Rechtspraak ex nunc ontdaan van juridisch jargon

Klassieke scholing niet langer conditio sine qua non

Gerechtshoven gaan hun publicaties per direct ontdoen van jargon. De facto betekent dit dat ex nunc de modus operandi is dat wetteksten en gerechtelijke uitspraken in begrijpelijk Nederlands gesteld moeten zijn; een novum.

Marcus Flavius, woordvoerder van de Rechtbank Amsterdam: “Ab initio schreef menig bona fide rechter uitspraken vol juridisch jargon, ik stel dat er een causaal verband bestaat tussen die taal en het groeiende onbegrip bij de vaak toch nihil of hooguit partiëel geschoolde veroordeelden. A priori is daar niets mis mee, maar het gaf de jurist toch onbedoeld een primus inter paresgevoel. Ipso facto is het door de wetgever aanhangig gemaakte wetsvoorstel om – rebus sic stantibus – in de lege lata eenvoudiger taalgebruik te bezigen bekrachtigd. Een vonnis in ex tunc bewoordingen zal voortaan de jure niet ontvankelijk worden verklaard.”

Vooral de rechterlijke macht zal met de nieuwe regels te maken krijgen, denkt Flavius: “Mutatis mutandis zullen de teksten voor de burger primair wellicht iets transparanter worden. Nu is dat geen reformatio in peius, maar subsidiair zullen rechters en advocaten ambtshalve de vox populi tot hun taal moeten maken, want ook hier geldt: lex dura sed lex. Ook al is het de voorzitter van de Hoge Raad die onder het mom van errare humanum est een jurisme bezigt met het idee het verdict wat op te leuken, het aloude quod licet Iovi non licet bovi geldt echt niet meer.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Quod erat demonstrandum, beste confraters, Lex dura sed lex, de facto.
Kan in het Guiness Book of Records, als kortste repliek, dat ik ooit aan de gerequireerde gaf, in een casus refererend aan falsificatie van een koopcontract. Heb de arme klager uit coulance geen honorarium berekend .

Reageer
gravatar

Mevrouw, u ondergraaft met deze formulering wel het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en u mag best vinden dat sommige vogeltjes beter hun bek zouden kunnen houden, maar wie schrijft voor dat we louter in begrijpelijk Nederlands zouden moeten communiceren? De juristerij doet ‘het’ al eeuwen in Latijn en ondoorgrondelijk vertaald Nederlands en nog geen parlementair hervormer heeft hier vragen in de Kamer over gesteld.

gravatar

Vaak ook dient Latijns getint woordgebruik als compensatie van minderwaardigheidscomplexen en andere gevoelens van achterstelling. Men wil zich dan ‘zwaarder positioneren’ dan men maatschappelijk is ingedeeld. Een dubbeltje heeft à priori minder maatschappelijk gewicht in forumdiscussies dan kwartjes, laat staan dan academische geschoolde guldens en zilveren rijksdaalders. Het wachten is nu nog slechts op MP Wilders die een snelle terugkeer naar de gulden en de gouden standaard verkiest, de kortste weg terug van € naar ƒ. Hoewel Rutte al heeft gedreigd uit de €uro te stappen, weet de VVD heus wel aan welke kant haar boterham is gesmeerd (aan de kant van het bedrijfsleven); ceteris paribus zal het er niet van komen onder Rutte II, wellicht wel onder Rutte III met als sturende gedoogpartij de PVV.

gravatar

[…] stuurde naar Ernst-Jan wegens het jatten van deze term voor eigen gewin) een stukje voor de Paperclip over de jargonliefde van de heren dames juristen. Muha, maar dat was het dan ook […]

Reageer
gravatar

Zo vergaat de mogelijkheid tot het heerlijke declareren. Met het afschaffen van jargon worden de teksten korter en dat hapt erin als men voor een A4-tje een uur arbeid rekent. Vroeger kon men heerlijk bij de rechtbank vorderen “eiser in zijn vordering niet-ontvankelijk te verklaren, althans hem deze vordering te ontzeggen.” In de nieuwe werkwijze zou men moeten volstaan met de vordering om eiser te “debunken”. Werkend van zin tot zin happen dit soort verkortingen er toch wel in.

