Bijna succesvol vredesproces terug bij af

'Nieuwe status Palestina bedreiging wereldvrede'

Met de verhoogde status van Palestina bij de Verenigde Naties, is het bijna succesvol afgeronde vredesproces in het Midden-Oosten terug bij af. Vrede lijkt nu verder weg dan ooit.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton stelt dat alle inspanningen van afgelopen jaren voor niets zijn geweest. “We hadden op een haar na voor vrede gezorgd. Maar met het aanvragen van de status van waarnemend lid bij de Verenigde Naties, heeft Abbas het vredesproces de oorlog verklaard.”

Volgens Clinton is de erkenning van de Palestijnse staat door de VN een obstakel op weg naar een oplossing. “Israel is nu een erkende staat, Palestina een soort van erkende staat. Dat brengt een tweestatenoplossing natuurlijk niet dichterbij.”

Haar Nederlandse collega Frans Timmermans is het met haar eens. “Als Amerika het niet leuk vindt, kan het niet bevorderlijk zijn voor de vrede. Bovendien is de timing van Abbas behoorlijk ongelukkig. Als hij de status nu gewoon op een ander tijdstip had aangevraagd.”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vreest vooral de juridische consequenties van Palestijnse statusverhoging. “Het gevaar bestaat dat we in een juridische loopgravenoorlog terecht komen, vergelijkbaar met de patentenoorlog tussen Samsung en Apple. Je wilt niet weten hoe hoog de advocatenkosten dan zullen zijn.”

Netanyahu is daarbij bang dat een conflict dat uitgevochten wordt voor de rechtbank, net zoals dat tussen Samsung en Apple, volledig kan escaleren. Mogelijk zelfs tot geweld kan leiden.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wel, dan rest ons niets dan vast te stellen dat deze politieke dominee blij mag zijn dat het verbod op smalende godslastering verdwijnt.
Immers heeft het zijn Heere behaagd de Koningin als heerseres boven hem, de dominee, te plaatsen en kritiek op die beslissing moet dan ook gezien worden als blasfemie.
Maar dat mag nu officieel, daar waar officieus die praktijk natuurlijk allang werd beoefend. Benieuwd wanneer het onweer boven het hoofd van de zondaar losbarst.

En waarschijnlijk gaat de heer Timmermans slechts ter kerke om te inspecteren of zijn Solex daar nog staat en niet aan vandalisme ten onder is gegaan.

Reageer
gravatar

Tja, de Solex en de “smalende” godslastering zijn beiden oerhollandse BN-ers. Ons land zou het niet hebben gered zonder. Het wetsonwerp tegen de smalende godslastering werd in 1932 ingediend door ene minister Donner (jawel, famielje van) als reactie op de indertijd aanwezige agitatie van communistische zijde tegen “God, Nederland en Oranje”. In totaal is de bepaling zes keer toegepast, waarbij in drie gevallen (inclusief de bekende zaak van Heer Reve naar aanleiding van zijn “Brief aan mijn bank”) vrijspraak volgde.

De kwestie was dat heer Reve in 1963 met de Solex was afgereisd naar Tanger en vandaaruit een brief aan zijn bank stuurde met het verzoek fl. 400,- aan hem over te maken. Dit verzoek was met een lantaarntje te zoeken tussen een uitgebreide uiteenzetting over God die hij met een ezeltje vergeleek. Hoe dan ook: heer Reve werd vrijgesproken zodat er geen beletselen waren om de Solex verder te berijden. De literatureluurtjes onder ons weten natuurlijk wel, dat hij op het punt van berijden de voorkeur aan het ezeltje had gegeven. Maar dit terzijde.

Het voorgaande betekent, dat er vele oogmerken kunnen zijn waarmee de heer Timmermans zijn Solex bezoekt. Het kan inderdaad zijn dat hij wil inspecteren op gevolgen van vandalisme. Maar evengoed bestaat de mogelijkheid dat hij de opvatting is toegedaan dat de Solex ontkoold moet worden of enige andere vorm van behandeling moet ondergaan. Uw slotsom was daarom wellicht voorbarig.

