WOMEN Inc. pleit voor meer vrouwelijke dictators

'Tijd om te kiezen, word dictatrice!'

Een vrouw als alleenheerser is in de 21e eeuw nog altijd eerder uitzondering dan regel. Daarom start WOMEN Inc. in april een campagne om meer vrouwen te motiveren voor het dictatorschap.

Sinds Cleopatra is geen vrouw er meer in geslaagd het ambt van alleenheerser te bekleden. In de dictatuursector maakt testosteron de dienst uit. Er heerst een machocultuur die vrouwen afschrikt. Veel talent op het gebied van onderdrukking en mensenrechtenschending gaat op deze manier verloren.

Met de slogan Tijd om te kiezen, word dictatrice! zal de vrouwenorganisatie de feminisering van de tirannie promoten. Willem-Jan Bruggeman, woordvoerder van WOMEN Inc., ziet vooral de Westerse democratie als struikelblok. “Met een dergelijk open en verlicht systeem krijgt vrouwelijk despotisch talent nooit een eerlijke kans.’’

Volgens WOMAN INC. kunnen vrouwen een extra dimensie aan een dictatuur toevoegen. Bruggeman: “Vrouwen hebben, meer dan mannen, het vermogen om elke discussie te winnen zonder zich daarbij te laten misleiden door overtuigende en gegronde argumenten. Een onmisbare eigenschap voor een dictator. Daarnaast zien ze er fabuleus uit in legeruniform.”

Dat folteringen en verdwijningen niet aan vrouwen besteed zouden zijn, is een achterhaalde en seksistische visie. Bruggeman: “De voormalige presidente van Argentinië is een goed voorbeeld. Zij heeft met haar decreten ten bate van het optreden tegen subversieve elementen wel een goede toon gezet. Helaas kwam ook zij uiteindelijk het glazen plafond tegen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Volgens mij is de wereld der dictatuur doorspekt van vrouwen.
Alleen laten ze hun domme man/broer/you name it de foto-flitsen en klappen opvangen.
Behind every great man….

Reageer
gravatar

Amai, hier kan ik nog eens iets van opsteken, zie.

gravatar

Als koninklijke maitresse,u weet wel tussen matras en koning in, liet ik zijne Hoogheid voor mij de kastanjes uit het vuur halen.
Helaas had na enige jaren het gepeupel hier genoeg van en was de koning de sigaar…………… .

Reageer
gravatar

Een poging om aan het eind van een dood-gemenstrueerde discussie nog een impuls toe te voegen: waarom zouden vrouwelijke dictators in vredesnaam nog door een glazen plafond moeten breken als zij op basis van Echina-force van Dr. Vogel of alleen al door hun natuurlijke Vaag in A-force reeds alle mannen voor hen in de houding kunnen laten springen? Trouwens, elke man die al eens nietsvermoedend een discussie is aangegaan met een vrouw op het hoogtepunt van haar PMS-periode, weet dat men dit -uit lijfsbehoud- dient te vermijden.

Reageer
gravatar

De Apelfoorter • 19 februari 2013, 17:11
Bij ons in Apelfoort zijn gewoon altijd trouw gebleven aan onze oorspronkelijke dictatrice! Wij geloven nog steeds dat Freya het hier voor het zeggen heeft:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Freya_(godin) Dank voor deze reaktie op 16. Had al verteld dat Apeldoorn=appollo-toren en deze in aansluiting van het Fries en Freya Ora-linda-boek. Zeer belangrijk voor Hietbrink om te weten dat de Skandinaviërs in het Oera Linda Boek Schoonland genoemd vroeger mede stam genoten der Friezen en daarom ook voor 100% alle Skandinavische woorden terug naar het Fries-dialekt-diets. !00% bewijsbaar en nu komt het… de misprijzers van Hietbrink; echter de zogenaamde taal en geschied-en-is geleerden zijn de verkeerden; doen hier niets mee en dat terwijl alles zó voor de hand. Dus opgesodemieterd met al die lieden, uit de neus vreters die hun buro’s leeg houden… en gisteren nog hun sleutels hadden in moeten leveren op staande voet=fout ontslag, wegwezen!
DE toekomst en het boek “Coctail Histoire=heus-te-waar ” zullen het bewijzen.

Reageer
gravatar

Tuurlijk heer Spaland, Om met Jeettje te spreken; ken uw klassiekers.
Ja daar zegt u zoiets het inkoppen. Daar zijn wij in Nederland beter in dan het nemen van strafschoppen

Reageer
gravatar

of komt er klaar mee!
Volgens mij lust zij er wel pap van.
Is ook wel begrijpelijk na een brinta ontbijt.
Verandering van spijs doet eten nietwaar

gravatar

Ja dat komt er van als je de hand niet in eigen boezem steekt maar dit aan anderen overlaat.
Brinta … reminder = inkoppertje

gravatar

Heb zelf al een dictator thuis zitten met de broek aan noemen ze dat dus met dat gegeven ben ik al bekend!!

Reageer
gravatar

U kwaakt er maar wat op los.
BLIJKBAAR BENT U EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT.
U bent van mening dat u al een dictator thuis heeft zitten. Het kan hier slechts gaan om een hobbyist. De broek aan zegt u? Dan zal het wel een leren broek zijn.
Dictators die thuis zitten met de broek aan worden in de Volksmond ook wel DivineBitches genoemd. Hiervoor kunt u eventueel ook de heer Viesman raadplegen.
Maar met werkelijk dictatorschap heeft dit niets te maken

gravatar

Ik vind de vrouwenemancipatie eigenlijk al behoorlijk passé. Is het niet eens tijd om aandacht aan de homo’s te schenken? Een valse nicht is natuurlijk altijd goed voor zo’n positie, maar ook iemand met het intellect van een Rutte en de nietszeggende slogans van zijn partij komt in aanmerking. En als hij inderdaad ook nog op mannen blijkt te vallen…

