Pessimisten somber over toekomst pessimisme

‘Het was treurig, maar het is voorbij’

Pessimisten geloven dat er geen toekomt is voor negatief denken. Dat blijkt uit een rondgang van De Speld onder Nederlandse doemdenkers. Volgens hen gaat het met het pessimisme alleen maar bergafwaarts.

Ton Okker (57) uit Nieuwegein: “Als ik bedenk hoe het over tien à vijftien jaar met het pessimisme gaat, dan word ik daar niet vrolijk van. Doemdenkers van mijn generatie baseren hun ideeën over dood en verderf nog op een doorwrochte maatschappijanalyse. Jongere pessimisten zijn alleen maar somber om het somber zijn.”

Lydia Joosten (16) uit Hendrik-Ido-Ambacht sluit zich daarbij aan. “We moeten realistisch zijn. Pessimisme heeft zijn langste tijd gehad.” Ze noemt het tragisch dat het er zo voorstaat met haar levensovertuiging. “We hebben in Nederland een rijke traditie van denkers die beweren dat alles alleen maar slechter wordt en gaat stinken. Het is zonde dat daar een eind aan komt.”

Joosten: “Het was treurig, maar het is voorbij. Als ik bedenk dat er over enkele decennia alleen nog maar optimisten rondlopen, moet ik kotsen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Prepare for the worst, dream big and do your best. It’s not pessimistic to own a first aid kit. Transport policy is a perfect example, the future in the 70’s was bleak – Cars and road deaths on the up. The Dutch were pessimistic about where it was all going and took steps to improve it. Now they are the envy of the world and you have one of the highest quality of life.
Taking account of humanity’s deepest darkest weaknesses and fears but not being afraid to embrace humanity and play to our strengths is a wonderful thing.
There’s nothing worse than denial and optimism for a small number of elite, the UK government being my case in point.

Reageer
gravatar

Uit bevoegde en welingelichte bron vernam ik dat heractivering van het duo The New Positivo’s niet meer zal lukken. De heren Koot en Bie zijn inmiddels ruim 67+ en dus niet meer te boeken via Organisatiebureau VPRO. Van deze zijde hoeft dus niet meer op enige weerstand tegen negativisme en pessimisme te worden gerekend. Gelukkig gaan de omzetten van de duurdere typen van Audi, Porsche, BMW en Mercedes nog wel per kwartaal omhoog.

Reageer
gravatar

Dank voor deze rugge(n)steun O Jeettje. Laat ons nu de waarheid nuchter in de ogen zien; alle ‘in vivo’ experimenten met professoren liepen op fiasco’s uit: Ronald Plasterk, Job Cohen, JanPeter Balkenende, de roodharige VVD’er van Clingendael Joris Voorhoeve; zij allen gingen af als een natte vuurpijl. En toch vereist het kiezersbedrog van de electorale achterban dat prestigieuze vaandeldragers worden ingezet in de slangenkuil, de dagelijkse Slag bij Nieuwspoort. Wat beweegt de resp. keuzecommissies? Wie bewaakt deze wachters? Het wachten is nog slechts op de partij die hoog inzet met als lijstduwer de auteur van “Wij zijn ons brein”. Deze Dick Swaab lijkt mij geknipt voor een glorieuze politieke afgang bij een pragmatische partij: D’66 van Alexander PECHtold, nomen est omen.

Reageer
gravatar

Bemoedigend is het om (op de valreep van dit item) nog het perspectief voor Pessimisme als “Sein und Zeit” Cultuurdrager, te mogen ervaren dat hier door jongeren wordt geschilderd. Niet meer de oudbollige romantiek van: “Er is licht aan het eind van de tunnel” en “Na het zuur komt het zoet”, neen, nu het postmodernistische: “Er ligt nu een stikdonkere tunnel voor ons en wie weet of er ooit nog licht (van RWE/Essent of Nuon/Vattenfall) zal gloren voor de gewone man, mag het zeggen”. “Nee, Coen Teulings, jij behoort nu even tot het achtergrondkoortje dat alleen ‘do-wa-diddy’ zingt”, schrijven dirigenten Mark Rutte en Diederik Samson unisono voor.

Reageer
gravatar

Nu u het zo zegt, heer Outsider, viel mij iets in wat geruime tijd al in het achterhoofd knaagde.

Ooit is de oude jongeling Balkenende begonnen met deze weinig verheffende Calvinistische omdraaiing van feiten -ook die knaap was een pertinente leugenaar, Rutte is gewoon een voortzetting ervan- want, wat is het geval: de tong proeft éérst het zoet en daarna pas het zuur. Wetenschappelijk vastgesteld: http://bin.ilsemedia.nl/m/m1fyh9fwreao.jpg .