Tot slot: hoe is het afgelopen met het verzoek om 400 gulden te sturen? Welnu, dat is door de bank terstond correct afgehandeld. Tja, dat waren andere tijden.

gravatar

Het ís een mogelijkheid, Heer Spaland; dat ontkolen. Het zou ook kunnen zijn het vervangen van de bougie of het waterafstotend maken van de bougiekabel, dan wel ander klein onderhoud.

Doch ik refereerde aan eerdere onderwerpen waarbij de Solex ter sprake kwam in verband met oproer, geduw en getrek, iets hetwelk zeer van toepassing is in het genoemde gebied. Waarbij ik moet aantekenen met verbazing vast te stellen dat het geheugen en het zien in groter verband menig lezertje in de steek laat.
Nog een kleine correctie: het juiste gebruik van de ezel is toch plaatsnemen op de bovenzijde, gelijk een Solex, als het ware.

De bank, ach ja … In die tijd heerste nog het besef dat zij op het geld van de klant pasten, dat dat geld geen eigendom was van de bank. Kom daar nu nog eens om: men wordt over het algemeen zelfs buiten het pand gehouden als men zijn eigendom komt opeisen.

gravatar

Dat de feitelijke reden van de terechte bezorgdheid van de Israëlische regering in het artikel ontbreekt, is meer dan opmerkelijk. De oorzaak is ongetwijfeld het feit, dat wij sinds 5 november een minister van Buitenlandse zaken hebben van linkse signatuur.

De Israëlische partij en buitenlandse lobbygroep Likoed heeft hierover al een brief op poten aan onze majesteit geschreven. Onze geliefde koningin heeft echter nog geen maatregelen getroffen. Dat heeft geleid tot nog meer onrust, omdat klaarblijk ons geliefd staatshoofd achter de benoeming van de linkse Frans Timmermans staat.

Het is een slechte zaak, dat de brief Hare Koninklijke Majesteit Beatrix van Oranje enz. – die op aanwijzing van de Heere over ons welzijn en dat van de rest van de wereld waakt – niet heeft bereikt door toedoen van het goddeloze kabinet.

Het moge een troost zijn dat de heer Timmermans met kerstmis wel ter kerke gaat. Ik bid tot de Heere, dat hij dan de kans om hem tot de orde te roepen zal aangrijpen.

Reageer
gravatar

Dominee, het is U misschien ontgaan dat ik bij allebei de beedigingen de uitdrukking “zo waarlijk helpe mij God almachtig”heb geuit. Daarmede uw tirade tegen mijn vermeende goddeloosheid geneutraliseerd hebbende…

gravatar

Oh sorry, ik dacht: ik ben op 17, dus ‘t hoge woord moet eruit. Heb ik waarschijnlijk een van de eerdere reakties foutief geinterpreteerd…

gravatar

Toch kan er een oplossing zijn. Sue them! Maar dan ook iedereen iedereen! Dus de VS Palestina, Palestina Israel, Israel Egypte en Libanon en Palestina en uiteraard wordt Rusland door iedereen gesued. Ik heb niet voor niets rechten gestudeerd en er dient wel geld in het laatje te komen.

Reageer
gravatar

Zo beproefd dat hij daarmee tegen de lamp liep, Heer Jeettje. Het lijkt mij de categorie van de sleutel van de voordeur onder de mat en de sleutel van de safe in de meterkast. En wat contanten opgerold in de roede van het douchegordijn. Als iemand zich in deze bergplaatsen herkent, dan kan men zich de komende regenachtige zondagmiddag beraden op een betere bergplaats.

