Neerlandici rouwen om overleden tijd

Ongelukkige naamval wordt tempus fataal

Neerlandici hebben met verslagenheid gereageerd op het nieuws van de recentelijk overleden tijd. De tempus kwam om het leven door een ongelukkige naamval van de overtreffende trap.

Taalwetenschapper Bert Bokhoven ontdekte de tijd kort na de fatale accusatief. Op dat moment was hij nog tegenwoordig: “Het was vreselijk om hem als lijdend voorwerp te zien, juist omdat hij zo’n krachtige persoonsvorm had. Helaas mochten toegesnelde hulpwerkwoorden niet meer baten.”

Uit de zinsontleding is gebleken dat de tijd uiteindelijk overleed aan een verbuiging van zijn lidwoord. Zijn toch al zwakke werkwoord kon die onregelmatige samentrekking van zijn woordgeslacht niet aan.

Bokhoven noemt de overleden tijd een enorm gemis voor de Nederlandse taal: “We zullen immer actieve vorm nooit vergeten. Zijn tijd in onze taal was nog lang niet voltooid. Hij had nog een hele toekomende tijd voor zich.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het is totaal off topic, maar ik wil hier wel even kwijt dat ik -teruglezend in oude jaargangen van De Speld- Jeettje en Van Mathenesse erg mis in deze kolommen. Er is weinig vervanging op hun niveau van communiceren. Van Bøs Showfør horen we ook nog maar weinig. Een verlies, wat ik u brom. Maar honni soit, qui mal y pense.

gravatar

Ben ik zo ontzettend met u eens! Jeettje nog aan toe.
Maar ja, werd een wat irritant machtsbelust volkje he, dat de boel hier dicht begon te woekeren. Heel jammer, met zoveel karakter en stijl en zo.
Diep treurig en sindsdien kaal hier, maar ja…

gravatar

Wees niet té bescheiden, beste Staekerfven, H.J. en heb geduld; er groeit inmiddels al weer literair talent op verbrande, gekaalde vlakten tussen opschietend onkruid, zelfklonende papegaaien en kortheidsapostelen.

gravatar

Geraldine, waarom nu weer doen alsof ‘tijd’ exclusief mannelijk zou zijn; vanwege Vadertje Tijd? Tijd is niet apert mannelijk, noch vrouwelijk, eerder onzijdig. Hoewel hier het lidwoord “de” een sturende rol speelt, ware “het tijd” relevanter geweest. Et nunc? Bij twijfel overschakelen naar Amerikaans eufemisme: “Our dearly departed (Time) “? Toekomstige tijd passeert het “heden”, op weg om snel verleden te worden, zoals wij allemaal. Ach, laat ook maar. Vooral zo doorgaan beste Geraldine, er schuilt een schuchtere filosofe in jou. “Es sind, Ach, zwei Seelen in meiner Brust “of “Zwei Brusten in meiner Seele”

gravatar

“Verleden” is een continu doorgaand proces; immers elk woord dat gesproken, geschreven, gedacht wordt is bij de laatste letter(greep) al geschiedenis geworden. Uiteindelijk worden wij allen verleden tijd. Grafredes door nabestaanden (testamentair begunstigd of niet) zijn onvermijdelijk gevat in termen van overleden tijd (voltooid óf onvoltooid). Maar ook v.v.t.t., o.v.t.t. en zelfs o.t.t.v. worden bedreigd; dat de Taalunie (o.l.v. Bert Bokhoven) zich eens hierover buige (aanvoegende wijs; géén imperatief)

Reageer
gravatar

Binnentredende door de open deuren van uw opening… men constatere dat er sprake is van een bedreiging voor alle vormen van tijd, lettende op de achterwaartse voortschrijding van het zwaar onderschatte verleden.
In de fysica vinde men oplossingen voor kwetsbaarheden van de concreetheid van tijd door het introduceren van potentialen en potentiaalvelden rond allerhande singulariteiten. Men zoude het conjunctief kunnen zien als een aanzet voor potentaalvelden. Pleite daar voor.

gravatar

Zo zie je maar hoe gevaarlijk ver de invloed van de Koran strekt. Maar onze minister president blaaijft (samentrekking van blijft, bleef, zal blijven) de andere kant op kijken. Ik zal daar hevige Kamervragen over gaan stellen want wie nu nog niet de ogen opent gaat ten onder.

