Familie Beuker haalt 3%-norm niet

Huishoudboekje opnieuw niet op orde

De familie Beuker lijkt er dit jaar wederom niet in te slagen haar begrotingstekort onder de 3 procent te houden. Het Wezepse gezin dreigt uit te komen op een tekort van 3,4 procent. Het is het zesde jaar op rij dat de Beukers de drieprocentsnorm niet halen.

Het bericht is een tegenvaller voor de vrouw des huizes Tinie (42), die in het najaar nog een ingrijpend bezuinigingspakket presenteerde. De familie ondervindt momenteel de pijnlijke gevolgen van die maatregelen. Zo snijdt Tinie stevig in de zorgkosten door de steunzolen van vader Hans (44) en de pil van dochter Melissa (14) niet langer te vergoeden. Ook heeft ze de budgetten voor sport en cultuur verlaagd.

Critici menen dat er daadwerkelijke hervormingen nodig zijn om het huishoudboekje op orde te krijgen. Hans’ moeder Mien (72): “Tinie focust zich nu alleen op snelle bezuinigingen, maar het probleem is dat ze structureel te veel uitgeeft. Dat is op de lange termijn niet houdbaar.” Volgens Mien is de 3%-norm al heel mild: “Eigenlijk zou het tekort natuurlijk nul moeten zijn. De overheid kan toch ook niet meer uitgeven dan er binnenkomt?”

Een begrotingsevenwicht is volgens Tinie in de komende jaren ‘niet realistisch’. Zij wil kunnen blijven investeren. “Als ik een paar diamanten oorknopjes wil, dan moet dat mogelijk zijn. En de zomervakantie in de Dominicaanse Republiek gaat ook gewoon door. Anders gaat de somberheid overheersen.”

Tinie is niet bang dat de schulden van het gezin uit de hand lopen. “Desnoods moet Melissa maar meer kostgeld gaan betalen. Ik vind het niet op voorhand onbespreekbaar om meer dan de helft van haar salaris in de huishoudpot te stoppen. Ze verdient genoeg met het bezorgen van folders.”

 


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Nee, Heer Carrotte. Een spreekwoord dat er sterk op lijkt ken ik wel: “Deze nering doende is een afzetter en ken de tering krijgen!” Zou dat ongeveer op hetzelfde neerkomen?

gravatar

Kom op zeg, als je al met gezegden uit de vorige eeuw aankomt begrijp je de 21ste eeuw niet.

gravatar

Beste heer BS, ik had begrepen dat u ook een afzetter bent, want uiteindelijk zet u toch iedereen netjes af, neem ik aan? (Behalve dan diegene misschien die op uw bus staat te wachten?)

gravatar

Ja, met muntjes die niet meer geldig zijn. Logisch dat men in de problemen komt: door geld net zo lang op te potten dat het geen waarde meer heeft.
Kopen, kopen, kopen en kopen: dat is de enige manier. Rutte heeft het zelf gelachen.

gravatar

Mijn begroting is al sinds een flink aantal jaren eigenlijk meer een bekleining. Als ik dat verhaal over de zeer gewaardeerde Familie Beuker zo lees, zou het heel goed zijn als de zeer gewaardeerde Familie Beuker mij een pakket steunmaatregelen toeschuift. Ik denk daarbij niet aan extremen, in de zin van miljoenen. Een aantal honderdduizenden euro’s (niet veel meer dan zes á zeven) komt beter in de richting.

Reageer
gravatar

Ach, het is ook helemaal niet nodig om je aan zo’n zinloze norm te houden. In de VS komen ze daar al decennia mee weg en die worden ook aan alle kanten gezien als ‘sterke economie’. Derhalve, familie Beuker, ga vooral zo door!

Reageer
gravatar

Als ik dit goed lees betreft dit een gezin met 4 personen. Aangezien dit minder is dan de minimale hoeveelheid van 9 (2 ouders, 4 grootouders en 3 kinderen) lijkt het me beter dat dit gezin voorlopig geen financiële steun ontvangt tenzij, mits goed aantoonbaar, het gezin samenwerkt met andere gezinnen voor goede verdeling van de kosten.

Reageer
gravatar

In de ICT is werk zat, daarom hierbij een snelcursus BASIC:

10. Geef meer geld uit dan er binnenkomt.
20. Verzin weer nieuwe lastenverzwaringen.
30. Goto 10.

Ziezo, het huishoudboekje op orde krijgen kunnen we zo outsources naar een “Centre of Excellence”, oftewel een Lage Lonen Land.

Reageer
gravatar

Ik snap werkelijk niet wat die ouders bezield om zich overal mee te bemoeien. Gewoon elk gezinslid privatiseren en dan zoeken ze het zelf maar uit. Krijgen ze verantwoordelijkheidsgevoel van en maakt ze weerbaar.

