Pesten via MSN lijkt verleden tijd

'Overheidscampagne stopt leed kwetsbare pubers'

Pesterijen via het chatprogramma MSN komen nagenoeg niet meer voor. Dat concludeert de commissie-Moens, die in opdracht van het ministerie van Onderwijs onderzoek deed naar digitaal pestgedrag.

Commissievoorzitter Claire Moens vergeleek de meldingen van pesterijen via MSN gedurende enkele jaren. “Het aantal meldingen is jarenlang stabiel en schrikbarend hoog geweest. In de eerste maanden van 2013 namen we al een scherpe daling waar, maar sinds een halfjaar is het in feite teruggebracht naar nul. Dat is spectaculair.”

Moens denkt dat de verklaring gelegen is in overheidscampagnes tegen digitaal pesten. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker is verheugd. “Ik ben ontzettend blij dat we met doelgerichte campagnes deze nare maatschappelijke trend een halt hebben toegeroepen. We kunnen nu een streep zetten onder het leed van talloze kwetsbare pubers.”

Anouar (15) uit Volendam werd jarenlang gepest via MSN. Hij bevestigt de uitkomst van het onderzoek: “Joh.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik vind ook dat MSN een beetje slecht bereikbaar is – zeker in het weekend – dan heb ik echt moeite om alle gesprekken te volgen – en dan lijk ik niet helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen – zo last ik nog een bericht uit 2009 – dat kan toch wel een beetje beter met de huidige techniek – ik snap alleen niet waarom die updates van microsoft zulke vreemde datums hebben .. 2013.. terwijl mijn gesprekken toch van het jaar 2010 zijn.. vreemd..

Reageer
gravatar

Mensen, mensen! Ziet u niet de consipiratie in van het hele fenomeen, of beter geschreven, fenomenen?
A: Er is nu bewezen dat overheidscampagne effectief is!
B: Gelijktijdig doet VN een onderzoek naar vermeende racistische cultuur omtrent het zwartepieten debacle
C: de werkloosheid zal nu snel gaan dalen want er zijn 600.000-zoveel arbeidsplaatsen beschikbaar, door het fenomeen God.

Dit alles wijst erop dat als je maar klein begint – zoals de boerenbankiersfirma – het groot ook werkt wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Als het onze overheid lukt om een succesvolle campagne te lanceren dan zal het de VN ook lukken!

Mijn conclussie is dat het zwarte pieten nu officieel een beroep is. Diverse kanalen bieden werkplekken aan, ook op zondag. Toeslag wordt gegeven van 03:00-05:00 in verband met arbeidsspreiding

Reageer
gravatar

wat raar msn is precies een jaar geleden OPGEHEVEN,

Reageer
gravatar

MSN? Was dat niet zo’n functie op een ouderwets Nokia toestel die je naast bellen kon gebruiken? Als het ware de voorloper van het bingen op de latere Blackberry?

Reageer
gravatar

Asha…. wat moeten ze onderzoeken bij Skype?

Ik vind het nu toch echt een beetje zorgelijk worden hoe goed jullie kunnen non-lezen en totaal geen belangstelling voor wat anderen te melden hebben… straks krijg je stemrecht.. en dan?

Ik overwoog om je te gaan pesten maar de kans dat je het leest is zo klein dat ik denk: lamaar…….
Als je Skype als verdachte ziet in iets wat niet door de beugel kan moet je aangifte doen, laat de politie het maar onderzoeken verder.
Doe jij nou maar gewoon lekker niks!

gravatar

Een ander onderzoek toont aan dat pesten niet zo zeer leeftijd, maar vooral tijd gebonden is. Tussen 03:00 en 05:00 is een scherpe daling te zien. De piek zit vooral tussen 16:00 en 23:00. Advies is dan ook om aanpak vooral rond de piektijd in te zetten. Dit kan een drastische besparing opleveren.

Reageer
gravatar

Het Captain Obvious Institute in Baltimore zoekt nog vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek, niks met enge medicijnproeven ofzo, maar naar ik begrepen heb doet men onderzoek naar ironie. 50% van de proefpersonen krijgt waargebeurde verhalen te horen en 50% verzonnen verhalen met een ironische ondertoon. Wellicht iets voor u om deel te nemen?

gravatar

Ik heb er wel zin in! Wat schuift het?
En kan het ook tijdens de feestdagen ben ik daar ook vanaf. Wanneer doe jij mee? Zijn de verhalen in het Engels?

De ironische ondertoon kan verloren gaan in een waar verhaal maar de ironie kan net zo goed over het hoofd gezien worden in een verzonnen verhaal, zeker als je de taal niet goed machtig bent.
Niet nodig in mijn geval. (wellicht een pré? ik wil echt graag meedoen!!)

Ik hou van Engelse grapjassen heb ik dan een streepje voor? Of maakt dat in Baltimore niet zoveel uit?
Jammer dat je geen medicijnen krijgt maar toch, als ik business class mag vliegen en de vergoeding ehmmm toereikend is heb je bij deze een proefbunny gevonden!
Voeg me ff toe op MSN want facebook, hyves… sorry ik heb niet meer dan 24 uur per dag ter beschikking. Ik hou het op MSN.

Al was het maar voor de emoticon die ik heb gescoord ooit, degene die in 1 sec. uitdrukt dat ik snel wat te drinken ga pakken met BRB eronder (Be Right Back) handig toch? Nu heb ik er 3 zinnen voor nodig om dat te vertellen. Het was een zwart mannetje dat opsprong, wegrende en terugkwam met koffie. Duidelijke zaak.
Ook had ik er een van dat mannetje met: BIW (Ben Ik Weer). Altijd te gebruiken want neutraal poppetje.
Zie je hoeveel letters dat zijn? MSN-en met mijn neefje was net een stripboek maar dan anders.

