Contaminaties vanaf voortaan correct goedgekeurd

Populairste stijlfout volledig getoegestaanbaard

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker wil contaminaties voortaan niet langer als stijlfout blijven zien. Om na te checken of deze maatregel daadwerkelijk noodzakelijk is, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nederlandse leraren opgetelefoneerd om beide kanten van de partijen te horen.

Zij vonden unaniem van mening dat de contaminatie niet meer van deze huidige nu-tijd is: “In de klas, maar ook op straat, hoor je menspersonen het telkens overnieuw fout maken. Mensen moeten dit soort zaken tegenwoordig eerst opgoogelen voor ze het zich bevatten. De enigste optiemogelijkheid is dushalve om de contaminatie niet langer fout te bestraffen.” Volgens bewindsminister Bussemaker komt er een bijkomend voordeel bij kijken dat het helemaal niet duur hoeft te kosten om de maatregel door te bewerkstelligen.

Leerscholengemeenschapsgroep De Vlieger uit Geleen zal een testpilot in gang zwengelen. Directeur Wieb de Klaver: “Wij zijn de eerste school die de contaminatie uit ons leseducatieprogramma afschrapt; voor een school uit Geleen is dat een knap huzarenstaaltje.”

Het Genootschap Onze Taal reageerde aanvankelijk sceptisch op het suggestievoorstel, maar stemde uiteindelijk schoorstribbelend akkoord. “Alles went, maar in het eerste begin zal het wel even moeite kosten om stijlfouten oogluikend door de vingers te moeten gedogen.”

Een beduusde Neerlandicus reageerde minder begrippelijk: “Ik krijg hier langzaam echt een sic van. Ik irriteer mezelf enorm aan deze taalverloedering. Wat mijns inziens persoonlijk betreft, is de laatste kous hierover nog niet door de kerk afgedaan.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Nederlands moet Nederlands blijven, Vlaams moet Vlaams blijven!!Wij gebruiken al genoeg Engelse, Franse en Duitse woorden!! Hiud op met onze taal te verloederen.

Reageer
gravatar

Het is zo jammer dat velen contaminaties niet meer herkennen als fout, omdat er minder op een contaminatie gereageerd wordt . Echter: helder spreken is nog altijd een uitkomst van helder denken. En we willen toch graag dat men dat blijft doen…
Daarom een oproep ; Neem de moeite iemand die ‘contamineert’ uit te leggen WAAROM het fout en soms nonsens is, wat hij zegt. Dat zal kunnen helpen. Help elkaar contaminaties te herkennen, lach er samen om. Het is ook vaak om te lachen, zie boven.

Reageer
gravatar

Ik zie wel een kern van waarachtigheid in dit typestukje! Steeds meer allochtonen uit andere landen die hier komen werken hebben gewoonswijze moeitelijkheid met onze taal, maar kunnen hun dienstelijkheid zeker WEL ten beste aanbieden!

Reageer
gravatar

Mijn meegemaakte ervaring is nou juist, dat het niet de buitenlandse allochtonen zijn die dit soort verkeerde fouten maken.
Buitenlandse allochtonen maken om maar wat te noemen bijvoorbeeld fouten tegen het woordgeslacht. Dat doen eigen autochtone schrijvende krantenjournalisten ook wel, maar toch een beetje anders verschillend.

gravatar

PreciesKees22,
Enikvindhetmaarwatmooidatonze
binnenlandseallochtonenzicheenstuk
minderschuldigaanmaken.
Debuitenlandseautochtoonechter
daarentegengestelddoethetweer
welbijscheringeninslag.
Ensorry,mijnspatiebalkisstuk

gravatar

Ja. Men heeft er samen actief de gekozen beslissing voor genomen om met slechts één enkele contaminatie het nieuwsbericht te contamineren. Voor de geoefende ervaren lezer.

gravatar

Die Bussemaker toch!

Het zou van verstandigheid getuigen als ze ook de naamgeving “onderwijs” in de steigers zou laten aanpassen. Het beoefenen van de seksuele voortplantingsdaad is niet de belangrijkste hoofdtaak, dus ligt de termologische kreet “bovenwijs” wellicht juister voor de hand.

Reageer
gravatar

GVD. Ik trapte er in. Eerst na te checken maar bij optelefoneren viel het kwartje, als ik er nog niet eentje heb gemist. Puik werk, jongens!

Reageer
gravatar

Hun denken steeds dat alles maar moet kunnen, net alsof het hier een democratie is waarin hun alleen het maar voor het zeggen hebben. Waarom stoppen ze nu eens niet met ophouden en geven de burger een kans het zelf te verpesten?

Reageer
gravatar

Ikvindsowiesodatdieheletaalcontroleeruitmag.
Taalheeftalsenigdoeltecommuniceren,duswanneer
eenboodschapontvangenenbegrepenwordtiser
gewoonnietsfoutaan.
Hebjeniemandmeernodigomeenstukjetekstgoed
teakkorderen.
Ensorry,mijnspatiebalkisstuk

gravatar

Ik spuwde er al schande over, want het schoot me in de verkeerde slof. Maar daarmee was het nog niet alles. Ik zal uit de doeken leggen waarom: In mijn jeugd werden geen halve metten genomen. Als wij vroeger zoiets lapten, klapte de school ons een vijg om de oren. Zo leerde je dat geen tweede keer af!