Hoe jammer de teloorgang van het Onderwijs dat deze zich professor noemende niksnutter destijds niet door het volk is onderuitgehaald. ‘Sprookjes vertel je maar aan je dochtertje, joh, opbokken nou’, zoiets had in de rede gelegen.
Er blijkt niets veranderd met Rutte, Samsom en de hele flikkerse bende: ik voel het Pessimisme aanzwellen, dat gaat de goede kant op.

gravatar

Het is natuurlijk lastig om het pessimisme vast te houden na een ongekende bloeiperiode van het somberen. Gelukkig communiceert de huidige regering een veelheid aan voornemens van maatregelen die ook in 2014 een stevig fundament voor het pessimisme vormen. Mocht het voorgenomen beleid uiteindelijk leiden tot wetgeving die zou kunnen leiden tot uitvoering dan ontstaat er wel een problematische situatie. Het is dus van groot belang om de aandacht te blijven richten op de communicatie van voornemens en niet door te schieten in de uitvoering of regelgeving. Op regelgeving zit immers niemand te wachten!

Reageer
gravatar

Na deze poëtische dagsluiting is het moeilijk nog een opwekkend toekomstbeeld voor het pessimisme te propageren. Niettemin een poging daartoe:

De jonge Teulings, van het C.P.B.
voorspelt langdurig neergang in economie
Doch jeune premier Mark Rutte, der VVD
hé noch ho, dus waarschijnlijk bi
en sidekick Samson zitten daar niet mee
want rijk wordt rijker en wie-o-wie
zal dit proces ooit stoppen, geen idee.

Reageer
gravatar

Toch zie ik één lichtpuntje: Na de onvermijdelijke wereldwijde opwarming (mede-veroorzaakt door het humaan versterkte broeikaseffect) welke een forse stijging van de zeespiegel tot gevolg zal hebben en derhalve het onderlopen van laaggelegen gebieden zoals Nederland, komt er vast en zeker wel weer eens een keertje een zo’n goede ouderwetse IJstijd, waarbij de gletschers tot in Apelfoort zullen rijken en de permafrost tot voorbij Parijs. Nederland zal volstrekt onbewoonbaar worden. Er is geen landbouw of scheepvaart meer mogelijk. Het is te koud om te bouwen, om over het gevaar van ijsberen maar te zwijgen.

Reageer
gravatar

U dient de geschiedenis wel correct weer te geven, dit mede in het licht gezien van de archelogische opgravingen,
De gletscher zullen over Apelvoort rijken. Wat de laatsen er nu mee te maken hebben begrijp ik nog niet zo goed aangezien de rijken onder aanvoering van Henk Kroeze al lang het land zijn uitgevlucht

gravatar

Dit schokt mij zeer, met name de laatste strofe, waarin op het gevaar van ijsberen wordt gewezen.
Nu pleeg ik regelmatig te ijsberen, maar dankzij deze waarschuwing zal ik dit drastisch inperken. Met dank voor de waarschuwing !

gravatar

Broeder Tuck @, IJsberen doen ijsberen alleen in dieren tuinen, en deze zijn niet meer van deze tijd. Dus laat u niet opsluiten in een cel want daar ijsbeert de mens ook wel.

gravatar

Laten we ondanks van alles toch nauwkeurig blijven a.u.b.: men dient dus niet te schrijven Apelvoort (overigens een begrijpelijk misverstand) maar wel correct: Apelfoort!

gravatar

“We hebben in Nederland een rijke traditie van denkers die beweren dat alles alleen maar slechter wordt en gaat stinken.” Kijk dat is nu inderdaad de jongere generatie aan het woord. 16 jaar is die Lydia Joosten en ze kan nu al niets anders dan de traditie verkeerd weergeven. Alles wordt slechter en gaat stinken? Niets daarvan: door en doorverrot is het allemaal. Een vuilende stinkende smerige verschimmelende en wegterende bende. Een ontbindend zooitje. Het meest walgelijke, weerzinwekkende naar ontbinding en lijkengeur riekende gifbraaksel. En dan gebruik ik deze welgekozen woorden nog als een eufemisme. Die jonge generatie is dan ook echt aan het verworden tot minder dan meest onooglijke. Kijk, dat zijn waarheden waar we mee verder kunnen.

Reageer
gravatar

ik zag en hoorde eens midden in de nacht… een koppel gekoppeld al klaar te komen… op het zerk liefdes werk gedacht… dat was pas echt nat inplaats van dromen.
den dood spriets door de graven heen
het zaad nieuw lichamelijk te binden
een grafschrift slechts een dode steen
twee mensen nieuw leven in liefde vinden

gravatar

Ach hoe triest te moet constateren dat de valse profeten hun hazenslaap weer hebben afgebroken. In hun teksten proberen deze positieve elementen hun dwaalleer te verbloemen en in het pessimisme binnen te dringen en te ontregelen.
Dit zal tevergeefs zijn. Zij zullen onmiddelijk worden herkend en op de brandstapel terecht komen.
Nee dan de woorden van de Zotheid. De ware pessimist. Geeft u hem aub een doekje voor het bloeden.
Het pessimisme zal uit Zak en Asscher herrijzen. De bende van Rutte zal plaats moeten maken voor de enige ware presidentskandidaat van het Pessimistische Denken (lijst Nul komma Niks) HANS DORRESTIJN. Nieuwjaarsconferences worden allen nog maar verzorgd door Joep van ‘tHek en als voetballer van de eeuw dient slechts een nominatie te worden aangedragen. Arjen Robbeneiland.
Aartspessimisten waarvan het pessimisme van hun gezichten afdruipt.

