Weekers wist niet dat hij staatssecretaris was

‘Mijn ambtenaren hebben mij daar niet over ingelicht’

Frans Weekers was tot voor kort niet van op de hoogte van zijn staatssecretariaat. Dit verklaarde hij voor aanvang van het Kamerdebat over de Bulgaarse toeslagfraude.

De VVD’er kwam er naar eigen zeggen onlangs via een uitzending van KRO Reporter achter dat hij staatssecretaris van Financiën is. “Ik had geen idee. Mijn ambtenaren hebben mij daar nooit iets over verteld. Maar toen ik het doorkreeg, ben ik natuurlijk meteen beleid gaan maken.”

VVD en PvdA noemen de fout van Weekers ‘ernstig’, maar zij hebben er vertrouwen in dat hij zelf orde op zaken kan stellen. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: “Het verklaart natuurlijk wel veel. Ik reken erop dat de staatssecretaris, nu hij zich bewust is van zijn eigen functie, de toeslagfraude doortastend en adequaat weet aan te pakken.”

Het is de vraag of de oppositie genoegen neemt met de verklaring van Weekers. Uit gelekte documenten blijkt dat hij meerdere keren door leden van het kabinet is ingelicht over zijn functie. CDA’er Pieter Omtzigt: “De heer Weekers heeft doelbewust informatie achtergehouden. Hij zal moeten ophelderen of hij in ontkenning was of werkelijk geen idee had.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Hij zij ook elke morgen, schat ik ga weer naar de toneelschool, ik weet niet welke rol ik heb, maar ik improviseer er lekker op los. De regisseur heeft het toch niet door, want die heeft zijn diploma via iemand van het Ibn Ghaldoun college € 200

Reageer
gravatar

ais ons zo’n fout overkomt houden ze het in van ons loonsalaris’hun zijn alleen maar zakkevullers

Reageer
gravatar

Het is weer bijna carnaval, Q.E.D.
Misschien de volgende carriere stap van Nonkel Frans: Priens Carnaval der Nederlanden?
(Zou wel een klap in het gezicht van Geert W. den Paardelul zijn, maar hij kan nog altijd de priens van Limboland en Hongarijen worden)

gravatar

Zulke mensen zijn het Nederlandse Paspoort niet eens waard, wat gaat er in zijn hoofd om????!!!!

Reageer
gravatar

Iedereen zit daar voor zijn eigen voordeel.De ene hand wast de andere en een beetje corrupt zijn de meesten van hun,toch.

Reageer
gravatar

Zuiver procedureel gezien heeft u gelijk; heiligverklaring volgt (protocollair) eerst ná overlijden. Maar gezien de grote verdiensten van Jos van Rey voor Limburg an sich en de innovatieve verspreiding van het Katholicisme in het bijzonder, heeft het de Curie van Het Vaticaan behaagd in te stemmen met voorbereidende werkzaamheden in vivo. Jos zal t.z.t. worden bijgezet in De Aula der Waarlijk Grote Katholieken; naast o.a. President Marcos en Imelda Marcos, Beschermvrouwe der Schoenontwerpers, Hertog Alva, Graaf Von Ribbentrop, Il Nuevo Duce Berlusconi, Maffioso Prima Volta en Erich Honecker die kort voor zijn dood nog het Communisme afzwoer en zich tot de Enige Ware Leer bekeerde. Tevens krijgt Sint Jos een naamdag. Men denkt aan 29 of 30 februari.

Reageer
gravatar

De gedachte dat Anouk en Frans Weekers één en dezelfde persoon zouden zijn, berust op onbewezen veronderstellingen want: Anouk is van top tot teen getatoeëerd door de firma Schiffmacher, Frans daarentegen lijdt, over het hele lichaam, aan het typisch VVD-siaanse geldzwemmers-eczeem. Frans vertoont méér dan rudimentaire borstvorming (getuige de foto in de SPITS van 15-05-2013, blz. 5), Anouk daarentegen nauwelijks. Anouk zoekt naar roem en drugs, Frans zoekt naar erkenning in geld en votiefbeelden (van hem) in de Tweede Kamer. Anders dan Frans is Anouk niet katholiek; zij beschikt derhalve niet over de gave van bilocatie; het vermogen om tegelijkertijd op twee (of meer) verschillende plaatsen te zijn. Frans wél; onze Don Quichotte is bij Tweede Kamer-debatten weliswaar fysiek aanwezig maar hij staat (op zijn stokpaardje Rossinante) geestelijk pal naast zijn trouwe Sancho Pancho van Rey, diep in het bronsgroen eikenhout. Tot slot: een gelijktijdig beneficiair optreden t.g.v. de heiligverklaring van Jos van Rey moet niet worden uitgesloten.

