De Overbode: de nieuwe overbodige glossy

Anonieme hoofdredacteur wil lezer ontwijken

Nederland krijgt een nieuwe overbodige glossy. Met De Overbode, die maandelijks zal verschijnen, hoopt de anonieme hoofdredacteur een nieuw lezerspubliek te ontwijken.

Het zoveelste overbodige tijdschrift: is daar een markt voor?
Als ik dacht dat hier een markt voor was, zou ik er nooit aan begonnen zijn. We hebben daar uitgebreid lezersonderzoek naar gedaan: er is geen enkele behoefte aan nog een overbodig blad, ook omdat lezers aangeven dat er al genoeg andere overbodige bladen zijn. Dat maakt de concurrentie op deze markt zo groot. Toch denken we dat de Overbode op een hoger niveau overbodig kan zijn dan andere overbodige bladen. Daarom durven we ook zo’n grote oplage in de schappen te leggen: we vertrouwen erop dat de lezer ons niet zal vinden, mede omdat we de meeste media-aandacht zorgvuldig vermijden.

Wat is er mis met de huidige overbodige glossy’s?
Ze komen regelmatig met leuke dingen hoor, maar het neigt allemaal wel erg vaak naar relevantie. Bovendien zijn veel bladen afhankelijk van lezers en adverteerders, wij willen juist een succes zijn buiten de lezers om. Daarmee leg je minder druk op je lezerspubliek. Niemand weet ook voor wie we dit maken.

Hoe lang heeft u erover gedaan om dit initiatief van de grond te krijgen?
Mensen overschatten vaak wat er allemaal bij komt kijken: je kunt dit alleen doen als je er heel weinig tijd en moeite steekt.

Hoe komt die overbodigheid terug in de redactievoering?
Het is belangrijk om de overbodigheid te stroomlijnen, anders gaan dingen door elkaar lopen. We moeten waken voor meerwaarde: voor je het weet, voeg je iets toe. Je moet oppassen dat er niet een sluimerende alertheid insluipt bij de redactie.

Wat is het verdienmodel?
We hebben genoeg geld om tot november door te gaan. Tegen die tijd moet het faillissement rond zijn, anders zitten we opgescheept met een overbodig kutblad.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Hier zat ik op te wachten!
Een gecertificeerd overbodig blad.
Mijn vriendin hecht m.i. te veel waarde aan opzij, libelle, ophra e.d.
Ook ik wil wel eens een glossy zien op het toilet, zonder de neiging te gaan lezen wat die vrouwen beweegt.

Reageer
gravatar

Poespas? In Nederland vragen ze je altijd ‘of je een bonnetje wil’ Dat bonnetje moeten ze je meegeven, op een dag kwam ik thuis met een bos peterselie van 25€. Hier hé in de Carrefour.

De ‘code’ van peterselie was laat ons zeggen niet ok. Het mens wist meteen waarover het ging – God weet hoeveel mensen ze bossen peterselie van 25€ verkocht heeft?

Reageer
gravatar

Wat een fantastisch initiatief! Ik ga dit blad zeker weten nooit kopen. Laatst bleek in de Linda ineens een wetenswaardig artikel te staan, dan is het toch lastiger om het niet te lezen.

Reageer
gravatar

ook dat komt wel goed… want in feiten is het ganse systeem der Hollandse roofbouw overbodig… doch juist door het valse systeem hollands eigen zo luceratief. ‘Roofstaatje aan de Noordzee’ (multatuli)

Uw schild en te betrouwen zijt gij o niet mijn heer…
op u kunnen wij niet bouwen u verlaat mij elke keer weer…. de duizenddichter.

Reageer
gravatar

Mevrouw Aagje, dat was om de burgemeester van Schiedam, Piet van Dijk, te pesten. In 1864 verkochten wij de heerlijkheid Mathenesse aan Van Dijk die zich daarna Van Dijk van Matenesse (zonder h!) mocht noemen.

Een beetje pesten dus, om zijn eigendunk wat te temperen. Hij werd ook berijmd:
Piet van Dijk van Matenesse,
Burgemeester van Schiedam,
Zit maar in de Raad te klesse
En weet er geen bliksem van!

