TU Delft verzon hoogleraar

Onduidelijk of onderzoekresultaten wel echt zijn

Na de Erasmusuniversiteit, de Radboud Universiteit en de Universiteit Tilburg is nu ook de Technische Universiteit Delft betrapt op wetenschapsfraude. De hoogleraar materiaalkunde Pieter Buis blijkt geheel te zijn gefingeerd.

Buis deed veel onderzoek naar het fenomeen metaalmoeheid. In 2010 won hij de Gerard van der Waals-prijs voor baanbrekend materiaalkundig onderzoek voor zijn studie naar de parallellen tussen metaalmoeheid en de ziekte ME. Deze prijs haalde hij nooit op.

Student Willem van der Jagt ontdekte de fraude. Hij bezocht vorige week een hoorcollege van Buis. “Toen ik niemand voor de collegezaal zag staan, kreeg ik argwaan. Volgens mijn medestudenten kwam hij nooit opdagen. Niemand zocht er iets achter, maar ik wilde er het fijne van weten. Op een dag liep ik zijn zogenaamde werkkamer binnen en trof daar alleen een paar zakken potgrond en een set badmintonrackets aan.”

Commissie Levelt, die onderzoek doet naar fraude op universiteiten, onderzoekt of de onderzoeksresultaten van Buis wel echt zijn.

Mogelijk zijn tientallen promovendi gedupeerd, doordat hun promotor niet bestaat. Commissievoorzitter Pim Levelt: “Dat roept vraagtekens op over de kritische houding van metaalwetenschappers.” Een anonieme post doc verdedigt: “Tegenwoordig hebben we op de TU Delft vooral met elkaar contact op het internet. Hoe kan ik nu weten of er achter een Facebookprofiel een echte persoon zit?”

Verder is het de vraag of TU Delft meer professoren heeft gefingeerd. Levelt: “De ervaring leert dat een dergelijk geval zelden op zichzelf staat. Aan de universiteit van Cambridge bleek in de jaren ‘90 de hele faculteit Aardwetenschappen niet te bestaan.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Socrates was de eerste met titel – zonder titel
en er liep een hele meute – gegoede nozems
achter’m aan – leefde in een prullebak
stelde allerlei irritante vragen waar we nu nog
last van hebben – tijd voor een grondprocedure
tegen de nazaten van deze matketel!

Reageer
gravatar

Naast het niet bestaan van deze hoogleraar wil ik nog een paar andere fictive zaken belichten.
Sinterklaas; spendeerd gemiddeld 4 uur per dag zoeken naar fictive cadeautjes.
Atlantis; is niet gezonken maar vergaan door een vulkaanuitbarsting.
Belgie; bestaat niet.
Paul de Leeuw; bestaat niet.
Lucky Luuk; schoot niet sneller dan zijn schaduw.
Big Foot; is een naturist met obesitas.
Plintenladder; word meer gebruikt als gewone ladder.

Reageer
gravatar

Metalen zijn metalen omdat een aantal elektronen vrij bewegen in plaats van in hun baan te blijven. Je kunt stellen dat deze elektronen aan baanmoeheid lijden. Het is niet ondenkbaar dat Buis hier door geïnspireerd ook een vorm van baanmoeheid heeft ontwikkeld en zich nu dezelfde vrijheid permitteert als zijn geliefde elektronen. Pas wanneer wee een spanningsverschil aanbrengen zal Buis naar een van de twee polen gaan bewegen. Ik stel voor de Universiteit Delft in haar geheel aan te sluiten op het hoogspanningsnet om zo Buis weer op zijn plek te krijgen

Reageer
gravatar

Adriaan Olivier Buis? Hier wordt openlijk gerefereerd aan de mythische tweeling Adriaan en Olivier D. (Duysterghast) van Leonhard Huizinga die structureel hun avonturen beginnen met het middernachtelijk en in kennelijke staat ruïneren van de fiere stadhuistrap van het Zeeuwse Ritterburg, waar hun hoogvermogende Oom Wout immer voor de schade opdraait. En deze hele literaire excercitie alleen maar om aan: ‘A. Buis’ te komen. Ware mijn leed om het verscheiden van Gerrit Komrij niet zo groot, ik zou hiertegen protesteren.