Nu leest en schrijft hij echt schrikbarend beroerd terwijl zijn paps dacht dat MSN net zoiets was als veel schrijven of lezen en zoonlief derhalve eigenlijk huiswerk zat te oefenen…. extra Nederlandse les, dat kon geen kwaad want gottegot hij sprak en schreef alleen nog turbo-taal.

Grappig dat hij nu groepen mensen weer hele andere dingen dan MSN-en leert, in groepen en uitsluitend vocaal. Is hij een kei in, en de slimmerd laat anderen notuleren.

O ironie… of toch niet? That’s the question…
Wat denk jij?

gravatar

Lieve Speld, per abuis las ik even de reacties hieronder(nu:hierboven)
Doe dit weg aub, de reactiecolom, zóóóó jammer!
De filpmjes en berichten spreken voor zichzelf. Voor wie dit niet het geval is: gauw wegwezen naar SBS6. Voor jullie is geenstijl.nl ook héél leuk hoor xxx

Reageer
gravatar

Het aantal serieuze reacties doet mij bevroeden dat het gemiddelde IQ van de Nederlanders toch wel iets lager moet liggen dan 100… wat een sukkels.

Reageer
gravatar

Nee, dat kan hij niet; zie #57…..

Soms is géén antwoord ook een (veelzeggend) antwoord.
De lichte aarzeling (ehm..) begrijp ik wel; er staan geen taalfouten in de vraag!!!!!
Zulks wekt verwarring en doet de lezer twijfelen wie nou wie in de maling neemt..
Maar het feit dat Tonny zijn ongezouten mening geeft en al weg is voor de rondvraag is wel een aanwijzing..

Tonny, als ik er naast zit en je gewoon hard aan het werk bent nu: bij voorbaat excuses, ik lees dan later nog wel wie de sukkels zijn…

gravatar

Zeldzaam gelukkig geworden van deze informatie en de reacties. Het leven is goed!

Na de wijziging van het alfabet, waar ik ook al jaren druk mee ben, ga ik me nu verdiepen in het cyberpesten. Dat had ik ook al jaren eerder moeten doen. Wat is MSN eigenlijk? Kan ik dat ook aanvragen of downloaden ergens?

Reageer
gravatar

Ok, het een sneue bezigheid, ik weet het, maar ik kon het niet laten, en het is tóch zondag.

De stand voor het aantal unieke reageerders staat op 82; Ik heb ze verdeeld in twee groepen.

– de Spelders. Deze groep kenmerkt zich doordat men niet intrinsiek geïnteresseerd is in het feit dat MSN niet meer operationeel is. Men verzuimt in het wereldkundig maken van dat gegeven. Men lult er om heen.* Ik verdenk een aantal Spelders er van dat ze alias-en hebben ingezet, om de mist omtrent het teloorgaan van dit medium te vergroten.

* Op 1 uitzondering na, namelijk J***************u, deze toont het lef om een kritische vraag omtrent het bestaan van MSN te stellen.

– de MSNers. Deze kritische groep ziet de ernst van het verscheiden van MSN in, en stelt tegelijkertijd hun vraagtekens bij het speld artikel. Ze doet een serieuze niet aflatende poging deze informatie te laten doordringen aan de medemens. Hierbij de ondermijnende acties van de Spelders trotserend. Deze groep welwillenden loopt ook nog eens tegen de barrière aan dat MSN het niet meer doet.

Dan het fenomeen van de alias-en. Het vermoeden bestaat dat deze voornamelijk door de Spelders worden ingezet, maar dat kan niet hard bewezen worden. Dit betekent dat de Spelders groep uit 56 of minder individuen bestaat.

Er zijn geen aanwijzingen dat de MSNers gebruik maken van alias-en.
In een geval komt de naam t**m voor, op 2 manieren geschreven. Deze is gerekend als 1 individu, maar het zou dus om 2 personen met dezelfde naam kúnnen gaan. Verder is de kritische opmerking van J***************u niet meegeteld, omdat het hier een vraag betrof en geen mededeling. Daarmee komt de stand voor de MSNers uit op minimaal 26 of meer individuen.

Procentueel komt de bijdrage van de MSNers derhalve uit op 31,7%. Gegeven de voornoemde mogelijke afwijkingen is deze uitkomst aan de conservatieve kant.
Voorts kan men vaststellen dat de mededeling van de MSNers aan de wereld veel meer to-the-point en in Jip en Janneke taal geschreven is. Het zal derhalve zijn uitwerking niet missen, ondanks het off-topic gebabbel van de Spelders groep.

De gegevens die ten grondslag liggen aan dit onderzoek zijn geanonimiseerd.

gravatar

Inderdaad; sneue bezigheid.
En volledig off topic: u hebt uzelf ook meegeteld toch, Beertje?

Maarre, hoezo zijn die mededelingen van die MNS-ers to the point? Het punt -the point- is nu juist dat het pesten niet meer gebeurt door een gerichte overheidscampagne.
Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat een overheidscampagne effect heeft, waarvoor hulde.
Maar daar hoor je die MSNers niet over.

gravatar

Geachte hr. Jeettje, ik zal trachten uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zoals ik al zei, de gegevens die ten grondslag liggen aan dit onderzoek, zijn geanonimiseerd. Derhalve kan ik u helaas niet zeggen of Prof Dr. P Beertje, MSNbestaatnietmeer Teller, al of niet is meegeteld.