Reageer
gravatar

De heiligverklaring vindt normaliter plaats na het verscheiden van het subject. Heeft u dienaangaande wellicht nadere informatie? Heeft u misschien een lid van de VvW geconsulteerd dienaangaande?
Blijkbaar gaat dat dan toch binnen afzienbare tijd plaatsvinden aangezien zowel Anouk als haar alter ego Frans Weekers dan nog in leven zijn. Althans, dat moet niet worden uitgesloten.
Terzijde, dat zal wel een fikse aderlating worden voor de nog op te richten Limburgsche Assemblee.

gravatar

Weekers heeft mij, en de hele crew van Boulevard, altijd verteld dat hij geheim agent was. Wij trapten erin, want op zijn bankafschriften stond nooit een bijschrijving van de AIVD. Dat was voor ons voldoende bewijs. Ik dacht zelfs even dat hij het was op het Songfestival, vermomd als Anouk.

Reageer
gravatar

Anouk rules. Ik stel voor dat we haar in de regering opnemen.
Dan sturen we Frans Weekers naar het songfestival met Neppérus & Groot als achtergondkoor.

gravatar

Zo-even ben ik zo vrij geweest de link van Heer Boven R. van Dorens te bezoeken.
Na het lezen van de aldaar geplaatste reacties rest mij geen andere mogelijkheid dan u de volgende link aan te bieden: http://tinyurl.com/bn2ano2
Dit zou een verklaring kunnen zijn van het peil van veel reactanten c.q. hun reacties.

gravatar

Vroeger was niet alles beter, maar wel veel.
Vroeger kon iedere knurft -democratisering, wat u zegt- weliswaar een doctorandus titeltje bemachtigen bij de zeeppoeder, en dat was dus minder goed; maar nu blijkt dat iedere knurft zich Staatssecretaris mag noemen.

Dat is helemaal totaal niet goed, dus was het vroeger toch beter, als u mij nog volgt en begrijpt wat ik bedoel.

Reageer
gravatar

Bij de Lodaline zat een meestertiteltje, dit in verband met de vereiste vaardigheid in het bellenblazen. Men moest er dus best wel wat voor doen. Lodaline staat tegenwoordig niet meer in de schappen. Dat is dus een hele verbetering. Ik begrijp waar u heen wilt, althans zo ongeveer.

gravatar

Het is wellicht een kleinigheid maar er is licht tussen de visies van Jeettje en H.v.M.S.; vroeger kreeg men weliswaar een doctorale bul gratis bij 3 gezinspakken OMO doch voor de meester-titel bij Lodalientje moest men wel 10 Lodaline-knikkers inleveren die met ‘n waar engelengeduld bijeen waren gespaard. Een fles Lodaline afwas leek eeuwig te duren. Zo kwam de gerontocraten-generatie van o.a. Van Agt aan haar academische titels; er werd thuis (grote gezinnen) veel afgewassen en veel bellen geblazen.

gravatar

Dat klopt, Heer Outsider; zowel Heer Spaland als mijzelve beweren hiermede dan ook dat er wel iets gedáán moest worden, al was het maar de aanschaf: met de centjes in de knuist naar de waterstokerij annex kruidenier hollen. En weer terug met de juiste som wisselgeld. En de zegeltjes, uiteraard; anders weer terughollen.

Opheden hoeft men alleen maar te beweren dat men iets is: geloofsbrieven hoeven niet meer overhandigd.
Of worden ter plekke uitgeprint via een vage buitenlandse site.

gravatar

Ik heb heel lang gedacht dat ik Idi Amin was, maar dankzij de hulp van een gedwongen opname ben ik tot andere inzichten te gekomen.