De geschiedenis zal zich herhalen. De Buidelrat Nee Lie Smit Kroesus zal worden gearresteerd en naar Guantanamo Bay worden over gevlogen door Juan Pocher en worden gemarteld om vervolgens zonder enig vorm van proces om het leven worden gebracht. Dit in navolging van de wrede dood van haar voorvader Koning Kroesus.
Zij zal de in haar eigen buidel gestoken boetes, wegens het nakomen van gemaakte afspraken, door haar strot geduwd krijgen. Gieten is niet mogelijk om dat het niet om goud ging.
Zij zal er in stikken.
Het kartel zal in ere worden hersteld.
Op kartelvorming zal subsudie worden verstrek.

Iran zal als meest bevriende natie moeten worden erkend en de onderhandelingen met El Geita moeten onmiddelijk aanvangen.
De DZI Haat zal als enige erkende rechtspraak worden ingevoerd. De tongen van de valse profeten zullen worden afgesneden.
Het tij van het positivisme zal worden gekeerd. Wij staan niet aan de rand van de afgrond. Het is niet 5 voor 12 nee het is 12.55WINTERTIJD WEL TE VERSTAAN.
Alle vormen van positief denken moeten worden verwijderd. Windmolens moeten worden afgebroken, zonnepanelen dienen zwart te worden gemaakt. Grote uitzondering zijn personen die met molens lopen of een klap van de molenwiek hebben gehad zij zullen in de adelstand worden verheven.
Het Oranjebitter wordt het nationole “Slokje”.
De groei van het ijs op de polen (met uitzondering van de plus polen) zal moeten worden bevorderd. De ijstijd moet terug kunnen keren.
Het glas zal weer half leeg zijn.
Ik kan het niet genoeg van de hoogste Zerk schreeuwen: Pessimisten aller landen verenigt U.
@ de Zot; Draag uw steentje bij vanaf de Erasmusbrug.

Apelfoort zal door de aarde worden verzwolgen.
De gouden koets zal worden overgespoten in 50 shades of Grey en worden voortgetrokken door de Solex van heer Jeetje.
Uw declaraties kunnen worden ingediend bij Distelbloem uiteraard.
Het getij zal worden gekeerd. Met uitzondering van Seeland daar komt men altijd boven drijven.
Nederland weer al wereld macht herrijzen.
Alle lentes, zoals de Praagse Lente , de Arabische Lente en de lente in het algemeen, zullen uit de geschiedenis boeken worden geschrapt.
De nacht zal weer aardedonker worden. Alle lichten zullen worden gedoofd, straatlantarenpalen uit de grond worden gerukt.
Het enige licht wat nog zal mogen schijnen is het dwaallicht en het noorderlicht.

Reageer
gravatar

Na Schrift:
De enige ware regilie zal worden verkondigd in de Satanskerk natuurlijk.
De priesters zullen zich vergrijpen aan het Voodoochild.
( moet toch eens even kijken of er achter de kerk nog een stukje Knekelgrond ligt dat lijkt mij welk een goede investering pessimistisch gezien)

gravatar

Heer G Raf Zerk is vermoedelijk in de war met AVOGG (Alleen Veel Ouwebetten Graaft Graven of zo), welke club de overtrokken ambities met de dood heeft moeten bekopen.
Dit is overigens al jaren eerder gebeurd met FC Amersdoorn.
God zij dank hoef ik nu niet meer besmuikt te kijken aan welke club AVOGG de 3 punten nou weer geschonken heeft.

gravatar

Yep, Spaland, HIPS, daar ga je! Hoewel je voor de nieuwe wet nog net geen pensionado bent, om in de teneur van het stukje te blijven, neem ik er nog 1, 2 of … nou ja; tel kwijt, maar wat maakt het ook uit – de kater komt later en dat is toch voer voor pessimistische gedachten, niet waar … plicht weer gedaan … burp …

Reageer
gravatar

Heer Spaland, als zo liever aangesproken? ben blij dat u nog een jaartje geen Pensioen, want straks pakken ze ook Uw wat centjes af. Samson zegt… de gepensioneerde zijn de rijkste groep. Daar valt wat te ruk en pluk. Maar vergeet niet dat de euro hun geld heeft gehalveerd, of de gulden naar de euro met 50% is gedevaluweerd=ga-tegen-valende-waarde. daar door is alles nu onbetaalbaar. Hietbrink kwam amsterdam binnen, de tram nog 15 cent thans 350 even veel als het biertje op een teras.
En nog komen ze geld tekort. Daarom blijven de mensen ook roken… ze willen eerder met ‘G.raf.zerk mee, dan met pensioen. Dan zijn ze ook meteen van het roken af.

gravatar

Allen hartelijk dank voor de felicitatie en vooral voor de persoonlijk wijze waarop ieder deze vorm heeft weten te geven.