Wat betreft het artikel: Moens concludeert dat pesten via MSN niet meer voorkomt, en dénkt dat de verklaring gelegen is in overheidscampagnes. Bussemaker grijpt die suggestie subiet aan om ergens een streep onder te zetten. Weer een bezuiniging gerealiseerd. Ik vrees dat u zich laat spindoctoren door mevrouw Bussemaker.

De MSNers echter trappen er niet in, ervaringsdeskundigen die ze zijn. Ze beamen weliswaar de conclusie van Moens, maar niet haar halfslachtige verklaring. Met hun terugkerende, simpele boodschap, “MSN bestaat niet (meer)” halen ze de pesters-pestende Bussemaker onderuit. En passant lichten ze een sluier op hoe hun hand- cq typwerk voortgezet gaat worden. Daarmee aantonende dat het effect van Bussemaker ’s overheidscampagne zeer twijfelachtig is.

Ziet u nu ook het ragfijne spel, de subtiele beïnvloeding van het landsbestuur ? Ik zeg u, onderschat de “per ongeluk” slecht spellende MSNers vooral niet.

gravatar

Nou … ehhh …. niet echt, Beertje.
Recapitulerend: 1. er is een onderzoek met conclusie: er wordt niet meer gepest via MSN: voorlopig nemen wij die conclusie voor waar aan.
2. mw. Bussemaker claimt dat zulks het gevolg is van Overheidscampagnes.

Hier loopt het scheef: wij blijven ongewis waaruit deze campagnes bestonden, wellicht nog bestaan.

De WOB zal hieromtrent uitkomst kunnen bieden, maar de mogelijkheid dat MSN is overgenomen dan wel is opgekocht door de Staat moet, zeker onder het heersende afluisterklimaat, niet worden uitgesloten. Vervolgacties zouden kunnen zijn de bevolking wijsmaken dat MSN niet meer bestaat, en tevens een spamfilter er op loslaten steviger dan wat De Speld een wijle hanteerde om die indruk te verstevigen en MSN exclusief ten departemente ter beschikking te stellen.
Kan ik mij voorstellen.

Dan is de conclusie “ik zie het niet, dus bestaat het niet” een te simpele.
Van hieruit kan ik de Himalaya ook niet zien, doch deze bestaat wel degelijk, zoals Annie heeft aangetoond met haar essay over Himalayazout.

gravatar

Wellicht heeft u gelijk heer Jeettje.

Want wat ik mij nog bedacht, en wat eigenlijk best aannemelijk is; het kan natuurlijk zijn dat de MSNers hun email adres en/of wachtwoord op alternatieve wijze spellen. Dat bemoeilijkt de toegang tot MSN aanzienlijk. Daarbij het gebrek aan zelfonderzoek in aanmerking nemende, kan bij de gemiddelde MSNer snel de indruk ontstaan dat het medium niet meer bestaat.

gravatar

Als iemand met me wilt chatten ik ben te bereiken via het van Microsoft gratis gekregen Skype. Nu alleen nog iemand om mee te chatten en uitvogelen hoe het precies werkt.

Reageer
gravatar

Het grappige is dat ze hun eigen reacties ook niet meer nalezen: ze reageren nooit terug. “Sorry is the hardest word” zong Elton John al.

Kennelijk vertrouwen ze op de NSA, dat die het wel voor hen doet, dat teruglezen.

Reageer
gravatar

Ja, die NSA is een geweldige uitvinding, voor als je vergeet wat je gepost hebt. Of als je iemand wilt pesten waar je geen nummer van hebt ofzo. Maar ik zie die NSA app nergens staan, in de app-store. Nou ja, ze zullen dit vast ook lezen, en dan nemen ze wel contact op.

gravatar

Nee hoor……………………………….
Ik vind het gek dat je niet kan lezen en dus overbodige teksten ergens neer gaat plempen.

Nederland innovatieland gaat ‘m niet worden als iedereen zijn eigen goeie idee heeft zonder rond te kijken wat anderen doen ………..

gravatar

De invasie van (ex?)chatters, met hun beperkte ontwikkeling, is dit keer wel heel amusant. Beste Bart, goegel eens op “bielefeld conspiracy”, en denk daar over na. Nee, chatten helpt dit keer niet. Echt niet.

Helpt dat niet, zoek dan uit wat De Speld voor een site is. Maar doe dat pas als nadenken niet helpt. Het zou zonde zijn als je er zelf niet uitkomt.

gravatar

Net nog ff flink die schele jongen van de overkant zitten zieken op MSN.
Lachen hoor.

Reageer
gravatar

Het joch is compleet van slag Heer Laxman! De tranen lopen over zijn rug.

gravatar

Het is waar, ik pest nu minder via MSN, maar daar staat tegenover dat in Skype grote mogelijkheden heb ontdekt en nu ook op facebook nieuwe pestmogelijkheden heb gevonden.
Kortom, er valt nog genoeg te pesten en je hoeft er het huis niet voor uit. Het buitenpesten en treiteren blijft natuurlijk tot de mogelijkheden behoren als het weer zomer is!
Als werkloze heb ik nu een hackerscursus aangeboden gekregen die me na afronding toestaat een volledig zelfstandig bestaan te leiden, zonder bijstand!

P.S. Ik pest ook op bestelling, namens derden die het te druk hebben om het zelf te doen.

Reageer
gravatar

Zit is een kansloze conlcusie. Pesten via msn komt niet meer voor omdat het aantal msn gebruikers is gedecimeerd! Microsoft is zelf bezig met de stekker uit MSN te trekken en volledig over te stappen op skype. Mensen die zich verheugen op dit soort conclusies moeten eens met de tijd mee gaan. Het pesten is gewoon verplaatst naar skype, google talk maar vooral facebook.

