RSI bij HR-managers CBP a.g.v. gebrekkige CAO

WRR en RIVM wijzen op sms, pc en wc

I.t.t. de prognoses van het SCP van september jl., denkt het CPB dat RSI bij HR-managers van het CBP steeds vaker optreedt. Onderzoekers van AMC, VUMC, RKC, LUMC en RUG bevestigen de trend, waar OIO’s van UvA, EUR, VU, RUG en KUB al eerder voor hebben gewaarschuwd.

De problemen zijn volgens WRR en RIVM het gevolg van gebruik van sms, pc en wc. Drs. Gerben De Kruijff c.s van de RUG voerden onderzoek uit naar de ARBO-technische factoren die t.z.t. leiden tot een permanent verblijf in de WAO o.i.d. De onderzoekspopulatie omvatte 70 fte managers van het CBP en 70 fte managers van de ANWB ter verg. Ruisfactoren m.b.t leeft., burg.st., IQ/EQ, ervaring inz. BOA, TBS en open TBC werden SPQR niet betrokken in het onderzoek.

N.a.v. een campagne die op de TROS, VARA, EO en BNN wordt uitgezonden, willen BHV-ers cq EHBO-ers van diverse BV’s aanpassingen in de CAO voor alle werknemers m.u.v. ex-Wajongers. A.g.v. deze oproep gaat de a.i.-manager van de AIVD controleren of ook Z.K.H. z.i. zou moeten reageren op het RSI-probleem tijdens zijn prov.-tour in mei en juni a.s.

De KNVB laat namens AZ, NAC, PSV, VVV, MVV, PEC en de Nijmegen Eendracht Combinatie weten het probleem a.h.w. niet te herkennen. Wel komen SOA’s en HIV daar p.p. vaker voor na inname van BVO’s en ontmoetingen met MILF’s in de horeca.

SP, PvdA, GL, PvdD, D66 en CU reageren geschokt n.a.v. het onderzoek. Volgens VVD, PVV, CDA en SGP is er weinig aan de hand m.b.t. beleid inz. HR, afk.v. HRM. Het CBS heeft niet gereageerd.

Bron: ANP


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Dat is de tragiek van media zoals De Speld, de scherpe discrepantie tussen deelnemende ouder- en nieuwelingen. Babyboomers worden verketterd als welgestelden; inderdaad schuilen er welgestelden onder 60-plussers: 80 % van het BNP is in handen van 3½ % van de bevolking. Daaronder schuilen idd ook lieden van 60 jaar en ouder. Dat zijn overwegend lieden die aan de Alliantie Bankwezen & Hogere Politiek gelieërd zijn/waren. Dus helaas voor de contemporaine matginaalverdieners, zal het kwaad der babyboomerbankiers nimmer uitsterven: reeds staan hele volksstammen jonge en gretige graaibankiers in het gelid; men doet al enthousiast fiscaalrechtelijke rek-en-strek-pilates en men roomt al onverdroten ’emerging markets’ én spaartegoeden van ouderen af. Kijk dus -náást de oude rotten, ervaren zakkenvullers als Jan Hommen en Gerrit Zalm- ook eens naar jonge, veelbelovende, graaiers als Van Keulen, kijk (rechts daarvan) ook nog eens naar het gemiddelde IQ in de (controlerende?) Tweede Kamer en de gesettelde gerontologie van de Eerste Kamer en het zal u, jongeren, O Spes Patriae, op slag duidelijk zijn dat er ALTIJD graaiers zullen zijn. Politici; een species dat alle crises overleeft in de ruime zakken van bankiers en met VVD-crime fighters als Teeven en Opstelten hoeft op enige tegenstand van betekenis niet te worden gerekend. Met deze doorleefde waarheden geven wij u de Fakkel van het kapitalisme, de eeuwig brandende Toorts der Sociale en Maatschappelijke Ongelijkheid door. Wees er gelukkig mee, of doe er iets aan. Eet hem op, doof hem of steek hem op een plaats waar het daglicht geen toegang heeft.

Reageer
gravatar

Wat moeilijk te begrijpen valt, is dat de aanstormende jeugd zélf niet door heeft in welke strop zij de nek steekt. Het zal jeugdige overmoed zijn dat men denkt nooit oud te worden, maar met enige overpeinzing zou dat mogelijk moeten zijn zonder dat optimisme realiteitszin uitschakelt.

