Slechts 89% van wie niet springt blijkt geen jood

Onderzoek UvA geeft uitsluitsel over waarheidsgehalte supportersslogan


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Das slogiesj! Kijk, als 89% geen jood is dan springt de rest dus wel. Ja? Nou dan. Kijk, je moet met springen in de gaten houden dat het niet belangrijk is of je nou wel of niet een jood bent. Als je niet springt, kom je namelijk ook niet van de grond. Maar dat is slogiesj. En als je niet springt maar je bent wel een jood dan is het helder nietwaar? Kijk, de basis blijft, zonder springen hoef je ook niet te landen. Klaar.

Reageer
gravatar

Outsider: ten aanzien van Tom Cruise bestaat geen eenduidigheid over zijn ethniciteit. Er is wel degelijk Joods bloed gevloeid in de voorgeschiedenis van dit Cruise-missile. Maar eerst en vooral moeten wij hem zijn Scientology-achtergrond aanrekenen. Hij is de CED (Chief Executive Deflorator) van die dubieuze beweging, zo heeft hij onder andere Penelope Cruz “praktisch ingewijd” en daar is het arme kind nooit meer goed overheen gekomen. Jammer; zo’n heerlijke meid, voorgoed geknakt en naar de gallemiezen. Alleen nog geschikt voor een filmcarrière. Exit Tom Cruise: Mission Accomplished.

Reageer
gravatar

Beste Diederik, de MPS heeft zo te zien fors toegeslagen; je meldt je als Jan van Schaffelaar en je ondertekent met Prof. Dr. D. Stapel…: is hier sprake van identiteitscrisis of heeft Jan van Schaffelaar jou als medium gekozen? Overigens voltrok het onderzoek van de UvA zich -noodwendig- in de Amsterdamse Arena. De door jou gemelde ‘omissies’ in springerspopulaties (Joods of niet-Joods)zijn niet relevant; want allen zijn Amerikaan (uitgezonderd Skippy) en niet in de Arena aanwezig geweest ten tijde van het onderzoek.

Reageer
gravatar

Eenzijdig onderzoek. Onvermeld blijven alle mensen die wel sprongen, en ook geen jood zijn of waren. Zoals daar zijn:

Michael Jordan
Dick Fosbury
Neil Armstrong
Skippy the Bush Kangaroo
Flipper
Billy Joe MacAllister
Tom Cruise
Bruce Lee
Superman
en natuurlijk ondergetekende

Ik mis al deze namen in het verslag.
Mij zou zoiets niet overkomen!

Hoogachtend,

Prof. dr. D. Stapel

Reageer
gravatar

… met alle respect beste Jan … springt u niet wat erg snel van D.Stapel ? …
mis ik in uw rijtje niet nog een Van der Vleuten, Vrieling, Houtzager, Schröder
om maar een paar gerenommeerde namen te noemen ? …

gravatar

Zoals Vanouds al aangaf, heeft zijn postdoctoraal assistent Boy Zondervan vastgesteld dat de Masai massaal om een inreisvergunning voor Nederland zitten of staan te springen. De Masai zijn nomadisch, dus aan een schrale ecologie gewend, m.a.w. DE ideale types om in de beschermde en aaneengesloten natuurgebieden noordwestelijk van Utrecht te overleven, de Hondsrug lijkt voor hen geknipt. Zodra Henk Bleker een ei heeft gelegd over de toekomst van de Hedwige-polder, kan hij het beheer over de Ecologische hoofdstructuur overdragen aan springende Masai; ‘n kopzorg minder voor het CDA bij de komende verkiezingen.

Reageer
gravatar

Goedenavond lieve kinderen, beste ouders, beste opvoeders. Ik ben professor doctor Fetze Alsvanouds van de Universiteit van Harderwijk. Antropologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de kans het grootst is dat hij/zij die springt een Masai is.
Mijn assistent Boy Zonderman, de bijgoochem, heeft dit tijdens zijn bezoek aan Oost-Afrika zeer uitvoerig gedocumenteerd. De gegevens zijn op te vragen in zijn kelder onder de unie.

Reageer
gravatar

Laten we niet vergeten dat dergelijke sprongen dubbel tellen indien Hans Van Zetten commentaar heeft mogen geven, en dat de sprong extra bonuspunten oplevert indien Hans bij de landing ook staat. Het dak van de Arena, of elk ander stadion, uitgaan zal echter lastig blijken en wordt derhalve niet meegenomen in de beoordeling.