Reageer
gravatar

De dood is als een slaap. Na de dood ontvouwt er zich voor het geestesoog een programma waar zin en onzin gescheiden worden. Men projecteert de onbewuste processen op het projectiescherm dat de nieuwe realiteit uitmaakt om er een verhaal van te maken. De onzin wordt afgelegd. Het kaf wordt als het ware van het koren gescheiden, en komt met de ontbinding van het achtergebleven lichaam terecht op een forum zoals dit: de grammatica wordt van de (innerlijke) taal losgeschud.

Reageer
gravatar

In de levensstroom die tot stilstand is gekomen verdwijnt de droesem als het ware naar de bodem van de vijver, de dood waar Narcissus, onbewust van de aard van zijn omgeving, op zijn eigen imago contempleert. Inderdaad, de helderziende neemt paranormaal de overledenen waar op het astrale gebied waar zij hun onvervulde begeerten zien uitgewerkt.

gravatar

Deze mystieke onzin leest als een credo. Wordt de overleden tijd hierbij heilig verklaard en geconfisqueerd voor de een of andere religie?
Rekenen Ma en Taalunieversum neerlandistiek tot de alfa- of pseudowetenschap?

gravatar

Ik vindt deze tijd verkeerd. Laten wij ons gaan en alles si richten op de o.v.t.t. de onvoltooid toekomende tijd. Deze zullen wij nog kunnen gaan bijsturen. De Nederlandse taal zal wel kunnen overleven mits wij als eerste het Limburgs en het fries zullen laten doodbloeden. In polen Oekraïne Siberië en Brazilië bevinden zich nog steeds Hollands sprekende dorpen. En men is daar blij en verheugd dat deze taal heeft weten te overleven.

Reageer
gravatar

Merkwaardig verschijnsel dat de Nederlandse taal het fanatiekste verdedigd wordt door mensen die zelf amper een correcte Nederlandse zin op papier kunnen krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over de inhoud.

gravatar

Ik heb al vaker gewaarschuwd tegen het gebruik van de overbodige trap (de eerste ooit, de grootste ooit). Nou zie je eens wat daar van komt!

Reageer
gravatar

Was er dan geen enkel bijvoegelijk naamwoord of een voornaamwoord dat de tijd kon redden? Hoe kon dit gebeuren? Ik heb er niet genoeg vragende voornaamwoorden voor. Hoe, wat en waarom?…Ook leestekens schieten hier tekort.

Reageer
gravatar

Behalve na ik en voor je is dood geen tijd maar een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord of een bijwoordelijke bepaling.

gravatar

“overleed aan een verbuiging van zijn lidwoord”

Oef … Alleen al het lezen hiervan doet pijn.

Reageer
gravatar

Een groep tijdig ingezette modale hulpwerkwoorden zou misschien iets hebben kunnen uitrichten. Maar omdat ‘t vijf voor twaalf bleek, ontbrak de tijd daartoe.

Reageer
gravatar

Ik leef mee met vadertje tijd!

Door het wegvallen van de verleden tijd, wordt zijn gezinnetje weer kleiner. Hij moet maar troost vinden bij de toekomende en voltooid verleden tijd.

Reageer
gravatar

Vindt hij die juist niet nu in de onvoltooide tijd?

gravatar

Laten we met zijn allen ook dankbaar zijn voor zijn creatieve geest en dat wat hij voor ons heeft gerealiseerd in zijn verleden voltooide, en voor onze toekomstige vrije tijd (VVVT en TVT).