Het bezoek aan De Speld in de vroegste uren van mijn verjaardag heeft mij een mooi cadeau gegeven: een hartelijke lach. U allen hebt bijgedagen aan een geweldige dag. Hartelijk dank daarvoor.

Terwijl ik maar feest aan het vieren was, draaide de wereld natuurlijk gewoon door. Kortom: ik heb leesachterstand. Ik zal deze inhalen in het tempo dat past bij een gepensioneerde teneinde als goed geïnformeerd lezer van De Speld u hier weer te ontmoeten.

U hoort nog van mij.

gravatar

HEER SPALAND; 65…
pensioen=penningen=ziehen=sioen=
trekken dus penningen/pfenningen-ziehen= trekken… dialekt-diets is Nederdiets/hoog duits… de meest aansluitende taal hier aan; van onze 12 provicies is Limburgs, het trekt ook de langste grens met Duitsland en was in 1830 nog lid van de ruim 100 duitse bundes landeren, ook over de grens-maas spreekt men tot-taal het limburgs, dus eigelijk een dubbelgrens van ruim 250 kilometer een dialekt dat direkt verstaanbaar in… Brabant,gelders,rijnland palz, hessen,oostkanton,België,Luxenburg,Elzas=alt-sax,Lotharingen,Frans Vlaanderen, Vlaanderen,Zwitserland,Oostenrijk, karinte,zuid Tirol, Bohemen,de
Baltische =paal-dietse-staten,denemarken,zweden,noorwegen,
ijsland en voor de helft de gemengde taal galen-sax het Engels bedoeld.
Dat heeft een zeer gewichtige betekenis voor het Limburgs. Namelijk dat het met alle de hier genoemde landen en volkeren één zuiver met elkander verbonden dialekt-diets spreekt… ja het orinele dialekt-diets buiten en hoog-duits en Nederlands spreekt dit een Miljard mensen meegerekend… Australië, USA, Kanada,zuidafrika,onze overzeese gebieden en het Engels als wereld taal.
Dus gaat het hollands morgen schoolastisch over op verplicht Limburgs dan bereikt het voor de media een miljarden publiek. Het is trouwens nu al zo dat in de dialekten van alle neederlandse provincie’s nog steeds een hoofde rest dialekt-diets schuilt… aanwijsbaar Limburgs. B.v. Naast je schoenen lopen=naast je schoone lopen, je mooie liefste, terwijl jij zelve zo lelijk als de nacht. In het ABN heeft het dus niets met schoenen te maken en zo Het Limburgs via al onze duizenden onduidelijke spreekwoorden in het ABN weer de juiste betekenis in het dialekt diets dat door het grootste gebied van europa dan wordt verstaan. Tel uit je winst… het Engels verdrongen van de eerste plaats als wereld taal. Door Het LIMBURGS als meest fundamenteel dialekt-diets. Amsterdam van ouds Amstelreadheim=amstel-raad-heem en dat was vroeger het paleis op den dam… de straat daar naar toe nog steeds raad-huis-straat. Als het WNT=woordenboek nederlandse taal nu omgewerkt terug naar Het limburgs… dan krijgen alle woorden weer de juiste betekenis… en dat hebben al deze woorden nu niet.
BOven dien… HOl-land=hol-land daar komen de hol-landers uit de oer-holen vandaan. GANGENSTELSELS VAN 3000 KM. IN AFBRAAK VOOR DE CEMENT INDUSTRIE. dit gegeven is verfilmd door Flavio Pasquino
in de film ‘in Holland staat géén huis…’ daar het waren vroeger holen.
Binnenkort op internetjes, zwijgt niets en niemand dood.

gravatar

De een zijn dood is G.raf.zerks lijken brood. Heb nog een paar lijken in de kast, al vanaf toen ik de boel hier overnam. Durf geen aangifte te doen, daar men altijd zelf de eerst verdachte… Daarom wend ik me bij deze aan G.raf.zerk… misschien dat hij een achterdeurtje weet… want dat is het voordeel van de Nederlandse wetten=weten dat je ontsnappen kunt. Schijnwetten schreef Kafka. Dat zijn de beste advokaten. Ze heten Bram, Moos en Elias. De wethouder=weet-houd-er en onthoud zulk een weten ook wel, doch werkt te veel met de politie. Wie twijfelt aan de wijsheid van de oude wetten zegt Franz Kafka. Want voor en door deze verstandskies mensen zijn de wetten vast gelegd. In het Ora linda boek heet wet eeuw, daar een eeuw=wet van welke gewoonte dan ook werd wet. Law=al-houw, waar je je aan moet houden. Loi=al-hou-je zegt het frans. Dat is de kunst van het dialekt-diets, dus hietbrink komt daar immer in alle talen uit. Gezets-gezet-is zegt-is het Duits. Inzetingen zegt ook het Fries. Komt U maar! Dieren hoeven niets te weten, kennen slechs het ongeschreven weten der natuur. Was ik maar een onzelieveheerlijk beestje… altijd vrede. Kein gezetz ist kein gezwetz.