Reageer
gravatar

‘t Lijkt duidelijk dat collega Herauthon hier kiest voor een multivariate analyse op kwantitatieve grondslag vanuit het inductieve paradigma van Schnorr/Glickmann/Tobler. Meer concreet stelt hij ten aanzien van meervoudig geciteerde, doch onzichtbare wetenschappers: de Möbius/Neumann-vuistregel: beter één vogel in de hand dan de lucht van tien; weliswaar óók een erkend wetenschappelijke benadering. Maar zelf hou ik het liever op de Europese variant van het Howard Hughes-syndroom, waarmee veel bekende, doch ongeziene, grootheden kampen.

Reageer
gravatar

Het is beter een wetenschapper te veinzen en niemand heeft het in den gaten – dan vele vragen over het gemis van enige kennis bij de vermeende niet geveinsd schepsel (met een voordracht licentie)

Het bestaan wordt steeds weer bevestigd met goede en minder goede argumenten – de eerste is de aandacht, maar twijfelachtig en mogelijk een Solipsisme – de tweede is een mep in het gezicht, pijnlijk, meer die geeft iets meer zekerheid.

Reageer
gravatar

Student Willem van der Jagt?!? Dat moet een spookstudent zijn, hij doet me erg denken aan zijn verdwenen broer Marek, die af en toe dronken riep dat hij eigenlijk Arnon Grunberg was. Maar die is zelf weer een gefingeerde incarnatie van Desiderius Erasmus, dus per saldo vermoed ik dat hoogleraar Buis hier met badmintonrackets een ouderwetse loer wordt gedraaid…

Reageer
gravatar

Dit is niet fair Kees22: voor alle grootse projecten geldt trial-and-error. Zo leert men overal in Nederland, behalve in de politieke arena zo’n 15 km. verderop(daar zijn ezels die zich dagelijk 150 x aan dezelfde steen stoten). Dat TU Delft ooit haar bibliotheek met een lekke pleistoceen-laag heeft bedekt, soit; dat getuigt van innovatie (letterlijk: een duik in de geschiedenis) en van de nodige wetenschappelijke durf en brille. Alleen het nut van dat fallische bouwsel is mij onduidelijk, wellicht een ventilatiekoker waarmee uitgestoten vocht en schimmels vanuit de bibliotheek in de Rijnmondse atmosfeer worden geloosd.

Reageer
gravatar

Wat u zegt, Heer Outsider! Het lijkt er op, de bedoeling is duidelijk en dáár gaat het om.
En als je het niet precies meer weet, kun je het altijd later laten opzoeken door iemand die het misschien wél weet waar te vinden en wat er aan te doen.
Het zou natuurlijk raar zijn als universiteiten aan de zogenaamde zesjescultuur zouden zijn ontsnapt.

Bedenk me net dat ze daar ook een afdeling Luchtvaarttechniek hebben. Nu komt het falen van die trolley’s in vliegtuigen ook ineens in het juiste perspectief te staan.

gravatar

Die foto!
De bibliotheek van de TH Delft was indertijd de modernste van Nederland.
Maar het dak lekte!
De bouwkundigste Hogeschool van Nederland produceerde een dak dat lekte. Boven de bibliotheek!

Reageer
gravatar

Mijn team van promovendi heeft bij opgravingen rond de koepel van de oudste kerncentrale van Nederland, scherven opgegraven die wijzen op het bestaan van een primitieve beschavingsvorm die niettemin het batikken en knipper-lichten beheerste. Weefgetouwen, verroeste vaten kleurpigmenten van I.G. Farben en basaal zwart/wit gestreepte palen met oranjebollen kwamen aan de dag. Rijksarcheologe Dr. Planta Buis-Water concludeert aan de hand van de vondsten dat Delluf (later: Delft) tussen 1933 en 1946 een bloeiperiode moet hebben gekend waarin de bewoners die konden lezen noch schrijven, handel dreven met naburige benedenstroomse dorpen als Overschie, Schiebroek, Laag Zestienhoven en zelfs nóg verdergelegen nederzettingen als Hillegaersberg en Terbregge. Er zijn zelfs verdachte Delftsblauwe artefacten gesignaleerd in Katendrecht. Het bestaan van het dorp Delfium Rectum wordt overigens al door de Joods/Romeinse geschiedkundige Flavius Josephus gemeld. Opgravingen naar deze fase van Delft zijn niet mogelijk; de locatie ligt 7.83 meter onder N.A.P., de kuil loopt direct vol met zeewater.

