Bron Marko Vombergar/Aleteia, Wikimedia Commons

‘We moeten niet zo snel oordelen’ – 5 controversiële uitspraken van de paus

Kerkvorst zet partijen tegen elkaar op

Over paus Franciscus wordt vaak gezegd dat hij zo mild en verzoenend is, maar ondertussen laat de bekendste inwoner van Vaticaanstad steeds meer zijn ware gezicht zien. Onlangs was hij nog onnodig grof tegen de Amerikaanse politicus Donald Trump door te insinueren dat de man geen goede christen is. De onderstaande controversiële uitspraken spreken voor zich: deze man is de weg kwijt.

“In de woorden van Jezus is geen rechtvaardiging te vinden voor racisme.”
Deze bizarre uitspraak van de paus was tegen het zere been van veel racisten en veroorzaakten rassenrellen in onder meer Johannesburg, São Paolo en Venray. Later kwam de Paus hier onder publieke druk op terug door te zeggen dat hij slechts een gesprek wilde beginnen over de omgang met racisme in de 21e eeuw. Maar door zijn consequente weigering om donkere mensen bij de naam te noemen strijkt hij veel mensen buitensporig hard tegen de haren in.

“Drugs, geweld en corruptie vormen een bedreiging voor de menselijke waardigheid.”
De kerkvorst noemde in Mexico drugskartels ‘handelaren van de dood’. Volgens waarnemers zet hij daarmee de maatschappelijke verhoudingen nodeloos op scherp. “Als er straks weer 23 lichamen aan een viaduct hangen kan Franciscus niet zeggen dat hij er niets mee te maken heeft,” aldus drugsbaron Gustavo “el cochino” Martínez. “Ook al ben ik degene die ze de keel heeft doorgesneden, de paus heeft het klimaat geschapen.”

“In sommige omstandigheden is het gebruik van condooms te rechtvaardigen.”
Voorbehoedsmiddelen zijn al jaren een gevoelig onderwerp in de katholieke kerk, dus toen de paus zich versprak en het gebruik van condooms ‘in bepaalde omstandigheden’ vergoelijkte, voelden veel van zijn kardinalen zich gepasseerd.

“Wie ben ik om te oordelen?”
Oordelen is de kern van het geloof. Er bestaat binnen de Christelijke traditie zelfs een speciale feestdag voor: de Dag des Oordeels. Paus Franciscus zaagt al jaren aan de fundamenten van dit feest door in twijfel te trekken of we wel mogen oordelen. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Bovendien: het is een beetje een cliché.

“Laten we hopen dat Israëli’s en Palestijnen hun dialoog hervatten en tot een overeenkomst komen die het beide volken mogelijk maakt in harmonie samen te leven.”
Deze uitspraak deed de paus tijdens zijn kersttoespraak. Priester Antoine Bodar: “Het is natuurlijk compleet belachelijk om aan te nemen dat Joden (de moordenaars van Christus) en moslims (afvalligen) in harmonie kunnen leven in het Heilige Land. De initiator van de Eerste Kruistocht paus Urbanus II, dat was nog eens een vent. Die had wel raad geweten met de situatie.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Waarom O Wiemersma, haal jij uitgerekend nu die neo-Marxistische kretologie weer tevoorschijn vanonder jouw Buis van Eustachius? Immers: oor-deelt niet, opdat ge niet ge-oor-deeld zult worden. Kom er rond voor uit en zeg dan gewoon “Hamer, Sikkel en Aambeeld”, in gerontologisch Sovjets.

gravatar

Zoek dan ook nog even “Borrequito” op, als je toch bezig bent. Dan weet je gelijk hoe de EU denkt over Mark Rutte’s voorzitterschap van die club.