Reageer
gravatar

Tinie komt mij over als een kortzichtige vrouw. Het type wie dan leeft, dan zorgt. Ze heeft niet goed door, dat overhaast bezuinigen vervelende consequenties kan hebben op de lange termijn.

Zo hebben zij en Hans zich behoorlijk in de vingers gesneden door in de tweede helft van de jaren negentig van vorige eeuw te beknibbelen op anticonceptiemiddelen.

Nu zien we echter dat Tinie flink hardleers is ten aanzien van haar dochter Melissa. Deze ezelin stoot zich wel voor de tweede keer aan dezelfde steen.

Reageer
gravatar

Maar goed dat het gezin wel 1.7% van het jaarinkomen reserveert voor boksbeugels, ploertendoders, stiletto’s. Want al woon je in Wezep, als je grote broer uit Amsterdam in Maastricht wat wil gaan matten, wil je wel fatsoenlijk kunnen meedoen.

Reageer
gravatar

Beste mevrouw Tinie Beuker,

U bent overduidelijk nog uit het achterlijke pre-neoliberale tijdperk. Het is namelijk helemaal niet van deze tijd om uw dochter sl*chts een gering deel van de kosten van levensonderhoud te laten betalen.

Melissa krijgt van u een gedegen opvoeding en als u met uw vriendin drie maanden naar de Dominicaanse Republiek bent en uw echtgenoot met de zijne ook elders verblijft, krijgt zij met een thuisstage voldoende ruimte om belangrijke ervaring op te doen, dis haar in haar leven te pas zal komen.

Daarom is het in deze tijd van bezuiniging heel normaal dat u haar de volledig onderhoudskosten in rekening brengt. Om haar tegemoet te komen kunt u haar een rentedragende lening verschaffen. Met haar opvoeding en ervaring kan zij zich immers in de toekomst een goed inkomen verwerven, waarmee zij makkelijk de lening kan terugbetalen.

Nog even het volgende, het is heden ten dage gebruikelijk dat de ouders hun kind een gratis week- of weekeindeabonnement geven voor het openbaar vervoer. Houd daarmee rekening bij het bepalen van de rente.

Reageer
gravatar

Geachte Koninklijke Hoogheid,

Doelt u hier op een microkrediet of pleit u voor een meer substantiële lening gelijk de door uw overheid gesponsorde Nederlandse banken nu over het algemeen weigeren aan behoeftigen te verstrekken?

gravatar

Bij ons in Apelfoort gaan we voor de het tekort van 5% volgend jaar. Wij zien Griekenland als het grote voorbeeld: mooi weer, veel schulden en zorgen dat die op termijn kwijt gescholden worden. Kijk, dat is pas echt goed leven en zo betalen we ons nieuwe, luxe tropische golfslag zwembad!

Reageer
gravatar

NIET om te LAchen maar NEEderland heeft per inwoner een van de hoogste persoonlijke SCHULDquota van EUropa (dus bovenOP de 25.000/pp vd staatSSchuld).

Voor de BEukertjes is het mogeLIJK te LAat, maar enige tiPS::::
OF je eigen geld drukken, ZIE:
http://kopieerjeeigengeld.blogspot.nl/
OF btje stelen
OF reincarneren in een rijke familie BINnen een MAATschappij waarin roof legaal is op zekere manieren
OF toch al die trOEP niet aanSCHAFfen want het ligt toch in de weg/ is KANkerverwekkend/ levert schulden/ geeft afval/ is geproduceerd door moderne slavenarbeid/…

Reageer
gravatar

Nou en? Daar is toch niks mis mee? Mits men in de gelegenheid is de schuld op termijn te voldoen, is er niks mis met schuld. De huidige economie draait er op: die schuld wordt alleen maar aangegaan om er aan te verdienen.

Stel: iemand heeft geld te veel, leent het uit en vraagt rente, en verdient er dus aan. Het geld wat anders op de plank ligt niets te doen, werkt nu.

Alleen in een calvinistisch landje, waar somberheid troef is en men de evolutie niet erkent (het blikveld gaat maar 6000 jaar terug) en derhalve geen geduld weet op te brengen, kan dat als probleem worden ervaren.

Maar dan nog: geld is een mensending, uitgevonden en gemaakt door mensen. Het groeit niet als gewas, is niet uitputtelijk als delfstoffen, dus waar maken we ons druk om?

Niet zo somberen hoor, beste Joop; mijn redenering zal niet de goedkeuring kunnen wegdragen van prof Heertje, maar toch …..

gravatar

Pollens, Heer Joop. Het is toch wat, een collectieve schuld van 25.000. Hierbij wordt steeds vergeten dat bij de pensioenfondsen het geld over de plinten kolkt.