Deze

gravatar

Mon vieux, voornoemde Piet van Dijk, is dat een voorvader van de ‘Van Dijk en Dochters’ die thans v.o.f. in de Spaanse Polder het centrale dealerschap van Mercedes voor tout fout Nederland runnen? Dezelfde Van Dijk die ooit nog eens -met veel financieel machtsvertoon-het ooit glorierijke SVV de eredivisie in-sponsorde? Mon Dieu; bij nader inzien wellicht uit atavistische motieven? Of wellicht ook om enig zwart geld te witten. De FIOD maakt beleidsmatig haar fraudebevindingen rond vermogenden nooit openbaar; na het betalen van een bescheiden afkoopsom.

gravatar

Waarde Outsider
wat is dit nu weer voor volstrekt overbodige informatie?
Bovendien mag dat helemaal niet in de openbaarheid worden gebracht om te voorkomen dat de wachtgeldregelening van de Heer Van Dijk niet in gevaar komt. Verder is uw gedachtengang veel te zwart wit dit behoort smet de mantel der liefde te worden bedekt

gravatar

Geachte Outsider, het zou kunnen. Het is mij niet bekend hoe het verder met het roemruchte geslacht Van Dijk van Matenesse is gegaan. Uit het geciteerde hekeldicht blijkt dat hij weinig populair was, welke situatie een hoogtepunt bereikte toen een aanzienlijk bedrag in de gemeentekas niet meer nader was te traceren. Er was dus iets onklaars in de stad van de klare waarna Van Dijk (van Matenesse) ontslag vroeg en kreeg. Betrokkenheid bij fraude werd onderzocht, maar nimmer aangetoond.

Wat betreft de autodealer Van Dijk en Dochters voor tout fout Nederland zou een zeker verband wellicht aanwezig kunnen zijn. Ten tijde van het invoeren van de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties kondigde Van Dijk aan dat hij hieraan niet meewerkt en dat, als iemand een nieuwe Mercedes contant uit de binnenzak betaalt hij hem gewoon meekrijgt zonder verdere poespas.

Met betrekking tot de atavistische motieven: de heer Viesman zal een eventueel uitmendelen bij de Dochters graag in zijn participerend onderzoek betrekken.

gravatar

Moeten wij de conclusie trekken, Heer Spaland, dat het schone Schiedam getroffen wordt door een traditie ten aanzien van burgemeesters met een luchtje?

En dan doel ik hierbij niet op een alcoholwalm of overmatig gebruik van parfum.

gravatar

Jeettje nog eens aan toe zeg wat een volstrekt onnodige discussies over een vermeende familiekwestie.
materie naar mijn album no 10 Te Bot of te Zot

gravatar

Heren toch, heren toch. De geschiedenis is minder “vermeend” nu inderdaad staande kan worden gehouden dat Schiedam enige opmerkelijke burgemeesters heeft gehad.

Wat betreft mevrouw Verver is de lucht nog niet geheel weggetrokken; Schiedam doet er vooralsnog liever het zwijgen toe. Van Dijk van Matenesse wordt door de gemeente echter in ere gehouden. Op de website wordt hieraan herinnerd bij de beschrijving hoe men met “enkele muisklikken” gegevens kan achterhalen. Kortom: men is de “vermeende” geschiedenis nog niet vergeten:
http://www.schiedam.nl/Def/Gemeentearchief/Actueel/Nieuwsarchief/Nieuwsarchief-Nieuwsarchief-2000-2005/Gemeentearchief-stelt-als-eerste-archief-in-Nederland-akten-per-e-mail-gratis-beschikbaar.html

gravatar

Heer Spaland,
U verdedigt de Familie en de Gemeente Schiedam met Verve.
Dat de gemeente er liever het zwijgen toe doet is algemeen bekend en een landelijke verbreid fenomeen.
Dit onder het motto beter één verver toebedekt dan de lucht van tien.
Ook een nieuwe trend bij de overheidsinstanties; niets willen zeggen maar wel via de site klikken en lekken

gravatar

Welaan, heer Zerk. Nu u inziet dat de gegevens historisch zijn, zult u wellicht iets kunnen voelen voor mijn opvatting dat de titel van uw deel 10 “Te Bot of te Zot” niet de gevallen dekt waarin niet van een of/of- maar van een en/en-situatie sprake is. Bij een herdruk zou u een aanhangsel bij deel 10 kunnen overwegen, handelend over de betreffende schoelje. De Schiedamse boekhandelaren zullen alsdan bereid zijn uw studie prominent in de etalage te plaatsen.

