Illegaal kinderdagverblijf onder wietplantage opgerold

Klachten over talkpoederstank brachten politie op het spoor

De politie heeft in het Limburgse Geleen onder een wietplantage een illegaal kinderdagverblijf aangetroffen en opgerold. Aanhoudende klachten over talkpoederstank en geluidsoverlast en een opvallend hoge energierekening brachten de politie uiteindelijk op het spoor.

“We ontvingen de afgelopen tijd meldingen over volwassenen die vroeg in de morgen hun kinderen afzetten voor de plantage”, aldus buurtagent Bert Fransma. “Toen we uiteindelijk binnen vielen, troffen we tientallen peuters en er was maar één begeleidster ter plaatse. Er was geen vergunning en alles wees erop dat dit verblijf zo opgedoekt en verplaatst kon worden.”

Het kinderdagverblijf tapte stroom af van de boven gelegen kwekerij, die daardoor een astronomisch hoge energierekening kreeg. De wietkwekers ontkennen van het verblijf op de hoogte te zijn geweest. Zij overwegen een schadeclaim in te dienen tegen de leiding.

De afgelopen jaren lieten een wildgroei zien aan illegale kinderdagverblijven. Joegoslavische en Albanese bendes hebben de markt overgenomen van wat ooit begon als onschuldige tak in de welzijnssector.

De aanwezige kinderspeeltjes, Olvaritpotjes en teddyberen zijn door de politie in beslag genomen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

MAXIMA SLIM OOK MESSI SLIM ARGENTINA 10
KONING VAN NEDERLANDS VAGINA
kinderdagverblijf wietplantage
WAT DENK JIJ VOOR OUDER
Het liefste wil de jongere dat de ouders niet in de gaten hebben dat er een condoom gepakt is.

Reageer
gravatar

KINDRENBOERDERIJ NIET KINDEREN OPVANG
HOE SMERIG ZIJN GELD GELD GELD NEDERLANDS
MAXIMA KONING GEWORDEN KOST FEEST 7 MILLION EURO
KLAAR MET FEEST
KABINET DRINKEN EN ETEN WEER VERGADERING
DOUBLE BIZUINIGING 21 MILLION EURO
WEER HOOFD PIJN GENIETEN MAXIMA VAN NEDERLANDS
MAXIMA SLIM OOK MESSI SLIM ARGENTINA
KONING VAN NEDERLANDS VAGINA

Reageer
gravatar

Wat Dutroux ‘deed’ was VOORAL de Rijkswacht (Gendarmerie of Marechaussee) buiten de wet stellen. Militaire politie? Kijk : volgende week nog wordt de STAATSVEILIGHEID afgeschaft. De mensen zijn dat beu. Ze moeien hun met UFO’s en afluisteren links en rechts.

Reageer
gravatar

Na nog geen negen maanden blijft er van de WIETPAS een soort van wetteloosheid over.

DIT gaan ze ook niet kunnen blijven volhouden. Sommigen verliezen een pak en in het Noorden mag dat?

Opstelten, sinds Willem de meest hopeloze. Het is wel een kerel om rekening mee te houden.

Reageer
gravatar

In Nederland mag je 5 kinderen hebben voor eigen gebruik alleen mag je ze niet in de warme watten leggen. Je moet ze als het ware aan de deur laten staan. In België mag je 3 kinderen hebben waar je eigenlijk gewoon je plan mee trekt. Het gewoon ergens een joint gaan roken? Ergens in het gras of in het bos. ‘Je mag het niet in groep doen of waar kinderen bij zijn’. Dat is alles. In Nederland mag je het wél doen als er kinderen bij zijn. Je mag het alleen niet in je bezit hebben.