Want dan zitten ze in een eigen geschapen puinhoop, maar nu zonder moeder die rommel in hun kamertje opruimt, het wasgoed verzamelt en schoon weer neerlegt onder mild gemopper.

gravatar

Nee, wel van de AAAAAAAAA (All-Asian Association for Advancement of the Ability to Apprehend Acceptable Abbreviations and Acronyms)!

gravatar

Beste Spelders,

Allemaal leuk en aardig wat jullie neerpennen, maar wie komen er nu allemaal op mijn feestje?

Onder reactienummer 44 (zie nummer drie bij “Meeste reacties”) staan weliswaar al een ruim aantal aanmeldingen, doch na lezing van deze en andere recente artikelen constateer ik dat de belangstelling veel groter is.

Jullie zouden toch niet willen, dat ik straks met teveel Bossche bollen blijf zitten of – wat nog erger is – ik er te weinig heb besteld.

De echte kenners kan ik verzekeren, dat de Bossche bollen van mijn leverancier Bakker De Groot worden gevuld met echte banketbakkersroom. De omhulling bestaat uit honderd procent chocolade uit de Verkadefabriek (http://www.verkadefabriek.nl). Dit in tegenstelling tot de bollen die u vaak krijgt aangesmeerd als “echte” Bossche.

Reageer
gravatar

Ik heb die Bossche bollen wel eens van dichtbij bekeken, maar volgens mij kun je er je kont niet keren, zo klein zijn die woningen. Jij woont daar zelf niet, Paulus?

gravatar

Beste Paulus den Boschkabouter; nu u zich zo duidelijk heeft geafficheerd als Bosschenaar waag ik u het volgende te melden: tijdens mijn meest recente bezoek aan des Hertogen Bosch heb ik -op een steenworp afstand van het station- nog een vervangende lunch genuttigd in de vorm van één (1) Bossche Bol bij Jan de Groot, u welbekend. Naar mijn oprechte overtuiging is ‘dé echte Bossche Bol’ niet gevuld met banketbakkersroom, doch met slagroom van hoge kwaliteit, hoge calorische waarde, optimaal vetgehalte en een stevige consistentie; de omhullende deegwaar onveranderlijk van soepel snijdbare textuur en overdekt met pure chocolade. Een Bossche Bol gevuld met banketbakkersroom (façon Tompouce) en overdekt met melkchocolade zou nooit in aanmerking komen voor (pakweg) een Prix de Bois-le-Duc of een Prix de Rome. Men zou dergelijke imitaties verre van zich dienen te werpen; banketbakkersroom in een Bossche Bol? Dát is het werk van koekenbakkers en een onduldbare afbreuk aan de Meijerij van Den Bosch en -au fond- aan de Heerlijkheid van Brabant.

gravatar

O ja, Gorcumse zoute bollen, daar kan ik van meepraten, Heer Spaland, ik kan me voorstellen dat die beste BoschPaulus daar geen weet van heeft.

Het is namelijk zo, dat ik een tijdlang in de nabijheid van Gorcum heb gewoond, toen nog onder het burgermeesterlijk bewind van Ridder Van Rappard (ja, zolang geleden), en dat wij vaak voor een kleinigheid bij het aperitief naar het Zoutebollenwinkeltje togen.

Ik zie het nog voor me; een inrichting waar Anton Pieck overmand zou zijn geworden door emotie: onaangetast recht uit 1820 inclusief de winkeldame, de oude mevrouw De Kroes, meen ik.

En op het juiste moment binnengekomen de geur van het vesre baksel: ach … weemoed slaat toe.

De versgebakken bollen werden in een verwarmde grote ovalen witgeverfde houten ton, met daarop de Gulde Capel geschilderd in goud, bewaard, gereed om uitgeschept en verkocht te worden.
Als u denkt dat wat nu in blikjes verkocht wordt lekker is: het háált het niet bij dat versgebakken koekje, nog een beetje warm, bros en tegelijkertijd smeltend op de tong: hemels.

Wij plachtten dan ook wat meer mee te nemen, ook in het bekende blik (soms waren ze net te vers om verkocht te worden), omdat anders de voorraad de autotocht naar het aperitief niet zou overleven. De strijd of nu de zoute bollen lekkerder waren dan de kaasbollen of niet is onbeslist gebleven, ook na veel, erg veel proeverijen.

Totdat de zaak werd verkocht aan een Engelse grootgrutter, compleet mét recept, die ze natuurlijk prompt machinaal op grote schaal ging bakken.

