Verkiezingsavond moet over vanwege te laat begin NOS-uitzending

Obama: ‘Nu wordt het wel echt een toneelstukje’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

We hadden toch geconcludeerd dat Bløf zich in de Hedwigepolder zou terugtrekken en daar alleen het geluid Bløb, Bløb, Bløb zou voortbrengen?

gravatar

Ja, weet ik. Dat toont alleen maar weer eens aan dat die linkse omroepen tot alles in staat zijn; onbetrouwbaar tot op het bot, heulen met de vijand – noem maar op.

gravatar

Kijk, dat gebeurt er nou wanneer je zo ingrijpend bezuinigt op de publieke omroep. Penny wise, pound foolish: wanneer je met goedkope klunzen werkt, moet het een (paar) keer over voordat het goed is. Wat kost zo’n hoogwaardigheidsbekleder wel niet per uur?

Reageer
gravatar

ik vond hem niet goed, toch heeft ie radio1 gehaald, maar dat is eigenlijk ook geen tegenstelling bedenk ik me nu.

Reageer
gravatar

Wat u zegt Heer Spaland: als men al niet commercieel genoeg is om te bedenken zendtijd voor de Ster in te kopen, moet men het maar op de harde manier ondervinden.
Men wéét toch hoe gevoelig dat hier ligt?

gravatar

U zegt het, Heer Jeettje. Het ligt gevoelig. Het gaat natuurlijk niet aan dat zo’n Majesteit 10 minuten te vroeg verschijnt en direct overgaat tot zaken doen. We hebben wel de VOC-mentaliteit, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat tijdens de Sterblokken het openbare leven gewoon door kan gaan.

Het zou natuurlijk heel leuk zijn geweest als de Majesteit het voor de tweede keer gewoon vertikt zou hebben. De eed/belofte was imnmers al geldig afgelegd zoat de herhaling niets toevoegde. De eerder afgelegde eed kan immers niet worden geacht niet te zijn afgelegd. Indien zij de herhaling zou hebben vertikt, zou dat een aardig gezichtsverlies hebben opgeleverd. Zoals u al zegt: gevoelig.

Hoe voorkomt men zoiets? Ik zou willen pleiten voor een het herinvoeren van de aloude omroepbijdrage. Uiteraard inkomensafhankelijk, dat spreekt vanzelf.

gravatar

Ja, nu u het zo zegt, Heer Spaland, begrijp ik niet goed dat de Majesteit al niet in een eerder stadium heeft geweigerd, met als argumentatie dat men het niet nodig vond, om der wille van ‘de democratie’, haar te betrekken bij de formatie.
Geen formatie, geen eed; had het credo kunnen luiden.

Het staat ook wat raar, om niet te zeggen bezopen, aan een aan de kant gezette Majesteit een eed of belofte te doen als ware men een Middeleeuwse leenheer in plaats van een door het volk verkozene.

Hmm, die omroepbijdrage: ik beken meer dan 90% van de tijd naar de goede producten van buitenlandse zenders te kijken: krijgt men dan een evenredige korting?

gravatar

Het is zoals u zegt, Heer Jeettje. Als men niet bij de formatie betrokken is geweest, dan is het erg vrijpostig om met de hele bende ten paleize te verschijnen met de vraag of men maar even de eed wil afnemen. Dat loopt maar in en uit of het een duiventil is. Hoezo eed? Formatie? Ik weet van niets.

Het verschijnsel is overigens niet nieuw. Van haar moeder is bekend dat zij zelfs lastig werd gevallen tijdens het schoonmaken van de spruitjes. Door ene heer Servet, geloof ik. De spruitjes waren nog niet schoon, maar Servet was er al.

Uw verzoek om korting kan niet worden ingewilligd. Van overheidswege wordt een publiek omroepbestel beschikbaar gesteld waaraan een ieder moet bijdragen. Kosten noch moeite worden gespaard om u Paul de Leeuw te presenteren tegen een tarief boven de Balkenendenorm. Ook P&W zult u weten te waarderen. Dat u hiervan daadwerkelijk nauwelijks gebruik maakt, doet hier niet aan af gelet op het beginsel van de solidairiteit.
Met betrekking tot uw bovenmatige afname van buitenlandse zenders is de kwestie, dat u hierbij wel gebuik maakt van het in Nederland beschikbare netwerk. Hierom zal aan u een extra bijdrage worden gevraagd in de vorm van een retributie.

gravatar

Ach, dit is jammer te vernemen, maar alla; vanwege het solidariteitsbeginsel zal er derhalve betaald moeten worden. Van enige tegenprestatie mag geen gewag gemaakt worden, begrijp ik, tenzij tegen kosten meerwerk.