Reageer
gravatar

Over plukken geproken; Nieuwjaars receptie VVD. Opstelte sprak: 50 mijoen kaal geplukt van kriminelen… daar is ook 8000 euro van Hietbrink bij wegens het niet hebben van treinkaartje van één euro 50ct. (2008) AOW stop gezet door voort vluchtige misdadigers lijst gezet. Waarschuwing!!! kan ook U overkomen!

gravatar

Geachte Heer Hietbrink,
Hierin vergist u zich doch deerlijk.
Het kan ons allemaal overkomen is taalkundig gezien wellicht juist = toekomstige tijd maar laat in het midden of het ook werkelijk plaats zal vinden.
Geschiedkundig is het volkjomen onjuist.
Dit heugelijke feit is al geruime tijd volop in gang gezet. Hiermee bedoel ik uitaard niet het verderfelijke ganzenplukken waartegen mevr. Thieme van de vereniging tot behoud van de dieren zich met veel succes tegen heeft verzet.
Je moet er per slot van rekening niet aan denken geconfronteerd te worden met al die ganzen die zich schichtig met ontblote bovenborst over straat begeven. Dit voorrecht is tenslotte voorbehouden aan de hooligans(zen) in de voetbalstadions. Evenmin wordt hier gezinspeeld op een al eeuwenoud Nederlands gezegde: Pluk de Dag.
Nee het plukken van crimelen diende slechts aLS VOORSTUDIE voor het ultieme doel om de gewone burger kaal te plukken. U heeft aan de lijve ondervonden dat Ivo O hierin uistekend slaagt. Verder maak de verdachte Ivo O ook geen gewag van het feit dat crimenelen natuurlijk de helft van dit bedrag via de inkomestenbelasting terugvorderen. Bijkomend voordeel is hierbij ook nog dat de hypotheekschuld niet kan worden afgetrokken omdat zij geen inroerend goed meer bezitten. Althans niet het witgewassen gedeelte en dus volledige aftrekbaarheid genieten. Ook laten zij zich uiteraard bijstaan door beroemde adviseurs zoals Bram M en zijn kornuiten. Hiervoor komt u natuurlijk niet in aanmerking of voor de volledigheid uw financiele middelen laten dit niet toe.
Nee uw wordt geslachtofferd zoals u aan de lijve heeft kunnen ondervinden. Sterker uw schamele AOW wordt stopgezet.
Het verveldende in uw geval is dat u hierbij alleen maar steun kunt verwachten van Henk Krol omdat een groot gedeelte van de huidige generatie toch al van mening is dat u volkomen ten onrechte deze uitkering geniet.
Hiervan maakt de verdachte Ivo O natuurlijk dankbaar gebruik omdat hij m.i. zelf deel uitmaakt van een crimenele organisatie en jongetje Samson hiervoor ernstig misbruikt.
Nee heer Hietbrink dit vindt al op grote schaal plaats en Ivo Zwijgt ook in alle talen over de hoogte van het bedrag dat hiermee gemoeid gaat en zal dit slechts te berde brengen tijdens het Europeese overleg mijn zijn volle neeft Silvio B.

gravatar

Na enig doorgraven kwamen we onder het dagverblijf nog een illegale opvang van Groningse vluchtelingen tegen.
We zijn nu naarstig op zoek naar een tolk, om uit te kunnen zoeken hoe deze groep hier terecht is gekomen.
De groep lijkt te hebben overleeft op de Olvariet die ze in de avonduren uit het dagverblijf ontvreemden.

Reageer
gravatar

Een ieder die ook maar iets van het criminele circuit weet, snapt dat dit bericht niet kan kloppen. Een paar jaar geleden waren dit soort Illegale creches een goudmijn, maar sinds de crisis is er geen droog brood meer in te verdienen. Ik vermoed dan ook dat niet alleen de plantage, maar juist ook de creche een dekmantel was. En een hele goeie, want die peuters kunnen uberhaupt hun mond niet voorbij lullen, laat staan dat ze begrijpen wat ze zien. Verachtelijke wezens zijn het, maar als dekmantel heel geschikt. In het circuit gaan er verhalen dat gehandeld werd in Oud Hollandsch vakbekwame ingenieurs, integere politici met visie, baasjes in de publieke sector die genoegen nemen met de de balkenendenorm en meer van dit soort zeldzame figuren. Ze zouden via de lijn Geleen Munchen Bergamo Europa verlaten om zo via de havens van Congo over de wereld verspreid te worden. Als er werkelijk een syndicaat is dat zo geraffineerd is, dan zulken er dagelijks duizelingwekkende bedragen de coderekeningen binnenstromen. En vanuit wordt de grip op de wereld steeds sterker, dat blijkt weer uit deze perfect opgezette dekmantelcreche.