Reageer
gravatar

Heer van Rey, hoewel er tijdens dit debat wat billen zijn geknepen, wil ik u toch mijn complimenten maken. Ook ik heb die zure gezichten met hun in gif gedoopte pijlen wel zien zitten in de oppositiebankjes. Linksom of rechtsom, dat maakt niet uit, Weekers is toch aan de andere kant van het zwembad gekomen. En dat is knap. Zeer knap. Hij liet zich ook geen “brigadier Snuf” noemen. En dat is sterk zeg ik u! Mevrouw Verdonk ging destijds recht door aan zee, en daarna is er nooit meer iets van haar vernomen. Dat is ook u bekend. Staat u mij toe dat ik u een suggestie aan de hand doe. Het lijkt mij een bijzonder interessant idee dat u in de toekomst Gouverneur Generaal wordt van een volledig autonome deelstaat, bestaande uit wat nu de provincie Limburg qua omvang en ligging betreft. Met “Limburg voor de Limburgers!” als motto bijvoorbeeld, en andersom kan ook. Heren als Verhagen, Eurlings, Wilders, Timmermans, mevrouw Van der Hoeven, en Frans uiteraard, zouden heel goed zitting kunnen nemen in zo’n kabinet van de Assemblee is mijn overtuiging. Met Roermond als hoofdstad van de deelstaat. Alhoewel hier een idee, maar een win win situatie dacht ik zo, wat u?

gravatar

Gezien het overwegend westelijke karakter van de wind voorzie ik een conflictueuze relatie met onze oosterburen als deze walm realiteit wordt. Misschien een goed idee om deze Assemblee onder te brengen in één van de vele verlaten kolenmijnen in dit gebied? Een paar fikse luchtfilters op de ventilatieschachten en ook in het Limburgsche blijft de luchtkwaliteit weer binnen de normen.

gravatar

Heer von DürrKnoter, dit is uitgesloten. In deze kolenpotten zijn alle, ook niet katholieke schandalen diep opgeborgen die het daglicht totaal niet kunnen verdragen. Hoewel nog niet vol, elke nacht wordt daar meer en meer aan toegevoegd in het ondergrondse. Telkens vergezeld van enige kubieke meters ongebluste kalk uit de st. Pietersberg. Er is een ware discussie uitgebroken over wie de laatste mijnschacht mag vullen met het vuil wat van het eigen straatje is opgeveegd. Meerssen schijnt de slag te hebben verloren, de hele kliek daar is met de stille trom naar een tropisch oord vertrokken.

gravatar

Daar zegt u zo wat, beste Trendvolger. Nieuwe mijnen aanleggen is dus zo ongeveer uitgesloten omdat het risico te groot is dat men op de oude exemplaren en de daarin verwerkte schandalen stuit. De afgravingen van de St. Pietersberg gebruiken kan ook al niet gezien de daarop aangelegde wijngaarden en het bijkomend gevaar voor de Volksgezondheid. Om dezelfde sanitaire redenen kan ook een vlot midden in de Maas niet; bovendien zijn ze dan nog steeds bovengronds. En onze economische relatie met de oosterburen laat een open en bovengronds verblijf van de beoogde Assemblee niet toe.
Dan ben ik bang dat we niet veel mogelijkheden meer hebben dan de hele boel te de-nationaliseren. Verzelfstandig ze maar, geef ze maar volledige onafhankelijkheid. Dan kunnen de oosterburen het milieuaspect uitvechten met de nieuwe natie. En mocht de wind per ongeluk toch verkeerd staan, dan hebben we hier altijd nog een firma die er een grote muur omheen kan plaatsen.

gravatar

Heer von DürrKnoter, het is altijd al een heikele kwestie geweest, hoewel op diplomatiek niveau de laatste adem nog niet is uitgeblazen. Men onderkent inmiddels de urgentie hiervan, het luchtje begint een ranzig randje te krijgen en wordt als onplezierig ervaren. Komend weekeinde wordt een begin gemaakt met het gladstrijken van de plooien, althans dat is de bedoeling. http://tinyurl.com/bw677s4

gravatar

Toont weer eens aan dat onze Nederlandse politici overbetaalde dwazen zijn. Hopelijk is zijn uitspraak uit zijn context gehaald. Maar geef dit weinig kans.

Reageer
gravatar

Psssssttt…..

Weekers weet ook nog niet dat hij
– Een leugenaar is
– Een draaikont is
– Niet te vertrouwen is
– Incapabel als bestuurder is
– Door zijn vriendjes een baantje heeft
– Een volks verlakker is

Zijn ambtenaren zullen hem hier binnenkort ook meerdere malen proberen over in te lichten.

