Zon
Verleg Junk Zon
Grenzen Jok Vul
Grenzen Juk Vlo
Grenzen Juk Vol
Zengen Jurk Vlo
Zengen Jurk Vol
Zengen Jul Vork
Vergen Jonk Zul
Vergen Jul Zonk
Vereng Jonk Zul
Vereng Jul Zonk
Verzeng Jok Nul
Verzeng Jol Kun
Verzeng Jol Nuk
Verzeng Jul Kon
Verzeng Jul Nok
Grenze Jonk Vul
Grenze Junk Vlo
Grenze Junk Vol
Grenze Jul Vonk
Vegen Jorn Zulk
Geven Jorn Zulk
Negev Jorn Zulk
Verzeg Jonk Nul
Vlerkje Zong Nu
Vlerkje Gun Zon
Vlekje Zong Urn
Verken Jong Zul
Verken Zong Jul
Kerven Jong Zul
Kerven Zong Jul
Zerken Jong Vul
Kezen Vlug Jorn
Zeken Vlug Jorn
Nevel Zong Jurk
Nevel Zorg Junk
Velen Zong Jurk
Velen Zorg Junk
Elven Zong Jurk
Elven Zorg Junk
Leven Zong Jurk
Leven Zorg Junk
Vlezen Jong Urk
Vlezen Jong Ruk
Vlezen Nog Jurk
Vlezen Rong Juk
Vlezen Norg Juk
Vlezen Rog Junk
Vlezen Rug Jonk
Velzen Jong Urk
Velzen Jong Ruk
Velzen Nog Jurk
Velzen Rong Juk
Velzen Norg Juk
Velzen Rog Junk
Velzen Rug Jonk
Zelven Jong Urk
Zelven Jong Ruk
Zelven Nog Jurk
Zelven Rong Juk
Zelven Norg Juk
Zelven Rog Junk
Zelven Rug Jonk
Vleer Zong Junk
Lever Zong Junk
Veler Zong Junk
Vezel Rong Junk
Vezel Norg Junk
Vleze Rong Junk
Vleze Norg Junk
Zelve Rong Junk
Zelve Norg Junk
Zenen Volg Jurk
Reven Jong Zulk
Veren Jong Zulk
Erven Jong Zulk
Vrezen Jong Kul
Vrezen Long Juk
Vrezen Log Junk
Vrezen Gul Jonk
Verzen Jong Kul
Verzen Long Juk
Verzen Log Junk
Verzen Gul Jonk
Zeven Jong Krul
Zeven Jong Lurk
Zeven Long Jurk
Zeven Grol Junk
Vezen Jong Krul
Vezen Jong Lurk
Vezen Long Jurk
Vezen Grol Junk
Vreze Jong Knul
Vreze Long Junk
Zever Jong Knul
Zever Long Junk
Gejk Lurven Zon
Gejk Vunzen Rol
Gejk Vunzen Lor
Gejk Verzon Nul
Gejk Vrozen Nul
Grokje Venz Nul
Jungle Vrek Zon
Jungle Verk Zon
Jungle Venz Kor
Jungle Venz Rok
Jungle Zen Vork
Jungle Ver Zonk
Jeng Korven Zul
Jeng Vorken Zul
Jeng Voren Zulk
Jeng Roven Zulk
Jeng Verzon Kul
Jeng Vrozen Kul
Jeng Vozen Krul
Jeng Vozen Lurk
Jeng Vunzer Lok
Jeng Vunzer Kol
Jeng Zuren Volk
Jeng Zuren Vlok
Jeng Vunze Krol
Jeng Vozer Knul
Jeng Zover Knul
Jongen Vrek Zul
Jongen Verk Zul
Jongen Zerk Vul
Jongen Ver Zulk
Jonge Venz Krul
Jonge Venz Lurk