Reageer
gravatar

Dus u vind pesten niet allen aanvaardbaar, maar roept ook op om dat op andere platforms te doen?
Foei toch!

Enne: de conclusie is niet kansloos, hij is juist.
Rob de Geus is kansloos. En mensen die niet begrijpen wat kansloos betekent en het woord te pas en te onpas gebruiken zijn ook kansloos.

gravatar

Mijn verontschuldiging voor mijn openlijke amoureuze escapade met een aantal vliesvleugeligen, heer Jeettje. Maar ik moet Peiter hier wel even bijvallen.

Het is zeer wel mogelijk dat zit een kansloze conlcusie is. Het is maar hoe je het leest. Allereerst moeten we dan van Tieper vernemen wie of wat zit is, en waar deze entiteit mee bezig was. Daarna zal hij duidelijk moeten maken wat we moeten verstaan onder een conlcusie.

Of; het kan ook zijn dat kansloze conlcusies (conlcusiae?) in de volksmond worden aangeduid met “zit”. Dat zou wel verklaren waarom mijn hond zo slecht luistert. Of misschien wel juist uitstekend, afhankelijk van wat kansloze colncusiae mogen zijn.

Hopelijk kan Peetir hier wat klaarheid verschaffen.

Overigens ben ik het met u eens dat de conclusie juist is. Maar daar gaat het hier niet om.

gravatar

Pieter, hoe dit dat?
Ik wist niet dat ik gecedimeerd was joh!!
Ben ik nu kansloos wil ik eens een potje stevig gepest worden? Ik doe niet aan facebook e.d., wat nu???

Ik ga heus best wel met mijn tijd mee wand de film, the social network, heb ik wel gezien; in 4D zelfs hahaaaaaaa!! Jij lekker niet!
Echt van deze tijd dus. Of mijn tijd ver vooruit, gezien 4D-films nog geen raeliteitische zit is.

De film is echt beter dan het faceboek zelf; je kunt ook zien dat pesten daar helemaal nooit niet voorkomt, geen sprake van, hoe zit je dat?
De conclusie dat er op faceboek iemand gepest iz/was lijkt me wat voorbarig.. Niks van gemerkt.

gravatar

Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat . . .

Het begint natuurlijk met iemand die het bericht leest maar niet leest.
En/of niet snapt vanwege een onvolgroeid denkorgaan. Geeft niet, zo zijn we allemaal ooit begonnen. Die persoon schrijft een reactie.

En dan, ik raad maar wat, gaat diegene zijn/haar inzichten delen via social media. En vervolgens komen er hordes diehard-niet-lezers op het artikel af, die nagenoeg dezelfde reactie maar blijven herhalen.
Ziehier de kracht van de herhaling. Het wordt steeds grappiger.

Waar ik echt tegen ben, is de censuur. Bloggers die vinden dat je alleen mag reageren als je snapt wat satire / ironie is. Of serieus gaan uitleggen/waarschuwen. Doe dat nou niet, je helpt de humor om zeep!
Je kan grappig zijn zonder het te snappen, en je kan het snappen maar niet grappig zijn. Deze site zou een stuk minder leuk zijn zonder de serieuze reacties. koester ze! Yin & Yang.

Zo. hoewel niet echt grappig, wilde ik dat even kwijt.

Reageer
gravatar

Ja ja ho ho beste Beertje: onze reacties zijn toch altijd serieus en van diepgang voorzien, mag ik hopen?

(Onze zijn de verstandige en begrijpende lezers die regelmatig aanvullende achtergrondinformatie verzorgen met leerzame effecten, zoals het ontkolen der Solex en het winnen van Himalayazout, onder anderen?)

Ik persoonlijk stel er prijs op als diepgaand persoon met ernstig gevoel voor humor door het leven te gaan; niet als losgeslagen lolbroek.

gravatar

Zeker, heer Jeettje, zeker. Ons Soort Reageerders houden elkaar scherp met doordachte reacties op elkanders verdiepende commentaren. Met hier en daar een kwinkslag. Ik sprak dan ook over niet-lezende reageerders. Zie #52 e.v.

gravatar

Beste Beertje, gelezen uw reactie prikt ook u graag een speldje, waarvoor dank. Past u wel op niet te hard door te drukken, voor u het weet loopt de humor eruit en wordt het een hele toer de reagerende volgers bij de les te houden. Uw over het algemeen diepzinnige commentaren worden door mij met aandacht gelezen, en hier en daar drukt u een punt. U rept over Ying & Yang, laten we het erop houden dat zij meer zijn voor de Ping Ping, wat u?

gravatar

Er word minder gepest op msn omdat niemand meer msn gebruikt, ik denk dat het algemene aantal cyberpesters juist is gestegen, het kan nu ook via whatsapp, facebook, hyves etc.

Reageer
gravatar

Een uiterst effectieve campagne. Toen ik er van hoorde ben ik meteen gestopt met MSN en schijnbaar was ik niet de enige die deze conseclusie trok. Kan me nu wel voorstellen dat MicroSoft nu de pest in heeft.

Reageer
gravatar

Disclaimer
De artikelen die geplaatst worden op deze website zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard.

gravatar

Hee! Mijn reactie waarin ik me afvraag of MSN nog wel bestaat is gewoon verdwenen…

Reageer
gravatar

Ah, meneer Bestani… Gelukkig heeft u wel gevoel voor humor.

gravatar

Gelijktijdig met genoemd onderzoek werd ook bekendgemaakt dat de overheidscampagne om kinderen beter te leren lezen volledig geslaagd is. De reacties bij dit artikel bewijzen het!!