Reageer
gravatar

Daar sta je weer voor jan met de korte lul.
Komt er weer eens een interessant onderwerp aan de orde kom jij aansjouwen met het afgezaagde homoonderwerp. Niet dat ik ook maar iets tegen deze mensen heb. Het zij verrre van mij. als er iets passé is is het wel het thema homos. Ze mogen al trouwen en kinderen krijgen nou ja krijgen maar hoe dan ook dat weten we nu wel.
Bovendien een homo als dictator dat gaat elk voorstellingsvermogen te boven.
Bovendien er is al homoburgemeester. Dat lijkt mij voorlopig meer dan voldoende.
nee dat slaat als een tang op een varken
een valse nicht met weigerambtenaren.
Typisch Nederlands zo’n voorstel.
Bovendien moet Krol zich eerst maar eens bewijzen die lijkt mij veel te aardig

gravatar

Homo’s ? of valse nichten ? Nicht=nie-echt. Travestieten=draag-vest-tieten ook niet echt. Euneuchen=en-nie-neuken… Ch=K. Vroeger aan alle hoven ontmande mannen, om verleiding te voorkomen. Ach ja, door verveling kwamen ze wel tot allerlei andere spelletjes.

gravatar

Hietbrink=heet-dorpsplein is de plaats waar Berend=Botje geheid=gekheid bevangen is van een chronische zonnesteek=onder-steek, dat is wat ik willem=wil-hem zeggen. Oeverloos=zonder-kade gezwam=geouwehoer van het ergste=heeeeel-erg en slaapverwekkend=dutje-barend soort.

gravatar

Heer Van Mathenesse Spaland,
Er zijn idd enige overeenkomsten tussen Brandt Corstius Sr. en mijzelf want wij denken nl. beide in heel veel cijfers.
Jr. is daarentegen wel een lekker ding en bovendien meerderjarig.

gravatar

Aanhakend op de bijdrage van de heer Gaath (tijdelijk buitengaats?) over de discrepantie tussen het begrip “Oude Hoer” en de geuzennaam het volgende. Er is een subtiel doch fundamenteel verschil tussen de begrippen ‘oude hoer’ en ‘ouwehoer’; de eerste typering slaat op een oudere dame uit het lichte métier en de tweede duidt op iemand (m/v) die neigt naar langdurig doorgaan op een onderwerp dat de rest van het gezelschap niet of nauwelijks interesseert. Mijn indruk nu, is dat de respondent met de naam ‘ouwe hoer” zich meer richt op de verbale versie dan op de eerste, oorspronkelijk oraal op te vatten, betekenis. Deze nieuweling(e) is overigens kundig en uiterst tactvol door collega Van Mathenesse Spaland ingewijd in de ongeschreven codes van De Speld, zie 21a. Chapeau amice.

Reageer
gravatar

Vooral de laatste tijd ben ik er herhaald van doordrongen geraakt dat er enig verschil is tussen de wereld zoals die is en de wereld zoals men zich die zich wenst. Tussen deze werelden zal men moeten schipperen om te kunnen overleven; een tegen wil en dank meevaren omdat men nu eenmaal in het bootje zit en verzuipen geen optie is. Maar dit alles slechts tot op zekere hoogte. Steeds weer worden wij op vele gebieden geconfronteerd met het verschil tussen geloof en ongeloof terwijl het thema alleen voor gelovigen interessant is. Pollens. Dit alles is – geloof ik – een wat lastige manier om te zeggen dat het leven nu eenmaal met ongemakken gepaard gaat.

gravatar

In de mythe voorspelt het Orakel=oh-raad-ik-al; dat Oedipus, zijn vader om het leven zal brengen. Om dit te voorkomen zal de vader zijn zoon ombrengen. Hij snijdt de pezen in de voet van zijn zoontje door; let op! (Oedipus betekent letterlijk gezwollen voeten dat is dus de algemene opvatting van deze mythe.) …… ?
( Mythe en besodemieteren is een en het zelfde begrip. daar mede wil hietbrink in deze zeggen dat bij vrouwen ooit politiek aan de macht. heel veel gefantaseerd om willen de verkoop praatjes voor toneelspel, boeken, opera’s of encyclopedie vulling. Dat is op den dag van heden nog steeds zo.
over de fantastische bedorvenheid van journal-listen niet gesproken; doch alle literatuur prijzen vallen meest voor fiction; daar non fixtion bevat te veel waarschijlijkheden die ontaard in polemieken van wel-is-niet-is iederen zijn gelijk. Vrouwen die even aan de macht hebben mogen ruiken, meestal van mijnheer de diktator zelve afgekeken en op de hoogte van al het reilen en zeilen der macht van hun echtgenoot. Daarbij moeder van enige kinderen in de waan van erfopvoling houd ze de boel aan het lijntje en weet zelf al snel genoeg de weg naar de macht. Gaan we echter geschiedkundig al die namen in ware betekenis ontleden dan kunnen we de mythe gewoon ontmaskeren als een deels verzonnen verhaal vaak aangedikt… Hietbrink laat U thans en straks van een drie tal vrouwelijke figuren zien dat het zuiver mythe zijn te beginnen bij Oedipus=oude-poes om maar meteen de ontmaskering te veraden waar het om draait. Wie er meer van wil weten google maar… Hietbrink dus hier in het kort: )

ouder geworden hoort Oedipus het Orakel terug… dat hij zijn vader, die hij niet kent, zal vermoorden en zijn moeder zal huwen, daarom vlucht hij weg. Weer later komt hij zijn biologische vader tegen, zonder het te weten, in een plaats die Fokis=fuck-us heet. (let op de toepasselijke naams duidingen… de dialekt-dietse kunst Hietbrink eigen.) Er zijn vele versie’s door vele in eigen inpretatatie beschreven, doch nog steeds kortom: Zonder het te weten vermoord hij een man bij toeval die zijn vader was en zelfs koning van het land waar hij op dat moment verbijft. Wordt aangehouden; om dat de knaap heel knap wordt hij gevraagd met de koningin te huwen, (niet wetend) dat het zijn eigen moeder bij naam Jokast=ja-kust, omdat zij nu eenmaal oversext is, duiken die twee in het koffer als dank-offer. Maar ook deze moeder-fucking komt hij te weten wederom door het orakel en daarom steekt hij zich zelf als schaamte de ogen uit.
de clou… hij de jongen oedipoes neemt zijn moeder, dus…zie hier oedipus=oude-poes, dialekt-diets.