Jonger Ven Zulk
Jonger Venz Kul
Verjong Nek Zul
Verjong Ken Zul
Verjong Enk Zul
Verjong En Zulk
Verjong Zen Kul
Verjong Ze Knul
Jurgen Vlek Zon
Jurgen Vel Zonk
Jurgen Venz Lok
Jurgen Venz Kol
Jurgen Zen Volk
Jurgen Zen Vlok
Rogje Venz Knul
Jorge Venz Knul
Rugje Venz Lonk
Rugje Venz Knol
Geluk Venz Jorn
Genk Verzon Jul
Genk Vrozen Jul
Genk Vunzer Jol
Geronk Venz Jul
Geknor Venz Jul
Kreng Vozen Jul
Kreng Vunze Jol
Leg Verzon Junk
Leg Vrozen Junk
Leg Vunzer Jonk
Gel Verzon Junk
Gel Vrozen Junk
Gel Vunzer Jonk
Leng Verzon Juk
Leng Vrozen Juk
Leng Vozen Jurk
Leng Vunzer Jok
Leng Vozer Junk
Leng Zover Junk
Logen Venz Jurk
Ongel Venz Jurk
Gloren Venz Juk
Golven Zen Jurk
Vlogen Zen Jurk
Volgen Zen Jurk
Gluren Venz Jok
Orgel Venz Junk
Gerol Venz Junk
Volger Zen Junk
Velg Jurken Zon
Velg Zonen Jurk
Velg Onzen Jurk
Velg Onzer Junk
Velg Rozen Junk
Velg Zuren Jonk
Gen Verzonk Jul
Eng Verzonk Jul
Gonzen Vrek Jul
Gonzen Verk Jul
Gonzen Vel Jurk
Zongen Vrek Jul
Zongen Verk Jul
Zongen Vel Jurk
Zorgen Vel Junk
Zeng Volkje Urn
Zeng Vlokje Urn
Zeng Jonker Vul
Zeng Vonkje Rul
Zeng Jurken Vlo
Zeng Jurken Vol
Zeng Vorkje Nul
Zeng Korven Jul
Zeng Vorken Jul
Zeng Olven Jurk
Zeng Loven Jurk
Zeng Venlo Jurk
Zeng Lurven Jok
Zeng Lover Junk
Zeng Vloer Junk
Verg Jonken Zul
Verg Zonken Jul
Verg Lozen Junk
Verg Nozel Junk
Verg Zolen Junk
Zeg Knorven Jul
Zeg Lurven Jonk
Lurkje Ven Zong
Lurkje Venz Nog
Junken Vel Zorg
Jonker Venz Gul
Jonker Zen Vlug
Jurken Vel Zong
Jurken Venz Log
Jurken Zen Volg
Rukje Venz Long
Elk Vunzer Jong
Lek Vunzer Jong
Kleur Venz Jong
Zurkel Ven Jong
Vlerk Zeun Jong
Vlek Zuren Jong
El Ven Zorgjunk
Vel En Zorgjunk
Ge Ven Jorn Zulk
Ge Venz Jonk Rul
Ge Venz Junk Rol
Ge Venz Junk Lor
Ge Venz Jul Ronk
Ge Venz Jul Knor
Ge Venz Jorn Kul
Eg Ven Jorn Zulk
Eg Venz Jonk Rul
Eg Venz Junk Rol
Eg Venz Junk Lor
Eg Venz Jul Ronk
Eg Venz Jul Knor
Eg Venz Jorn Kul
Gejk Vel Zon Urn
Gejk Ren Vul Zon
Gejk Ven Rul Zon
Gejk Ven Zul Nor
Gejk Venz Rol Nu
Gejk Venz Lor Nu
Gejk Venz Rul On
Gejk Zen Vlo Urn
Gejk Zen Vol Urn
Gejk Zen Vul Nor
Gejk Ver Nul Zon