Reageer
gravatar

Ook gelijktijdig: gebleken is dat er vrijwel geen kwaadwillende pedo’s meer op MSN zitten te hengelen naar jongeren om te misbruiken.

Conclusie: van pesterijen word je pedofiel.

gravatar

Ironie toetsvraag 1: Een Somalische piratenbaas is naar Antwerpen gelokt, met de smoes dat hij in een film de rol mocht spelen van een Somalische piratenbaas. De man ging akkoord, en stapte in het vliegtuig. Bij aankomst werd hij meteen gearresteerd. Dit is:

a: satire
b: waar gebeurd

Ironie toetsvraag 2: De Duitse stad Bielefeld wilde een einde maken aan de geruchten dat de stad niet zou bestaan, maar in een complot verzonnen was. Het gemeentebestuur bracht op 1 april een officiële verklaring uit aan de pers, dat ze heus wel bestaan. Dit is:

a: waar gebeurd
b: satire

Enz.

gravatar

Of natuurlijk: “Rutte wil koning niet als pion inzetten”.

gravatar

Hoezo? Was je een fervente pestkop? Of ben je dat nog steeds?
Ik heb het wel door deugniet, een beetje onrust zaaien onder de trouwe gebruikers.. Foei!!
Dit is een potje cyberpesten op hoog niveau, chapeau! Leuk bedacht 🙂

Alsof ze MSN op zouden heffen…miljoenen gebruikers wereldwijd… geloof er niks van.

gravatar

Pesten via myspace,hyves , msn gedaald.. joh.
Is het niet overduidelijk dat het pesten op ”uitgestorven social media” daalt?

Reageer
gravatar

Weet je.. normaal zou ik blij zijn om zo’n artikel.. maar eerlijk?
Het is in mijn ogen niet gek dat msn-pesten opgehouden is, vooral omdat mensen inmiddels al tijden op facebook chatten en dat msn bijna volledig aan het verdwijnen is. Ik denk dat als mensen nu naar facebook gaan kijken, dat het daar ook nog wel gebeurde..
Ik ben mijn hele leven gepest, maar als iemand daarmee begon op msn of hyves of facebook, dan verwijderde en blokkeerde ik die persoon.. dus cyberpesten vind ik een beetje fishy..

Reageer
gravatar

MSN is non-actief sinds begin 2013. Dat ligt niet aan de campagne. Misschien bij Skype checken hoe het daar gaat met cyberchatten, voortaan mét beelden

Reageer
gravatar

Dat is juist het succes van de overheidscampagne. De pestkoppen zijn zelfs gestopt met hun verwerpelijke platform!

gravatar

Ik moet zeggen dat ik mij verbaas over de hoeveelheid reacties van mensen die blijkbaar niet de moeite nemen om te kijken of andere mensen hetzelfde al hebben gepost.Treurniswekkend.

De intentie van De Speld schijnt hier een beetje verloren te gaan.

Reageer
gravatar

Ja, dat zei ik al: MSN is gaat nog eens ten onder omdat mensen niet lezen.

Maar het geeft een grappig effect, hoewel het nou niet echt goed staat op je cv….. temeer daar de edit- en verwijderfunctie hier niet werkt.

gravatar

Ter verdediging: toen ik mijn reactie op #32 schreef was #32 de laatste reactie……ik heb lang in de wacht gestaan zie ik nu!
De Speld lijkt bij sommige onderwerpen wel een project-X feestje maar dan anders. Dan is het al snel een zooitje, vraag maar eens rond in Haren.

gravatar

Nee hoor Annie, jij reageert altijd adequaat, zij het met een vertraging op de lijn. Interferentie met MSN misschien? Zeg, wat ik vragen wou: die juffrouw Joyce; is dat ….. ? Ik bedoel, heb jij een doodskopring? Nee toch? Of wel; maar dan kan je zo bij Jiskefet. Geweldig!

Maar ik had een déjà vu gevoel: http://tinyurl.com/4bvb4no . Sinds 2011 is het er niet beter op geworden ……

gravatar

Nee, geen doodskopring 🙂
Ik kreeg de link naar dit betoog voor het voortbestaan van Hyves door een vriend toegemaild om me eens flink te laten lachen, dat is gelukt en kwam nu goed van pas; verder weet ik er weinig van…

Het topic uit 2011 is een ware topper op het gebied van non-lezen, 232 reacties.. ik had het alweer verdrongen!!

gravatar

Joeri, heel opmerkzaam en alert van je, niemand had het door, maar als je goed gelezen had wat de mensen vóór jou op #32 aan commentaar leverden had je geweten dat het om PESTEN via MSN ging, niet om MSN an sich.

Dankzij de commissie Moens hebben we nu wel een paardenmiddel om cyberpesten te stoppen!!!
Gewoon de mogelijkheden om te pesten elimineren, klaar.

Als je vervelende telefoontjes krijgt neem je toch ook een ander nr.? Als je belletje steeds getrokken wordt neem je toch een deurklopper?
Woon je in een straat met enge buren verhuis je toch?
Symptoombestrijding, zeker, ik hoor het je zeggen, maar o zo doeltreffend is nu gebleken.

Wist je dat Facebook per 1-1-’15 in de Benelux uit de lucht gaat om die reden?
Daar is de commissie Joyce Tronie dan weer mee bezig, en nee, er komt niets anders voor in de plaats.
Om begrijpelijke redenen houden ze het nieuws zo lang mogelijk stil, je zal te horen krijgen dat je vriendenkring van 478 man in één keer uit je leven verdwijnt!