Reageer
gravatar

Vraag dhr Frits Bom om raad als het gaat om ondergelopen gebieden. De heer Bom beweert in een geschriftje over Hun(n)ebedden dat deze waarschijnlijk dienden als schuilkelders bij hoog water.

gravatar

Ik heb het even voor u nagekeken, maar Delft heeft wel degelijk ooit bestaan. In kronieken uit de tijd van de opstand in de Nederlanden zijn passages gevonden die duiden op het bestaan van Delft. Zo schrijft Margaretha van Parma in haar dagboeken dat zij er een keer langs heeft gereden toen zij op weg was naar Reijswyck.

Thans kennen wij Delft ook als een vervoeging van delven, zie hier het bewijs dat het toch bestaat.

Reageer
gravatar

Het enige wat u hiermee bewijst is, dat het bedrog zich al eeuwen voltrekt. Op dusdanige schaal zelfs, dat wij mogen spreken van een pathologische drang tot volgehouden fantasterij en complottisme.
Het feit lijkt mij echter niet aan verjaring onderhevig, hoe lastig het ook moge worden de aanstichters ter gerechte te roepen.

De kronieken van een buitenlandse passante, noch de taal noch de topografie machtig, kunnen verworpen worden, immers: de oer-Hollandse guitigheid om buitenlanders iets op de mouw te spelden en steevast de verkeerde richting te wijzen is ons bekend.

Net zoals de werkwoordsvervoegingstheorie geen steek houdt: dan zou een onzalige plek als bijvoorbeeld Amsterdam niet kunnen bestaan: er is immers geen zinnige vervoeging van een werkwoord van te maken?

gravatar

Heer Jeettje, toch! U weet net zo goed als ik, dat de werkwoordsvorm die geheel past bij het door u aan gerefereerde oord, is: TEGENWERKEN.
Delft bestaat echt wel! Ik heb het aan den lijve ondervonden, zowel in noeste arbeid mijnerzijds als in Delft, het onderspit.

gravatar

In onderspit ligt voor vele verdwenen steden het probleem.

Gezien de tijd dat de Delftenaren zich in mijn aanwezigheid mochten verheugen, tot gruwel van hun gaden, lijkt het mij het niet gerechtvaardigd dat de stad wordt ondergespit.

gravatar

Heer Bøs: in uw voorbeeld gaat u uit van ‘werken’: is dat niet wat ver gezocht?
En BBQ technisch is het niet aan te raden vlees van het onderste spit te nuttigen, vermits met geen hap houtskool tussen de kiezen wil krijgen.

Dat men kan delven; naar steenkool, goud of blauw, houdt niet per definitie in dat Delft als stad zou bestaan, toch?
Bij al deze sjoemelarij gaande, zou het sterk aan te raden zijn of de stadsrechten ook niet aan vervalsing onderhevig zijn geweest.

gravatar

Nadat IN Holland studenten fingeerde en Delft professoren, voel ik aan mijn water dat degenen die dit bedachten ook verzonnen zullen zijn.

Nog even en ik besta zelf niet eens.

Reageer
gravatar

Het uitgangspunt dat heel Delft niet zou bestaan is ontegenzeggelijk onjuist. Niet alleen heb ik er een redelijk aantal jaren gewerkt, ik heb er zelfs eens een vrolijk-wetenschappelijke lezing bijgewoond over ‘gaten en andere dingen die er niet zijn’. Toen bij herhaling de mannen die de lezing gaven het hadden over ‘de geboorte van een gat’ heb ik hen terecht gewezen; een gat wordt niet geboren. Een gat wordt geboord.

Reageer
gravatar

Maar heer BØS SHOWFØR toch. Hoe kan ik nu zeker zijn dat Delft bestaat als ik niet eens zeker ben of u wel bestaat. Ik rijd altijd auto en ik zie nooit een bus. En dan dringt zich de filosofische vraag op “als een boom valt in een woud waar niemand is, maakt hij dan ook lawaai”. Oftewel als de bussen ongemerkt rondrijden zijn er dan wel buschauffeurs? En in het verlengde daarvan, kunnen we die dan wel vertrouwen als ze zeggen dat Delft bestaat? Ik heb in al die jaren dat ik in Leiden studeerde daar nooit wat van gemerkt.

gravatar

@T. Tom:
De bekende troubadour Jaap Fischer zingt in zijn balade over het Veerse Gat:
“Dat was een hele knappe,
voor Delft een hele knappe.”

Derhalve moet Delft wel bestaan.

gravatar

@Kees22. Intrigerend…. bent u van 1922 of bent u 22 jaar oud? Als u “het veersche gat” kunt declameren lijkt het laatste me onwaarschijnlijk.