Gejk Ver Zul Non
Jeng Vlerk Nu Zo
Jeng Vlek Urn Zo
Jeng Kern Vul Zo
Jeng Rek Vul Zon
Jeng Vrek Nul Zo
Jeng Vrek Zul On
Jeng Verk Nul Zo
Jeng Verk Zul On
Jeng Zerk Vlo Nu
Jeng Zerk Vol Nu
Jeng Zerk Vul On
Jeng Vel Urk Zon
Jeng Vel Ruk Zon
Jeng En Vork Zul
Jeng Ven Krul Zo
Jeng Ven Lurk Zo
Jeng Ven Kor Zul
Jeng Ven Rok Zul
Jeng Venz Uk Rol
Jeng Venz Uk Lor
Jeng Zen Kor Vul
Jeng Zen Rok Vul
Jeng Zen Urk Vlo
Jeng Zen Urk Vol
Jeng Zen Ruk Vlo
Jeng Zen Ruk Vol
Jeng Re Vonk Zul
Jeng Re Zonk Vul
Jeng Er Vonk Zul
Jeng Er Zonk Vul
Jeng Ver Knul Zo
Jeng Ver Kul Zon
Jeng Ver Zulk On
Jeng Ver Kon Zul
Jeng Ver Nok Zul
Jeng Ze Volk Urn
Jeng Ze Vlok Urn
Jeng Ze Ronk Vul
Jeng Ze Knor Vul
Jeng Ze Vonk Rul
Jeng Ze Vork Nul
Keg Ven Jorn Zul
Keg Venz Jol Urn
Keg Venz Jul Nor
Keg Zen Jorn Vul
Gek Ven Jorn Zul
Gek Venz Jol Urn
Gek Venz Jul Nor
Gek Zen Jorn Vul
Genk Ver Jul Zon
Genk Ze Jorn Vul
Kreng Je Vul Zon
Kreng Ven Jul Zo
Leg Ven Jurk Zon
Leg Venz Jok Urn
Leg Venz Jurk On
Leg Venz Juk Nor
Leg Venz Jorn Uk
Leg Ver Junk Zon
Gel Ven Jurk Zon
Gel Venz Jok Urn
Gel Venz Jurk On
Gel Venz Juk Nor
Gel Venz Jorn Uk
Gel Ver Junk Zon
Leng Ven Jurk Zo
Leng Ver Junk Zo
Leng Ver Juk Zon
Velg Je Zonk Urn
Velg En Jurk Zon
Velg Ren Junk Zo
Velg Ren Juk Zon
Velg Zen Jok Urn
Velg Zen Jurk On
Velg Zen Juk Nor
Velg Zen Jorn Uk
Velg Re Junk Zon
Velg Er Junk Zon
Velg Ze Jonk Urn
Velg Ze Junk Nor
Velg Ze Jurk Non
Velg Ze Jorn Kun
Velg Ze Jorn Nuk
Gen Vrek Jul Zon
Gen Verk Jul Zon
Gen Vel Jurk Zon
Gen Venz Jok Rul
Gen Venz Juk Rol
Gen Venz Juk Lor
Gen Venz Jol Urk
Gen Venz Jol Ruk
Gen Venz Jul Kor
Gen Venz Jul Rok
Gen Zen Jurk Vlo
Gen Zen Jurk Vol
Gen Zen Jul Vork
Gen Ver Jonk Zul
Gen Ver Jul Zonk
Eng Vrek Jul Zon
Eng Verk Jul Zon
Eng Vel Jurk Zon
Eng Venz Jok Rul
Eng Venz Juk Rol
Eng Venz Juk Lor
Eng Venz Jol Urk
Eng Venz Jol Ruk
Eng Venz Jul Kor
Eng Venz Jul Rok
Eng Zen Jurk Vlo
Eng Zen Jurk Vol
Eng Zen Jul Vork
Eng Ver Jonk Zul
Eng Ver Jul Zonk
Zeng Je Volk Urn
Zeng Je Vlok Urn
Zeng Je Ronk Vul
Zeng Je Knor Vul
Zeng Je Vonk Rul
Zeng Je Vork Nul
Zeng Vrek Jol Nu
Zeng Vrek Jul On