Reageer
gravatar

uit de clou blijkt eens te meer dat zijn moeder een stoeipoes was. vandaar ook de schrijfwijze oiediepoes

Het om het leven brengen van zijn vader
wel of niet bewust is een geheel op zich zelf staand feit en betekent in feite niets
bijzonders.
Ik wil graag in dat verband toch de heer Jeettje citeeren, op het gevaar af dat hij hierdoor nog dieper in de problemen raakt, maar niet ten onrechte opmerkt “Ken Uw klassiekers”.
Dit was een dagelijks terugkerend ritueel en werd ook herhaaldelijk uitgevoerd door de Egyptische Pharao’s
Mo Vijf en Mo Zes om van Mo Zeven maar niet te spreken.
Deze programma’s waren destijds enorm populair en werden vaak nog jarenlang gememomreerd in de feuilletons van die tijd.Dit heeft de Grote Griekse Schrijver Heroditus uitvoerig beschreven.
Werken waarnaar de de hudige producenten John DE Mollenvanger en Reinoud Oetlulemans vol afgunst naar kijken.
U maakt ook gewag van de erfopvolging maar aan de materie van de erfafscheiding gaat u geheel voorbij hoe betreurenswaardig en onvolledig.
Verder heeft u het over de moeder-fucker
Deze dient vooral niet te worden verward met een staaltje onvervalste Nederlandse vaktechniek van het roemrijke bedrijf Fokker.
Dit legendarische toestel kon op modder landen en werd daarom de Modderfokker genoemd

gravatar

Heer Spaland
Helaas is mijn reactie onder 22 terecht gekomen. Ik plaats, hoewel niet gebruikelijk, maar omdat de inhoud van levensbelang is hier een fotokopie:

Natuurlijk Heer Spaland,

Wees welkom. Het door u geroemde collectief moet geen mogelijkheid voorbij laten gaan om knoeiwerk aan de kaak te stellen c.q. aan de schandpaal te nagelen.
Het kan niet de bedoeling zijn dat een internationaal vermaarde , literair hoogtstande, nieuwsrubriek door het slijk wordt getrokken door hobbyisten die zichzelf klaarblijkelijk erg belangrijk vinden en hiervoor de werkelijke kenners in de maling proberen te nemen.

Dat de heer WHB de erfelijke belasting
niet heeft gememoreerd kan ik mij daarentegen heel goed voorstellen daar hij gezien zijn onvolledige prutswerk hier diep onder gebukt moet gaan

gravatar

Ten aanzien van “Oude Hoer”, merk ik op: beter een oude hoer dan een jonge zonder werk. In de bijdragen van de geachte afgevaardigden mis ik toch jammerlijk de naam van Sylvia Toth, ooit DE Zakenvrouw van Nederland. Verder rept geen bijdrage van onze nationale dieetvrouw Sonja Bakker, noch de vele vrouwen uit de publieke sfeer die het tot Prinses van Oranje hebben geschopt. Dus geen opbouwend woord over de prestaties van onze oestrogene medemens. En dat zelfs ook Kenau Simons Hasselaar buiten beeld is gebleven is ronduit laakbaar en regelrecht verwijtbaar. Verder is de Wallkürige burgermoeder Verver (Schiedam e.o.) na onnavolgbare bestuurlijke wanprestaties geheel onbenoemd gebleven; à propos Van Mathenesse Spaland, hier de hand in ‘eigen boezem’ gestoken?

Reageer
gravatar

Heer Gaath, mevrouw Verver is recent al aangeroerd in het topic over de Overbode. U raadplege aldaar nommertje 26. Weliswaar lag de nadruk op de burgemeester Piet van Dijk van Matenesse (zonder h!), maar dit lag voor de hand gelet op de vraagstelling van mevrouw Aagje. Zij is hoe dan ook niet onbesproken gebleven en ik achtte het niet gepast haar nu wederom ten tonele te voeren. Ik zou haar alleen maar een nieuw podium bieden en ik wil mij in mijn woonstede toch gewoon op straat kunnen vertonen.
Vandaar!

gravatar

Over burgemeesteres Wilma Verver wil ik toch nog wel een kleine bijzonderheid kwijt.

Zij is bij ons uit het straatbeeld verdwenen, maar soms lijkt zij toch nog stiekum om een hoekje mee te kijken. Bij ons in het winkelentrum worden wij vereerd met het bezoek van duiven die aldaar hun kostje komen vergaren. Een enkele keer zit daar ook wel eens een kauw tussen. De kauw is in het algemeen al een zeer energieke vogel, maar dit exemplaar kan een werkelijk geweldige stampei maken. Het luiden van de kerkklok kan er niet tegenop, zal ik maar zeggen. Schiedammers vermoeden dat het hier gaat om Wilma Verver in carnavalskostuum.

gravatar

Beste René,
Je hebt de klok wel eens hoeren luiden maar je weet zelf niet waar de tepel hangt.
Zo sta je toch mooi voor jan met de korte lul.
Je moet geen contaminatie gebruiken als dit misplaatst en bezijden de waarheid is. Ieder zichzelf respecterende hoer – in het midden gelaten of het oude dan wel ouwe betreft – weet dat het handelt om het gezegde “Beter een oude hoer dan een jonge zonder klanten”
Geen van beiden zit zonder werk want er er is altijd wel wat te doen. al was het al om jou van republiek te dienen.
Nee ik zou niet naast jouw schoenen willen lopen. Hopelijk gaat er nu een lampje bij jou rinkelen.
Nee als ik deze reacties moet lezen dan denk ik Geef mijn portie maar aan flipper dan ga ik wel naar de dombobar.
Ook de door u voorgestelde kandidaten zijn slechts een zwak vergietsel van de werkelijk geschikte kandidaten.
U mist de naam van Silvia Toth zegt u.
Ik kan u wel van de weg afhelpen die wordt al jarenlang Toth gezwegen.
Ook refereert u aan Sonja Bakker. Dat slaat al helemaal nergens over. Deze afvallige hoort eigelijk thuis in BAK A- raadpleeg hiervoor ook de tabellen van Heer Spaland in het artikel Gescheiden afvalligen- maar houdt zich tegenwoordig angstvallig stil in de schappen bij Lidl.
Wel heeft zij voor deze grootgrutter van vreemde bodem nog een diepgravend artikel geschreven onder de titel Een vreemde eend in de pot vinden.
Over uw andere kandidaten zullen wij het zwijgen maar laten. Keanau Simons Hakselaar behoort al jaren tot de overlevenden en wil graag in rust hersteld worden. De lucht rond mevrouw Verver is nog niet opgeklaard.Dat moet u overlaten aan de heer Spaland. Zijn ongeevenaarde kennis zal dit probleem wel ten grave dragen.
Dat u over weinig kennis van zaken beschikt bleek ook uit mijn gesprek met uw ex vrouw A. Gaat. Zij vertelde, zonder enige voorbehoedsmiddel- dat u zelden zelden planken met koppen slaat en met grote regelmaat de spijker misslaat. René haal die balk voor je kop weg en verwijder de plaat uit je oogappel.
Dan is de visie van heer Spaland verademend. Deze heer van stand vermijdt dit heikele thema en noemt mij gewoon mevrouw. Uiterst diplomatiek opgelost. Hulde heer Spaland. U zult echter volkomen terecht opmerken: Goede wijn behoeft geen krans.
Rest mij nog een woord tot de Outsider te richten.
Heel anders dan uw naam zou doen vermoeden behoort u tot de innercircle.
De ware kenner. Hoe verademend is uw zienswijze. Dit klinkt mij als proza in de oren. De liefhebber van het gesproken en geschreven woord daaraan valt niet te twijfelen.
Dat u dit ook nog ladeert met uw orale betekenissen valt bij mij in zeer goede aarde.
Heer Zerk met deze laatste opmerking is hopelijk geen sprake van Broodnijd maar dit even terzijde.
Waarde outsider ik doe een beroep op u om samen met mij de Heer Spaland voor de dragen voor de gouden speld ik weet dat hij meer waarde hecht aan het – maar die wordt voorlopig niet uitgereikt heb ik begrepen.
Tot slot een laatste opmerking nav de reactie van Heer Spaland omstreeks 11.42 AD.
het ware te wensen,dat alle mensen,
met al hun gebreken zichzelf eens bekeken.
Dan zouden ze het praten over anderen wel laten.
Hij die iets weet over mij en de mijne,
die gaat naar huis en bekijkt de zijne.
Vindt hij daar dan geen gebreken,
dan pas mag hij vrijuit over anderen spreken.