Het zou een complot kunnen zijn. Jaap zat tenslotte op het studentencorps te Leiden, een bekende plek waar het bestaan van Delft (behalve door de dames)flink gebagetelliseerd wordt. Misschien bedoelde hij het wel overdrachtelijk in zijn balade over Veere…..

gravatar

Ik twijfel of De Speld wel een echte speld is…

Reageer
gravatar

Natuurlijk is het geen echte speld. Eigenlijk is het een injectiespuit met een bewustzijnsverruimende drug, maar dat mag eigenlijk niet hardop gezegd worden, want dan zou het meteen verboden worden.

gravatar

Het begint de spuigaten uit te lopen met de fraude van gepubliceerde artikelen die voor waar moeten worden aangenomen. Nog even en je kan zelfs de artikelen in ‘De Speld’ niet eens meer voor 100% serieus nemen, omdat de basis ervan vervalst blijkt te zijn.

Reageer
gravatar

De hele wetenschap is een verzinsel; dit is al lang wetenschappelijk aangetoond !
Iedere overeenkomst met de praktijk is toevallig en U kent het motto van onze wetenschappers: “als de theorie niet klopt met de praktijk, is dat jammer voor de praktijk”.

Reageer
gravatar

Er zijn inderdaad aanwijzingen voor grootschalige fraude in de koffieverstrekking in Delft en met gepaste trots meld ik u dat er een commissie is ingesteld, met ondergetekende aan het hoof, die de kwestie tot op de bodem zal uitzoeken. Wij gaan voortvarend te werk, elke … ha, koffie! Extra koekje? Ik moet natuurlijk een beetje op de lijn letten, mijn vrouw zegt … ach, vindt u werkelijk? Ik fiets natuurlijk regelmatig en …

gravatar

Een snelle check op de website van de TUDelft leert dat er slechts 1 medewerker geregistreerd staat die Buis heet en die is geen professor. Een promotor zonder tudelft e-mailadres en die niet op de promoties verschijnt zou toch eerder opgevallen moeten zijn. Aangezien er tot nu toe nog geen andere bronnen zijn die dit bevestigen, lijkt me dit een typisch geval van broodje aap.

Reageer
gravatar

Hallo, we hebben het hier wel over De Speld, ja? Die doet niet aan broodjes aap. (zijn trouwens ook niet te vreten zonder rimboesaus)
Waarschijnlijk bestaat heel Delft niet eens, dus is die site van u dan ook een verzinsel.
En nee: het is logisch dat een promotor zonder email niet verschijnt als je hem mailt, da’s gewoon een academische kwestie.

gravatar

Lakei, je vliegt eruit.

Wij zijn weliswaar door buigende hoogleraren door de universiteit heen geholpen en niemand heeft ons afstudeerrapport gelukkig ooit mogen lezen, maar toch. Wij behoren bij de Academische Kringen. Jij als vlerk met slechts HBO Paleismedewerker dient zich niet met onze Kringen te bemoeien.

Uit onze ogen!

gravatar

Nog onbevestigde bronnen hebben mij gemeld dat de Universiteit van Ijmuiden helemaal niet bestaat. Jarenlang hebben studenten zich ingeschreven voor o.a. het vak Wetenschapsethiek, talloze promovendi zijn gepromoveerd op onderwerpen als Fantoompijn in Organisaties, Hoogleraraen van internationale Naam enFaam gebruikte deze universiteit als een opstap naar de Ivy League.

Naar zeggen heeft deze universiteit nooit betaan, maar is het een complot van de Illuminati. Het ministerie van Onderwijs ontkent tot nu toe in alle toonaarden het bestaan van de nietbestaande universiteit, hetgeen vermoedens van Doofpotten versterkt.

Reageer
gravatar

Nu las ik net dat dit in de politiek ook kan: je kunt verzinnen dat je een partij hebt en die partij ontkent dan weer dat dit zo is, bijv. dhr. Drinkman en dan richt die niet bestaande partij gewoon weer een nieuwe op die dan ook wel of niet bestaat? Politiek en wetenschap: ze moeten streng gemonitord worden tegen oplichters en beunhazen.

