Bron YT - RTL Nieuws

DE SPELD CHECKT: ‘Daar moet een piemel in’

Grotendeels onwaar

‘Daar moet een piemel in’, het wordt steeds vaker en steeds harder geroepen. Maar is het ook waar? De Speld ging het voor u na en kwam tot de volgende conclusie.

Grotendeels onwaar – In de meeste gevallen wordt bij deze bewering niet gespecificeerd om welke piemel het gaat en waar hij precies in moet. Dat maakt het lastig om het waarheidsgehalte van de uitspraak na te gaan. In algemene zin kan wel gesteld worden dat het nooit wettelijk verplicht is ergens een piemel in te stoppen. In sommige gevallen is het zelfs verboden, zeker in het openbaar.

Er zijn wel situaties denkbaar waarin de eigenaar van een piemel dringend wordt verzocht hem ergens in te stoppen, maar dat is hoogstens een morele verplichting, geen juridische.

Uit het woord ‘moet’ spreekt veel urgentie, maar de cijfers lijken dat beeld tegen te spreken. Hoewel er geen directe cijfers worden bijgehouden van de vraag naar piemels, maar demografische gegevens bieden mogelijk enige houvast. De hoeveelheid kinderen per vrouw is bijvoorbeeld gedaald van 2,57 in 1970 tot 1,71 nu (CBS). Het aantal huwelijken per 1000 inwoners is in diezelfde periode afgenomen van 9,5 tot 3,9. Deze cijfers zeggen natuurlijk niet iets over de verplichting er een piemel in te stoppen, maar ze lijken er wel op te wijzen dat het met die urgentie wel meevalt.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Op de bijgevoegde foto bij dit artikel zijn een twintigtal mensen te zien, die om een dergelijke paal verzoeken.

Wellicht dat er onder enkele welgeschapen asielzoekers de genegenheid bestaat aan dit verzoek ruimhartig gehoor te geven.

Reageer
gravatar

Trendvolger, nog eens op de foto gekeken, maar een groot deel van dit publiek is van de mannelijke kunne, vergrijsd en verrimpeld. Het lijkt me dat ‘welgeschapen asielzoekers’ niet warm zullen lopen voor een penale bijdrage in dit auditorium. Bovendien: niet elke asielzoeker is ‘well hung’.

gravatar

Patrick, maak je zorgen: geen vrije tijd, het is een betaalde baan. Dat is nog eens fucking debiel, niet?
Nou ja, niet voor jou en mij weggelegd. Sukkels.

gravatar

“Daar moet een piemel in” is een nieuw spreekkoor van ADO Den Haag, ontwikkeld na een collega van mijzelf bij de harde kern van de club. Het heeft betrekking op de Chinese gewoonte om hondenlul toe te voegen aan de soep. “Daar moet een piemel in”, dient dus te worden gelezen als “aan de soep dient men hondenlul toe te voegen”. Maar dat bekt niet zo lekker.

Reageer
gravatar

Gezien de hoge mate van devolutie lijkt het me raadzaam nergens meer een piemel in te steken teneinde de mensheid uit te laten sterven. Dat lijkt me voor alle partijen het beste, zeker voor de partij voor de dieren.

Reageer
gravatar

Gezien de dalende geboortecijfers en de daarmee samenhangende onbetaalbaarheid van de vergrijzing kan uit de genoemde cijfers wel degelijk enige urgentie worden gedesilleerd inzake het inserteren van piemels…

Reageer
gravatar

Om enigsinds een serieuze reactie tegeven op dit onderzoek.

Vanaf 1970 is het gebruik van voorbehoedmiddelen vergroot en ook de vrouwen emancipatie. Daarnaast zijn woorden als ´´friends with benifits´´en ´´sex buddy´´ iets van de laaste jaren. Aan de andere kant ook ´´reaguurder´´ wat gelijk staat aan een sexloos leven. Al met al, goed ontbijten is gezond!

Reageer
gravatar

Ik ben het oneens met de conclusie. Uit de gegeven cijfers over geboorteafname blijkt juist een zeer grote urgentie om piemels in vrouwen te steken om vergrijzing tegen te gaan.

Reageer
gravatar

Ik denk dat we hier eindelijk het grote conflict van het migratiedebat zien. Aan de ene kant staat natuurlijk een groep van hooggeleerde demografen, die uit de vergrijzende trends van de afgelopen jaren hebben afgeleid dat er niet genoeg mensen zijn om onze economie te ondersteunen in de toekomst. Dit probleem willen zij ondervangen door het uitnodigen van grote aantallen werkgrage vluchtelingen. De andere groep, hoog opgeleide demografen, zien de oplossing in versterking van de lokale bevolkingsgroei door een vergroting van het aantal seksuele contacten: ‘daar moet een piemel in’ is de pakkende slogan waarmee zij hun standpunt ondersteunen.

gravatar

Nee, er moet juist een piemel af bij schreeuwers die vinden dat er ergens eentje in moet.
Met een beetje geluk komt er dan weer bloed en daarmee zuurstof bij de hersenen.

Reageer
gravatar

Een alternatief is natuurlijk om er bij die schreeuwers een paar piemels in te stoppen.
Ikzelf bedank voor de eer, maar er zijn er genoeg die de schreeuwers graag even anaal oprekken

gravatar

In je onderbroek. Niks strak.
Als je je maar inhoud en er in houd en er hem er alleen maar uithaald op het gewenste moment als een strak in gedachte bewogen aftreksel.