Nu; laat ik stellen dat, hoewel zeker niet slecht, de huidige bollen een flauwe afspiegeling zijn van wat ik aan den lijve heb mogen meemaken en waarvoor ik nog altijd dankbaar ben dat voorrecht te hebben mogen genieten.

Dit staat niet allemaal op de website, wél het belangrijke eerste feit dat het allemaal in Schiedam begon, en dat is al heel wat.
Ik heb enig begrip dat Paulus hierover zwijgt: hij heeft immers alleen caloriebommen in de aanbieding.

gravatar

Voortbordurend op de nostalgie die zo treffend ingeleid en verwoord werd door scribenten O’Jeettje en de eveneens 010-georiënteerde Van Mathenesse Spaland, meld ik het volgende uit dit geografische territorium van mijn jeugd: nimmer at ik lekkerder tijgerbollen dan die van bakkerij Schiereck op het kruispunt van Rozenlaan en Kleiweg. Dit niveau van broodbakken vond nooit zijn evenknie. Comparatief konden ook toen slechts de hazelnoot/slagroomtaarten van Bakkerij De Zeeuw aan de (Oude) Peppelweg in Schiebroek, deze referentienorm van bakkunst evenaren. Laat ik ook niet de nostalgische boterbiesjes van Bakkerij Brevet op de Bergsche Dorpsstraat tekort doen. U ziet het, met een variant op de contemporaine Melkunie koeien van Peer Mascini: “al het goeie kwam van RMI-koeien”. Immers, op zondagmorgen berichtte Dr. Fop I. Brouwer ons onvermoeibaar jarenlang: “dat alles wat groeit en (b)loeit, ons toch altijd weer boeit”. God hebbe zijn ziel en wij de zoete herinnering.

gravatar

Kolommen vol kan ik schrijven over Gorcum en omstreken, Heer Spaland, het was een heerlijke tijd daar. Ik zie mij nog met de Ford Capri -de lesauto- over de dijken scheuren (dat mocht van Fred: ik scheen er gevoel voor te hebben) naar Hank en terug, en de rotonde nemen lang wegrestaurant van Kekem, en naar buiten de Waterpoort, alwaar bij het CBS het vertrek van de examenroute een aanvang nam.

Tja, Heer Outsider; mevrouw mijn moeder -trouwens ook de rest van de famille was, mag ik dat zeggen? ja het mag, bijkans verslaafd aan de producten van bakkerij Pöckel in Hillegersberg en Vendel op hoek Bergweg/Blommersdijkselaan.

Evenals de door u terecht geroemde bakkerijen helaas voltooid verleden tijd: de jeugd van tegenwoordig zal nooit weten wat zij gemist heeft.

Hoewel deze gloeiende jalouzie dan weer geen reden mag zijn om een pensioengat te creëren wat zijn weerga niet kent: de terugkeer van ambachtelijk vakmanschap wordt hier eerder door gehinderd dan aangewakkerd.
En juist dat ambachtelijk vakmanschap is van hoogst belang ter bestrijding van RSI: het bestond toen gewoonweg niet.

gravatar

Merkwaardig; de Kleiweg ken ik alleen als doorgaande weg. In Gorcum ben ik beter thuis dan rond de Kleiweg. Buiten de Waterpoort en het strandje aan de Merwede. Heerlijk is dat in de zomer.

In verband met RSI moet ook het befaamde Boek der Martelaren worden genoemd. In verband met RSI is het niet raadzaam dit te hanteren, maar het bewees bij ons thuis goede diensten om de diaprojector op de goede hoogte te stellen; in één keer goed.

Verder de Lingewijk ofwel Zandvoort, alwaar de Hugo de Grootstraat met halverwege een pleintje. Die straat kwam uit op het kanaal.

Merwaardig dat al deze kennis in het 010-gebied is verzameld.

gravatar

Heel opmerkzaam Heer Boschkabouter maar dat heb je met die ongeorganiseerde X projecten de aanmeldingen staan overal niet alleen onder 44

gravatar

Spot er maar mede, ik heb inmiddels een melkmachine gekocht maar een ingewijde vertelde me dat zo’n ding pas bij 25 liter stopt en dat lijkt me ietwat veel ook al heb ik me al zo lang noodzadelijk onthouden van dit soort praktijken.