gravatar

Evengoed was ooit “het oor te luisteren leggen” een vroege vorm van wat NSA en AIVD nu elektronisch doen. In een wat verder verleden was het begrip “zijn laatste oortje versnoept hebben” een aanduiding dat iemand naar het oordeel van banken niet meer kredietwaardig was en overgeleverd was aan bijstand en oor-verdovende drukte op de plaatselijke voedselbank. Meer exact: men was dan op een oor na gevild en kreeg bancair het vel over de oren getrokken. Rustig op één oor liggen was dan niet meer mogelijk. Wat restte was dan hooguit nog oor-schelpen zoeken op het strand, bij laagwater natuurlijk.

gravatar

Dankjewel, Hagenees. Maar beter staken we hier de variaties op het thema “oor”. Voordat iemand zich een oor aangenaaid voelt en in oorverdovend volume van zijn verontwaardiging blijk geeft. Een mooie manier om deze causerie af te ronden is in de oor-spronkelijke stijl van Zijne Heiligheid Franciscus, met een oor-lam: “Oora et Lab-oora”, niet erg oor-igineel, maar ja ‘t is maandagmorgen, wat wil je? Ik heb een zwaar weekend achter de rug.

gravatar

Ik vermoed dat confrère Wiemersma ambtshalve werkzaam is in de KNO-sfeer: “oor-konde, oor-spiegel en oor-vijg” wekken sterke associaties met de keel/neus/oor-sfeer. Eén kritische opmerking: voor ‘oorvijg’ is tegenwoordig het -evenzeer archaïsche- muilpeer meer gepast. Eveneens in de fruitsfeer, maar naar idee van de LTO-lobby in Den Haag minder confronterend dan het begrip “vijg”, dat culinair teveel wordt geassocieerd met ‘paardenvijg’ of ‘kamelenvijg’). De commerciële omroepen klagen over vijgelijke contaminatie van hun formats “: Masterchef” en “My Kitchen Rules”.

gravatar

Had iemand hier iets anders verwacht?
Zijn vroege suggesties zouden konsekwenterwijze opheffen van het Vaticaan betekenen. Maar de eerlijkheid van bijv. Luther is een brug te ver voor een paus.

Reageer
gravatar

Zeg dat nou niet té hard, Kees. Franciscus is de eerste pontifex die zich een niet-Lutherse bruggenbouwer mag noemen. Zijn enige voorganger die dat ook deed was Johannes XXIII maar die maakte geen kostbare en langdurige reizen naar verre geloofsverwanten overzee. Franciscus was wél de eerste die zijn evenknie (de patriarch van Moskou en omstreken) opzocht om te kijken of er iets goed te maken viel, maar geen van beiden bleek bereid zijn religieuze monopolie-positie op te geven. Fransciske heeft de VN toegesproken en ook met een getulbande hotemetoot van Soennitisch/Islamitische zijde thee gedronken, maar deze heeft de moordlust van zijn I.S. bendes nog niet merkbaar kunnen verminderen. Als er één paus bruggen bouwt, dan is het Franciscus wel. Hij praat zelfs met en tegen buitenkerkelijken. Maar zoals je zegt, eerlijkheid over intern jeugdmisbruik, is nog even ver te zoeken.

gravatar

Ha, weerom eenen schandaleusch opgekrast stukje tekst van enkeele heijdenen, behept met eene chronische kortzigtigheijd! Onze Keurvorsgt set nimmer goedgelovighe sielen tegen elkander op. Eene signaleerende consgtateringh rigtingh deeschch met elkander opgesadelde volk’ren valt hun slegtsch ten deel. Pausch Louisch Franciscusch van Gael sijt eene goet katholiek, respecteert ‘t celibaet in woort ende geschrift, ende saegt nimmer aen d’n troon. D’n Judasch Bodar, de ratelende adder uijt de Laaghe Landen, sijt de ware verrader. ‘t Predikt celibatair ende vroom te leven, maer sijne kloten sullen nimmer blauw uijtstralen.

Reageer
gravatar

Dat zegt niks Ouweltje,

Donald Trumpet heeft zichzelf ook heilig verklaard, net zoals dat bij een zelfbewuste paus gebruikelijk was.