gravatar

Dank voor uw bemoedigende woorden, Heer Jeettje. Het zal u echter bekend zijn dat de combinatie van cijfertjes en juristen doorgaans geen gelukkige pleegt te zijn. Bekend is de geschiedenis van mr. Brammetje – en door en door fatsoenlijke kerel – die 1500 euro declareerde wegens reiskosten voor een loopafstand van 10 minuten. Gewoon enkele nullen teveel waarover ophef werd gemaakt. Waarom eigenlijk? Nul is toch niet zoveel? De juristerij kan zich beter verre van wiskundige formules houden. Er komen alleen maar oele zinsen van, om met Kweetal de breinbaas – een deksels knappe kerel – te spreken.

gravatar

De Speld maakt overigens een ongekende technologische verandering door. De eindeloze toezending van email is vervallen en de mogelijkheid tot het aanbrengen van correcties is wederom ontnomen. In deze tijden van stormachtige ontwikkelingen zou het zelfs niet ondenkbaar zijn dat het overzicht van laatste reacties weer in ere wordt hersteld.

gravatar

Hey jongens! nu gaan wij een potje intellectueel blaten! Hoeveel subsidie is er 3 jaar geleden over de balk gesmeten,Om voor iedereen begrijpelijk nederlands te schrijven en te spreken? Er zouden boetes volgen op onbegrijpelijk taalgebruik van de overheid. En nu blijken wij massaal latijn te gaan schrijven! Kijk ik snap geen ambtelijke taal, geen latijn! Ik doe liever heel gewoon!

Reageer
gravatar

Homo sapiens non urinat in ventum, zei de agent nog vooraleer hij me op de bon slingerde. Daar was geen woord latijn bij.

Oh, enne Speldredactie, het is woordvoerder, niet woordvoeder. Dat is bij gelegenheid de kok die de woordvoerder van voeding voorziet.

Reageer
gravatar

Afrader,

In dit geval is woordvoeder het juiste woord. Marcus Flavius voert namelijk niet het woord voor de Rechtbank Amsterdam. Dat heeft hij ook nooit gedaan. Kon ook niet, want hij is bijna 1700 jaar geleden overleden.

Flavius heeft voor prachtige Latijnse woorden en zegswijzen gezorgd.

gravatar

‘Per aspera ad pecunia oleo, roepen wij, latinisten, feestelijk uit, hetwelk wil zeggen, dat de ongehoorde rijkdommen ons nu in de schoot vloeien…’

gravatar

Ik zal u precies vertellen wat ik van deze ontwikkeling vind. Het is in ieder geval teleologisch, met andere woorden: het werkt naar een doel toe. En, laat ik het maar gewoon zeggen, het is infaam en het is abject.

Reageer
gravatar

Hou je bek Geert! Estas Beccum Clostitus!

Ik ondersteun niemands leugens, een en ander komt voort uit eigen onderzoek in de vochtige gure kerkers van de Nederlandse gevangenissen en natuurlijk bij de steun.

gravatar

Is er ook een Bargoens-Latijn woordenboek, zodat ik ook beschaafd mee kan vloeken en schelden met de auteurs en de reageerders van dit artikel?

Reageer
gravatar

Middels het dakdekkers-verweer wil ik postuleren dat de traditio brevu manu weshalve onverbindend is en dat mitsdien een interlocutair standpunt moet worden ingenomen. Dat daardoor de modus operandi en de locus delecti veranderen, kan met toepassing van het paardensprong-artikel onverbindend worden verklaard.
Tot persist!

Reageer
gravatar

Voor die paar juridisch ongeschoolde lezertjes die deze explanans niet begrijpen, wil ik mij -ad hoc- en pro Deo procureur stellen en a-posteriori een proefproces uitlokken om deze grove discriminatie tot bij De Hoge Raad uit te vechten. Veritas premitur non opprimitur.
In klare taal: Is men nu helemaal besodemieterd daar bij de redactie van De Speld? Hier is -cumulatief- sprake van stelselmatige beperking van de constitutionele vrijheid van meningsuiting (hier: o.a. door sabotage van de navigatietoetsen) subsidiair discriminatie van niet klassiek geschoolden door consequent volgehouden elitair taalgebruik (verba togae sequeris). Voor alle duidelijkheid nog dit: Veritas praevalebit. En daarmee Basta.

Reageer
gravatar

Beschikken Willem Holleeder, Volkert van dert G. cum suis nu ook over beëdigd tolken Latijn-Nederlands? Of fluistert vanuit de coulissen (of via een “oortje”) Bram Moszkowicz hen de gewenste antwoorden op rechterlijke vragen nog in? Niet pro deo natuurlijk, want alleen van die reclamespots voor Robijn kan een man met de hofhouding van een Moszkowicz ook niet rondkomen.