Reageer
gravatar

Waarom wordt zo beperkt naar computer RSI gekeken? Ik heb zelf bv. een peesontsteking gekregen door mijn vele zelfbevredigingen, een hobby van me, en de huisarts is niet optimistisch. Ik zit nu al vier weken in de ziektewet, mijn collega’s op het werk pesten me met telefoontjes. Met mijn linkerhand lukt het niet terwijl ik er met mijn voeten niet bij kan. Mijn laatste hoop is nu om met mijn handicap voor euthanasie in aanmerking te komen.

Reageer
gravatar

Ik moet toch even ingrijpen.

Ahmadinnedjad Jansen,

U doet in afgekorte terminologie voorkomen dat u peesontsteking heeft opgelopen, maar u “vergeet” te vermelden aan welke pezen.

Bovendien is niet duidelijk wat uw zelfbevrediging inhoudt. Ongeremd bezoeken van het klassieke theater, pathetische bewondering van het koningshuis, idolate bewondering van Mart Smeets, onafgebroken luisteren naar The Beatles? Ik noem maar enkele mogelijkheden.

Het is alhier de gewoonte om in expliciete termen te reageren. Ik verzoek u dringend zich daar aan houden.

gravatar

Beste Ahmadinnedjad,

Peesontstekingen? Hoe kom je eraan? Ik heb gelukkig van het pezen nooit ontstekingen gekregen. Wel iets anders, maar daar zullen we het er een ander keer over hebben.

gravatar

Geachte hoofdredacteur,

Idolate bewondering van Mart Smeets is in mijn ogen eerder zelfmarteling dan zelfbevrediging. (Of je moet van Noorse truien houden natuurlijk.)

gravatar

@Heer Hoofdreacteur.
Heer viesman kan u ongetwijfeld tekst en uitleg over zelfbevrediging geven. Hij wordt erkend als een specialist op dit gebied.Dat u hier zelf niet op bent gekomen gezien uw bemerkingen over schuine moppen. Dat die Ahmadinnejood een rukker is is algemeen bekend zelofs bij mde VN en het Atoomgezelschap.

gravatar

Ondanks mijn buitengewone intelligentie die bijna niet in mijn toch buitenmaats grote hoofd past, moet ik meedelen dat ik er geen snars van snap. Dit artikel haalt door zijn versimpeling der zaken deze voortreffelijke krant, ja, ik bedoel inderdaad de Speld!, naar beneden en doet hem helaas belanden op koude toiletten boven varkenshokken van eenvoudige boerenhoeven met simpele knechtn en koppige boern, alwaar de varkens onder het toilet al heftig beginnen te schreeuwen en te gillen als er iemand op de ‘troon’ plaatsneemt en een beloning voor de vechtende zwijnen loslaat terwijl hij/zij zich de piloot van een bommenwerper waant. Ja, in uw gehaktballetjes zit paardenvlees, maar in uw varken zit strond. Ik bedoel maar.

Reageer
gravatar

RSI is al wat jaren vervangen door Cans. Dit CMS-vervuilende stuk kan dus in de kliko bij het GFT en KCA ihkv van de Priaf.

Reageer
gravatar

@G. Rote AirForce Z. natuurlijk bij de R omdat die nog immer in de maand is.

gravatar

Hier wat hulp voor managers die enkele afkortingen misschien niet kennen. Ik heb mij beperkt tot afkortingen beginnend met de letter A. De andere letters werken namelijk net zo, maar dan net wat anders.