gravatar

Hietbrink voelde het als eerste al direkt aankomen… en heeft derhalve nog voor het verschijnen van het eerste nummer zijn abonnement opgezegd; en doch echter uit nieuwschierigheid een losse nummer gejat. Hietbrink Werd betrapt en de verkoper zei: daar halen wij altijd de politie bij… doch deze vond een procesverbaal gelukkig geheel overbodig.

Reageer
gravatar

Jeettje (21c), hoe kan ik in pausnaam dat onmogelijke en inhoudsloze blad naar jou sturen. Ik ontvang als gelukkige niet-inwoner van Rotjeknors deelgemeente Hillegersberg het genoemde blad uiteraard niet. Bovendien staat er NEE voor huis-aan-huisbladen op de gezamenlijke brievenbusklep van mij en de rest van de familie.

Reageer
gravatar

Jeetje, het blad bestaat alleen in jouw verbeelding niet.

De redacteuren van de Rotterdamse Grenskoerier, editie Hillegersberg, zijn helemaal niet zo onschuldig, zoals jij suggereert. Zo hebben ze de naam van hun blad verschrikkelijk overdreven. De grens met Lansingerland is namelijk niet langer dan iets van vijftig meter.

gravatar

Als jij een echte vent was geweest, Jeettje, dan schreef jij niet het woord komlaut, maar maakte je gebruik van het nieuwe letterteken!

gravatar

(Niet eens zo heel erg) lieve Plien,
WAS de gemeentegrens met Lamlendighland maar 50 meters! Dat onzalig conglomeraat van voormalig boerendorpen dat sedert enige jaren tot die nieuwe gemeente is aaneengesmeed, is totaal kapot verbeterd. Ware de gemeentegrens slechts 50 meters geweest, zou dat Lamlendighland slechts een min-of-meer te overbruggen en te negeren vergissinkje zijn. Helaas is het inmiddels een akeligheid vol ‘nieuwste inzichten der planologen’ waardoor het totaal zielloos, onleefbaar en op sterven na dood is. Hilligersberg is daarbij vergeleken een waar lustoord.

gravatar

Ook zonder die vergelijking is het daar best uit te houden, Heer Bøs.
Maar wat vind u van de, naar goed Rotterdams gebruik, bijnaam van de nieuwe Rijnhavenbrug?
Weer een treffend staaltje lenigheid van geest.

gravatar

De lenigheid van geest gaat mij als eenvoudig Schiedammer te hoog in deze kwestie. Ik meende te hebben begrepen dat de naamgevende ambachtelijke bedrijvigheid aldaar niet meer werd uitgeoefend. Als ik u niet ontrief dacht ik dus dat men daar niet meer aan het gerief kan komen. Natuurlijk wel als reguliere bewoner in de echtelijke sponde, maar niet meer… Pollens. Dit begint steeds ingewikkelder te worden.

gravatar

Dat klopt, Heer Spaland, de neringdoenden zijn weggetrokken, of is eigenlijk het neringdoen onmogelijk gemaakt in een vlaag van oplaaiende vooruitgangsdrift.

Doch het is verheugend dat het collectief geheugen op deze wijze historisch verantwoord geen reden tot amnesie heeft, temeer daar de klanten nu merendeels in containerhotels op de 2e Maasvlakte hun bivak hebben.

Maar hoe prettig dat u uw eigenste schildje weer terug heeft: dat gewijs naar boven werd te obscuur.

gravatar

De vooruitgangsdrift van de achteruitkijkspiegel, Heer Jeettje. Wat goed geregeld was in een eenvoudig afsluitbaar gebied is nu echt niet verdwenen dankzij de oprichting van een rijwielclub die zich heeft gespecialiseerd in dagtochtjes naar de 2e Maasvlakte.

