Vereniging ten behoeve van Voorzetseluitdrukkingen staakt tweets

‘In het kader van teleurstellende resultaten, etc.’

De Nederlandse Vereniging ten behoeve van Voorzetseluitdrukkingen (NVTBVV) heeft uit hoofde van haar woordvoerder gezegd een punt te zetten achter haar activiteiten op het gebied van Twitter op grond van beperkingen van het medium.

Woordvoerder Alfred van Boxtel: “Ondanks ons aanvankelijke enthousiasme ten aanzien van Twitter liepen we na verloop van tijd steeds meer op tegen de beperkingen ten aanzien van de maximale zinslengte van 140 tekens, nog afgezien van de ruimte die hashtags in de trant van ‘#voorzetseluitdrukkingen’ innemen.”

De vereniging nam met 8-delige tweet afscheid: “Naar aanleiding van de recente opkomst van de sociale media is de vereniging ter promotie van haar activiteiten in 2010 begonnen met 1/8 het plaatsen van tweets op het medium Twitter. In het kader van teleurstellende resultaten organiseerde het orgaan op het gebied van bestuur van de bovengenoemde 2/8 vereniging na aanvang van het nieuwe kalenderjaar een overleg met als voornaamste doelstelling het in kaart brengen van de geboekte 3/8 resultaten en de bereidwilligheid onder de leden om de activiteiten ten behoeve van voorzetseluitdrukkingen op Twitter al dan niet een vervolg te geven.4/8 Na verloop van tijd kwam naar voren dat, op grond van het gebrek aan retweets, met betrekking tot de uitingen, geen andere keuze restte 5/8 dan, in weerwil van het feit dat onze vereniging kan bogen op een rijke geschiedenis en met het oog op het versterken van de 6/8 andere activiteiten, het sociale medium Twitter, en het taalgebruik dat op dat medium gebezigd wordt, te laten voor wat het is.7/8 Jammer. #voorzetseluitdrukkingen 8/8.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

De Nederlandse Vereniging ten behoeve van Voorzetseluitdrukkingen (NVTBVV) heeft uit hoofde van haar woordvoerder gezegd een punt te zetten achter haar activiteiten op het gebied van Twitter op grond van beperkingen van het medium.

Woordvoerder Alfred van Boxtel: “Ondanks ons aanvankelijke enthousiasme ten aanzien van Twitter liepen we na verloop van tijd steeds meer op tegen de beperkingen ten aanzien van de maximale zinslengte van 140 tekens, nog afgezien van de ruimte die hashtags in de trant van ‘#voorzetseluitdrukkingen’ innemen.”

De vereniging nam met 8-delige tweet afscheid: “Naar aanleiding van de recente opkomst van de sociale media is de vereniging ter promotie van haar activiteiten in 2010 begonnen met 1/8 het plaatsen van tweets op het medium Twitter. In het kader van teleurstellende resultaten organiseerde het orgaan op het gebied van bestuur van de bovengenoemde 2/8 vereniging na aanvang van het nieuwe kalenderjaar een overleg met als voornaamste doelstelling het in kaart brengen van de geboekte 3/8 resultaten en de bereidwilligheid onder de leden om de activiteiten ten behoeve van voorzetseluitdrukkingen op Twitter al dan niet een vervolg te geven.4/8 Na verloop van tijd kwam naar voren dat, op grond van het gebrek aan retweets, met betrekking tot de uitingen, geen andere keuze restte 5/8 dan, in weerwil van het feit dat onze vereniging kan bogen op een rijke geschiedenis en met het oog op het versterken van de 6/8 andere activiteiten, het sociale medium Twitter, en het taalgebruik dat op dat medium gebezigd wordt, te laten voor wat het is.7/8 Jammer. #voorzetseluitdrukkingen 8/8.”

Reageer
gravatar

Verder heeft het genootschap ter verbreiding en ontwikkeling van nutteloze kennis afgezien van het aanmaken van een twitteraccount daar zelfs de afkorting van hun naam teveel beperkingen oplegt bij het mogelijke gebruik van slechts 140 tekens per bericht.

Reageer
gravatar

Het goede nieuws is wel dat naar verluidt de Club van Liefhebbers van Bijwoordeljke Bijzinnen (CvLvBB), het initiatief van de NVTBVV gezien en gewaardeerd hebbende, ook wil gaan twitteren.