a are
A ampère
A2DP Advanced Audio Distribution Profile
AA of A.A. Aerolíneas Argentinas, Ambulante ambacht, American Airlines, Anonieme Alcoholisten, Anti-aliasing, Anti-Aircraft, Automobile Association, Auto-answer
AAA authentication, authorization en accounting, Aneurysma Aortae Abdominalis
AAC Advanced Audio Coding, Annen Animal Centre
AACO Arab Air Carriers Organization
AAFS Activate Arabic Form Shaping
AAIA Al Ain International Airport
AAL Above Aerodrome Level, ATM Adaption Layer
aanh. aanhangsel
aanw. vnw. aanwijzend voornaamwoord
AAO Aanvullende Academische Opleiding
aardew. aardewerk
aardr. aardrijkskunde
AARP AppleTalk Address Resolution Protocol
AAT Apple Advanced Typography, Application Assembly Tool, Armored Assault Tank, Aan- en Afvoertroepen
AAV Accountholder Authentication Value
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
ABAP Advanced Business Application Programming
ABB Algemene bestedingsbelasting
ABC American Broadcasting Company
ABC Automobile Blanc Cardon
ABD Algemene Bestuursdienst
ABI Application Binary Interface
ABIOS Advanced BIOS
ABL Armée Belge/Belgisch Leger, Defensie van België
American Basketball League
Australian Basketball League
OpenEdge Advanced Business Language, een programmeertaal van Progress Software.
ABM Asynchronous Balanced Mode
ABN Algemeen Beschaafd Nederlands; Algemene Bank Nederland
ABO Alternerende beroepsopleiding (in het Buitengewoon onderwijs)
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABR Available Bit Rate, Area Border Router
abs. absoluut
ABS-PBS Anti-lock Brake System-Power Brake System
abstr. abstract
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond
AC Appellation d’Origine Contrôlée of Alternating Current (Wisselstroom)
actinium
ACD Automatic Call Distribution
ACF/NCP Advanced Communications Function/Network Control Program
ACF Application Configuration File
ACFA American Cat Fanciers Association
ACGI Asynchronous CGI
ACI Automatic Channel Installation; Accusativus cum Infinitivo?
A.C.I. Accusativus cum infinitivo
ACK Acknowledge
ACL Appletalk Class Library
ACL Access Control List
ACOD Algemene Centrale der Openbare Diensten (Frans: CGSP)
ACOM Algemene Christelijke Organisatie van Militairen
ACP Absolute Coordinate Plane
ACPI Advanced Configuration and Power Integration
ACR Allowed Cell Rate
ACSE Association Control Service Element
ACV Algemeen Christelijk Vakverbond
AD Active Directory; Algemeen Dagblad
A.D. Anno Domini, in het jaar onzes Heren
ADA Automatic Data Acquisitions
ADB Apple Desktop Bus
ADC Analoog/Digitaal Converter of Apple Display Connector
ADCCP Advanced Data Communications Control Protocol
ADD Apple Data Detectors; Attention Deficit Disorder
ADF Automatic Document Feeder
ADH Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
a.d.h.v. Aan de hand van
adj. adjunct
adm. administratie
ADO ActiveX Data Objects
ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route; American Depositary Receipt
ADS Alternate Data Stream
ADSI Active Directory Services Interface
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
ADSP AppleTalk Data Stream Protocol
ADSU ATM DSU
ADT Abstract Data Type
ADVENDO Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning
AEC/CAD Architectural, Engineering, and Construction CAD
AEOM AppleEvent Object Model
AES Advanced Encryption Standard
AF Anisotropische Filtering
afb. afbeelding
AFC Anti-Ferromagnetically-coupled Medium; Alkaline Fuel Cell (alkalische brandstofcel)
afd. afdeling
AFD Advanced Formating Device
AFI Authority and Format Identifier
afk. afkorting; away from keyboard (term in online gaming wereld)
afk.w.b. afkortingenwoordenboek
afko afkorting (veelal gekscherend)
afl. afleiding
AFOL Adult Fan of Lego
AFP AppleTalk Filing Protocol, Advanced Functions Presentations
AFR Alternate Frame Rendering
Afr. Afrikaans
afz. afzender
AGP Accelerated Graphics Port
Agodi Agentschap voor Onderwijsdiensten, bij het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming
AGU Address Generation Unit
a.g.v. als gevolg van
AH Authentication Header
AHA Accelerated Hub Architecture
ahv Ad hanc vocem (bij dit woord)
a.h.w. als het ware
a.i. ad interim
AI Artificiële Intelligentie
AIC Application Integration Components
A.I.D. Algemene Inspectiedienst
aids Auto Immuno Deficiency Syndrome
AIF Auto Increment Field
AIFF Audio Interchange File Format
AIM AOL Instant Messenger
AIMM AGP Inline Memory Module
AIMMS Advanced Integrated Mathematical Modeling System
AIO Asynchronous Input/Output, Assistent in opleiding
airco Airconditioning
AIT Advanced Intelligent Tape
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AJAX Asynchronous JavaScript and XML
AJC Arbeiders Jeugd Centrale
AKW Algemene Kinderbijslagwet