Doch retributie lijkt mij overdreven: de netwerken zijn tegenwoordig in particuliere handen, zodat het subsidiariteitsbeginsel geen stand kan houden – zelfs dhr. Bram M. had dit in zijn goede dagen nog wel kunnen bedenken.

Ik klaag verder niet: aangezien mijn inkomen zich in een vrille neerwaarts bevind vanwege onzalige maatregelen, zie ik het moment naderen dat men mij geld toe moet betalen.
Het zullen geen bedragen zijn waarvoor eerder genoemde figuren zich naar de studio zullen reppen, doch ‘beggars can’t be choosers’ tegenwoordig: de concurrentie wordt moordend.

gravatar

Daar zegt u met wat. Bram M. Had dit *kunnen* bedenken. De feiten zijn echter, dat hij dit niet heeft gedaan zoals er wel meer dingen zijn die hij zich – mede in het welbegrepen eigenbelang – had kunnen bedenken.

De particuliere hand kan u niet baten. De wetgever heeft doorzien dat het verschil tussen retributie en leges (gebruiksrechten vs. genotsrecten) totaal onbegrijpelijk was geworden en heeft de retributie vervangen door de meer algemene term rechten. Men laat daarbij in het midden wat voor rechten dat zijn. Minder in het midden laat men dat u ze wel moet betalen.

Ik deel uw zorg om de neerwaartse inkomensspiraal. In februari word ik 65 en ik stel voor om maar eens te beginnen met het pensioen flink af te stempelen. Laten we zeggen een procent of 20. Dat spaart op de brieven over korten, dan toch weer niet, vervolgens misschien wel en daarna weer misschien niet. Gek wordt men daarvan. Gewoon 20% korten, dan weet een mens waar hij aan toe is.

gravatar

Ach, u léést die brieven, Heer Spaland? Ik bespaar mij de moeite van het openscheuren en daarmee de ergernis van de inhoud – welke op zich geen inhoud blijkt te hebben van een vaststaande aard waar men kan op bouwen, laat staan op ingrijpen.

En toch: die bijdrage: het voelt enigszins aan of men Albert Heijn een bedrag moet betalen terwijl men bij de kruidenier op de hoek winkelnering afneemt – een artikel 23 gevoel bekruipt mij.

gravatar

Uw gevoel is zeer juist. De kern is echter dat eenmaal ontstane bijdragen nooit meer verdwijnen teneinde een positieve bijdrage aan uw beurs te verlenen. Wat verdwijnt onder de ene naam keert terug onder een andere naam, eventueel inkomensafhankelijk. Ooit betaalde men vrije vroonrechten. Sinds de afschaffing van de heerlijke rechten noemt men dit (met gewijzigde betalingsbestemming) een visakte.

gravatar

Ik vind het vierde commentaar onder #1 (dhr Jeettje) zeer aanmatigend!
Waar haalt deze heer het lef vandaan om Hare Majesteit ‘gezet’ te noemen! In de 7e regel van uw betoog rept u immers van een “gezette majesteit”.
Heer Jeettje: u kunt binnenkort een schrijven verwachten van onze advaocaat!

gravatar

Ik verneem net, Heer Spaland, dat ene heer Rouvoet een uitspraak heeft gedaan welke de bestaansgrond onder de bijdrage uitslaat: Europa! kreette hij (in navolging van Eureka!).

Wellicht moet de mogelijkheid niet uitgesloten worden geacht dat een nieuwe verkiezingsronde zich aandient en het brievenaantal zich daarzodoende kan gaan verhevigen.
En dat de NOS de kans krijgt zich te revancheren.

gravatar

Beste Apelfoorter, ik zie dit met genoegen en vertrouwen tegemoet. Kunt u uw advocaat instrueren de andere inhoud van het wijnkistje mee te nemen en mij te overhandigen?
Een Montrachet lijkt mij wel gepast: blank van onschuld, hoog in prijs.

gravatar

Heer Rouvoet beheert tegenwoordig de belangen van de zorgverzekeraars. Die zorg kan hij wellicht nodig hebben omdat hij zich met de argumentatie heel goed in de eigen voet zou kunnen schieten. Dat de “markt” alhier volledig wordt beheerst door 4 grote spelers zou “Europa” immers heel goed een doorn in het oog kunnen blijken te zijn.