Reageer
gravatar

Het omstreden rechterlijk oordeel dat linken en embedden openbaarmaking is, geeft feodale privileges aan BUMA/Stemra en Sena om de internet economie te frustreren door tolpoortjes te plaatsen op de digitale, eh, ‘snelweg’, nou zeg maar ‘modderig karrespoor’.
Zie hier: http://webwereld.nl/nieuws/113164/ook-sena-eist-licentiegeld-voor-embedden-muziek.html
Een voorzetseluitdrukking of hashtag is een soort van volghekje, dus belastbaar met tolheffing uit de digtale middeleeuwen van het jaar nul.
De voorzetseluitdrukkingvereniging is inmiddels opgeheven en alle tweets zijn verwijderd, want het kostte gewoon te duur.

gravatar

Henk van Mathenesse Spaland op 3d,

“… in verband met de uit hoofde van de aan het voorzetsel toe te kennen betekenis….” had ik wat korter geformuleerd als ik u was. Voor u uitgesproken was, had de dokter immers zijn hoofd gebroken en was de patiënt doodgebloed.

Reageer
gravatar

OP de foto links… die mevrouw… zat die eergisteren niet op de stoel ergens ter gemeente seceretariaat? die moet het beroepsmatig dan wel druk hebben. In de dialekt-diets heeft men geen last van voorzetsels… daar laten ze die uitspraaksels gewoon weg. Tijdje=tjiete.
Dat was in het Oera Linda Boek al zo!
maar ze laten ook hun achtervoegsels weg en die vereniging (NVTBAV)is ook al lang opgeheven… Hier onder kun je zien wat het Fries aan voor en achtervoegsels allemaal weg laat. Frya had gezegd wordt dan…Frya heth sêit enz…

Thet bok thêra Adela folstar= (vervolgsters, als slechts een voorbeeld)
Thrittich jêr aeftere dêi that thju folksmoder wmbrocht=omgebracht enz… was thrvch thêne vreste Mâgy stand et er aerg vm to. Alle stâta thêr-er lidsa anda ôre syde thêre Wrsara, wêron fon vs ofkêrth aend vnder-et weld thes Magy kêmen, aend-et stand to frêsane, that er weldig skolde wertha vr-et êlle lând. Vmbe thaet vnluk to wêrane hêde maen êne mêna âcht bilidsen, hwêr gâdurath wêron âllera maennelik, thêr ann-en gode hrop stande by tha fâmna. Tha nêi thât-er mâr vrlâpen wêron as thrjv etmelda, was al go-rêd anda tys aend al-ên sa by hjara kvmste. Thâ to tha lesta frêge Adela thaet wird, aende kêth. J alle wêt-et that ik thrjv jêr burchfàm wêsen sy. Ak wêt j that ik kêren sy to moder, aend âk, that ik nên moder nêsa navt nilde, thrvchdam ik Apol to min êngâ jêrde. Thach hwat j navt nête, thaet is, that ik alle bêrtnisa nêigvngen haew, êvin as ik en wrentlike folksmoder wêsen wêre. Ik haev al-an fon aend witherfâren to sjande hwaet-er bêrde. Thêr thrvch send my fêlo sêka bâr wrden, thêr ôra navt nête. J haeweth jester sêith, thaet vsa sibba an tha ôra syd thêre Wrsara njvt aend lâf wêre. Thâ ik mêi sedsa to jv, thaet-er Mâgy se nên yne gâ of wnnen heth thrvch thaet weld synra wêpne, men blât thrvch aergelestige renka, aend jeta mâr thrvch thaet gyrich sa thêra hyrtogum aend thêra êthelinga. Frya heth sêit wi ne skoldon nên vnfrya ljvd by vs tolêta, thâ hwat haevon hja dên? hja haevon vsa fjand nêi folged: hwand an stêd fon hjara fensenum to dêiande, jeftha fry to lêtane, haevon hja Fryas rêd minacht aend se to hjara slâfonum mâked. Thrvchdam hja sok dêdon, macht Frya navt longer wâka ovir hjam: hja haevon ynes ôtheris frydom binimen, aend thaet is êrsêke, thaet hja hjara aejn vrlêren+

nêsa = ne wêsa. nilde = ne wilde. nête = ne wête. en wat dacht je van die laatste zin… liefst 3x de ontkenning nee… net als in het zuid afrikaans en het Frans.