De situatie was onder controle. Gelukkig stak de overheid daar een stokje voor.

gravatar

Fableltjes=babbeltjes F=B=v=p. Dat zijn dialekt-diets de lipletteres of labialen=lip-halen bij uitspraak onderling verwisselbaar dialekt-diets.
Dit alles exacte taal wetenschap al la Berend willem hietbrink. en jeettje/spaland fabelen en babbelen de boel dus wel allerbeste vol en hebben dus de samen wel de gouden nobelprijsspeld verdiend. Viesman de zilvere onderbroekenlolveiligheidspeld. en Plien de bronzespeld zeker wel en niet misschien. Van Harte gefeliciteeerd.
(adviesmans) Laat ze dus maar een flink speldeprikje prikje voelen
en speld ze hen op de bloote borst. Dus geen auw, wees dapper en niet flauw.

gravatar

F. Apper,

Jouw reactie is toch te gek voor woorden. “Ruk” en “blad” horen aaneen te worden geschreven! Heb jij geen fatsoenlijk Nederlands geleerd?

De Speld en wellicht ook Overbode bevatten weliswaar af en toe opwindende verhalen, maar toch onvoldoende voor de handelingen die jij graag verricht. Laten we het erop houden, dat waarvan jouw hand vol is, jouw kroontjespen overloopt.

gravatar

Zeg fotoredacteur,

Dit flik je me niet nog een keer. Dit is al de derde keer, dat je mijn charmante gezicht, waarop elke lezeres acuut verliefd wordt, niet hebt geplaatst.

gravatar

In ieder geval beter dan de Rotterdamse Grenskoerier, editie Hillegersberg. Dat is echt een onmogelijk, inhoudsloos en vooral overbodig blad.

gravatar

Zegt u dat, Heer Jeettje. Elke keer als ze aan mijn PC zit is er achteraf iets mee. En het is niet eens een echte oma. Het is met haar net als de heer Hopjes, butler te Rotterdam. Zij is er altijd al geweest. Zij heeft Chopin en Liszt nog op de piano horen spelen. Verder heeft ze als jong meisje nog “iets” gehad met Bruckner toen die al in de 60 was. Toen zij dus nog “glossy” was.

gravatar

Oma blijft met haar tengels voortaan van mijn PC af. Met de probleemoplosser in het configuratiescherm lijkt hij inmiddels weer als een zonnetje te werken. Houen zo, zeg ik hoopvol. Toch wel mooi, dat Windows 7. Nu nog even mijn schildje terug, want met wat er nu staat kan een mens zich niet op het internet vertonen.

On topic moet oma voortaan maar allerlei overbodige Plaatselijke Sufferdjes uit heel Nederland in de bibliotheek gaan raadplegen. Dan doet zij nog het minste kwaad. Misschien hebben die bladen toch wel enig nut.

gravatar

Heer Spaland
Ik adviseer u om oma deel 26 van G. Raf Zerk cadeau te doen:
Tot de dood er op volgt.
volstrekt geen overbodige literatuur

gravatar

Pollens, er wordt voor vandaag nog een brokstuk uit de ruimte verwacht. Het epistel van de heer Zerk ondervindt “van buiten” kennelijk krachtige ondersteunig. Oma zal niet weten wat haar gebeurt.

gravatar

Heer Spaland,
Hoewel het eerste brokstuk helaas voor u in de oeral terecht is gekomen en oma volgens mij hier niet op vakantie was adviseer ik u om haar dan ook deel 17 (weet je wie wij morgen begraven?)eveneens cadeau te doen

gravatar

Heer Zerk, uw pakkende titels blijken bij navraag in de famielje zeer aan te slaan. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Men wees mij er echter op dat in het lange leven van oma vele pogingen vruchteloos zijn gebleven. De Franse Revolutie, de aanschaf van een parachute bij Loe Lap, het mocht allemaal niet baten. Oma wist zich steeds weer te perpendiculariseren.