nee je moet zeker niet buiten de boot vallen in deze roerige tijden dat staat gelijk aan het vragen van salarisverhoging bij Cap Geminie van mijn leven

gravatar

Wel wel, mevrouw. Een voordracht voor de gouden speld. Dit nog wel na een uitvoerig prikkelend betoog over koetjes en kalfjes waarbij een groot deel van de populatie van De Speld niet aan uw aandacht ontsnapt.

Ik weet het, men behoort niet spoedig te reageren op een eervolle vermelding, men moet zich laten smeken, men dient zaken enige tijd in beraad te houden. Dit doe ik echter niet. Ik wens uw voordracht – hoe eervol ook – niet te aanvaarden.

Het is te veel eer en het gaat voorbij aan de verdiensten van anderen – ik zal ze niet allemaal noemen – die inspirerende bijdragen hebben geleverd. Niet in de minste plaats aan de bijdragen van uzelf van 19.44 en 22.33 die mij de kracht gaven om door te gaan.

In het voorgaande ligt besloten dat sprake is van een produkt van een arbeidzame collectiviteit. Eén actor in het discours belonen voor de prestaties van velen, waaronder notabene uzelve, is naar mijn mening onjuist. Neen, u moet het werkelijk plaatsen in het kader van het collectief. Is het immers niet steeds zo dat door de opmerking van de één de ander op een idee wordt gebracht?

Er is nog een andere reden waarom ik uw voordacht van de hand moet wijzen. Dat is het aspect van de overdrijving. Een gouden speld wordt – of zo u wilt: verwordt – hierdoor al snel tot een gouden heipaal. Zeker in de komende magere jaren kan men zich hiermee niet op straat vertonen.

Ik dank u nogmaals voor uw voordracht. Behoudens tegenbericht neem ik aan dat u in mijn weigering met een zekere welwillendheid zult kunnen berusten.

gravatar

Heer Spaland, Ik had deze reactie wel verwacht. Zoals ik al vermoede; Goede wijn behoeft geen kransen. Hieraan heb ik al zijdelings gerefereerd.
U roemt , volkomen terecht, het collectief. Waar zouden wij blijven zonder het collectief.
Een zwaluw maakt nog geen lente,maar de macht van de groep zorgt er voor dat de zomer tot volledige bloei kan komen.
Ja u heeft gelijk in deze roerige tijden wil je de last van een gouden heipaal niet alleen dragen. Het zou uw rug als een ruw houten kruis kunnen gaan belasten. De uitkomst daarvan is genoegelijk bekend. Ook dient u dan altijd op de hoede te zijn voor onverlaten als BHW die op achterbakse wijze in het bezit proberen te komen van een dergelijk eerbetoon en hiermee dan op besloten familifeestjes gaat pronken als ware het zijn eigen verdienste.
Dat moest ten koste van alles worden voorkomen. Het nassale gebrabbel van deze notoire betweter is op dit moment al storend genoeg en wordt te pas en onpasselijk aan de mensheid ten toongespreid.
Hulde voor uw bemoedigende tekst.

gravatar

Natuurlijk Heer Spaland,

Wees welkom. Het door u geroemde collectief moet geen mogelijkheid voorbij laten gaan om knoeiwerk aan de kaak te stellen c.q. aan de schandpaal te nagelen.
Het kan niet de bedoeling zijn dat een internationaal vermaarde , literair hoogtstande, nieuwsrubriek door het slijk wordt getrokken door hobbyisten die zichzelf klaarblijkelijk erg belangrijk vinden en hiervoor de werkelijke kenners in de maling proberen te nemen.

Dat de heer WHB de erfelijke belasting
niet heeft gememoreerd kan ik mij daarentegen heel goed voorstellen daar hij gezien zijn onvolledige prutswerk hier diep onder gebukt moet gaan

gravatar

@Heer Spaland,
U heeft gelijk hoe heb ik toch zo ondoordacht kunnen reageren. Vergeef het mij. Je moet slapende honden niet wakker maken. welk een jammerlijke vergissing. maar ja de recessie ook in ons beroep dan wil je je mond nog wel eens voorbij praten

Reageer
gravatar

Ach mevrouw, ik begrijp het volkomen. Het zijn zware tijden, ook voor u, en het is begrijpelijk dat men dan wel eens een opgewonden standje wil worden om de zaak maar eens vanuit uw specifieke taak en deskundigheid te benaderen.