Zeng Verk Jol Nu
Zeng Verk Jul On
Zeng Vel Jok Urn
Zeng Vel Jurk On
Zeng Vel Juk Nor
Zeng Vel Jorn Uk
Zeng En Jurk Vlo
Zeng En Jurk Vol
Zeng En Jul Vork
Zeng Ren Jok Vul
Zeng Ren Juk Vlo
Zeng Ren Juk Vol
Zeng Ven Jok Rul
Zeng Ven Juk Rol
Zeng Ven Juk Lor
Zeng Ven Jol Urk
Zeng Ven Jol Ruk
Zeng Ven Jul Kor
Zeng Ven Jul Rok
Zeng Re Jonk Vul
Zeng Re Junk Vlo
Zeng Re Junk Vol
Zeng Re Jul Vonk
Zeng Er Jonk Vul
Zeng Er Junk Vlo
Zeng Er Junk Vol
Zeng Er Jul Vonk
Zeng Ver Jok Nul
Zeng Ver Jol Kun
Zeng Ver Jol Nuk
Zeng Ver Jul Kon
Zeng Ver Jul Nok
Erg Vel Junk Zon
Erg Ven Jonk Zul
Erg Ven Jul Zonk
Erg Venz Jok Nul
Erg Venz Jol Kun
Erg Venz Jol Nuk
Erg Venz Jul Kon
Erg Venz Jul Nok
Erg Zen Jonk Vul
Erg Zen Junk Vlo
Erg Zen Junk Vol
Erg Zen Jul Vonk
Verg Je Knul Zon
Verg Je Zulk Non
Verg Je Zonk Nul
Verg Nek Jul Zon
Verg Ken Jul Zon
Verg Enk Jul Zon
Verg El Junk Zon
Verg Nel Junk Zo
Verg Nel Juk Zon
Verg En Jonk Zul
Verg En Jul Zonk
Verg Zen Jok Nul
Verg Zen Jol Kun
Verg Zen Jol Nuk
Verg Zen Jul Kon
Verg Zen Jul Nok
Verg Ze Jonk Nul
Zeg Vlek Jorn Nu
Zeg Nek Jorn Vul
Zeg Ken Jorn Vul
Zeg Enk Jorn Vul
Zeg Vrek Jul Non
Zeg Verk Jul Non
Zeg Vel Jonk Urn
Zeg Vel Junk Nor
Zeg Vel Jurk Non
Zeg Vel Jorn Kun
Zeg Vel Jorn Nuk
Zeg Ren Jonk Vul
Zeg Ren Junk Vlo
Zeg Ren Junk Vol
Zeg Ren Jul Vonk
Zeg Ven Jonk Rul
Zeg Ven Junk Rol
Zeg Ven Junk Lor
Zeg Ven Jul Ronk
Zeg Ven Jul Knor
Zeg Ven Jorn Kul
Zeg Ver Jonk Nul
Je Vlerk Zong Nu
Je Vlerk Gun Zon
Je Vlek Zong Urn
Je Kern Vlug Zon
Je Kern Zong Vul
Je Vrek Zong Nul
Je Verk Zong Nul
Je Zerk Vlug Non
Je Ren Vlug Zonk
Je Ven Rong Zulk
Je Ven Norg Zulk
Je Ven Zong Krul
Je Ven Zong Lurk
Je Ven Zorg Knul
Je Venz Grok Nul
Je Venz Long Urk
Je Venz Long Ruk
Je Venz Grol Kun
Je Venz Grol Nuk
Je Venz Gul Ronk
Je Venz Gul Knor
Je Venz Nog Krul
Je Venz Nog Lurk
Je Venz Rong Kul
Je Venz Norg Kul
Je Venz Gun Krol
Je Venz Rog Knul
Je Venz Rug Lonk
Je Venz Rug Knol
Je Zen Vlug Ronk
Je Zen Vlug Knor
Je Ver Zong Knul
Vlerk Ze Jong Nu
Vlek Ze Jong Urn
Vlek Ze Gun Jorn
Nek Ven Zorg Jul
Nek Venz Rog Jul
Nek Venz Rug Jol