Er gaan stemmen op om ons te wenden tot de redacties van damesbladen.

gravatar

Geachte Heer Spaland, Welk een leed valt u ten deel mijn innnige deelname.
Teneinde verdere vruchteloze pogingen te voorkomen adviseer ik u dan eerst deel 22 grondig door te enmen met de pakkende titel:
Speel niet met de dood.
veels succes

gravatar

Enige overbodige opmerkingen over de omslag van dit blad:
– Artikel over de 5 gezondste recepten is overbodig (Zie artikel over Pierre Wind)
– Wat weet jij van gezonde voeding? Antwoord: Niets
– Ik voel me zo lekker nu! Nou, ik niet, het sneeuwt en de NS laat het ook nog eens afweten.
– Pierre Wind begint een hype: Pierre Wind is overbodig.

Reageer
gravatar

Over Pierre Wind en TV-koks gesproken; de epidemie begon ooit sluipend met Henk Molenberg en Joop Braakhekke en ene Rudolf (Bakker?). Met Pierre Wind, Herman den Blijker en andere al of niet kaalkoppige cuccinalen barstte het pas goed los: deze motorisch hoogtoerige keukenprinsen en hun talloze epigonen in de hele wereld zijn overbodig! Masterchef zus, masterchef zo; men kookt, bakt, braadt, stoomt en blancheert daar maar alsof het niet op kán met apparatuur die geen tv-kijker zich kan veroorloven, met ingrediënten die niet betaalbaar zijn en met jury’s die Paul Bocuse allang vergeten zijn. Gordon Ramsay mixt zijn gerechten met stuitende GVD’s en dreigen met fysiek geweld naar hulp- en aspirant koks. Ongeloofwaardig en bijzonder overbodig, opium voor het likkebaardende volk dat het thuis moet doen -zonder kookeilanden- met stamppot rauwe andijvie met spekdobbelsteentjes, boerenkool met worst of peen en uien met uitgebakken speklap, of andere eenvoudige doch smakeloze maaltijden. We leven weliswaar in een neurotische consumptiemaatschappij, maar is er dan geen Voedsel en Warenautoriteit meer die deze virtuele over-consumptie aan de kaak stelt? Binnenkort is half Nederland obesiet en ligt de andere minvermogende helft aan de geeuwhonger.

gravatar

Bij mijn weten was Molenberg een acteur die de rol van kok aardig speelde, Pierre Wind is niet echt vaak te zien, en dan zeker niet in de setting zoals zoveel programma’s. Deze lans even gebroken omdat ik goede herinneringen heb aan De Nas destijds.

Het format ‘Masterchef’ is een equivalent van het Big Brother-format, dus het zal nog wel even duren, zeker omdat het grootste deel aantrekkingskracht zit in het zich zich laten afbekken, eerder dan de malle fratsen die met het voer worden uitgehaald.

gravatar

Het is niet mijn opzet een polemiek te ontketenen over de ware rol van Henk Molenberg in de keuken-emancipatie; het was meer het duiden van een -arbitrair- chronologisch startpunt. Want in mijn herinnering werd Molenberg zelfs nog voorafgegaan door juffrouw Saartje, en nog vroeger door Wina Born en “Groenteman, wat eten wij vandaag” maar in die lijn komen we via Herman Heijermans (“De visch wordt duur betaald”) in een oneindig regrès terecht. Wat ik bedoelde aan te geven is dat er ooit ergens een ontwikkeling begon, die vervolgens jaren nodig had om tot wasdom te komen en die zich nu epidemisch uitbreidt over tv-kijkend Europa, Amerika, Azië, Australië en wellicht ook over hongerende delen van Afrika waar wankelende regimes hun op zoethoutjes bijtende kijkers in bedwang trachten te houden. Als bijverschijnsel is er echter een groeimarkt ontstaan voor culinair sado/masochisme, die door omroepbazen werd ontdekt en creatief ontgonnen. Ten aanzien van uw nieuwe beeldmerk nog dit: U heeft van Bokito’s juridisch vertegenwoordiger toestemming verworven zijn beeltenis als uw Speld-logo te gebruiken of is hier sprake van een satirisch gebruik van Idi Amin’s gefotoshopte pasfoto?

gravatar

Welzeker niet: dit is niet Bokito. Het is een verre neef van Bokito welke ik in Dublin Zoo van een pasfoto heb voorzien.