Zo niet dan zal het volk de VVD hierover wel inlichten bij de volgende verkiezingen…

Reageer
gravatar

@Volks V. Dat gebeurt nu as we speak. Er worden diverse briefjes van buitenaf onder W.’s neus geschoven. En inderdaad, laten we hopen dat het volk dit malafide zooitje een fors rekeningetje zal gaan presenteren.

gravatar

We kunnen hier wel verontwaardigd of lacherig over doen, maar “to be or not to be” is natuurlijk wel een wezenlijke vraag. Zomaar aannemen dat je iets bent, ook al is het dan maar staatssecretaris, kan verstrekkende gevolgen hebben. Ik ben blij dat dhr Weekers niets zomaar aangenomen heeft. Immers “cogito ergo sum“, maar dat kun je niet omdraaien. Voor je het weet neemt zo’n man dan ook meteen aan dat hij dus kan denken (dat zou een denkfout zijn) en gaat het mis bij, ik noem maar wat, de belastingdienst.

Reageer
gravatar

In een democratie werken we op een stricte “need to know” basis aldus Rutte toen hem gevraagd werd waarom hij Frans Weekers niet had ingelicht over zijn functie.
Overigens vind ik het ook verrassend dat de Tweede Kamer en veel van mijn Medelanders vinden dat een “staats-
secretaris Financiën” iets moet vinden van fraude. Fraude is toch verboden. Dus dan is het voor de minister van “Justitie”?
Maar goed ik ben als schoonzoon van van Van Rey dan ook al genoemd als mogelijk opvolger van Frans Weekers.

Reageer
gravatar

Ach zo, weer een nieuwe Lemming uit Limburg. We zien u aankomen als u de moerdijkbrug komt opkruipen. Van verre!

gravatar

.. wordt het niet eens hoog tijd dat iemand Mark Rutte gaat vertellen dat hij premier is?
Of zou het beter zijn om het maar zo te laten?..

Reageer
gravatar

DIE KAN BETER DIRECT MET WEEKERS HET PAND VERLATEN WANT HIJ HEEFT HEM AANGEDRAGEN HAHAHAA HET ZIJN ALLEMAAL KLOOTZAKKEN, WEEKERS IS AANGEDRAGEN DOOR RUTTE ALS STAATSSECRETARIS WAT NOU IK WIST NIET DAT IK DAT WAS HOEVEEL WEEKERS ZITTEN ER IN DIE FUCKING KAMER????????

gravatar

Met de kennis van nu moet worden geconcludeerd dat kereltje Weekers zelf niet eens weet dat ‘ie aan de achterkant bestaat! Weg met deze flapdrol en wel meteen!!

Reageer
gravatar

Het is nog erger. Hij weet ook niet dat CAM-artsen op grond van de fiscale neutraliteit geen BTW voor verzorging van de mens hoeven af te dragen. Weg met deze man.

Reageer
gravatar

Dit is de gelegenheid bijwelke dit kabinet kan laten zien dat het ook de moed heeft tot het nemen van keiharde maatregelen in eigen kring. Ook wel goed voor de geloofwaardigheid en politieke legitmiteit van het beleid. Mogen we even afrekenen meneer Weekers.

Reageer
gravatar

Nou en of Citoyen R. Bij de enkeltjes pakken en leegschudden! Nog niet zo lang geleden hadden de Bulgaren nog nooit van Sinterklaas gehoord. Welnu, Sinterklaas bestaat en hij heet Weekers.

gravatar

Dit is de gelegenheid bijwelke dit kabinet kan laten zien dat het ook de moed heeft tot het nemen van keiharde maatregelen in eigen kring. Ook wel goed voor de geloofwaardigheid eb politieke legimiteit van het beleid. Mogen we even afrekenen meneer Weekerd.

Reageer
gravatar

Nee nee heer Jeettje, u niet. Zover is mij bekend. Met uw waarnemingsvermogen en spitsvondigheid ziet u zo’n clown al een jaar van te voren aankomen. Weekers ziet niks. Die heeft een reclamezuil voor z’n dikke kop.

gravatar

Ze hadden de vergissing begaan hem in Bulgaarse tekens te informeren.

Reageer
gravatar

Huh? Staat secretaris dan niet gewoon op z’n visitekaartje? Of had ie die niet omdat ie (dus toch!) wist dat ie daar werkte en dus niet op visite was?