Reageer
gravatar

Als we toch bezig zijn, mag ik nomineren: de veen-regionen Emmen-Stadskanaal. Daarbij vergeleken is Kootwijkerbroek een enclave van rebellie en vrijzinnigheid. De Bijlmer, ha! Een vrolijke, speelse kindertuin waar passanten elkaar de loef afsteken met hun overtreffende voorkomendheid. Nee, de Noord-Oostelijke veenkoloniën, daar zult u mij niet treffen..

Reageer
gravatar

Oh Lof, welk een deerlijke vergissing maakt u hier: geenzins wil ik de ontoegankelijkheid der veenbewoners bestrijden, doch de huichelachtigheid van Kootwijkerbroek daar kunnen zij niet aan tippen. De ‘Krsten-liefde’der Kootwijkerbroekers gebiedt hen vreemden welwillend tegemoet te treden, doch in het spoedige vervolg zullen zij u ringeloren, bedriegen, beliegen, bestelen en beschimpen. Mocht u echter de veenkoloniën betreden, is het raadzaam uzelve te kleden in een strokartonnen jas en binnen te komen met een kartonnen koffer in de hand. Normaliter duurt het een jaar of dertig vooraleer het ijs gebroken is, maar zulk een entrée bespoedigt het vertrouwen ernstig. Is dat vertrouwen in de nieuwkomer er eenmaal, dan zijn de veenbewoners onderkoelde vrienden voor het leven.

gravatar

Parbleu; temidden van alle genoemde rampengebieden, gaat men hier glad voorbij aan Kattenbroek, Amersfoorts proeftuin voor geflipte stadsarchitecten zoals Ashok Balotra. Evenzeer negeert men stedebouwkundig rampgebied De Bijlmer. Hoevelen zijn hier niet gedoemd hun perspectiefloze leven (gevat in de betonnen monotonie van mega-Ganzenhoeven) uitzichtloos te slijten, wachtend op een volgende uranium-rampvlucht vanaf of op weg naar Schiphol? In Kootwijkerbroek hebben hooguit de hypersensitieven last van lukraak geplaatste UMTS-masten of overactieve dominees met zwarte kousen. Men moet wel zijn prioriteiten juist weten te stellen.

Reageer
gravatar

God zij dank is dit door de politie ontdekt stel je voor dat de preisters deze verblijfplaats eerder op het spoor waren gekomen. Het leed zou niet te overzien zijn geweest.

Reageer
gravatar

uh priesters natuurlijk! een goede lezer heeft maar een halfwoord nodig! doch voor de volledigheid mijn welgemeende excuses ik ben net begonnen met de basiscursus blind typen dan is een vergisdsing gauw gemaakt

gravatar

Echt stuitend is het vast te moeten stellen dat zowel in het artikel alsook in alle reacties tot dusverre niemand gewag maakt van de schreinende omstandigheid van het aanwezig zijn van kinderen in een oord als Geleen!

Reageer
gravatar

Kootwijkerbroek, de zwarte pagina in ieders atlas… De immensiteit ervan is dusdanig overweldigend, het idee alleen al dat het is op te lossen neigt naar het blasfemische, vandaar dat ik eraan voorbij ging en ging duiden op het Geleense onrecht.

gravatar

Afrader, U doet uw naam eer aan: vanwege de moeilijkheidsgraad het groot gevaar Kootwijkerbroek op te lossen, er doodgemoedereerd aan voorbij gaan en net te doen alsof Geleen het ergste is wat er bestaat doet te kort aan het afgrijselijke Kootwijkerbroek. Geleen komt pas aan de beurt als Kootwijkerbroek vernietigd is en Veenendaal niet langer bestaat.

gravatar

Ik begrijp uit de reactie van Bøs dat hij de gehele Bible Belt (iclusief Veenendaal en Kootwijkerbroek) het liefste eerder vandaag dan morgen laat verdwijnen. Ik denk dat dominee van der Staaij hier geheel anders over denkt, maar je kunt niet in alles je zin doordrijven…

gravatar

Nu heb ik een zwak voor Kootwijkerbroek qua natuur: er staat een prettig aantal bomen en het is er rijk bedeeld met struweel, dat is ook wat waard.