Alleen de slimmerds die op de website van Facebook hebben gekeken weten dit…

Bij Hyves tobben ze met hetzelfde probleem, gelukkig zijn er ook commissies tégen het opheffen, hier het hoofd van de commissie Joyce aan het woord:

http://youtu.be/ekAGcIut_HY

‘Hyves moet blijven hoor anders hebben we niets meer te doen’
Niets aan toe te voegen..

gravatar

Dat is raar, de msn servers zijn gestopt en msn ligt eruit en het is vrijwel naar nul gebracht!..

Pff lijkt me best wel logisch als msn niet meer werkt/bestaat.

Reageer
gravatar

Zou dat ook door de overheidscampagne komen?

gravatar

Het gebruik van het programma msn is gewoon enorm afgenomen de laatste paar jaren… Logisch dat er niemand gepest wordt, het platform wordt niet meer gebruikt…

Reageer
gravatar

Dank voor uw verhelderend relaas Louis. U bent de eerste vandaag..

gravatar

Middels dit schrijvin wil ik graag mijn dank uiten aan eenieder die zo vriendelijk is geweest om de redactie te wijzen op het treurige verdwijnen van MSN. In de nabije toekomst zullen op De Speld louter nog goed onderbouwde artikelen verschijnen.

Reageer
gravatar

Kennelijk zijn er dus nog steeds mensen die de ironie en satire van De Speld niet doorzien en daarom serieus gaan reageren op het artikel. Wat ik me dan afvraag: hoe lezen deze mensen de rest van de artikelen? Alsof het allemaal feiten zijn? .. Hilarisch!

Reageer
gravatar

Soms is het te doorzichtig, zoals vanmorgen over die inbraak in een huis voor Russisch ambassadepersoneel. Dat gelooft natuurlijk niemand. Bijna niemand dan, een paar grote kranten trapten erin, en minister Timmermans geloof ik ook.

gravatar

Ik zie het verschil niet met het gemiddelde telegraaf artikel.

gravatar

Wet van Poe. Zonder context is ironie niet te onderscheiden van serieus. Serieus? Ja… Echt! En als je nu echt wilt zwartepieten: de werkelijkheid helpt zo nu en dan een handje mee aan de verwarring…

gravatar

Dank voor deze cijfers, Toch. Het laat duidelijk zien dat bepaalde mensen hier in de ontkennende fase zijn terechtgekomen; geschokt, teleurgesteld en vol schaamte niet uniek genoeg te zijn MSN te mogen gebruiken.
Tsja, we willen natuurlijk wél dat het niveau van de gebruikers op ijle hoogte ligt.

gravatar

“In de eerste maanden van 2013 namen we al een scherpe daling waar, maar sinds een halfjaar is het in feite teruggebracht naar nul. Dat is spectaculair.”

Das nogal logisch .. De enige reden daarvoor (afgezien van het feit dat iedereen tegenwoordig Whatsapp, Skype of FB gebruikt) .. is dat Microsoft in maart van dit jaar haar MSN servers uitgezet heeft, dit al een paar maanden gecommuniceerd heeft naar haar leden en dat MS de functionaliteiten in het overgenomen Skype heeft gestopt … wat een stelletje prutsers !!!

Reageer
gravatar

Hoi, welkom op De Speld. Misschien moet u zich nog even oriënteren op het type ‘nieuws’ dat hier gepubliceerd wordt.

Dank.

gravatar

Ah, maar dan zou het mooi zijn als u aangaf in welke richting uw gevoel voor humor wordt geprikkeld: om het nu weer aan De Speld over te laten om daarna weer een lullige verwijting hier neer te zetten is pestgedrag.

gravatar

Ik constateer dat dit bericht tevens fungeert als een perfect middel om jong van oud te onderscheiden. Alle jonge mensen snappen cynisme niet. Misschien invoeren als diagnostisch middel bij leeftijdsbepalingen in supermarkten.

Reageer
gravatar

Ironie,wellicht. Maar laten we de hoofdjes van de jongelui niet nog verder pijnigen.

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/430/

Verwarring omtrent deze begrippen kan gemakkelijk ontstaan, omdat ze in de eerste plaats uitdrukking geven aan een houding en niet formeel te identificeren zijn.

gravatar

Beste Speld, wat een onzin nieuwsbericht, msn is al tijden niet populair meer, al veel langer dan begin 2013.
Misschien moet er ook nog een nieuwsbericht naar buiten komen over het feit dat het illegaal verkrijgen van muziek drastisch is afgenomen, tot wel 0% !!!
Er worden namelijk geen cd’s naar cassette bandjes meer gekopieerd en verkocht op school…

Reageer
gravatar

Beste Arie, kan u één en ander ook onderbouwen met cijfers. Van een afstandje roepen dat het allemaal niet waar is kunnen we allemaal wel. Maar ook bij mijn persoonlijke vriendengroep constateer ik dat ze pas hun gebruik van MSN staakten nadat ze met andere media veel effectiever konden pesten. Dit is mede te danken aan de reeds aangehaalde campagnes.

gravatar

Tsssss, cyberpesten over? Via msn ja, dat niet meer bestaat. Maar via skype en whatsapp wordt er nog veel meer gepest, dat wordt even vergeten vlijkbaar!