Maar op dit gebied moeten wij Hietbrink niet wijzer maken dan hij is. Meneer is “otodidakt” en als er iets fout gaat, dan is het niet zijn schuld.
Nou, u weet wel beter.

gravatar

Kortjakkje is niet ziek. Ook al zeiken jullie net zo hard. Vrouwen diktatoresse hietbrink weet niet beter… Mannen willen altijd wel wat. Watte dan van dittum dat… schatje=us-gaatje de centjes komen in het laatje. Dan pas gaan we tot het gaatje… het huwelijk is pas hecht als echt-genoten echt.
en is ze in verwachtig ach kom… wegens de verbouwing gewoon van achtere-om.

gravatar

Dat lijkt misschien op het eerste gezicht wel zo maar feit blijft dat als Kort Jakje ziek is men nooit achterom moet willen gaan. Ook als dit een zgn gezonden ziekte zou blijken te zijn

gravatar

Heer Jeettje
Dit vergt een moderne aanpak.
Er zal een frisse wind waaien vanuit Almere.
De pijn en vernedering zal vele malen groter zijn als zijn geschriften publieke worden verbrand en hij monddood wordt gemaakt. Daarbij vergeleken zal het in brandsteken van de auteur zelf een genadige dood zijn.
Verder bent u zich niet bewust van de ontstane situatie. Waar bemoeit u zich mee ik bepaal zelf wel welke straffen er worden uitgedeeld. u bent gewaarschuwd.

Reageer
gravatar

Tot uw diensten, maar wanneer u niet bereid bent goede raad aan te nemen gestoeld op de door de klassieken opgetekende methoden, dan zie ik het somber in voor U.

In dit soort zaken kan men beter een terdege beproefd recept volgen, wil men niet zelf de vingers branden en het hoofd kwijtraken.

gravatar

Een goede dictator slaat goede raad altijd in de wind. Heer Jeettje u overspeelt uw hand. Daarbij vergeleken is het branden van de vingers slechts een licht ongemak.
U zinspeelt in een eerder document dat in handen mijn geheime dienst is gekomen aan kennis der klassiekers.
U maakt nu weer gewag van klassieke methoden. Ik wil u nogmaals ernstig waarschuwen. Wanneer u ook maar enige kennis van de klassiekers en klassieke methoden zou hebben dan zou u uw bewoordingen veel zorgvuldiger moeten kiezen. Sterker nog ik zou u aanraden het zwijgen er toe doen.
U zou in dat geval- met uw zgn kenis waar u volkomen ten onrechte mee koketteert- behoren te weten dat er tijdens het neoklassieke tijdperk onder het Stalinistise bewind miljoenen zgn (on)raadgevers zijn omgebracht.
Op een punt heeft u wel gelijk met vrijwel elke dictator is het slecht afgelopen maar ook die wetenschap spreekt niet in uw voordeel

gravatar

Hm, u haalt Iosif Vissarionovitsj Dzjoegasjvili, Josef Besosjvili, Besov, Tsjizjnikov, Ivanov, A. Ivanovitsj, David K. Kato, Koba, G. Nizjeradze, Ryaboi Soselo, Soso, Oranness, Vartanovitsj, Totomyans, Vasili, Stalin en J.V. Stalin aan als voorbeeld.

Mag ik u er op wijzen dat deze tiran de voor dictators ongekend hoge leeftijd van 75 jaar heeft bereikt?
Dat gaat u niet halen op deze manier, hoor.

gravatar

Jeettje
Een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig.
Ook dit traditionele gezegde is blijkbaar geheel aan u voorbij gegegaan of bezit u dezelfde genen als Ai Wei Wei, die overigens tijdens mijn bewind niet op politiek asiel hoeft te rekenen. Recalcitrant gedrag moet zeker niet worden beloond.
Ik ben gewend vanuit mijn politieke verleden om goede raad in de wind te slaan.
Dat ik de 75 jaar niet zal halen zal de geschiedenis uit moeten wijzen maar u zult daar zeker geen getuige van zijn.
Daar u blijkbaar aan traditionele waarden hecht zal ik u op geheel traditionele wijze terecht (in de dubbele betekenis van het woord) laten stellen.
Ik zal u laten vierendelen en de restanten voor de zwijnen werpen.
Hebben deze dieren ook eens iets anders te vreten dan de al even traditionele parelen.
Dit zal rechtstreeks worden uitgezonden op SBS0.
Om muzikale omlijsting zal worden verzorgd door de Blauhûster Dakkapel die het zo verfoeilijke “oranje boven” zal vervangen door “Annemarie Annemarie”.

In uw betoog heeft u overigens de ongekend wrede dictator W. Odka over het hoofd gezien. Deze voert al eeuwenlang een waar schrikbewind uit.
Dit in tegenstelling tot een huidige dictator die onlangs een waarzegster raadpleegde en op de vraag wanneer zijn einde in zicht kwam te horen kreeg”Ras Poetin”. ja ja het zijn mij de tijden wel, wij zijn mij d’r eentje’.

JA EEN FRISSE WIND ZAL ER WAAIEN om maar niet te spreken van een najaarsstorm.
De Koninklijke familie zal worden verbannen naar Pechstein en op de Groene Draak kan worden geboden via Marktplaats.

gravatar

600 Euro lijkt me een beetje veel voor dit uitgewoonde vaartuig wat in 1956 cadeau werd gedaan en sindsdien met belastinggeld is onderhouden door de Koninklijke Marine; men zou geld toe moeten krijgen.

En het ding is niet eens groen ook nog.

gravatar

€ 600,– is niet acceptabel. Alleen serieuze biedingen worden in behandeling genomen. de rest wordt verwijder. Elke zichtzelf respecterende dictator moet dit geld per slot van rekening in eigen zak kunnen steken.

@ Jeettje u geeft opnieuw ongevraagd uw mening
kennelijk bent u zich nog steeds niet van de werkelijkheid bewust. onbewust onbekwaam.
dit soort insubordinante opmerkingen zullen u zwaar aangerekend worden. Ik laat mijn handel niet door u verzieken.
Voor € 600,– koop je nog niet eens een woonschip ook al ligt het aan de singel.

gravatar

Het laatste bod is 680? Dan moet u wel bedingen dat het ding groen gespoten wordt, beste Zot!