Reageer
gravatar

Hè? Wat nou weer … Ada Buis heeft een ander sofinummer, dus ik ga er even van uit dat zij dan ook een ander persoon is, dat zij in haar eigen lichaam huist, bedoel ik.
Wij tellen hier de koppen, wij gaan in geval van meervoudigheid niet voor elke persoonlijkheid een pensioen afsluiten. Daar moet een levend lichaam aan vast zitten plus een sofinummer.
Wat we zouden doen in geval van een Siamese meerling, weet ik zo gauw niet, want die hebben nog nooit gesolliciteerd.

gravatar

Mevrouw Suus, Pardon! Onze prof. A.Buis lijdt niet aan een meervoudige persoonlijkheidverweking maar was gewoon verdwaald en dus zoekende in eigen anatomie.
Trouwens in het personeelsrestaurant zie ik vaak voordringen bij de kroketten, dus de koppen voor u tellen lukt ook al niet, evenals de bijna wekelijkse lovehandle erbij waar u ook in schijnt te moeten grossieren.

Met collegiale groet, Tjeempie PR & secr. A.Buis.

gravatar

Geachte Tjeempie, wij tellen geen koppen bij kroketten en wij tellen de kroketten evenmin, want dan blijf je bezig. Het is mij een raadsel hoe men de niet-aanwezigheid van Professor Buis heeft kunnen classificeren als “onbestaand”. Zo’n vakje hebben wij namelijk niet.

gravatar

Kan het zijn dat hij ter observatie is opgenomen in de onlangs opgerichte psychiatrische kliniek voor getraumatiseerde verzonnen personen, het zogeheten Pieter Buis Centrum?

Reageer
gravatar

Ik ben er nog niet achter waar dit is, maar ik zie toch echt vooraan op de foto een man lopen. Ik deduceer dat het middagpauze is, want hij loopt met een boterhamzakje en een jeugdige vrouw naar een plekje om neer te strijken. Gezien de stand van haar armen zeult de vrouw een thermoskan als haar bijdrage aan de picknick mee.

De vraag is nu: issie’t of issie’t niet.

Reageer
gravatar

Ik besta gewoon en zal een klacht indienen tegen degene die deze onzin online heeft gezet. Ik zal het jullie sterker vertellen, op dit moment onderga ik datamassage na een vermoeiende dag op de 5th Biannual International Metal Fatigue Conference te Thailand, Bangkok.

Reageer
gravatar

Kijk alweer zo’n spookbericht om oms te doen geloven dat alles in orde is. Zo worden wij gewone mensen in slaap gesust… “Er is niet aan de hand, ga maar weer lekker door.”. Dit bericht is wel het ultieme bewijs dat er een complot is waarbij de regering betrokken is. Alleen wij gewone mensen mogen het niet weten.

gravatar

Mijn wereld schudt op haar grondvesten! Eerst die knakker uit Tilburg die respons verzint en die man uit Rotjeknor. Dan komt bij mij de vraag op: BESTAAT BERT BOKHOVEN WEL ECHT?
Help mij! Want zonder Bert heeft mijn wetenschappelijk bestaan geen bodem meer!

Reageer
gravatar

Het twijfelen aan de meer dan geweldige ominexpert prof. dr. Bert Bokhoven is als het twijfelen aan de prachtige plaats Voorts: onbestaanbaar!!

gravatar

Dhr. Buis bestaat wel degelijk, maar wat weinig mensen weten is dat hij in zijn vrije tijd onderzoek deed naar de praktijk achter de relativiteitstheorie. Ik vermoed dat hij er in is geslaagd een tijdmachine te bouwen en besloten heeft ervandoor te gaan.

Reageer
gravatar

Hallo Speldredactie. Waarom wordt geen wederhoor toegepast? Dr. Buis kan deze situatie wellicht met gemak verklaren. Hoedt u voor een gegronde klacht van Buis bij de RvJ.

Reageer
gravatar

Prof. Pieter Buis is een hologram. U slaat de virtuele spijker op de kop.

gravatar

Nee dit kan niet. Kom nou op, zeg. Dat hadden we moeten merken. Het dossier is helemaal in orde, sollicitatiebrief, curriculum, sofinummer, salarisafspraken, reiskostenvergoeding spaarregeling en aanmelding bij het pensioenfonds. Aanmelding bij het pen-si-oen-fonds. Bureau. Twee archiefklasten. PC, mailadres p.buis@tudelft en aansluiting op het netwerk. Laptop. Ik bedoel maar. En dan zou deze meneer niet bestaan? Kom òp zeg! Waar zijn we hier dan mee bezig?

