Asielzoekers uitgezet in natuurlijke habitat

'Bedreigde menssoort gedijt beter in Irak of Somalië'

Het kabinet gaat asielzoekers uitzetten in hun natuurlijke leefomgeving. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Natuurbeheer) hebben daar samen een plan voor opgesteld.

Volgens Teeven is opvang in Nederland niet zinvol: “Dit soort mensen is niet op zijn plaats in Goes of Ter Apel. Ze vormen bovendien een bedreiging voor de inheemse Nederlandse menssoorten.” Dijksma vult aan: “Daarom heeft het de voorkeur om ze in hun natuurlijke habitat te herintroduceren. Een asielzoeker gedijt veel beter in de steppewoestijnen van Irak of de hooglanden van Somalië.”

De staatssecretaris benadrukt de positieve gedachte achter het plan: “Ik kijk uit naar de gelukkige gezichtjes van jonge asielzoekers als ze eindelijk hun vrijheid terug hebben. Deze mensen moeten niet verpieteren in kleine rijtjeshuizen in de beklemmende verzorgingsstaat. Zij horen onbevangen te kunnen dartelen in een fris mijnenveld, onder de zoete schaduw van een waterval.”

Hoogleraar Bert Bokhoven van de Universiteit van Wageningen plaatst echter vraagtekens bij het nieuwe uitzetbeleid. “Een natuurlijke leefomgeving betekent ook natuurlijke vijanden, zoals overheden. De vraag is of je een bedreigde menssoort als de asielzoeker daaraan bloot wilt stellen. Ze staan immers al onder aan de voedselketen.”

Dijksma stelt dat die risico’s wel meevallen. “Als de populatie bedreigd wordt, kunnen we altijd het budget voor ontwikkelingssamenwerking inzetten om ze bij te voederen.” Ze verwacht echter dat de asielzoekers in hun natuurlijke habitat zullen floreren. “Ik acht de kans groter dat we er uiteindelijk voor zullen moeten kiezen om er een aantal te laten afschieten. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt.”

Natuurmonumenten en Stichting Vluchteling reageren enthousiast op de plannen van het kabinet. Bestuursvoorzitter Femke Halsema van Stichting Vluchteling: “Asielzoekers horen niet thuis in Nederland, maar in de natuur.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

ik zit al jaaaaaren kut op een gehorig flatje waar ik word gepest door mn moslimbovenbuurman en dit is OOK NIET MIJN NATUURLIJKE HABITAT!!!!ik zit ook liever aan de cote d,azur!!!!!rot toch op zeg rot op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reageer
gravatar

Beetje lullige reactie, Veenstra. Fred T. had net, ter blijvende controle van het corrupte eilandbestuur, een tweede huisje aangeschaft op Aruba. En nou wil jij hem in de buurt van Langetabbetje stationeren? De twee maffiamaatjes Bouterse en Brunswijk zullen na verbanning naar Nederland (ongeveer 4 meter beneden N.A.P.) niet lang het hoofd boven water kunnen houden; het zand van de duinen zouden ze direct verkopen aan Berlusconi die het voltallige Italiaanse volk zand in de ogen strooit en voor dijkverhoging stellen B & B hun drugsdollars niet beschikbaar; zij hebben hun schaapjes al in Zwitserland op het droge.

Reageer
gravatar

Die prachtige mensen op de foto doen mij ook denken aan….Suriname! Zou dat niet wat zijn, BV Nederland ruilt van habitat met Suriname. Niet alleen om asielzoekers te herbergen. Nee, we gaan met z’n allen. En de Surinamers onder leiding van D. Bouterse worden in ons kikkerlandje gestationeerd, kunnen naar hartenlust wietplantages exploiteren. En wij, wij keren dat hele oerwoud om en plunderen al het goud. Hoeven we daarna nooit meer te werken, ‘s Ochtends vrij en ‘s middags vakantie, heerlijk. Geen zorgen meer voor Fredje T. over asielzoekers of andere ongemakken……

Reageer
gravatar

Een mooi initiatief. Het lijkt mij echter zinvol om een paar weken nadat de wintertrek is begonnen een selectie te maken. Een aantal van hen zal wellicht in een kolone van, voor deze soort typerende auto’s, uit zichzelf naar de natuurlijke habitat wee opzoeken.

Wellicht is het ook een plan dat iemand van onze overheid met een deltavlieger meevliegt en ze uitzet op een plaats zo ver weg, dat een terugkeer onmogelijk is. Met de ganzensoort zijn in het verleden hele. Oie resultaten behaald.