Dat terzijde: is het geen aardig idee om in de haven van Almere aan een stukje re-enactment te doen en dat ding uit het water te schieten met een kanonneerboot?
Bedenk dat dictators altijd moeten laten zien wie er de sterkste is.

gravatar

Ach, ik wilde te snel en aldus loopt mijn reactie over van onvolkomenheden. Maar u heeft hem er scherp uit gehaald heer Jeettje. Mag ik de redactie verzoeken om clementie, en mijn bericht onder ‘17’ hier onder ‘19’ te plaatsen, direct na de doorzichtige onderhandelingsretoriek van MEVROUW Dik? En dan mag er ook nog een ‘s’ bij mui(s) worden toegevoegd..

Ja Heer Jeettje de eerder genoemde Rede fluisterde mij al in om aanvullende eisen te stellen, zoals een volle benzinetank of een leen-lakei voor het onderhoud. Maar zulks ligt niet in mijn aard..

gravatar

Zoals ik heb vermeld:
Alleen serieuze aanbieding worden behandeld.
Hiervan is tot op heden nauwelijks blijk gegeven. Veel geschreeuw en weinig wol. Hiermee komt Almere niet op de kaart.
Ik heb deze advertentie dan ook verwijderd.
Gemiste kans zal ik maar zegge. Ik begrijp natuurlijk ook wel dat bij een totalitair systeem het altijd gevaarlijk blijft om zicht te vertonen met voorwerpen uit een vorig regiem.

Groenspuiten is geen optie Jeetje u bent zeker in uw klassiekers blijven steken, helaas bent u er niet in gestikt, daar u schijnbaar geen idee heeft wat heden ten dage een blik verf kost. De lak wordt duurder dan de brief om uw klassiekers maar voor één keer te citeren.
Hierbij dient ook vermeld te worden dat er dan een te dikke laag verf op de boot komt waardoor het doorzichtig onderhandelen niet meer mogelijk is.
Verder dient aangetekend te worden dat de mogelijkheid bestaat dat groenlinks mee gaat bieden na de finaciële injecties door die Oliedommeboer uit Kwatta en de boot mag in geen geval in handen van een dergelijke partij komen.
U brengt mij op een idee heer Jeetje een kanonneerbootje of vier.
Voortreffelijk moet ik zeggen als beloning zal ik u iets langzamer om laten brengen

gravatar

Ken uw klassiekers! Een echte, van doorpakkende wetende, dictator volstaat niet met het verbranden van boeken: hij (zij) steekt met de boeken de auteur in de brand: zo lost men het probleem op van weerkerende of nieuwe schotschriften.

gravatar

Ach heer Dik, hoe veel despoten hebben mij al vervloekt? Zij zegden hun gevolg deze grijze mui, de rede, te volgen. Maar hun daden waren ambivalent naar ons beiden. En wie staat er altijd bij als de despoot van zijn sokkel valt, geveld door rivalen of simpelweg de dood? U zou niet de eerste van hen zijn die mij vreest..

E 680,- (laatste bod)

gravatar

Heer Spaland
Hoe voortreffelijk uitgebeeld Ze zat nooit stil bij het schilderinen. daarom zijn die portretten ook weinig waard gebleken

gravatar

Zucht ja de tijd is wel vaker stilblijven staan in Apelfoort zo ook de realitijd.Van realtime is natuurlijk helemaal geen sprake.
Naar het schijnt zijn er tijdens de zeventiende eeuw ook veel Apelfoortes naar Pennsylvania geëmigreerd. Deze lopen hier nog altijd zeer herkenbaar rond. In de volksmond ook wel kwakers genoemd.
Bij deze bevolkingsgroep is van Dominantie der vrouwen nooit sprake geweest.

gravatar

In Pennsylvania?? Dan zult u waarschijnlijk de Amish bedoelen. Maar goed, die zijn dan ook van de rechte Frya leer afgeweken en moesten daarom dan ook uitwijken. In Apelfoort hebben we zelfs een wijk genoemd naar onze oorspronkelijke goden en godinnen: de Donarstraat, de Wodanweg enz. Wij houden ervan om onze roots te erkennen.

gravatar

Soort zoekt soort uiteraard.
maar nee die bedoelde ik niet.
Pennsylvania was established by affluent Quaker William Penn in 1682 as an American state run under Quaker principles
u ziet het de kwakers zijn onlosmakelijk verbonden met Pennsylvania.

gravatar

Hartelijk dank voor uw reactie, geachte Ouwe Hoer. Zeer informatief in de archieven vind ik deze aanvulling: “Koning Karel II schonk William Penn op 4 maart 1681 een groot gebied in de VS, het vroegere Nieuw-Zweden, ten westen en zuiden van New Jersey, om zodoende een schuld af te lossen die hij had aan Penns vader. Penn gaf het gebied de naam Sylvania (van het Latijn voor ‘bos’). Ter ere van William Penns vader veranderde de koning de naam van het gebied in Pennsylvania. Mogelijk had hij ook als motief om de Quakers en andere ‘onruststokers’ een woonplaats te bieden op grote afstand van het vaderland. Penn vestigde zich er zelf in 1682 en sloot er verscheidene verdragen met de indianen. In 1684 ging hij terug naar Engeland. Na de val van Jacobus II viel hij in ongenade bij Willem III. Hij verloor de macht over zijn kolonie, maar werd in 1694 in ere hersteld. Penn bezocht Amerika opnieuw in 1699 en ontwikkelde een plan om de Engelse kolonies in Amerika te verenigen in een federatie. Hij wilde zich vestigen in het door hem ontworpen Philadelphia, maar vanwege financiële perikelen keerde hij terug naar Engeland. Hij voerde vele rechtszaken om zijn recht te krijgen en probeerde zelfs om Pennsylvania terug te verkopen aan de Engelse kroon, maar tijdens de besprekingen in 1712 kreeg hij een beroerte die hem het spreken en zelfstandig functioneren onmogelijk maakte. Hij stierf in 1718.” Een volgende keer zal ik wat verder uitweiden over het historisch ontstaan van de naam ‘Apelfoort’, u brengt mij op goede gedachten!