al. alinea
Al aluminium
ald. aldaar
alg. algemeen
Algol Algorithmic Language (programmeertaal)
ALU Arithmetic Logical Unit
a.m. ante meridiem (voor de middag)
Am. Amerikaans
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker;
American Motorcyclist Association
Amada Alle Macht Aan De Arbeiders
amb. ambachtelijk
AMBI Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatievoorziening
ambt.t. ambtelijke taal
AMC Algemene Muzikale Cultuur
AMDG Ad Majorem Dei Gloriam (Tot Meerdere Glorie van God – gebruikt bij Jezuïeten)
AMV Algemene Muzikale Vorming
ANB Agentschap voor Natuur en Bos
AMINAL Oude naam (voor 1/4/2006) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AMP asymmetric multiprocessing
AMPS Advances Mobile Phone Service
AMR Audio Modem Riser
AMU Address Management Unit
AMV Algemene Muzikale Vorming
AN Algemeen Nederlands (vroeger Algemeen Beschaafd Nederlands genoemd)
anat. anatomie
ANBOS Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging
ANJV Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
ANVR Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus
Anw Algemene nabestaandenwet
ANSI American National Standards Institute
antrop. antropologie
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
ANZ Algemeen Nederlands Zangverbond
AOC-D Advice Of Charge During Call
AOC-E Advice Of Charge at End of Call
AOC-S Advice Of Charge At Start of Call
AOCE Apple Open Collaboration Environment
AOD Art OF Defence
AODI Always On/Dynamic ISDN
AOV Algemene ouderdomsverzekering
AOW Algemene Ouderdomswet
AP Access Point
APA American Psychiatric Association, zie ook DSM
APAAN Alpha-PhenylAcetoAcetoNitrile (chemische verbinding)
APAN Actieve Praktijk Archeologie Nederland
APB Algemene Pharmaceutische Bond of Association Pharmaceutique Belge
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
APG Algemene Pensioen Groep
API Application Programming Interface
APK Algemene Periodieke Keuring, Aanpassingsklas
APM Advanced Power Management
APON ATM Passive Optical Network
apoth. bij apothekers
APP Asynchronous Pluggable Protocal
APPC Advanced Program-to-Program Communications
APPN Advanced Peer-to-Peer Networking
Ar. Arabisch
ARA Algemeen Rijksarchief
ARAB Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (in België)
ARAP AppleTalk Remote Access Protocol
Arbo (-wet, …) Arbeidsomstandigheden (-wet, -regeling, …) in Nederland
arch. archaïsme, archaïsch
archeol. archeologie
ARD Apple Remote Desktop
ARGO Autonome raad voor het Gemeenschapsonderwijs
ARM Asynchronous Response Mode
ARP Address Resolution Protocol, Anti-Revolutionaire Partij
ARPC Asynchrone Remote Procedure Call
ARQ Automatic Repeat Request
art. artikel
Arw Algemene wet inzake rijksbelastingen
a.s. aanstaande
ASAM ATM Subscriber Access Multiplexer
ASB Advanced System Buffering
ASBO Aanvullende secundair beroepsonderwijs
ASBR Autonomous System Boundary Router
ASC Apple Sound Chip
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
ASF Advanced Streaming Format
ASF Auto Sheet Feeder
ASFA Associatie van Surinaamse Fabrikanten
ASIC Application-Specific Integrated Circuit
ASIP AppleShare IP
ASO Algemeen secundair onderwijs
ASP AppleTalk Session Protocol, Active Server Pages, Application Service Provider, Auxiliary Signal Path
ASPI Advanced SCSI Programming Interface
ASR Automated System Recovery
ASS Active Symmetric Swapping; autisme spectrumstoornis
AST Automatic Spanning Tree
ASV Advanced Super View; Algemene en Soviale Vorming
AT Advanced Technology
ATA Advanced Technology Attachment
ATAG Authoring Tool Accessibility Guidelines
ATAPI Advanced Technology Attachment Packet Interface
ATB Automatische treinbeïnvloeding; All Terrain Bike (terreinfiets), Arbeidstrajectbegeleiding, Amsterdam Trade Bank
ATC Advanced Transfer Cache
ATL Active Template Library
ATLAP AppleTalk Link Access Protocol
ATM Adobe Type Manager, Asynchronous Transfer Mode
ATO Administratieve toestand
ATRAC Adaptive TRansform Acoustic Coding
ATU-C ADSL Transmission Unit at Central Office
ATU-R ADSL Transmission Unit for Resident
ATV arbeidstijdverkorting
AU Access Unit
a.u.b. alstublieft= als het u belieft
AUI Attachment Unit Interface
AURP AppleTalk Update-Based Routing Protocol
AV Access Violation, Anti-Virus
A.V. Algemene Voorschriften
AVC Advanced Video Coding
AVI Audio Video Interleaved
AVIKO Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken
AVM ATM Voice Multiplexer
avo algemeen vormend onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs
AVRO Algemene Vereniging Radio Omroep
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWT Abstract Windowing Toolkit
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet, vervangen door: Algemene nabestaandenwet