Reageer
gravatar

Gaan we nu alle 30-minuten-afleveringen van Ajan Ederveen opnieuw gebruiken en aanvullen? Om te beginnen met Geboren in een verkeerd lichaam? Die eindigde met de (mislukte) uitzetting. Niet doen, zou ik zeggen. Kan je niet tegenop…

Reageer
gravatar

Toch weer die briljante prof. dr. Bert Bokhoven, tevens omnigenie en begenadigd trendlistener. Als eerste komt hij met de haarscherpe analyse ‘de overheid als de natuurlijke vijand’. Kijk, deze ware geweldenaar dient veel en veel vaker door de Speld ingeschakeld te worden. Zoals hier. Schitterend gewoonweg.

Reageer
gravatar

Ach, ach, ach, Toch toch,

Een overheid is geen natuurlijke entiteit, maar een constructie die door mensen is bedacht; artificieel dus. Daarom getuigt het van grote domheid dat Bertje de overheid een natuurlijke vijand noemt.

gravatar

Och och och, Lagere School en nooit doorgeleerd, tja dan krijg je dat. De Overheid is een rechtspersoon en hoe fictioneel ook, als de bovenmeester door de Overheid in hoofde van de Inspectie wordt aangeklaagd voor het geven van slecht onderwijs, dan ziet het er slecht voor hem uit.

gravatar

Ja ja, Jeettje,

Je probeert er jezelf weer uit te kletsen, maar daar trappen wij niet in.

Een rechtspersoon is nog altijd niet een natuurlijk persoon, wat Bertje wel gemakzuchtig aannam om een van zijn domme ‘wijsheden’ uit te kunnen drukken in een haast bijbelse strofe, die – zoals jij wel weet – van nature onlogisch is en zelden biologisch gezien juist.

gravatar

Toch briljant want waar bleef de Nederlandse variant op: ‘born free, taxed for life’? Juist ja, prof. de. Bert Bokhoven kwam ermee, in die zin is de overheid zeker ieders natuurlijk vijand omdat zij je natuurlijke vrijheid ontneemt. En daarmee doet het er niet meer toe of die overheid een natuurlijk persoon is dan wel iets anders, Immers als je in de bergen door en rotslawine gedood wordt is dat toch ook geen ‘natuurlijk persoon’? Maar morsdood door natuurgeweld ben je dan wel. Zoals onze onbegrijpelijke overheid en de met 10 monden onnavolgbaar sprekende lachebek Mark Rutte iedereen ook geestelijk dood achterlaat.

gravatar

De vraag die bij dit gevoelige onderwerp gesteld en beantwoord moet worden, is of de mens gelijkwaardig is aan het aaibare dier, zodat een ironische parodie mag en kan worden gemaakt.

Ik ben er van overtuigd, dat het antwoord ja moet zijn.

De consequentie daarvan is, dat onze weten aangaande het jagen op aaibare dieren en het slachten daarvan ook voor mensen moeten gelden. Dat houdt in dat asielmensen niet zo maar neergeknald mogen worden, noch op andere onwettige wijze worden geëuthanaseerd.

Reageer
gravatar

Marianne,

Voor ons is in uw wetgeving een uitzondering gemaakt. Wij mogen mensen euthanaseren door de hals door te snijden, als het maar gebeurt door een erkende jihadist onder het prevelen van wat onverstaanbare woorden.

gravatar

Dat Maxi en Alex een club die vermeerdering van apartheid nastreeft, hebben goedgekeurd lijkt mij gezien de aan hen toegevallen functies zeer terecht.

gravatar

In de buurt van Roermond is een proefvuilnisbelt aangelegd. De exacte lokatie wordt geheimgehouden om niet onnodig veel door heimwee gekwelde asielzoekers te trekken. De belt is bedoeld om de kinderen van uitgeprocedeerde zoekers alvast te doen wennen aan hun toekomstige habitat. De belt is rassenvriendelijk ontworpen.

Reageer
gravatar

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan ten alle tijden een mooie marketingfolder voor uw organisatie maken. Daarin promoten wij uw business zodat u rustig achterover alle zaken kan regelen, vervoer naar de uitzetgebieden bijvoorbeeld. Wij zetten het geheel in de markt en zorgen dat u viral gaat!

Met vriendelijke groet,

Mark Tingelaar
Marketingmanager

Reageer
gravatar

Asielzoeker znw, de(m), -s
1 Iemand die voor zichzelf asiel (zie aldaar, bet. 3) zoekt, voorheen vluchteling genoemd
2 Iemand die onderdak voor een of meer huisdieren zoekt.