En natuurlijk moet men niet overgaan tot “suen”. Dan komt er een proces waarin de rechter beslist en dan zijn verdere mogelijkheden tot declaratie afwezig. Men moet zich vooral richten op “adviseren” zonder ooit tot iets concreets te komen. Van een rustige aanpak is het lijntje nog nooit gebroken.

Bijkomend voordeel is dat men uit de bladen blijft. Het vullen van zakken is arbeid die vraagt om een rustige werkplek.

gravatar

Nu ja, het is niet de methode, deze is wel beproefd gebleken; het is eerder de spilzucht en een laakbare nonchalance met het invullen van officiële papieren. Of, zoals Fokke en Sukke het noemden: het invullen tijdens een dissociatieve fugue. Het aanzitten in tv programma’s met gepatenteerde roddelnichten is ook nauwelijks handig te noemen in het kader van low profile.

En het is niet aan te raden een opbergplaats te zoeken in het frame van een Solex, ben ik zo vrij aan te vullen: dit heeft nadelige gevolgen voor de stijfheid van het frame – toch al een heikel punt bij de Solex.

gravatar

Dat inkomen lukt inderdaad wel aardig dankzij een low-profile en heren: hartelijk bedankt verder voor de tips! Spant u vooral eens een rechtzaak aan tegen deze of gene.

gravatar

“Israel is nu een erkende staat, Palestina een soort van erkende staat. Dat brengt een tweestatenoplossing natuurlijk niet dichterbij.” ?!?!!? Ik zeg:”Doen!!” Nu hebben we 2 staten! Vrede! Eindelijk!

Reageer
gravatar

Beste Daniël, de Hedwigepolder is ook een soort van erkende polder, maar dat zegt niet zoveel. Voor je het weet, wordt je opgeofferd aan internationale belangen en sta je compleet Westblank.

gravatar

Iedereen wil dat Israël en Hamas vrede maken!
Gaat Israël eindelijk beginnen met de opbouw van de Palestijnse gebieden, (door middel van huizenbouw) is het weer niet goed!

gravatar

Dit fotootje had trouwens bij mij in de kantine genomen kunnen zijn, als er weer eens een met pensioen gaat: overhandigen van een tegoedbon voor een wandelvakantie voor 2 personen in de Eifel, bos blommen voor de vrouw en nou oprotten ……..

Reageer
gravatar

Even een kleine correctie, Akke. Het moet zijn I. van Nazareth. Misschien zit daar het probleem. Zijn naam was namelijk Isa, maar dat is door allerlei oorzaken verbasterd tot een andere er nog nauwelijks op lijkende naam. Waarvan akte.

gravatar

@ Akke: die Palestijn is nog steeds aan het uitrusten van al die mirakels die hij destijds deed …. een illusionist heeft ook af en toe rust nodig (vrij naar Jan Decleir)

gravatar

Bokhoven is trouwens ook weer nergens te bekennen. Altijd met de muziek mee als je hem nodig hebt.

Wat betreft die voorletter: zolang nog niet is aangetoond dat het om een echte historische persoon gaat, lijken de voorletters van wat minder belang.

gravatar

Carrotte, dat maakt niet uit. I of J: u weet wie ik bedoel. Het is tenminste nog niet Heysus zoals in het Latin American. En of de spelling van Nazareth goed is weet ik ook niet.
Wel dattie zijn snor drukt.

Maar bedenk I of J: het gewicht van de chocoladeletter is altijd hetzelfde, ook al is het een M of S.
Het meestgebruikte lettertype is de Egyptiënne; da’s dan wel weer grappig.

gravatar

Lijkt me duidelijk: die heeft de massa’s populistisch opgezweept zodat ze op een gegeven moment als bootvluchteling de zee over zijn gestoken. Met alle gevolgen van dien.

gravatar

Nou, Clinton heeft wel gelijk hoor. Meteen na het bekend worden van het nieuws namen de Palestijnen de wapens op, en schoten in de lucht. Het is niet bekend of Amerikaanse of Israelische drones bij dit geweld getroffen zijn.

Reageer