gravatar

Waarde Hietbrink,
Natuurlijk weet ik wel een ashterdeur maar die hoeft u niet te gebruiken.
Zie de reactie van mij onder 1.
U mag weer gebruik maken van de hoofdingang. U wordt in ere hersteld.
U gehele ouevre zal met een gouden griffel worden beloond na alle hoon die u is deelgevallen. De televizierring gloort aan de einder.
U zult worden genomineerd naast andere pessimistsche grootheden als Fokke en Sukkel en Nostradamus.
Ja de pest zal weer over het land heersen ten koste van de optimist.
De enigen die hieraan ontkomen zijn de pessimisten. Het pesten zal weer hogtij vieren.

gravatar

Beste Erusukkel
U maakt enorme vorderingen.
Hoe pessimistisch wordt ik hiervan.Welk een nagatieve ontwikkeling
maar de door jou genoemde voorbeelden zijn een verduisterend voorbeeld van de oprechte pessemist. Wat Hans Dorrestijn betreft verwijs ik je graag naar mijn reactie 18.
Ja en Maarten van Rossum wordt natuurlijk de nieuwe ambassadeur in de Ustated Nights of amerika. Hij zal hier het kwaad van het optisme met de grond gelijk moeten maken. Obama, de hoop van Maarten Luther King, moet worden afgezet. Kan hij gaan bridgen met Tricky Dick.
Nee hij zal goed werk kunnen verrichten in de as van het optimsme. Kan de as tenminste uit Rome en Berlijn worden verwijderd.

gravatar

Lach het maar weg. De tragiek van autistische positivisten (dus luitjes met een positief bord voor de kop) is dat ze extreem vatbaar zijn voor mooie praatjes die vooral waardeloos beleid verhullen. De dagelijkse gang van zaken in Vernederland, al 200 jaar lang. Ik kots mee met Joosten maar ook om Joosten.

De eenzijdig negatieve focus is anderzijds natuurlijk regelrecht illiegaal. En mensen met een conspiracy-mind moeten verplicht op sexvakantie.

Positief en negatief, hoort er beide bij. Anders wordt het een karikatuur! Compleet met waanideeen over vrede en vrijheid.

Reageer
gravatar

Pessimisme is niet meer wat het nooit is geweest. De nu.nl generatie van tegenwoordig maakt zich druk om een hoofddoek of buitenlander. Vroeger was de nucleaire holocaust een reeel beeld. De grijsheid van het routinebestaan laat geen ruimte voor pessimistische illusies. Das war eimal….

Reageer
gravatar

Persoonlijk ben en blijf ik zeer optimistisch over het pessimisme, er is nog genoeg ruimte voor depressie en leed.
Ik vraag me af wie er belang bij heeft nu ineens en zo zwak onderlegd het tegendeel te beweren, de Russen? Rood China, Cuba? Feyenoord? Rutte? Europa?

Reageer
gravatar

U zult wel moeten.
Bijna alle Kikkers, muv de gifkikker, zullen worden uitgeroeid. De meesten zijn nu al met uitsterven bedreigd.
Wanneer u geen optimistische kijk op het leven meer heeft kunt u de pijp gelijk aan Maarten van Rossum geven.
Dan gaat bij u de pijp uit zogezegd.
oftewel u gaat de pijp uit

gravatar

Ik word er ook altijd triest van als ik een goede bui heb :-((

Falende overheid, rechters inzake ict, de stalen voeten onder on beeldje NL, de super ICT staat, unbreakable.
Daar moet men positief over blijven.
Het kan niet anders of Cruiff heeft ergens gelijk, er moet een goed kant aan dat digibete nadeel zitten.

Reageer
gravatar

Ik wil niet nalaten een klein lichtpuntje te tonen. Wat de toekomst brengt weet geen mens, maar ieder tijdperk kent gelukkig zijn eigen drama. Mogelijkheden te over dat de teloorgang van het pessimisme nog tijdig een halt toegeroepen wordt. Ik zie de toekomst van het pessimisme met optimisme tegemoet!