Asiel znw, het (o), -s en -en
1 Kamp waarin dieren of mensen tegen hun wil verblijven.
2 Kamp waarin mensen verblijven die opname in kampen in hun thuisland ontvluchten en die gewoonte in het opvangland vaak trouw blijven.
3 Het verlenen van bescherming door een land aan mensen die in hun eigen land aan gevaar bloot staan. Dit wordt door autistische politici tegengewerkt.

Reageer
gravatar

Hooggeachte directie van de De Speld,

Het getuigt van een ver doorgevoerde misleiding van uw redacteuren om iedere Nederlandse wetenschapper die zogenaamd is geraadpleegd, Bert Bokhoven te noemen. Het is nog dom ook, want alleen de nieuwe abonnees tuinen daar nog in.

In het geval het u ontbreekt aan middelen om echte wetenschappers om te kopen om uw mening dan wel uw visie te verkondigen, adviseer ik u om een van de volgende heren per gelegenheid in te huren. Ze zijn in elk opzicht goedkoper.
Diederik Stapel, Adrian Maxim, Hwang Woo Suk, Mart Bax, Riny Weistra, Marcel Crok, Pim van Lommel, Jacques Benveniste, paus Franciscus en kornuiten.

Reageer
gravatar

Hooggeleerde zwager,

Jacques Benveniste is in 2004 op de leeftijd van 69 overleden, ondanks de inname van hectoliters superverdunde similia.

gravatar

Hooggeleerde heer Paulusssen,

Het betreurt mij ten zeerste te moeten vernemen dat u een weinig vertrouwen heeft in mijn academische vaardigheden en mijn integriteit in twijfel trekt, alsmede de integriteit van de redactie van De Speld.
Uiteraard heb ik goede banden met de redactie, maar ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld bij het geven van interviews.
Uw opmerking dat ondergetekende “geen echte wetenschapper” zou zijn is dan ook onnodig grievend en kwetsend voor een man van mijn statuur.

Een oprecht academicus zou overigens geen vergoeding vragen voor het geven van interviews, dus uw advies aan de redactie om wetenschappers te betalen slaat, met alle respect, als een tang op een varken.

Hoogachtend,

Professor Bert Bokhoven

gravatar

Schandalig om de integriteit van van Bokhoven in twijfel te trekken. Als we hem al niet meer kunnen vertrouwen drijven we straks helemaal stuurloos rond.

gravatar

Eindelijk een duidelijke visie, al is die nog niet zo benoemd door Femke: als je asielzoekers asiel geeft wordt hun bestaan zinloos. Ze zijn geboren om asiel te zoeken: dat mag men hen toch niet afnemen? Onmenselijk zou dat zijn.

Reageer
gravatar

In dit geval kan jouw retorische vraag beter worden omgekeerd: Kan een grap eindigen met discriminatie?

gravatar

Inderdaad Paulien,

Als Geert W. voor zijn politieke eenmansbedrijf met personeel aan zijn pr-medewerker Martin B. eindelijk opdracht geeft om een beginselprogramma te schrijven, is de kans groot dat die dit complete artikel overschrijft. Zonder het commentaar uiteraard, want daar houdt de baas niet van.

gravatar

Verdomd Ferry,

Het is onwaarschijnlijk, maar toch heeft zo’n miezerig mannetje als jij ook nog wel heel eens een goed idee.

Maar een beginselprogramma? Je denkt toch niet dat ik de linkse kerk in mijn keuken laat kijken? Nee, ik zet het op de voorpagina van mijn geliefde webstek als dictaat voor heel het volk van mijn land en omstreken. Natuurlijk flink aangedikt met mijn favoriete scheldwoorden en uiteraard zonder bronverwijzing in verband met het demoniserende commentaar.

gravatar

Het WNF is sinds enige tijd geleden begonnen met de aankoop van grote stukken land in o.a. Irak en Somalië, om daar nationale natuurreservaten te stichten. Echter, men heeft gewaarschuwd de populatie aldaar niet bij te voeren, dit i.v.m. het ontstaan van plagen welke zijn uitgeprocedeerd. De kosten voor Nederland aan deze reservaten worden gefinancierd uit de pot van Ontwikkelingssamenwerking, alwaar deze voor 2014 zes miljard extra zal bedragen. Hoewel Geert Wilders nog niet officieël gereageerd heeft wordt er binnen de PVV gesteld dat er geen Euro het land mag verlaten. Men beraadt zicht nu over een herbestemming van de Hoge Veluwe. “Dan worden die ecoducten ook eindelijk eens een keer gebruikt, en Staatsbosbeheer zal de operatie gaan monitoren en waar nodig wildgroei tegengaan.”