Dit zal ooit een keer moeten worden uitgekeerd. Dankzij de omkeerregel ligt daar nog een fiscale claim op van gemiddeld 35% zodat de Staat van ieder van ons nog zo’n 25.000 gaat opstrijken. Mooi is dat, in één klap uw probleem opgelost. Dat wil zeggen: als men de pensioenen niet gaat verlagen, want dan daalt uiteraard ook de fiscale claim.

Ach, als u zo goed wilt zijn… reikt u even het vat met kaviaar nog eens aan. Want die sjekladebollen, daar kan een mens niet op blijven wachten.

gravatar

“Mits men in de gelegenheid is de schuld op termijn te voldoen, is er niks mis met schuld.”

WIE zAl dAt betalEN:
http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Ende PENsioenfondschen: WEL ze investeren in ricicorotzooi en bouwen veel KANtOORtjes.

ALS ik niet VREDElievend was, zou ik DE heleBOEL in elkaar beukEN.

Reageer
gravatar

Ik wordt hier nu wel erg moe van Speld, dat gedoe met niet toegelaten woorden, kan er eens een eind komen aan die kul?

Nog eens, deel 1:

U beseft kennelijk niet dat die Staatshuishouding van een totaal andere orde is dan gewoon die voor uw dagelijks gebruik?

gravatar

Deel 4

De Staat wint juist aan de schuld door de belachelijk lage, en soms zelfs negatieve, rente. De Staat heeft ook wat voordelen die ons burgers ontzegd worden: de Staat kan geld manipuleren door bij te drukken bijvoorbeeld.

gravatar

Deel 5

Pensioenfondsen zijn uitermate succesvolle beleggers; hun rendement over de jaren heen is groot. Dat er nu ach en wee geroepen wordt om kortingen, komt door politieke beslissingen om in een achterlijk rekensysteem te volharden dat geen enkele verhouding heeft met de realiteit.

Dus als u iemand in elkaar wilt beuken, moet u beginnen met de politici die u belazeren; gelukkig bent u een vreedzaam iemand, want dat zijn er nogal wat.

Kijk, met Nederland als land gaat het goed: het staat in de rijtjes die er toe doen in de top 10.
De burgers: ach wie maalt dáár nu nog om.

gravatar

Jeettje: Het is duidelijk dat de bulk van de Nederlandse bevolking niet weet of beseft hoezeer overheden -blauw, bruin, rood of paars- het volk voeren in de richting die men wenst. Het is evenzeer duidelijk dat het gemiddelde Tweede Kamerlid (m/v) evenzeer ignorent is als het volk dat men zegt te vertegenwoordigen. Men wordt door kiescommissies zorgvuldig daarop geselecteerd; de sluweren echter (bijv. de categorie Robin van Linschoten/Jack de Vries) vinden blijvend laagbelastend doch hooggehonoreerd werk onder de paraplu van de overheid, ook na hun vrijwillige of afgedwongen abdicatie als Kamer- of Kabinetslid.

gravatar

Kom op Bokito, rustig nou maar, je krijgt zo je bordje gras met mayonaise. Het was echt per ongeluk dat je in plaats van je amandelen kwijt te raken per abuis gecastreerd werd. Doe er a.u.b. niet zo moeilijk over anders halen we die amandelen ook nog weg!

gravatar

We moeten met zijn allen wat meer uitgeven, dan komt het tekort vanzelf onder de 3%-norm. Gewoon een nieuwe auto kopen en positief blijven, dat is de oplossing.

Reageer
gravatar

Idd, en als je nu niet heel vlot die nieuwe auto gaat kopen dan vorderen we het aanschafbedrag via een nog te verzinnen belasting. Geen druk verder hoor 😀

gravatar

Het gaat de goede kant op met de familie Beuker. Nog even en ik neem de failliete familie over. Daarna moet er natuurlijk een reorganiatie plaats vinden.
Nu denk ik er over de heer des Huizes over te doen aan een Poolse uitzendorganisatie die mensen levert voor de asperge telers. Mevrouw Beuker kan mogelijk een doorstart maken samen met haar zoon. In die afgeslankte vorm is de familie waarschijnlijk weer rendabel te krijgen. En als de dochter er een beetje goed uit ziet lijf ik die gewoon in bij mijn eigen organisatie.

Reageer
gravatar

Uiteraard is de oplossing weer pijnlijk simpel: Vul de pot naar draagkracht. Diegenen die veel verdienen vullen de pot, en diegenen die weinig verdienen kunnen hier naar hartelust uit graaien. Ieder een vast deel laten betalen is zo achterhaald…..,.

Reageer