Polemiek is niet te eten, Heer Outsider, en in uw visie is het arbitraire vertrekpunt ‘tjatjatja, tja wat zullen wij eten’ een radiodingetje.

Maar uw redenering geldt voor alles: van de eerste zwart/wit uitzending in 1959 van de live voetbalwedstrijd Feyenoord – Manchester United tot de HDTV full color voetbalbrij die dagelijks over het scherm wordt uitgesmeerd.

Uhm..; ik ben uw punt kwijt, wat was het ook weer?

gravatar

Het punt dat u uit het oog verloor is het punt van de overbodigheid van veel goederen en diensten. Richt- en ijkpunt waren hier de culinair Pierre Wind en de sigarenkauwende Rotterdamse omnivoor Herman den Blijker. Inmiddels zijn we sluipenderwijs doch beleidsmatig zodanig in overbodigheid en inhoudsloosheid gedompeld en daaraan gehecht geraakt, dat de essenties van het bestaan ons steeds meer ontgaan. Nu moeten wij daar via De Speld N.B. door de neo-tsaar Vladimir Poetin op attent worden gemaakt.

gravatar

Is er dan sprake van een hoofdredacteur?

Dat is toch volslagen overbodig voor het totaal nodeloze e-blad De Speld. Gelukkig maar, anders zou zeker meer dan honderd procent van de actuele berichten worden afgewezen.

Namens alle Onnodige Reacteuren,

de Meest Onnodige Reacteur, daarom tevens Hoofdreacteur

gravatar

Hietbrink is 40 jaar overbodige Hoofdredaktie en eind redaktie… en het verdwijnen van al die andere overbodige bladen zal al onze bossen laten staan.
Lang leven internetjes… dag en nacht eigen hoofdredakteur berend willem hietbrink.
voor bla bla bladen geen genade !
de duzienddichter.

Reageer
gravatar

Geachte Heer Hietbrink Het is volstrekt overbodig om de bomen te laten staan. Wees eerlijk dan kun je door de bomen het bos niet meer zien. Dus kappen want het zicht op de bossen moet onbelemmmerd door kunnen gaan. Dan is dit overbodige nieuws toch ergens goed voor, hoewel overbodig blijft het natuurlijk wel

gravatar

Overbodigheid wordt tegenwoordig zo slecht erkend en herkend! Wat er is kan niet overbodig zijn… Maar deze slim bedachte overbodigheid creeert misschien zijn eigen vraag!

Reageer
gravatar

Via deze onsympatieke wijze roep ik lezers bovenstaands op, geheel in lijn, stijl en verwachting van de glossy niet te reageren, dit om relevantie en toevoeging bij voorbaat te voorkomen.

Reageer
gravatar

Hier (in 020) begon het om 11 uur te sneeuwen, daarna regen en nu weer sneeuw.
Ik hoop dat U met deze overbodige mededeling ter opdoening van nutteloze kennis zo weer tevereden gesteld bent.

gravatar

Ik begrijp niet waarom we dit zouden moeten lezen? Ik begin er in elk geval niet aan. Ik geef het niet eens aan iemand cadeau, Ik blader het ook niet door in de winkel. Lekker overbodig. Bah.

Reageer
gravatar

Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom! Dat er een Overbode komt vind ik onbegrijpelijk en onwenselijk! Cock vindt het al moeilijk genoeg om iedere week bij de buurtsuper de Avrobode mede te nemen. De ene keer komt ze met de Mikrogids, dan weer met de Veronicagids, “omdat daar zo’n lekker ventje op de voorkant staat”.
En aan Ab kan ik het ook niet over laten, die weigert met mij te spreken sinds ik twee jaar geleden zijn Habbo-account had vernietigd. Van die dingen ja, van die dingen!