En als de mensen nu een iets lossere houding ten opzicht van alles zouden innemen, zou het zelfs een aangenaam oord kunnen zijn.

Laat men een voorbeeld nemen aan Rotterdammers, zelfspot zij ons devies: de nieuwe Rijnhavenbrug, een verbinding van Katendrecht met de Wilhelminapier, heeft zich nu al de bijnaam “de hoerenloper’ weten te verwerven.

Dat zie ik een SGP-voorman nog niet zo gauw bedenken.

gravatar

En die wietkwekers wisten nergens van…
Gebruikten zij geen peuterpoep als mest?
Gingen de kinderen af en toe niet ‘naar het bos om blaadjes te plukken’?
Die praktijken komen voor. Ogenschijnlijk een eerlijke kwekerij, maar ondertussen misbruik maken van illegale praktijken. En de goede kwekers lijden daaronder.

Reageer
gravatar

Wat bedoelt u precies met ‘dit’? Uw eigen reactie, of het hele bericht?
In het laatste geval: ik vind het bericht ook ongeloofwaardig. Het gedoogbeleid van de regering met betrekking tot kinderen is de laatste jaren aanzienlijk versoepeld. De reden om nog illegale kinderdagverblijven te runnen is niet meer aanwezig, naar mijn bescheiden mening.

gravatar

Heer RVDL; Dit is dus duidelijk géén grap.

Heer Filosoof: Het gedoogbeleid m.b.t. kinderen wat hier in den lande gebezigd wordt, wordt in het buitenland met argusogen bekeken, alhoewel in met name de V.S. wel stemmen opgaan om de situatie alhier eens te komen inspekteren. Enkele progressieve groeperingen doen zelfs pogingen om ons beleid, in enigzins afgezwakte vorm, dat wel, aan de andere kant van de oceaan te introduceren.
Al ondervinden zo nog wel de nodige tegenstand van met name conservatieve ouderen aldaar.

gravatar

@De Filosoof: het gedoogbeleid is uiteraard maar half. Het is wel toegestaan om kinderen op te laten vangen, of voor eigen gebruik kinderopvang te bezitten, maar het op grote schaal aanbieden van kinderopvang is wel degelijk verboden. Dat blijkt ook duidelijk aan de steeds lagere bijdrage aan kinderopvangtoeslag.
Er is binnen de kinderopvang ook veelvuldig sprake van witwaspraktijken.

gravatar

Ook wij hadden last van die stampende kindervoetjes maar wij zijn wel blij dat de illegale begraafplaats die daar dus weer onder ligt nog steeds niet ontdekt is. Je eeuwige rust wil toch niet zomaar kwijt. Kindergehuil wel.

Reageer
gravatar

“De aanwezige kinderspeeltjes, Olvaritpotjes en teddyberen zijn door de politie in beslag genomen.”

Welke instantie controleert of de potjes Olvarit wel worden vernietigd (en niet stiekem door Commissaris Zwabberstok worden leeg gelepeld)?

Reageer
gravatar

Lullig he die kinderspeeltjes in beslag te nemen. Arme kinderen zonder speeltjes en Commissaris Zwabberstok maar lepelen…

gravatar

Het hoge noorden? dat slaat echt helemaal nergens op. Door de gaswinning en de aardschokken ligt het nu wel 50 meter beneden NAP. Is aan lager wal geraakt goed beschouwd.

gravatar

Straks zal wel weer blijken dat er een organisatie van Durfinvesteerders achter heft gezeten, ook wel als sprinkhanen bekend. Waren kennelijk uit om de oogst van de wietplantage leeg te vreten. Dergelijke figuren deinzen werkelijk nergens voor terug.

Reageer
gravatar

Waar!!