Reageer
gravatar

En weet hij inmiddels dat hij morgen geen staatssecretaris meer zal zijn? … oeps, ik maak mij geloof ik nu schuldig aan verklappen met voorkennis.

Reageer
gravatar

Nu Weekers zich bewust is van zijn eigen functie, moet hij naast de aanpak van de door de Tweede Kamer zelf veroorzaakte “Flawed by Design” ontwerpfouten in het toeslagensysteem, nu ook doortastend de bureaucratie binnen zijn ambtenarenapparaat aan gaan pakken.

Reageer
gravatar

Laat Fransje asjeblieft op zijn handen blijven zitten. Misschien dat dan de schade beperkt kan blijven. Laat de Neklozen, Bolle Ivo en Krijmfeiter Fred, er eens een lading gebakken lucht over uitblazeh.

gravatar

Het is juist de kracht van Ivo en zijn handlanger Fred om op de handen te zitten en steeds weer nieuwe wilde plannen te bedenken voor meer bevoegdheden om de aandacht af te leiden van tegenvallende cijfers m.b.t. ophelderingspercentage en pakkans, teneinde een evaluatie van hun beleid uit te stellen, tot nadat Ivo met een pilsje op de bank van zijn pensioen mag genieten en Fred met een enkelband ernaast.

gravatar

Wat een volslagen idioot gelul! Het wordt tijd om Schoon Schip te maken met dit grenzeloze zooitje ongeregeld in Den Haag.

Reageer
gravatar

Trix,

Dat is mij duidelijk geworden waarom de stad Den Haag zo’n grenzeloos zooitje is, sinds ik van Haagsche Annie heb gehoord dat zij er is geboren. Vier van de veertig achterbuurten (destijds Vogelaarwijken genoemd) kan men daar vinden.

Maar het kan nog beter, het grote dorp van Jeettje, Rotjeknor, heeft er acht.

gravatar

Stel Sokken,

Annie kan er toch niks aandoen dat ze daar is geboren, alhoewel ze de taal van Oranje Trix goed beheerst. Wedden dat ze reageert met de woorden van Trix: “Wat een volslagen idioot gelul!”

gravatar

Hee Paulusje, niet mijn naam gaan gebruiken hier!!!!! Je gebruikt er al meer dan je vingers en tenen hebt; laat mij er buiten zeg!

gravatar

Nou, nou, nou mevrouw Annie,

Neem ik jou in bescherming tegen die sokken en dan is het weer niet goed.

gravatar

Tsja Paulusje, als je iets doet moet je het wel goed doen. Feitelijk klopt het gewoon niet en andervrouws naam gebruiken is een absolute nono. Echt, dat kan je niet maken en ik zou het nooit doen.. hoe ongesteld ook!

gravatar

Hij wist zelfs niet eens dat hij ooit geboren was.

Zijn ouders hebben hem dat moeten vertellen.
Maar dat was toen hij al een jaar of 10 was.

Hij kon het eerst niet geloven, hij dacht dat ie door de ooievaar was gebracht.

Tegenwoordig weet hij ook niet of hij wel of niet een relatie heeft.

Niets is tegenwoordig meer meer zeker
daarom heet ik Weeker(s)

Reageer
gravatar

Zweetsokken… let toch op, ik heb dit weekend nog vermeld dat ik niet in Den Haag ben geboren; je hebt iemand anders gesproken. Ik denk Paulusje. Stom, alweer!

gravatar

Van Rey heet eigenlijk Reyanov en is geboren in Sofia. Zijn fortuin bestaat voor 85% uit kinderopvangtoeslag.

Allicht dat Weekers niks van hem gehoord had.

gravatar

Nederland is een land die die hele wereld staat te financeren.
Staats kassen zijn bijna leeg, wij staan al jaren in de kou en ziem blauw van de belasting brieven.
Wat wil je als je als land uitgeeft als wereld wijd geldmachine….

Politiek is nu afvallige mix aan personen…

gravatar

Wauw, zo’n artikel zet je aan het nadenken. Misschien ben ik zelf ook wel staatsecretaris zonder dat ik het weet?

Reageer
gravatar

Als in: het kan ons allemaal overkomen??

Je denkt altijd: zoiets gebeurt mij niet. Geheel ten onrechte, zo zie je maar.

Ons rest compassie met deze man.

gravatar

Zoals mijn basisschoolleraar altijd zei:”Het kan iedereen gebeuren……, maar de domsten het eerst!”