Reageer
gravatar

Kafka was een voorbeeldig braaf mens. Zijn eind studie was meester in de rechten. Doch hij wilde geen verantwoordelijkheid om dat… deze vaak aan belachelijkheid grensden en je in bochten moest wringen om op slingse wijzen iets gedaan te krijgen. Daarom wilde hij ook het warenehuis van zijn vader niet overnemen, of beheren.
Wetmatig was hij afgestudeerd doch wetmatig wenste hij niet te leven. Vooral omdat wetten voor
verschillende uitleg vatbare waren, wetten soms heel oud waren en niet meer van zijn tijd en hij vond het maar wat nadelig dat slechts enkele die wetten mochten maken, veranderen en beheren… In maastricht heb je de witmakers straat daar stonden de huizen van het gilde der wetmakers, zoals in Vaanderen in de grote steden had men een wetstraat. Hij vond dat het ganse volk aan de uitleg van die wetten zou mee moeten werken.
Daar de wet sprak toch voor al een formulieren jurydische ambtenaren taal.
In de hele wereld zijn in alle eeuwen juristen opgestaan die pleite volks, voor een verstaanbare taal voor de rechtbanken. Dat vooral bedoelde ook Kafka. Wetten=weten waren niet meer een en het zelfde begrip=begrijpen. Witness=weet-en-is.

gravatar

Ja dit is mensen zand in de ogen strooien.
Dit is met voorbedachte rade gedaan.
Om dit om 2 minuten voor half drie te publiceren en dan ook nog eens in het weekend terwijl Heer Spaland nog aan zijn wandeling bij het spoor bezig is kan geen toeval zijn.
Hier is sprake van kwade opzet.
Gelukkig dat u zo waakzaam bent heer Jeetje dit was mij bijna ontgaan.
Verder gebeurt dit ook nog eens als alle aandacht op party van Paulus is gericht. Nee ik denk dat dat dit weer een complot van de bende van Rutte is.
Ik ga maar eens een peiling voor een referendum in gang zetten.
Dit kan echt niet. Niet alleen dat het intellectuele erfgoed in gevaar is, ook de culturele waarden stand aan de rand van de afgrond.
Verder zal die afgezaagde Timmermans van de PVDA ook wel in het complot zitten. Dit is vast beconcelefuusd in een onderonsje met Van Romp Ui.
Ik roep op tot een volksopstand om dit de voorkomen.
De guillotinus moeten weer te voorschijn worden gehaald.
De Bastille moet weer worden bestormd.
Robespierre, Danton en Marrat moeten weer aanbeden worden. Egalité, fraternité en liberté moet weer het devies worden. Weg met de positivo’s met hun theeparties en dictees.
weg met de postnatale depressie van het positieve denken.
De maya kalander moet weer als enige kalander aan de muur komen te hangen.
Alleen het werk van Nostradamus en Hietbrink moet nog in de openbare bibliotheken te verkrijgen zijn. Mits die er nog zijn.
Apocalypse now dient er op de spandoeken in de voetbalstadions te staan

Reageer
gravatar

In mijn hoofd ben is Hietbrink al helemaal in Iran en wil daarom een wereld beroemd zeer pessimistisch oud Perzies gedicht op dragen aan de dood en aan… G.Raf.zerk. Die zich niet laat kisten tot dat… ja tot dat hij ook op een goede dag zelve gekist, want niemand ontsnapt er aan…

De tuinman en de dood

Van morgen ijlde mijn tuinman, bleek van schrik, mijn huis binnen, roepend, Heer! alstublieft ogenblik!
Ginds, in het rozenhof, snoeide ik tak en loot, toen keek ik om keek, stond daar plots de Dood.
Geschrokken, vluchte hij langs langs den andere kant, doch voelde reeds de streling van zijn hand.
Meester, ik neem Uw paard en laat mij dan gaan, zo voor den nacht bereik ik nog Ispahaan!
Deze avond en reeds lange was hij heene gespoed
Heb ik zelve in mijn rozen tuin de Dood ontmoet. Waarom, zo vroeg ik de dood die toch iedereen krijgt, heeft U deze morgen mijn tuinman gedreigd?
Grimlachend als antwoordt dat hem geen dreiging past Waarom dan uwe tuinman ja zo verrast,?
Toen ik hem morgens hier nog zag is hij zelf gegaan, daar ik hem ‘s avonds toch halen moest in Ispahaan.
(Uit het Iraans vertaald)
de duizenddichter.

gravatar

Bovenstaand gedicht is zeer oud en in alle talen vertaald. De Neerlandse vertalingen zelfs door een tiental dichters, echt Nederlands… elkander beschuldigend van plagiaat. De tuinman en de Dood – YouTube
► 1:34► 1:34
http://www.youtube.com/watch?v=gneG9oo_uwQ
14 apr. 2011 – Geüpload door DJikdus
6:06. Watch Later Edwin Evers – Rob de Tuinman 2 (zie omschrijving)by Hollandjes 3,675 views · 4 …

gravatar

BWH en 1000-dichter: voor zover mij bekend is het gedicht: “De tuinman en de dood” niet uit het Farsi vertaald, maar in deze vorm gedicht door de Nederlandse dichter P.J. van Eijck. Er kan een grondslag bestaan uit de tijd van Omar Khayyam(?) maar dit gedicht is in deze vorm niet vertaald uit het Farsi. Eenmaal aangekomen in Iran laat s.v.p. niet na de hartelijke groeten te doen aan president Mahmud Ahmedinedjat en Ayatollah Ali Khamenei en al hun nijveren die nu louter voor de vrede in de regio wreedzaam uranium opwerken om straks met alle non-proliferatieverdragen hun kont af te vegen. Vergelijk dit met het overleg tussen Hitler en Chamberlain in 1939, “Peace in our time” en u weet wat wij binnenkort in dit theater kunnen verwachten.

gravatar

Net jarig geworden en neem er nu eentje op mijzelf. Ik dacht: laat ik nog even kijken.