Reageer
gravatar

Welkom als lid, Fanboy. Je bent erbij geschaard op de lijst. Iedereen die contaminatiebestrijding in zijn hart toedraagt, kunnen we gebruiken. Vooral als je de hand uit de mouw laat komen, want dat komt op de eerst vereiste plaats.

Wat wil je kiezen dat je mag worden: secretaris om de stukken te beheersen? Aantrekkelijke functie, want er lopen hier stukken bij, waar je je ogen uit het zeil van kijkt. Wat zeg ik? Om van je vingers te smullen. Je mag ook steekpenningmeester voor je kiezen.

gravatar

//spiritual, religious – Can you ttraslane it in tamil for me ?//ஆன ம கம மற ற ம மதம !வ ற என ன ? இத ல என ன க ழப பம ?

gravatar

De man in het centrale midden wordt van de toestemming om stijlfouten toe te staan als correct zelfs opgewonden, getuige zijn visueel zichtbare lichaamstaal in zijn gezicht, houding en andere plekken, die nu misschien niet publiek kunnen worden benoemd in het openbaar op deze sociaal toegankelijke site voor iedereen.

Reageer
gravatar

Lichaamstaal behoort tot één van de meest onschatbare communicatiemedia. Het is zo oud als het mens-zijn, vóór de edele lichaamsdelen in de kouwe kleren gehesen werden.
Toen de mens nog geen woord op de lippen lag, schonk hij in zijn naakte bestaan al klare taal, door van allerlei lichamelijke houdingen aan te nemen. Mimespelers is dat nog steeds op de buik geschreven.

De pantalon droeg men ter hoge onderscheiding van het klotenvolk, dat zonder pijpen moest dansen.

gravatar

Jij bent zeker de leukste thuis? Wij zitten hier met de gebakken peren! Terwijl de Russen op hun kin moeten kloppen. Ook niet fair.

Neem van de Russen de doornen aan opdat de Russen je niet ontgaan. Sommige Russen zijn érg mooi.

Wellicht zijn allerlei geheime diensten ermee bezig. En als ze dan al eens ergens achter komen slaan ze mekaar de kop in.

Daarom willen ze in België de geheime diensten gewoon AFSCHAFFEN. Omdat ze te veel weten.

gravatar

Zoals met alles wat de laatste 65 jaar is opgebouwd en als normaal te doen gebruikelijk is geworden, wordt op deze manier het steeds makkelijker om te integreren in onze samenleving en wordt het voor de normale weldenkende Nederlander het steeds moeilijker zich hier nog thuis te voelen, wanneer staan we op tegen deze idioterie en sturen deze salonsocialisten naar huis?

Reageer
gravatar

Juist Bert, de enige met de juiste oplossing, Maar die testikels en vagina’s kun je niet zomaar weer terugsturen waar ze vandaan komen, want daar passen ze niet meer in 🙁

gravatar

Dan zijn wij het over elkaar eens, want ze maken er een janboel van leiden van. En het wàs al een potje, die taalversoepelingsbeleidsregels. Een potje, dat met grote oren er maar wàt graag naar liet hangen, toen men de puntjes niet zo nauw meer bij de paaltjes hoefde te nemen. Lekker makkelijk zat, zullen ze wel in hun vuistje gedacht hebben. Maar ik moet nog zien wie met zijn langste adem aan het kortste einde van de rit gaat trekken, en wie aan een dood paard achter de wagen wijd openspert.

gravatar

Da’s fijn, dan kan niemand nooit meer wat door de war halen wat dat opzicht betreft. Maar trouwens, volgens mij is het mijns inziens wel zo dat men hier pleonasmen, tautologische tautologieën en contaminaties door elkaar verwart.

Reageer
gravatar

Ook de speld maakt er een potje van leiden van. Alles wordt op één hoop geschoren, en er valt geen kop of staart aan vast te knopen. En toch een hard gelach op hun hand.

Misschien kunnen wij daar wat tegen verhelpen, maar dan moeten we wel eerst de koppen op elkaar ineenslaan.

gravatar

Hoewel… Wat nou als ik wiskundeleraar ben en ik zet een krul bij 1+1=3? Dan lijkt er mij sprake van een incorrecte goedkeuring.

gravatar

2 keer populair in de aanhefkop lijkt me op gedachtebeïnvloeding lijken.(kijk en zie het erop volgende geschreven artikel van deze site)
Daar trap ikzelf met open vizier niet in.

Je eigenzelf iets toedichten en dan een open forum te proberen te bewerkstelligen… dit klopt van geen van alle kanten.

Op deze wijze kan ik ook op deze manier “populair” steeds opnieuw in een artikel verwerkend neerzetten.

Ik heb trouwens zelf liever een perenboom. Dat levert meer op!