gravatar

Ach waarde Apelfoorter
hoe verheugend te kunnen constateren dat gij uw dwaalwegen hebt verlaten en
met behulp van een klein duwtje mijnerzijds weer op de goede weg terecht bent gekomen.
De weg van Apelfoort naar Pennsylvania uiteraard. Historisch gezien van veel groter belang dan het vaak bezongen karrepad Route 66.
Ja u moet maar denken niet alle wegen leiden naar Rome. Ware dat het geval
dan was Leiden in Last geweest. De gevolgen die dat voor de archeologie zouden hebben gehad is op dit moment niet te overzien maar die zouden de opgravingen van Toetanchamon in een kwaad daglicht hebben gesteld.
Welke zwaarwegende gevolgen de Wipikedialeeks al niet kunnen hebben in het bewogen leven van een Apelfoorter.
Ik zie uw verder publicaties dan ook vol verwachting tegemoet. Daar waar nodig zal ik deze van het nodige commentaar voorzien
Ja treedt in de voetsporen van Penn (zal wel een ganzenveer zijn geweest naar ik aanneem).Voor dit laatse is nog geen sluitend bewijs geleverd doch opgraven in de Donarstraat zouden dit mogeliojk aan kunnen tonen.

gravatar

Dat zal toch niet lukken; zo’n atletische, lange en breedgeschouderde macho als Van Rompuy is niet in een vrouw te veranderen. Of heb ik de verkeerde voor ?
En zowel het kapsel als de hoeden van Beatrix werken alleen maar op de europese lachspieren, vrees ik.

gravatar

Volgens mij kan het veel goedkoper.
Jansen steur is wel beschikbaar en heeft tijd voldoende om tegen een geringen vergoeding van Romp ui om te vormen in Oma Duck. Daar heb je niet veel fantasie voor nodig

gravatar

Leuk artikel…..dat er weinig vrouwen zijn die het ambt van alleen heerser hebben bekleed laat de geschiedenis inderdaad zien….alleen was Cleopatra volgens mij niet de laatste…..een vrouw als Tsarina Catharina II de Grote van Rusland is in dit opzicht ook niet te missen en zo zijn er wel meer…ook al is het ironie, gegevens moeten wel kloppen.

Reageer
gravatar

Nou ik vind het schandalig! dat MENEER willem-jan Bruggeman woordvoerder is voor WOMEN inc. Als ze bij WOMEN inc. al een glazen plafond hebben hoe moeten zij dan ooit vrouwen promoten/ zo ver krijgen dictatrice te worden?

Trouwens, waar kan ik me aanmelden? Ik dacht dat ik wel kon beginnen met luxemburg, beetje oefenen en dan later Belgie en NL erbij

Reageer
gravatar

Nou, ik heb er thuis één zitten, die best in staat is Cleopatra op te volgen. Ik zal haar op dit artikel wijzen en motiveren om “groter te gaan”. Naar alle waarschijnlijkheid leidt dit ertoe dat ik minder gedictateerd zal worden. Dit verlies zal ik op gepaste wijze verdrinken in enkele speciaal geselecteerde horeca gelegenheden.

Reageer
gravatar

Nu nu, hoe kort is het geheugen; vlak malle Maggie Thatcher niet uit: in haar eentje heeft zij Engeland bijna over de rand van de afgrond geduwd en een oorlog gevoerd.
Met als saillant detail dat Maggie de pluralis majestatis voor zichzelf hanteerde.

En wij hebben Annemarie Jorritsma, need we say more?

De claim van de groep is enigszins overtrokken nu de onwelwillige waarheid onrecht wordt aangedaan: veel mannelijke dictators worden gestuurd door hun vrouw.

Reageer
gravatar

Praat me niet van het monster Thatcher; zomaar de productiemiddelen voor de DeLorean laten vernietigen; een schande.

Overigens is het omgekeerd duidelijk dat haar man stiekun aan de touwtjes trok. Dat zag je zo aan zijn zeer dominante en gespierde voorkomen !

gravatar

Het gespierde uiterlijk van meneer Thatcher was slechts schijn, waarde Artistide: dat was het gevolg van het moeten dragen van het handtasje van zijn vrouw -buiten camerabereik, uiteraard- met daarin, zoals alom bekend, een aambeeld van forse afmetingen om haar argumenten in Lager- en Hogerhuis kracht bij te zetten.

Menig MP heeft een gloeiend oor overgehouden aan een lel om zijn hoofd met dat tasje.

gravatar

De burgemeester van Zaanstad overtreft wat dictatoriaal gedrag betreft de burgemeester van Almere, maar dat komt mede doordat zij zich gesteund weet door de Regentenpartij van de Afbraak die al sinds mensenheugenis de dienst uitmaakt in 075. En als je zoals Annemarie Jorritsma aangewezen bent op steun van partijgenoot Rutte dan stel je als dictator toch weinig voor dunkt me.

gravatar

Bij ons in Dictatorheul is toch wel wat paniek uitgebroken, want als er vrouwelijke (ex-)dictators moeten worden gehuisvest dienen aparte vertrekken en voorzieningen te worden gemaakt.

Ooit is overwogen Imelda Marcos te huisvesten, maar ze weigerde pertinent haar schoenen in de door ons geselecteerde wilgen te hangen en dan houdt het op. Tenslotte zijn wij de baas, toch ?

Reageer
gravatar

Wij van de EU gaan graag met de tijd mee, dus wordt Nee Lie Kroes stiekum klaargestoomd om de eerste vrouwelijke EU-roergangster te worden.

Niet verder vertellen, hoor, want pas in 2015 is ze er helemaal klaar voor, al oefent ze al dagelijks met het zweepje.

Reageer
gravatar

@ van Romp UI
Zeker een vriend van de gebelgde Belg.
Ga in je eigen land de boel verzieken, voor zover dat nog mogelijk is.
Vroeger moesten jullie zonodig een eigen ministaatje hebben en nu doe je weer je uiterste best om hier binnen te dringen.
En het lijk van Europa ( Nee Lie) kun je wel bij mij brengen weet ik wel raad mee. lees hierover meer in mijn naslagwerk De tand des doods

gravatar

En hier dan de eerste vrouwelijk tiranesse… Tier-an=dier-an en zo dierlijk als het maar kan””