Heren, bedankt voor dit prachtige verjaardagscadeau. Ik heb heerlijk gelachen.

Kleine opmerking: voortaan zonder fouten overschrijven.

U allen een zeer prettig weekend.

gravatar

Nog gefeliciteerd en het verstand komt met de jaren, zullen we maar zeggen. Dames en heren is het trouwens ‘Henk’ en dát is geen spellings fout.

de onsterfelijkheid van van Eyck; bestaat uit dat hij dit gedicht ijskoud uit plagiaat had, zonder bron vermelding, mijnheer de profesor. Jacob Isaraël de Haan Woonde en stierf ook in Isphaan stad in Iran en kwam er óók mee op de proppen. Hietbrink werd door hier geinspireerd door de Speld
toepasselijke Foto van de vuurwolk, waar ook niets aan ontsnapt en G.raf.zerk zijn reaktie over pessimisme,daar de dood de enige meester van het eind. Al ging zijn paard nog zo snel in galop … de dood zat reeds bij den tuinman achterop.
Mag ik nog opmerken dat: Ook de Filosoof F.Willem Nietzsche in zijn beroemdste werk “Al zo sprak Zarhatustra” door de oude Perzische wijsheid, ik bedoel maar.
Juist; daarom gaat Hietbrink er naar toe, zich niet storend aan de wereldse propaganda. Waar je ook gaat of staat, de dood komt nooit te vroeg en nooit te laat.

gravatar

Ook Jacob Iraël de Haan slechts een pasage in de Pijp te Amsterdam naar hem genoemd verdiend beter. Was antisemiet en werd daarom vermoord… zijn leven en werken stonden precies in het teken aan de aktualiteit van vandaag en daar in zien we dat de Joden al ver voor Hitler bezig met de zelfde praktijken als heden. Jacob Israël de Haan – Wikipedia nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Israël_de_HaanIn cache – Vergelijkbaar

Jacob de Haan (pas later noemde hij zich met zijn volle naam Jacob Israël de Haan) … de Zionisten, aan wie men te Jeruzalem algemeen den moord toeschrijft . … Het leven en de tragische dood van De Haan inspireerde Arnold Zweig tot zijn …

gravatar

Over de dood wordt alleen door G Raf Zerk geschreven. Hiervan is zijn gehele ouvre een tastbaar bewijs zijn werk is ook al vetaald in het Franz.

gravatar

Heer Spaland
Van harte gefelicteerd met uw verjaardag en neem er zelf ook maar twee.
Hoewel nu ik mij bedenk. Is het wel verstandig een dergelijke positieve blijk van Waardering onder deze rubriek te plaatsen.
Ik zal er een slok oranjebitter op nemen.

gravatar

Heer hietbrink
Dank u voor dit zo overgevoelige gedicht. De woorden voorvloeiend uit uw pen, gedoopt in de gitzwarte inkt van het pessimisme doen mij goed. Ik zal dit gedicht monder het perzische tapijt vegen.
U bent de enige ware dichter des vaderlands de hoeder van het geschreven pessimisme.

gravatar

Cynisme en sarcasme nemen de rol van pessimisten over. De toekomst voor de mens die een pessimistische levensstijl heeft is een stijl die snel aan het verdwijnen is en ik denk dat sarcasten uiteindelijk ons pessimisten gaat verjagen zoals Wilders de islam verjaagt heeft.

Ik stel voor een politieke partij op te richten op de pessimistische samenleving weer vlot te trekken. Al durf ik er zeker van te zijn dat we geen enkele stem krijgen en al helemaal geen mogelijkheden heeft dit uiteindelijk uit te voeren.

Reageer
gravatar

Och zo somber zie ik het niet in.
Politiek = liegen (deels dan toch) en toneel spelen.

Het is dus een mix van en/en , en/of, of/of e.d.

Bottomline het 1 sluit het ander niet uit. Waar een wil is is een weg.

gravatar

en wat komt daar voor in de plaats? zeer zeker geen vrolijkheid… Banken verkwanselde ons spaargeld anders hadden ze geen problemen toch? Geld te kort, dat spaar geld moet er toch ten alle tijden op blijven staan? Neen jullie willen het woord pessimisme niet meer horen want de leugen regeert. Hoop dat onze nieuwe koning dit gezegde van zijn moeder mee over neemt. Koningen beheren journalisten regeren, want die brengen het meest leugens in het land. Trammelant=wat-is ter allemaal aan de hand=trammeland. Jammer dat Osaam Bin Lade=hou-saam-binnen-laat; nooit heeft bestaan want de Amerikaanse regering heeft het zelf gedaan…. Een zonde bok is snel aangewezen met zovele gelovige mensen…
de duizenddichter.

gravatar

Een traditie van eeuwen, zorgvuldig gekoesterd en in stand gehouden door de generaties heen, zomaar het putje in.

