De Grondwet-app: non-stop op de hoogte van de laatste wijzigingen

Check de grondwettelijke kaders bij jou in de buurt


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Hack the Act om die vermaledijde grondwet de grond in te boren. De Staat moet terug naar de aristocratie, landheren, leenmannen, horigen en slaven weer op hun plek. Hop hop te paard, zwaard ende vuur aan den scheenen van volksvertegenwoordiging en magistratuur. Den bijl aan den voet van den democratie ende lynchen die hap na gevierendeeld te zijnde. Standrecht met terugwerkende kracht voor Thorbecke en kornuiten. Het is nota bene 2013! De Verlichting is uit, duisternis treed in, de Ridders treden op, sla neer het volk, vertrap de boeren en keten de arbeiders!

Reageer
gravatar

Waarschuwing: door een MAC Spoof-Attack is de APP niet meer verbonden- Na herstel van deze onderbreking blijkt de grondwet aangepast – S’ nachts buiten lopen in streepjes pyama is toch geen bedreiging van de zebrapad.

Reageer
gravatar

Niet downloaden! Die app verzamelt alle privé-informatie, luistert je gesprekken af, en geeft continu je locatie door. Toen ik laatst het Binnenhof bezocht, kwam er irritante reclame van de cokedealers van maar liefst 8 politieke partijen. En ook een met een politieke boodschap, over de aanrechten van het mens. Dus zelfs de SGP doet mee aan het spammen van de burger. Nee, dit is geen paranoia. Of toch, maar dan terechte paranoia.

Overigens ben ik van mening dat het recht op vuurwapens in de grondw*t moet. En dat de Ridderzaal verwoest moet worden. Dus niet dat winkelcentrum, ik had me vergist. Was niet helemaal helder. Sorry.

Reageer
gravatar

Voor Ivo en Fred zou ik een aparte app maken. Deze twee jongens hebben om de week een nieuw bevolkingscontrole voorstel.

gravatar

Niet downloaden! Die app verzamelt alle privé-informatie, luistert je gesprekken af, en geeft continu je locatie door. Toen ik laatst het Binnenhof bezocht, kwam er irritante reclame van de cokedealers van maar liefst 8 politieke partijen. En ook een met een politieke boodschap, over de aanrechten van het mens. Dus zelfs de SGP doet mee aan het spammen van de burger. Nee, dit is geen paranoia. Of toch, maar dan terechte paranoia.

Overigens ben ik van mening dat het recht op vuurwapens in de grondwet moet. En dat de Ridderzaal verwoest moet worden. Dus niet dat winkelcentrum, ik had me vergist. Was niet helemaal helder. Sorry.

Reageer
gravatar

Zou zeggen: lees het vermaledijde ding eens:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_26-09-2013
Simpel verNederlands, met een uitzonderingspositie voor clowningshuis (wat strijdig is met artikel 3); vele uitgeholde artikelen (`behoudens uitzonderingen bij wet´) en een toetsingsverbod (art. 120)
Als je wil weten wat ik ervan vindt: KLIK op mijn naam.

App, ik snap de positieve insteek maar inderdaad verandert die grondwet niet zomaar. Die strafrecht-app echter is dagelijks aan meerdere updates toe. Mocht je nog immer in die waanzin geloven:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3477937/2013/07/18/Ook-Rutte-II-gedraagt-zich-anti-rechtsstatelijk.dhtml

Reageer
gravatar

De Germaanse Tien Geboden

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar alleen de Heilige Eik aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de namen Wodan, Odin, Thor, Freya, Frigg, Tiwaz, Baldr en Loki niet zonder eerbied gebruiken.
3 Wees gedachtig dat gij de dag van Wodan, woensdag heiligt.
4 Eer uw vader en uw moeder als ze zijn overleden.
5 Gij zult de tijd doden en Romeinen.
6 Gij zult met uw naaste gemeenschap bedrijven.
7 Gij zult uw naaste buurvrouw niet pakken als de buurman sterker is dan u.
8 Gij zult niet haasten voor uw naasten.
9 Gij zult onkuisheid begeren, omdat u het toch niet kunt laten.
10 Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste niet toebehoort.

gravatar

De grondw*t in eenvoudig Nederlands

Regel 1

Als je niet op vakantie in het buitenland bent, ben je niks minder dan je vriendjes en zo. Ze mogen jou daarom niet pesten:

– omdat je naar de kerk gaat of
– omdat je dom bent of
– omdat je op Geert W. stemt of
– omdat je er anders uitziet of
– omdat je een jongetje of meisje bent of
– om iets anders.

Samenvatting: Niemand mag je pesten in ons land.

Is dat niet aardig van onze regering?

Reageer
gravatar

Maar er zijn kaders: aanhangsel 1, lid1, eerste paragraaf;
PESTEN: Bemerking:
-pesten is NIET het beschrijven van een werkelijke toestand zoals deze door onafhankelijke waarnemers wordt waargenomen en omschreven.

-uitwerking;
Dus als iemand zegt dat je dom bent en je bent dom, is dat géén pesten.

Toch wel belangrijk deze even erbij te zetten, Juf Altoos.

gravatar

Het wachten is op de strafrecht-app, met comfortabele dna-upload, virtuele jury en veroordelingscalculator zodat gerechtelijke dwalingen eindelijk tot het verleden gaan behoren.

Reageer
gravatar

Eindelijk, dé app waar ik op zat te wachten. Met al die Grondw*etswijzigingen van de laatste tijd kon ik het eigenlijk niet meer bijbenen.
Dan ga ik straks ook even controleren of de buren hun Grond wel volgens de w*et omspitten.

Reageer
gravatar

Eindelijk, dé app die ik zocht. Met al die Grondwetswijzigingen de laatste tijd kon ik het toch al niet meer bijhouden.
Ga ik meteen even controleren of de buren hun grond wel volgens de wet omspitten.

Reageer
gravatar

Als mede ontwikkelaar van deze app kan ik je vertellen dat we op dit moment werken aan dit probleem. Het is iedereen al jaren een doorn in het oog.

In de volgende release zullen we dan ook “Wijzigingsvoorstellen” toevoegen die voor alle gebruikers meteen zichtbaar zijn. Release 3 zal Grondwetsstemrecht bevatten waardoor bij het indienen van een wijziging meteen door alle gebruikers gestemd kan worden zodat de wijziging ook zo snel mogelijk doorgang kan vinden.

gravatar

Graag ook nog een toevoeging zodat we als gebruiker van deze App ook zelf wijzigingsvoorstellen kunnen indienen. Ik vind het interactieve karakter van onze huidige staatsvorm wat teleurstellend en daarnaast behoorlijk uit de tijd…

gravatar

wets wijzigingen duren slechts maanden, dus t is wel handig, alleen moeten ze dan ook weergeven hoelang de wet nog geldt en wanneer hij weer gewijzigd word. handig voor banken en hypotheek verstrekkers, weten ze eindelijk waar ze aan toe zijn…

gravatar

Behalve dat een bepaling ontbreekt die betreffende handeling strafbaar stelt (hetgeen is vereist onder artikel 16 Grondwet en 1 lid 1 Wetboek van Strafrecht), vergeet je art. 2 EVRM in combinatie met het zesde protocol bij het EVRM welke bepalingen krachtens artikel 93 en 94 Gw en/of ongeschreven recht doorwerken in de Nederlandse rechtsorde.