Reageer
gravatar

In ‘slechts’ 43 % een gevallen moeder: maar bij 78,8 % van de respondenten bleek de ‘natuurlijke’ vader een taxi-chauffeur, hetgeen toch op zowel een belast verleden alsook een erfelijk belaste toekomst duidt. Voor de nazaten van deze buitenechtelijke relaties is eigenlijk alleen een toekomst weggelegd als profspeler bij Ajax: dik in de centen maar qua geestelijke ontwikkeling verwaarloosbaar! Een elftal haalt -afgerond naar boven- een IQ van 102 indien de testresultaten van elftal, trainer, reserves, masseur en ballenman, bij elkaar worden opgeteld.

gravatar

Ik kan daar nog aan toevoegen dat het vertrek van iedere profvoetballer vanuit Ajax naar een willekeurige andere club een positieve uitwerking heeft op de gemiddelde geestelijke ontwikkeling van de voetballers bij de beide betreffende clubs.

gravatar

De landing, volgend op de sprong, doet naar alle waarschijnlijkheid wat stof opdwarrelen. De vraag is hoe groot het percentage daarvan valt te kenmerken als springstof.

Reageer
gravatar

Ik begrijpt hem niet. Ik ben éne keer daaro geweest en voor de voorgoed laatste keer ook omdat iemand zonodig naar een amerikaanse voetbalwedstrijd most.
Wat een teringzooi daaro zeg, gewoon een uitgewoond pissoir, en dan hebbe ze het lef ommet stadion te noeme. De Kuip; dat is een stadion.

Maar afijn, het is zo steil as de nete. As je daar gaat springe leggie gelijk beneje, dus hoe die gaste dat voor mekaar krijge zonder te lazere: ik begrijpt het niet.

gravatar

Mijn broer Maurice heeft dit onderzoek nog eens overgedaan onder vierduizend a-selectief uit het telefoonboek gekozen Nederlanders. De meest opmerkelijke uitslag is, dat honderd procent van de Nederlanders een of meer vaste telefoonverbindingen heeft. Wie had dat gedacht!

Reageer
gravatar

Voor alle duidelijkheid: Het is NIET de sprong die voor problemen zorgt, maar de landing! Het NIET springen leidt dan ook niet tot een problematische landing, noch onder de 89% niet-springers van niet-Joodse afkomst, noch onder degenen die de sprong niet wagen en wél van Joodse origine zijn.
Over degenen die lullig landen na een al dan niet kleine of grote stap voor de mens(heid) ontbreekt het momenteel aan voldoende informatie.

Reageer
gravatar

Het repertoire van het Engelenkoor is voor zover bekend voor nabestaanden niet hoorbaar en/of beïnvloedbaar, maar afgestemd op de levensstijl van de nieuw-ingetredene. Het gerucht gaat dat door v/h Ajax-supporters vaak een nummer uit de André Hazes-cyclus wordt gekozen, zoals “Zij gelooft … in mij” of “Er is een Amsterdammer doodgegaan”. Van de schaars bij zulke typische 020 welkomst-rituelen aanwezige ex-Rotterdammers wordt niet geëist dat men actief meezingt of play-bekt. Veelbetekenend zwijgen is dan de meest geëigende attitude.

gravatar

Wat nu intrigeert is, hoe de verdeling ligt bij de groep die wél sprong. Vanaf welke hoogte sprong men? Sprong men in een wave, of surfte men crowd? De tweede ring en hoger (derde ring) garanderen botbreuken en blijvende invaliditeit. Voorts: spelen religie en/of geestesgesteldheid (Arspergers en zich afzettende borderliners) hierbij een doorslaggevende rol? Mag -bijv.- een moslim van bevoegde zijde (imam of mollah) van vijf hoog springen zonder beschermend bomvest en valhelm? Dat zijn vragen die de zwaarbevochten multiculturaliteit ons opdringt. Springt men spontaan, intuïtief, of moet er vooraf met de VVE contact worden opgenomen? Ook hier is het redactioneel commentaar weer uiterst summier. Zodat een reprise van “Oranje, de meest constante ploeg” op de loer en voor de hand ligt.

Reageer
gravatar

Waarom zou u hier überhaupt grappen over maken, meneer Van Swalmen Blerick Cromweel? Het is ernstige materie dat blijkbaar 89% van de springers geen sjoege geeft en zich ten onrechte vereenzelvigd met het Joodse geloof terwijl zij daar geenszins toe behoren!