Reageer
gravatar

Voorzettsel en achtervoegsels in lassen had voor en nadeel.
Voordeel: werkverschaffing, dikkere van dale woordenboeken,meer geld enz… Nadeel; moeilijker leren schrijfven en door spellingsdwang voor leerlingen… en… bijschooling, of na-blijven; pedofile kansjes voor leraren, die daar op uit waren. en zo is het gekomen!

gravatar

Het verwonderd de duizenddichter trouwens niets dat zulke verenigen echt bestaan! Nederland is verenigingsland nummer 1. café sport te Epen Limb. draait op liefst 38 verenigingen allerlei aard. Harmonie, Oranje vereniging, voetbalclubs, want die spelen en zuipen altijd tegen elkaar op. Kampioen groot feest, degraderen verzuipen ze samen het verdriet! maar ook de Vogeltje-pik-club dat is de dart-club. 6 verschillende kaartspeelclubs er staat een biljart, efin bedenk het maar. Sechts 3 leden van de schaakclub maar het bestaat toch maar op zo’n dorp. HEB MEE GEMAAKT IN DE JAREN 80!
Dat er een boom om viel in een straat. Hup meteen 4 verenigen er bij… 1) Dat de boom moest blijven liggen, om verkeershinder tegen te gaan en de kinderen konden spelen. 2) weg met die rotzooi in onze straat. 3 van Groenlinks, terugzetten die boom want ze was gewoon ontworteld. 4) brandhout, en onder de straatbewoners verdelen.
Zeg Viesmans; SVSNHS bestaat die eigenlijk nog? Jij kunt dat weten! of is die ook al achterhaald?

gravatar

Die dame rechts bedoel je dan toch ? draagt telkens een andere pruik… ze lacht zich een aap, is doofstom en kan niet eens één voorzetsel uitspreken.

gravatar

Op zich wel jammer dat ze ophouden. Juist omdat ze actief werden op Twitter ben ik lid geworden. Nou zit ik weer met mijn jaarabonnement waar ik niks aan heb.

Iemand nog interesse? Het is nog tot 31 februari geldig. Prijs #notk

Reageer
gravatar

Jammer… dan maar over naar Yammer?

Reageer
gravatar

Dat zijn uitdrukkingen met betrekking tot voorzetsels met behulp waarvan het voorzetsel tot uitdrukking wordt gebracht in verband met de uit hoofde van de aan het voorzetsel toe te kennen betekenis, in welk verband met één voorzetsel zou kunnen worden volstaan. Op dit punt zijn verdere bijzonderheden te melden, maar als eerste inleiding op het bestaan van voorzetseluitdrukkingen kan met de onderhavige toelichting een uitgangspunt worden geboden. Zoiets dus.

gravatar

Jammer, ik ging ze net volgen.

Wat ik wel teleurstellend vind, is het onzorgvuldige taalgebruik. Van een organisatie als de NVTBVV zou je toch wel iets meer mogen verwachten. Wie verwart nu, en hypercorrigeert daardoor, het werkwoord “bogen” (met vast voorzetsel “op”) met de verleden tijd van het werkwoord “buigen”. Of anders gezegd, wie denkt nu dat de uitdrukking “bogen op” een verledentjdsvorm is van het werkwoord “buigen”?

Raar, hoor.

Reageer
gravatar

Haha voor iedereen die grappig met taal bezig is heb je iemand die zeurt over fouten. Maar interessant is het wel, bogen: hypercorrectie! Uit angst om fouten te maken een sterke verbuiging ipv een zwakke?

gravatar

@Milfje. De fout is stilzwijgend verbeterd zoals immer bij De Speld. Daardoor snijdt mijn opmerking geen hout meer.
En als je over taal begint, is het logisch dat je reacties op dat punt krijgt.

gravatar

Afgezien van die teleurstellende slip of the pen ten gevolge van de nakende eigen opheffing is het desalniettemin toch jammer. Bijgevolg: Jeetje.

gravatar

Ja? Ik hef mezelf niet op hoor; dat zou trouwens niet mogelijk zijn in het kader van het ontberen van een twitteraccount.

Overigens bereikte mij zojuist het bericht dat de Koninklijke Vereniging tot het Tegengaan van Onnodig en Overbodig Kommagebruik in Twitterteksten (KVTHTVOEOKIT) het voorbeeld van de NVTBVV heeft gevolgd.

Waarvan akte.