Nek Ver Jong Zul
Nek Ver Zong Jul
Nek Ze Vlug Jorn
Ken Ven Zorg Jul
Ken Venz Rog Jul
Ken Venz Rug Jol
Ken Ver Jong Zul
Ken Ver Zong Jul
Ken Ze Vlug Jorn
Enk Ven Zorg Jul
Enk Venz Rog Jul
Enk Venz Rug Jol
Enk Ver Jong Zul
Enk Ver Zong Jul
Enk Ze Vlug Jorn
Kern Ven Zog Jul
Kern Ze Jong Vul
Rek Ven Jong Zul
Rek Ven Zong Jul
Rek Venz Nog Jul
Rek Venz Gun Jol
Rek Zen Jong Vul
Vrek En Jong Zul
Vrek En Zong Jul
Vrek Zen Nog Jul
Vrek Zen Gun Jol
Vrek Ze Jong Nul
Verk En Jong Zul
Verk En Zong Jul
Verk Zen Nog Jul
Verk Zen Gun Jol
Verk Ze Jong Nul
Zerk Vel Jong Nu
Zerk En Jong Vul
Zerk Ven Nog Jul
Zerk Ven Gun Jol
El Ven Zong Jurk
El Ven Zorg Junk
El Venz Jong Urk
El Venz Jong Ruk
El Venz Nog Jurk
El Venz Rong Juk
El Venz Norg Juk
El Venz Rog Junk
El Venz Rug Jonk
El Ver Zong Junk
Nel Ven Zorg Juk
Nel Ven Zog Jurk
Nel Venz Rog Juk
Nel Venz Rug Jok
Nel Ver Zong Juk
Nel Ver Zog Junk
Rel Ven Zong Juk
Rel Ven Zog Junk
Rel Venz Jong Uk
Rel Venz Nog Juk
Rel Venz Gun Jok
Vel En Zong Jurk
Vel En Zorg Junk
Vel Ren Zong Juk
Vel Ren Zog Junk
Vel Zen Jong Urk
Vel Zen Jong Ruk
Vel Zen Nog Jurk
Vel Zen Rong Juk
Vel Zen Norg Juk
Vel Zen Rog Junk
Vel Zen Rug Jonk
Vel Re Zong Junk
Vel Er Zong Junk
Vel Ze Rong Junk
Vel Ze Norg Junk
En Venz Grok Jul
En Venz Log Jurk
En Venz Grol Juk
En Zen Volg Jurk
En Ver Jong Zulk
Ren Venz Kog Jul
Ren Venz Gok Jul
Ren Venz Log Juk
Ren Venz Gul Jok
Ren Zen Volg Juk
Ren Zen Vlug Jok
Ren Ze Volg Junk
Ren Ze Vlug Jonk
Ven Zen Grok Jul
Ven Zen Log Jurk
Ven Zen Grol Juk
Ven Re Jong Zulk
Ven Er Jong Zulk
Ven Ze Jong Krul
Ven Ze Jong Lurk
Ven Ze Long Jurk
Ven Ze Grol Junk
Venz Re Jong Kul
Venz Re Long Juk
Venz Re Log Junk
Venz Re Gul Jonk
Venz Er Jong Kul
Venz Er Long Juk
Venz Er Log Junk
Venz Er Gul Jonk
Zen Re Volg Junk
Zen Re Vlug Jonk
Zen Er Volg Junk
Zen Er Vlug Jonk
Zen Ver Jong Kul
Zen Ver Long Juk
Zen Ver Log Junk
Zen Ver Gul Jonk
Ver Ze Jong Knul
Ver Ze Long Junk

Reageer
gravatar

Hmm, existentiële crisis!

Misschien iets voor Astro TV?
Daar kunnen ze het gewoon vragen.
Die mensen zijn zó goed!

Ben benieuwd.

Reageer