Reageer
gravatar

Nou, het lijkt me verstandig eerst eens te bekijken middels een enquete of deze mensen carnivoren, omnivoren of veganisten zijn – dit met betrekking tot de stand van de inheemse, exheemse, superheemse dieren en planten. Let wel, het kan ook zijn dat de uitgezette asielzoeker zelf een paar dieren introduceerd in zijn nieuwe habitat – het zou kunnen dan de crocobil, de vluchtegel, renjerotgans opeens onderdeel worden van onze natuur – de voordelen en de nadelen moeten goed naastelkaar en opelkaar gelegt worden om een goede keuze te kunnen maken – als men deze opelkaar legt zou menig nieuw geintroduceerd dier ook heerlijk kunnen zijn als onderdeel van een Hamburger.

Opgelet: Bijvoederen alleen volgens geldende normen – handjevol in een voederbakje – met voldoende koffie of thee.

Reageer
gravatar

Als ik Bert Bokhoven mag geloven is de grootste bedreiging voor de asielzoekers de overheid in hun land. Die plaatsen we dan over naar het strafhof in Den Haag.

Reageer
gravatar

Een uiterst goed plan! Ik zal hier een verdere analyse op loslaten en een Stapelfactor berekenen, maar mijn eerste indruk is inderdaad dat de Nederlandse natuur wel een extra kolonie oorlogsmisdadigers kan gebruiken. Onze inheemse koloniën hiervan zijn immers bijna uitgestorven, daar is geen redden meer aan. Of we zouden uiteraard nieuwe strafexpedities naar voormalige koloniën moeten houden, maar dat is een erg kostbare oplossing die niet verantwoord zou zijn in deze tijd van crisis.

gravatar

Momentje beste K.

Ter overweging: Gesteld dat er een paar honderd asielzoekers worden uitgezet, en er komt per nationaliteit een overheid voor terug, welke per regime een paar honderd man bedraagt, met als bestemming het strafhof of elders in het land, waar worden dan de voordelen behaald? En, niet onbelangrijk, wie burgert dat in? Bokhoven heeft zijn licht nog niet laten schijnen over deze eventuele migraties. Benieuwd ben ik daarom ook naar zijn visie op de door u geschetste situatie.

gravatar

Ter aanvulling beste K, ik doelde in mijn aan u gerichte reactie natuurlijk op de mening van de Professor, niet die van een reagerende naamsgenoot.

gravatar

Beste van Bafdonk ik denk het niet. Op onze overheid is op dit moment het nodige af te dingen maar een ruil met Somalië is net iets te stevig. Zijn er geen leukere overheden?

gravatar

Ik stel voor dat we in safaripark Beekse Bergen een kolonie oprichten zoadat ze daar veilig in de wildernis kunnen verblijven. Dan kunnen onze kinderen en kleinkinderen ook in levende lijve meemaken hoe ze oorspronkelijk hebben geleefd voordat ze hierheen kwamen.

Reageer
gravatar

Museumpark Orientalis (het vroegere Afrikamuseum) in Heilig Land Stichting bij Nijmegen ziet ook kansen om uit de financiële zorgen te komen en heeft het park al beschikbaar gesteld.

gravatar

Vooral het beeld van asielzoekers die in groepen door het mijnenveld dartelen spreekt me aan. Asielzoekers horen naar mijn mening niet thuis in de steppenwoestijn, zelfs niet als dat hun oorspronkelijke habitat is.

Reageer
gravatar

Teeven denkt zeker dat in Nederland geen wildernis is? Hier in Flevoland barst het van de wolven. Als zijn plan doorgaat, krijgen we hier een veel te lage negerdichtheid om een roedel wolven in stand te houden. En wie wordt er dan opgegeten? Juist: lieve oma’s en schattige meisjes.

Reageer
gravatar

Ja, dat bijvoederen blijft een discussie. In de Oostvaardersplassen wordt aan het einde van de winter ook altijd die discussie gevoerd. Bijvoederen of afschieten? Welk doel wil je bereiken? Daar moet Professor Bert Bokhoven maar eens een eenduidig antwoord op gaan geven.

Reageer
gravatar

Net als bij elke bedreigde diersoort moeten we hier een zorgvuldige afweging maken tussen het voortbestaan van de soort en de natuurlijke balans van de leefomgeving. Een overschot aan asielzoekers zal immers een rijke voedingsbodem zijn voor ongewenste uitheemse diersoorten zoals religieuze extremisten en neonazi’s. In dit geval is het hier gevoerde ondersteuningsprogramma voor de asielzoeker dermate effectief geweest in het verhogen van hun aantallen dat we kunnen stellen dat het verantwoord is om de eerste asielzoekers in de vrije natuur uit te zetten.