Reageer
gravatar

Dingus. Maar dat is toch een uitstekende stap in de goede richting. Skype en Whatsapp zijn dan ook veel effectievere pestprogramma’s. Daar waar je met MSN lange tijd toch aan een fysieke computer was gebonden kan men met Whatsapp ook bij de bushalte nog snel even een sneer uitdelen naar een gewillig slachtoffer.

gravatar

U negeert hier de uitkomsten van het onderzoek, wat De Open Deur hierboven ook al aangaf, u draait oorzaak en gevolg om. Skype en Whatsapp zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Wellicht dat de overheid het gebruik van deze communicatiemiddelen ook kan uitbannen met een nieuwe campange tegen cyberpesten.

gravatar

Ehmm… Je weet dat de Speld een satirische nieuwssite is? Dat er op een enkele kern van waarheid na weinig van waar is?

gravatar

DE OPEN DEUR. Bij Whatsapp moet je altijd nog iemands telefoonnummer hebben alvorens je berichten kunt versturen. Tuurlijk komen pesters via-via-via wel aan iemands nummer, dus op dat vlak heb je zeker een punt.

Maar bij Skype moet je iemand eerst een verzoek sturen om skypecontact te worden, deze persoon moet het verzoek eerst goedkeuren alvorens er gecommuniceerd kan worden. Hier ligt het dus grotendeels in de handen van de jongeren zelf of ze worden gepest.

Het is echter wel onzin dat er in dit artikel gesproken wordt over pesten via MSN en dat dit sinds een halfjaar teruggebracht is naar 0. MSN is inderdaad een half jaar geleden stop gezet, dus het is nogal logisch dat het pesten via MSN is teruggebracht naar 0.

Verder dus ook onzin dat de minister de conclusie trekt dat “We kunnen nu een streep zetten onder het leed van talloze kwetsbare pubers.”, dit is niet zo want het pesten gaat gewoon door via andere kanalen.

Ik vind dat er volgende keer iets beter onderzoek gedaan mag worden alvorens een artikel als deze te plaatsen.

gravatar

FLYING DUTCHMAN
Heeft u enig idee hoe MSN in elkaar stak? Daar was namelijk, net zoals bij Skype een verzoek dat eerst geaccepteerd moest worden. Daarnaast moest ook eerst een e-mailadres van desbetreffend persoon verkregen worden. Zelfde principe als telefoonnummer op Whatsapp.

Overigens, als u de humor en ironie van dit artikel niet kunt begrijpen, reageer dan niet.

gravatar

Om iemand gericht te pesten moet je idd zijn/haar telefoonnummer weten. Maar ze hoeven je niet eerst te accepteren als je dat te pakken hebt. Dus: in de val lokken met een nepadvertentie of iets anders dat er aantrekkelijk uitziet. Als de nummerherkenning aanstaat, maar een goed slachtoffer heeft dat wel.

Verder kun je in WhatsApp onbekenden pesten, door zelfbedachte telefoonnummers toe te voegen. Heeft de eigenaar WhatsApp, dan komt die vanzelf in je lijst. Ik krijg dan vaak appjes terug met “Ik ken jou niet” o.i.d., en dan app ik weer iets van “Nee, en ik ga ervoor zorgen dat je dat zo wilt houden!”.

gravatar

Godzijdank. Tegenwoordig hoor je er niet meer bij als je niet gepest wordt. Onze dochter werd letterlijk door de helft van haar zogenaamde “vriendinnen” gedumpt, omdat ze niet gepest werd. Het arme kind heeft weken amper kunnen slapen en had uiteindelijk amper vrienden over op de basisschool. Gelukkig kwam het pesten rond die tijd weer terug, ditmaal via de facebook-chat; anders was het misschien wel heel verkeerd afgelopen.

gravatar

MSN bestaat sinds maart/april niet meer, en al vanaf begin 2013 wordt actief aangemoedigd om over te stappen op het alternatief; het door microsoft aangekochte Skype.

Stelletje knuppels.

Reageer
gravatar

Anthony. Het is juist door de overheidscampagnes tegen het pesten dat programma’s als MSN geen bestaansrecht hebben. Nu niet proberen om oorzaak en gevolg om te draaien.

gravatar

Dit soort reacties maken Speld het leukst 😀

gravatar

Mooi is dat: eerst beweren dat iets niet bestaat, dan aanmoedigen om naar iets anders te gaan om lekker te pesten en te schelden, en dan als laatste hier op De Speldsite schelden.

Ben je iets aan het uitproberen? De Speld als vervanger voor MSN?

gravatar

Goed nieuws. Toch is jammer dat de overheid zulke zaken op z’n beloop laat. In onze tijd werd pesten door toverij keihard aangepakt, en dat komt al eeuwen niet meer voor. Ketterij, ook zoiets. Dat vreet aan je ziel. Niemand doet het nog, omdat wij het met wortel en tak uitgeroeid hebben.

Boze tongen hebben ons beschuldigd, dat de brandstapels rooksignalen verspreidden waarin wijzelf de pesters waren. Maar het waren vrijwel altijd heksen die dat zeiden. Daar waren we snel klaar mee.

Reageer
gravatar

Met je rare flaporen hahahahahaha ik snap wel dat je geen foto van jezelf plaatst hahahahaha je bent nog gekker dan de wiskundeleraar uit 3C!
Echt!!!
Nog een rijmpje voor je:

Slacht Offer, heb jij een masker op?
O nee, het is je &^%$#@-kop!!!
Hahahahaha 🙂

gravatar

Dat valt tegen. Ik als gefrustreerde toetsenbord-krijger moest óók
constateren dat cyberpesten via MSN niet meer zoveel plaatsvind. Ik was zo teleurgesteld dat ik al 2 jaar niets meer heb geprobeerd daar. Op Feesboek gaat het me prima af moet ik zeggen, lekker dat dom volk pesten daar. Voor iedere cyberpester dus de oproep; allemaal naar Feesboek, MSN is dood.

Reageer
gravatar

Fijn dat er eindelijk een overheidscampagne is met zo’n geweldig resultaat. Ik zou er meteen een kekke slogan van laten maken als ik Jet Bussemakers was. Zoals: Een succesvolle campagne, die maak je toch samen?