(Graag zou ik hier een reverente referentie maken aan zijn voorgangers (eeuwig stralende geofysici) die de sprookjesachtige belevenissen van Gauss en de heilige kringintegraal optekenden in de almanak ’91 van de Utrechtse Geologen Vereniging, helaas, het internet vertoont hier de voorspelde…

Reageer
gravatar

Jammer dat alle meewerkende voorwerpen passief hebben toegekeken en deze tijdsbepaling zo hebben laten lopen. Hopelijk zijn er bij de uitvaart veel betrekkelijk voornaamwoorden gesproken

Reageer
gravatar

Na het lezen is er altijd nog wel tijd voor een nawoord met errata, corrigendum en addendum gevolgd door een voorwoord van de verdere uitleg.

gravatar

Lieve Corrie,

Ik leef met jou mee.
Om het artikel te begrijpen moet je helaas iets langer het basisonderwijs hebben bezocht.

gravatar

Lieve Plien,

Precies, jij kan het weten, na 6 keer in groep 2 te zijn blijven zitten!

gravatar

Lulletje,

Inderdaad moest ik in de tweede klas zes keer na vier uur blijven zitten, omdat ik zo brutaal was om de leerkracht te verbeteren bij het rekenen.

Toen ook nog eens bleek dat ik op elk gebied beter was dan alle leerkrachten van alle scholen in de stad en wijde omgeving bij elkaar, mocht ik op vijfjarige leeftijd gelijk door naar klas zes van het stedelijk gymnasium.

Nou is het weer jouw beurt om te liegen.

gravatar

Gaat dit over de verloren tijd van het achtuurjournaal?
Veel te snel in elk geval.. Wat een respectloze situatie is dit, die denkbeeldige bommen hadden ook kunnen afgaan hè, zouden jullie dat op je geweten willen hebben?

Reageer
gravatar

Wij GVG hebbe meeste te lijden over rassiste van die Hollandze varkenskop.Van Wilders.

Maar ik blijve ons goed Moslim lijden.

Jullie lijde aan haat voor ons.

gravatar

Typische humorloze opmerking van een geiteneuker!

Dit draadje heeft in het heden en verleden niets met moslims, islam, Wilders of met doperwtjes te maken, dus scheer je weg.

Anders stuur ik Corrie op je af!

(PS. Is het nou geiteneuker of geitenneuker )

gravatar

Wij GVG hebbe meeste te lijden over rassiste van die Hollandze varkenskop.Van Wilders.

Maar ik blijve ons goed Moslim lijden.

Jullie lijde aan haat voor ons.

gravatar

Geiteneuker / geitenneuker
Wat is juist: geiteneuker of geitenneuker?

Volgens het officiële Groene Boekje (2005) is alleen geitenneuker juist. Volgens onze eigen spellinggids, het Witte Boekje (2011), mag geiteneuker ook.
Net als miereneuker.

Ook telefonisch bereikbaar.

gravatar

Genootschap Onzetaal,

Ik heb nog een paar vraagjes.

Welk nummer??

gravatar

Geiteneuker / geitenneuker

Het antwoord op uw vraag:

Het is een verschil van inzicht, of men één geit neukt of meerdere geiten. Het Groene Boekje gaat ervan uit dat het enkel meervoud kan zijn. Echter wij vinden dat het ook kan voorkomen dat men één enkele geit neukt, ook in het geval dat niet een eenmalige aangelegenheid is.

Uw vragen kunnen ook telefonisch beantwoord worden.
Niet gratis.

gravatar

Wat is gebeurd dat is geweesT. Lering trekken uit het verleden heeft geen invloed op het vrij denken, dat is van alle tijden.

Wie dit betwist leeft alleen maar in het verleden… Ach so! Ja zo!

gravatar

Geacht Genootschap, in Uw reactie van 18.34 bent U helaas abuis; bij samenstellingen met zelfstandige naamwoorden speelt een al dan niet noodzakelijk meervoud geen enkele rol. De hoofdregel is: als het znw uitsluitend een meervoud op -n heeft, krijgt de samenstelling een tussen-n. Waar men vroeger bessenjam en bessesap kende, kent men nu bessenjam en bessensap. Zo kan men nu slechts geitenbreier zijn, ook als men uitsluitend met één geit breit.