Weinig konginnen der geschied-en-is hadden zo’n slechte naam als Fredegonde. Ze leefde in de 6e eeuw aan het hof en werkte zich op als derde echtgenote van de Frankische koning Chilperik I. Croniceur Gregorius van Tours, religieuze/politieke intriges, heeft al haar te veel; misdaden uitvoerig beschreven hoewel niet onpartijdig. Want Bischop Fortunatus van Milaan schreef positivere Histoire=Hé-Is-‘t-waar? over de Frankische koningen.
Men Google Fredegonde; en een lijst van hals misdaden ontrolt zich; zelfs vermoorde ze de Bischop van Rouaan Pretextatus in zijn kathedraal. En ook haar kinderen joeg ze de dood in. F=W dus maak van Fredegonde=wreede-gaande. Trouwens 400 jaren lang allemaal dietse namen aan alle de Frankische hoven en daarom heeft Hietbrink al dit geschiede door ploegt en kwam er achter dat Childebert II die in zeeland hof hield, er 2 letters aan ons alfabeth heeft toegevoegd, daar hij de dietse spraak als geen 2e O, zo beminden.
Hoofdplaats was Diedenhoven=dietse-hoven op de grens Frankrijk luxenburg thans verbastert tot; Thionville=Duits: Diedenhofen, Luxemburgs: Diddenuewen, Nederlands, Diedenhoven al waar het frankische land vóór en na karel de Groote dus 2 maal in drie verdeeld werd met in 870 het beroemde verdrag van ons Meerssen; aan weinige bekend. Limburg dat toen Hol-land werd genoemd daar de mensen er in holen woonde en kijk! Van deze premitieve afkomst wil niemand meer weten. 3000 km gangenstelsels, als tourist te bezoeken… Valkenberg=volk-in-berg. Berg/burcht alles dialekt-diets. Neem het telefoon boek van…
Den Haag 8 kolommen van-den-berg… want uit die bergen en verbergen=ver-berg-in daar kwamen de Hol-landers dus oorspronkelijk vandaan. Dankjewel alstublieft zou Toon Hermans zeggen.

gravatar

Cleopatra en of Julius Caesar en daarmede zijn slechts 2 namen genoemd waarmede de ‘coctail histoire’ van Hietbrink waar de wereld geschiedenis niets mee kan beginnen; dan een grote Kluwe van de eindjes aan elkander geknoopte namen en alles mythe en nog eens mythe. Er kan geen naam meer bij waar ze niet iets mee had en hadden te maken. Om te beginnen hebben er wel een 20 tal Cleopatra’s bestaan en een 100 tal caesaren; daar vele keizers en tegen keizers tegelijk en dan nog soldaten keizers zich zo betitelde; ja soms bestonden er wel tien Ceaseren in een jaar op even zovele plaatsen, daar ieder legioen verhief zijn eigen ceasar=keizer=kies-heer=Tsaar=Sjha=dialekt dietse varianten en afleidingen van een en de zelfde titel of naam. Maar hoe het ook zij; Slechts in keizer=kiesheer hebben we de enige beeld-vormende naam daar deze kies-heer ook leger aanvoerder betekende; gekozen werd door het volk en zijn soldaten. Nederlandse Geschiedenis docenten splitsen zich in 2 partijen de ene helft leert Ceasar met een C en de andere helft Keasar=keizer=kies-heer met een K uit te spreken en te schrijven.men wordt het daarover al nooit eens, laat staan de vele jaartallen, de echte ceasar/keizer moet nog opstaan. In Deutsland ligt een heel land dat heet Saar-land… van wie wat en welke Saar is nog steeds niet bekend. Ten eerste Ionië dan… Macedonië, Egypte, syrië, noordwest europa, Klein azië, de Balkan en voor al Romania heeft zich het meeste afgespeeld, in een weerwar van slagvelden en nu komt het… behalve in het Roma van Italia en daarom heet het geschied-en-is boek van Hietbrink simpel “Coctail-Histoire” Van de namen Griekland en Italia is in de oudste wereld geschiedenis namelijk nog nergens spraken. En daar liggen de knopen van deze ganse verwarring. De Gordiaanse knoop=koord-ioonse-knoop hoeft niet doorgehakt te worden, berend willem hietbrink peutert hem zo voor U uitelkaar in “Coctail Histoire” de titel internationaal overal onvertaalbaar. Let maar eens op!

gravatar

Als laatste zal Hietbrink hier de oudste koningin diktatortriche bespreken uit de 18e Egyptische dinastie, die aan de naam te horen zuiver dialekt-diets sprak namelijk Limburgs. Hatsjepsoet was…. 22 jaren koningin ja zelfs Farao=furher=voor-heer de voorste=vorst en dan kunnen jullie allemaal wel openmondig gapen maar Hietbrink komt met duizenden van de zulke namen van what is in a Name? uit de ganse wereld geschied-en-is. Bijzonder aan haar was dat ze een van de zeldzame vrouwelijke farao’s was. De Hietbrink foef is dat hij eerst alle namen opsplits daar alle woorden op den schrijfduur tot regels zijn samen gevoegd door het aan elkander schrijven der woorden. Papier besparing anders zou ik het ook niet weten? HAT-SJEP-SJOET… ZIET u DAT… ?
Zij vergaarde een enorme rijkdom door handel in karren en scheepen zeg maar het transport van die tijd over de nijl en op en afladen der goederen. Maecarre was haar 2e bijnaam. En ze voeren tot poent=punt en dat bestaat nog want dat is de bosperrus=pas-pour-rus het paseren voor rusland=reus-land=reusachtig land het grootste land van de wereld. via de zwarte zee. En zij HAD dus… scheepen zat=hat-sjep-soet=hatsjepsoet. En ze maakte dus ook nog karren. Haar ganse mannelijk familie schakelde ze uit door ze op te sluiten. Ook over haar zijn ook veel mythe in de omloop en is er toch niet zo heel veel bekend omdat men na haar dood uit wraak de boel vernielde en haar naam overal weg wiste=wasten. De naam van Egypte=hoog-kapte de mutsen en mijtes die de priesters droegen en door de Grieken gegeven doch… naam door de bevolking uit gesproken is ‘amwasser=masser zeg maar de maas of waas, deze naam komt in taloze rivieren namen op aarde terug Mesopetamie, missesippie,missoerie,moskwa,moesel,
mouselle, la meuse, Amazone=hou-maas-zone dat is tevens de rivier als grenszone.. alles dialekt-diets van oersprong. Want wie woont er niet aan het wasser de weser etc… Heel eenvoudig wie de oudste taal spreekt kan ook de oudste geschied-en-is verhalen=ver-halen. Van heel ver halen. Dialekt-diets spreekt alle talen. Kan Hietbrink er wat aan doen dat U dat niet weet en daarom ongehoord vind? Honderden jaren praat men elkaar na en dit is het bewijs.