Reageer
gravatar

Nu sla ik die pubers weer gewoon op hun bakkes.
Lucht eigenlijk ook veel meer op.

Reageer
gravatar

Wel … als je al die reageersels van die ADHD-ers hieronder leest, vraag je je af wat het probleem eigenlijk is: je kunt zoveel pesten en schelden als je wilt: de lummels lezen het toch niet. En als ze al wat lezen, begrijpen ze het niet.

Dus helemaal eens: meppen! Ik doe mee.

gravatar

Lummels? Schorriemorrie is het! De ene een nog ergere slampamper dan de andere, om over zo’n verhipt snertjong maar te zwijgen. Wat een schavuit. Galgenaas en rapalje allemaal, en vaak nog naarlingen ook!

gravatar

één ding is wel zeker. Het chatten heeft het niveau van de Nederlandse spelling tot het niveau 0 teruggebracht…

gravatar

Juist, het zwartepieten is ook hier begonnen! Lekker eikelen op een toetsenbord, maar niet weten welke toetsen je moet gebruiken. Hoe onzinnig Jasmijn!

gravatar

Vind je het raar? Msn wordt in Nederland niet meer ondersteund. Dat is namelijk al sinds 8 april 2013 zo wel grappig dat ze dan ook nog denken dat die 0% komt door hun campagne…….

zonde van het geld…
ons belasting geld

gravatar

Jasmijn: Nogal logisch dat niemand het meer gebruikt aangezien niemand het meer KAN gebruiken. :’) Microsoft heeft de chatdienst al een aantal maanden volledig overgebracht naar Skype.

gravatar

Welnu beste Pannetaart, zwartepieten als zodanig is een werkwoord en het doet niet ter zake of uw Piet zwart is of niet. Voor mijn part is de uwe geel en noemen we hem/haar Kanariepiet. Nu zijn er enkelen in het Noord-Hollandse die er nogal aanstoot aan nemen welke kleur schmink er wordt gebruikt bij lieden met een toeristenvisum ingaande de komende maand. Zij die, via MSN, u vragen een wensenlijstje aan hen te doen toekomen opdat de Bisschop na het lichten van uw persoonlijk tegeltje uw gedrag zal honoreren of niet. Mocht u na het zingen van liederen zoals opgetekend op de lijst van onze nationale, culturele én historische erfgoederen in de prijzen vallen, beveel ik u derhalve aan uw schoorsteen goed te ragen, anders laait de discussie aldaar in januari opnieuw op, met alle gevolgen van dien.

gravatar

Ah, een goedenmidddag Heer Jeettje, De raderen draaien, maar bij een enkeling iets te hard is mijn indruk. Nog even en er worden bijeenkomsten gehouden tegen een slecht ontkoolde uitlaat der Solexen, niet vanwege het milieu maar vanwege de kleur, wat u?

gravatar

Zijn er nou werkelijk mensen die denken dat berichten op deze site echt zijn of nemen jullie mij allemaal in de maling.

gravatar

Ah Trendvolger, ik laat het brisante onderwerp kool maar even rusten: hoe men kool ook omschrijft, men kán niet anders dan discriminatoire omschrijvingen gebruiken.
Bij kool denkt men automatisch aan zwart en komt dan in aanvaring met bruinkool, om met een schok te beseffen dat in feite het kleurenpalet van de regenboog van toepassing is.
Gebruikt men die omschrijving, regenboog, dan roept dat de vraag op of men homo-, lesbi-, bi- of transgender kool bedoelt, wat de populaire Russische sjtsji (koolsoep) in een ander daglicht zet.
Nadere studie is vereist.

Solexkool is vast wel ergens voor te gebruiken: misschien voor het schminken van Zwarte Piet; maar dat is oneigenlijk gebruik, want daar is dit product niet voor ontworpen.

Ik zou het jammer vinden de Solex daar op aan te kijken, want de Solex discrimineert niet, ten bewijze:
http://tinyurl.com/o596qeg.

gravatar

Exact Heer Jeettje. Een Klaas, al of niet van hout, past beter op een oud Hollands stalen ros met bijbehorende hulpmotor dan op een te wit paard. Mijn verwachting is dan ook dat de gebleekte viervoeter binnenkort onderwerp zal zijn in de discussie omtrent de raciale aspecten binnen de traditie. Na al die jaren is het beestje de wortelen tegen gaan eten, en zal de organisatie diep in de buidel moeten tasten om het dier dagelijks een uitgebalanceerde maaltijd voor te schotelen. Tevens heeft het dier inmiddels recht op een vast contract, inclusief een gevarentoeslag, vakantiedagen en een dertiende maand, na jaren met een flexibel dienstverband opgezadeld te hebben gezeten. Kortom, Amsterdam is er nog niet klaar voor, maar ik ben zeer benieuwd wat men daar zal binnenhalen aan de kade én in het stadhuis de zeventiende volgende maand.

gravatar

Gebruikd met een d en die zit niet eens direct naast de t.

gravatar

Jammer dat er een daling lijkt te zijn geconstateerd. Cyberpesten is een positieve recente ontwikkeling die nu niet afgewikkeld moet worden. In de begintijd van het pesten was het behelpen met het versturen van postduiven die dusdanig gemanipuleerd konden worden dat ze hun behoefte op het nieuwgekochte berenvel van de ontvanger losten. Of wat te denken van de koerier die 6 dagen te paard naar het andere eind van het land galoppeerde en na de boodschap ´Vlerk!´ te hebben overgebracht weer terugkon.

Reageer