Reageer
gravatar

Laat even duidelijk zijn, dat prof. Buis materiaalkunde doceert. Zijn onderzoek naar metaalmoeheid is niet alleen baanbrekend en prijswinnend, het zet tevens de toeschouwer op het verkeerde been, dat dhr. Buis zelf vermoeid zou zijn. Mij lijkt het waarschijnlijk dat hij bij nieuw, opnieuw baanbrekend onderzoek zichzelf heeft gede-materialiseerd. Die minkukels van een collegae van hem hebben totaal niets gedaan om hem terug te halen. Zoals het dak van de universiteitsbiliotheek reeds symboliseert: zij hebben er doodgemoedereerd gras over laten groeien. Van de eerwaarde prof. Buis wordt wellicht niets meer vernomen. (Er kan zelfs niet worden gesteld dat hij de pijp uit is!)

Reageer
gravatar

Zoals Dessil U. Sionist al suggereerde, kan dit uiteindelijk leiden tot een mondiale existentiële crisis van ongekende omvang. Maar ja, wie ben ik om dat vast te stellen?

Reageer
gravatar

Ook in Delft is het niet helemaal pluis, daar verdween Pieter Buis, niet aan het Levelt-kruis, maar in een Flux reactor buis. Waar hij metallurgisch onderzoek deed toen de reactor i.v.m. onderhoudswerkzaamheden stillag. Na het opstarten werd niets meer van hem vernomen. Ik kan me zó kwaadmaken om die premature stellingname die iemand niet zou bestaan, alleen omdat hij een tijdje niet werd gezien. Wat te denken van Maxime Verhagen, of Pim Fortuyn, of all people.

Reageer
gravatar

Volgens de snaartheorie zijn er 10 of zelfs 11 dimensies. Zou het mgeljk zijn dat prof. Buis middels de fluxreactor in een van deze dimensies is verdwenen? Of zelfs weer terug kan materialiseren?

gravatar

Verdomd, nu begin ik toch echt te twijfelen aan mezelf. Het antwoord op de vraag “To be or not to be?” slaat na het lezen van dit artikel toch meer naar de ‘not to be’ kant uit. Kan iemand mij even vertellen of ik besta?

Reageer
gravatar

Kant leert ons dat bestaan een subjectieve ervaring is van de rationele geest. Kortom, als u denkt dat u redelijkerwijs zou kunnen bestaan, dan heeft u misschien wel gelijk. Daar u echter twijfelt, bestaat u niet.

gravatar

Of u en/of ik nu wel of niet bestaat, belangrijker is de vraag waar “we” lunchen (waarbij “we” niet noodzakelijkerwijs betekend dat dat op dezelfde plaats en tijdstip dient te zijn, behalve natuurlijk als u wilt betalen)

gravatar

En u wilt serieus zijn? Natuurlijk zou Archimedes best en stoomkanon gebouwd kunnen hebben: stoom is van alle tijden, echt geen uitvinding van de laatste 200 jaar.
Het probleem ligt hem in de wat minder hittebestendige onderdelen daarvoor benodigd; deze waren maar in zeer beperkte mate beschikbaar ter tijde.

Aldus vloog het ding telkens in de brand; de reden waarom wij daar geen fragmenten van kunnen vinden, en Aristoteles bleek ijdel genoeg om deze mislukking met de mantel der schande uit te wissen.

Het moge duidelijk zijn: dat wij geen aanwijzingen kunnen vinden wil nog niet zeggen dat zij er niet zijn: gewoon blijven zoeken.
Ik steun de professor in dezen geheel.

gravatar

Om oneindig regrès te voorkomen heeft de wetenschap aximo’s geconstrueerd en de kerk haar dogma’s. Nu is er een hoogleraar in het vak Non-existente Metallurgie die -óver de beperkingen van axioma’s heen- de zelfwerkzaamheid van studenten stimuleert. Thinking-ou-of-the-box volgens richtlijnen van het Innovatieplatform 2000; is het wéér niet goed. Zo haalt Nederland natuurlijk nooit een plaats tussen de 10 beste universiteiten van de wereld. Vestigen wij onze hoop op de faculteit Handleeskunde van de Universiteit van Harderwijk, bezig met longitudinaal onderzoek naar Gouden Handdrukken in Industrie en Politiek, decaan Prof. Mr. Dr. Ir. J.P. Balkenende.

Reageer
gravatar

zou mooi zijn als alle troep dat nog uit het University Inc http://pear.ly/2qZ1 zal komen te spuien in een apart tijdschrift alla de speld wereldkundig gemaakt zou gaan worden.
Slechts een armoedig verzamelinkje alla http://pear.ly/6dJL is wat er nu op het menus ataat.