Reageer
gravatar

Ik moet toch even ingrijpen.

Heer Carrotte, u is kennelijk ontgaan wat het woord afkorten daadwerkelijk betekent.

Namens de reacteuren verzoek ik u vriendelijk doch dringend uw berichten voortaan flink af te korten.

p.s. Dit verzoek geldt eveneens voor de heer Hietbrink!

gravatar

Carrotte, met bijdragen van deze lengte brengt u uzelve onbedoeld in de directe risicosfeer van Repetitive Strain Injury. Dat kunnen we ons nu even niet veroorloven met in de nabije toekomst die fantaaaaastische heydays van Oranje. P.S. Louis van Gaal laat vragen hoe het met uw merkentrouw aan Oranje staat (of valt).

gravatar

Nkosazana is een Oegandese naam. Mijn stam komt uit de regio van het Queen Elizabeth Reservaat. We hebben geen banden met Japan. Ik weet dit, omdat ik in Nijmegen gevoetbald heb. Helaas nooit doorgebroken.

gravatar

Nkosazana
Weer een illegaal die zich zelf verraadt en ondergedoken zit onder de verkeerde rubriek onder valse voorwendsels. wilt u uw wild geraas wel onmiddelijk staken en beginnen met de uitburgeringscursus?
Ga niet langs Apelfoort maar onmiddelijk naar Ter Apel

gravatar

Ook het OlvG en AvL bevestigen de trend. Het Scheper Ziekenhuis te Emmen en het Medisch Centrum te Enschedé zeggen na intern onderzoek onder de medische staf nog te wachten op reacties van hun malafide ex-geneesheren, om zo tot een gewogen reactie te komen.

Reageer
gravatar

Van Bralhuysen,

Waar haal jij die “wijsheid” vandaan?

Niet ver van onze prachtige stad op nog tien minuten lopen vanaf het centrale station ligt een technische universiteit, die vreemd genoeg niet TUDB, maar TUE wordt genoemd.

gravatar

Paulus, kleine betweterige babbelaar; hier heb je toch geen tijd voor? Er zijn inmiddels 123 mailtjes onder nummer 44 van mensen die elke dag naar hun brievenbus lopen om jouw handgeschreven invitatie van de mat denken te rapen. En dan ga jij hier ruzie lopen zoeken? Foei: aan den arbeid.

A propos: krijg ik nog antwoord op mijn vraag of die Bossche bollen gevuld worden met 100% vetvrije slagroom?

gravatar

Inderdaad Bossche Kabouter, ik was de TU Eindhoven even vergeten, zeer gewaardeerd vanwege hun faculteit der vonkentrekkers. Voor de overige studies blijft Delft de enige echte TU in Nederland.

gravatar

Technische bedrijfskunde is weer zo’n nieuwlichtersstudie. In Delft gaat het om de echte studies waardoor dit land groot geworden is: Civiele Techniek, Werktuigbouw, Lucht & Ruimtevaarttechniek, Mijnbouw, Chemische Technologie en Natuurkunde. Elektrotechniek (vonkentrekkers) en Bouwkunde mochten dan ook een depandence in Eindhoven openen.

gravatar

Vrouwe Suus, het hoofd van de redactie loopt om. Of dit letterlijk of figuurlijk moet worden begrepen zal door latere historici moeten worden onderzocht.
Wellicht kunnen beiden worden vermeld omdat er nog “lopende” WAO-gevallen bestaan.

gravatar

Inderdaad lopen er nog WAO-gevallen – onze gelukwensen! u loopt nog! – maar die leiden niet automatisch tzt tot verblijf in de WAO o.i.d. want daar loopt men dus al. Hoogstens komt men er niet meer uit, beleidstechnisch maakt dit een enorm verschil of het o.i.d is of o.i.a.

gravatar

Ach natuurlijk. Bij nader onderzoek blijkt mijn klok achteruit te lopen. Ik kom in de avond doodmoe uit bed en in de morgen stap ik er fris als een hoentje weer in. Wellicht zit de batterij er omgekeerd in.