Opnieuw een kostbaar stuk intellectueel erfgoed naar zijn mallemoer geholpen: men zou er een pessimistisch depressiviteitstrauma aan over kunnen houden.
Hoewel dat eigenlijk een opbeurende gedachte is weer.

En het is beslist geen toeval dat dit 2 minuten voor half drie gebeurt, als constatering.

Reageer
gravatar

Cynisme=zie-er-niets-meer, sarcasme=sarre en kus me, toegelicht, sarrren en kussen een liefde haat verhouding; doch hietbrink bezit een blinde haat tegen alles wat overheid=overhoud en slechts aan zich zelve denkt. pessimist=pas-zie-mist die maar niet optrekken wil, zovele brand haarden hier op aarde, ja en daar pas je dus bij. Mijn vertrek naar Iran is aanstaande…
Patrick schreef: Ik stel voor een politieke partij op te richten op de pessimistische samenleving weer vlot te trekken. Al durf ik er zeker van te zijn dat we geen enkele stem krijgen en al helemaal geen mogelijkheden heeft dit uiteindelijk uit te voeren. Daar zal Hietbrink straks dieper op in gaan, als goede raad gegeven voor mijn aanstaande vertrek. Al weet hietbrink dat alles parels voor de zwijnen in dit mest-overschot land. Meer varkens dan in woonders, op den duur gaan de mensen op varkens lijken., wordt alles pessimistisch geknor=gij-ken-hoor ze eens gillen en schreeuwen die beesten. Patrick: mijn beschaafde stem heb je.

gravatar

franz kafka is waarschijnlijk een der belangrijkste satire schrijvers en der halve passend om aangehaald te worden in de speld door wie dan ook, maar op zijn plaats; gespeld op de mouwen van belachelijkheid der burokratische on-ontkoombaarheid. Vooral in Nederland.
Daarom van de duizenddichter een een pogen omdat een beetje waar te maken
en uit het Duits vertaald “frage uber der gezetsen” Kwestie over de wetten=weten. Doch met een ietsje méér waarde van de duizenddichter.
Voor het volk zijn de wetten=weten niet belangrijk in zo verre hun desintresse, daar zij o zo veranderlijk, om de vier jaar, nieuwe wetten opnieuw moeten weten. Hoogdravend van woorden, als ware het geheimschrift voor de kliek die wetten=weten maakt en handhaafd.
Zeg maar de regering, heel vroeger de Edelen of adel. Wel wetend dat wetten moeten worden nagekomen, je moet het maar weten. welke wetten steeds en precies en daarin het volk zeer onzeker daar het die wetten niet weet. Ten verdiensten der advokaten.
Maar o wee als men onverhoopt er toch mee te maken krijgt! Dan pas slaat het leven om in pessimisme. Weet ik veel dat wildplassen ook in het Amsterdamse bos verboden. Daar ga je dan! Dan is daar Tante Rita, regels zijn regels die jij en ik niet hebben gemaakt. Strafbaar.

gravatar

@ duizendichter
Hoe komt u er bij dat wildplassen strafbaar is.; Hoe moet het wild dan van zijn afvalwater afkomen. Moet dit dan soms in Bak W. het blijft echter wildplassen.
Mochten deze dieren dit in een kleefzak moeten doen dan blijft het technisch gezien nog steeds wildplassen en blijft het aan je kleven waardoor het voor de dierenpolitie makkelijker opspoorbaar is. Nee Wildplassen kan niet strafbaar Zijn. Marianne Thieme zal hier ongetwijfels kamervragen over stellen

gravatar

Plassterk=blaas-sterk dat is een glasblazers term en deze stond dus zijn mannetje wel. P=B. Ook plas=blaas want die moet je steeds legen. P=B.
Bij de duitsers is blazen pijpen daar je de boel als een balon op blaast die plasser. Dus als de politie zegt tegen een duitser ‘wilt u even blazen’ dan: ja dan staan die duitsers toch wel even raar te kijken… heeft hietbrink mee gemaakt in Homo amsterdam al waar een duitser tegen zo’n jong agentje ten antwoord gaf… ja wohl gerne=graag. En haalde zijn geslachts deel uit… en toen kreeg hij toch mooi een ander proces verbaal; voor potlood venten.

gravatar

Blazen zegt de duitser. Blow my dick= blaas-mij-dik, het engels… zo als u steeds ziet… alles dialekt-diets. Niets ontsnapt daar aan. Hietbrink heeft gelijk! Fumé moi pipe het Frans.