Twijfels over veiligheid heelal

'Over vier miljard jaar staan we voor een voldongen feit'

Tjibbe Joustra heeft zijn vraagtekens bij de veiligheid van het heelal. Dit naar aanleiding van de recente publicatie van de Universiteit van Baltimore over een op handen zijnde botsing tussen ons melkwegstelsel en het naburige Andromeda-stelsel.

De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar de vraag waarom de veiligheid van de Nederlandse burger zo weinig aandacht heeft gekregen.

Joustra nam naar eigen zeggen afgelopen week ‘met verbazing’ kennis van de onderzoeksresultaten. “Voor zover de resultaten nu bekend zijn raast ons melkwegstelsel in rap tempo af op een ander sterrenstelsel. Dan denk ik: er zijn 50 overlegorganen en crisiscentra. Hebben alle crisisdiensten dan zitten te slapen? Ik wil weten waarom nu niet alle benodigde maatregelen zijn genomen. Over vier miljard jaar staan we voor een voldongen feit.”

Joustra: “Een heelal is groot, dus heb je niet alles in de hand. Maar als we op de juiste momenten de juiste keuzes maken, kunnen we klaar zijn voor de toekomst. Ik denk voor verbeterpunten in ieder geval aan een verscherping van de natuurwetten, zoals een stelselmatige uitdij-stop voor het hele heelal. Ook het fenomeen zwaartekracht mag wat mij betreft wel eens kritisch worden bekeken. Ik hoop alleen maar dat we lessen uit de toekomst kunnen trekken, zodat we ook beter zijn voorbereid op een calamiteit als een tekort aan mobiele toiletten tijdens de Olympische Spelen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Alco-utsider/ alc-occultist

Heel goed dat men ruim op tijd de noodzakelijke reis gaat plannen, inschatten, uitmeten en de gevaren driehoek niet vergeet – 20.000 lichtjaren – hoeveel boterhammen met kaas, ham, rookworst en abba CD’s zijn dat om te lange weg dragelijk te maken – En moeten we niet voldoende kinderen meenemen – liefst nog nooit het zonlicht gezien – zodat ze deze tijdens de lange oversteek ook niet missen.

We moeten NU beginnen met vernieuwd holbewonerschap zodat we over 25jaar voldoende zon-onwennig kroost kunnen aanbieden voor deze missie..

Zonnepanelen.. daar moeten we nog even aan werken..

Toch zie ik enige drang in het huidige lokale klimaat als noodzakelijk..
Hopelijk is week-regen geen situatie over 20.000 LJ.

Wat moet je ook met een Paraplu
in de Kozmoz

Reageer
gravatar

Waar maakt iedereen zich zo druk over; onze Milky Way en Andromeda botsen over 4 miljard jaar; nou èn? NASA en SDI-Starwars Inc. hebben allang een uitweg gevonden. Er is kortgeleden op 20.000 lichtjaren afstand een planeet ontdekt met een ‘aardse’ atmosfeer, die nog maagdelijk claimvrij, dus industrieel vervuilbaar is. Wij sturen als voorbode van onze aardse humanoïden-tsunami alle bankiers, projectontwikkelaars en fundamentalistische imams om deze schone planeet alvast storm- en bouwrijp te maken. Daarmee is de vervuiling op aarde al sterk verminderd dan is ook het stralingsniveau van Three Mile Island, Tschernobyl en Fukushima onder kritische waarden gekomen en het giftigheidsniveau van de chemische industrie zodanig gereduceerd, dat we met z’n allen (in verstelbare stoelen en zonnebril op) gezellig de clash of the civilizations live kunnen gadeslaan in 3-D, deze infotainment afgewisseld met sappige reclamespots, o.a. die van Joustra, Sonnema, Monsanto, Heineken en Unilever (dé ultieme borrelhapjes!). De Kunduz-coalitie werkt o.l.v. Rutte, Aptroot & Sap al hard aan een waterdicht doomsday-scenario dat hogere inkomens vrijstelt van vermogensbelasting in Box 2 en 3.

Reageer
gravatar

Graag zie ik, voor de veiligheid en beheersbaarheid van “sterrenstelsels anno 4Mio++” een degelijke en betrouwbare blokbeveiliging op het huidige baanvlak – zodat aankomende stelsel voortijdig bewust worden van hun traject.

Graag uw antwoord

Reageer
gravatar

Als sterrenstelsels nou maar zo groot waren dat de afstand tussen de sterren dusdanig ver is dat beide sterrenstelsels feilloos in elkaar over zouden lopen… oh wacht!

Reageer
gravatar

“De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar de vraag waarom de veiligheid van de Nederlandse burger zo weinig aandacht heeft gekregen.
Ik wil weten waarom nu niet alle benodigde maatregelen zijn genomen. Over vier miljard jaar staan we voor een voldongen feit.”

Ik zou weleens willen weten waarom we niet 4 miljoen jaar geleden ons bewust waren van het feit dat we over nog eens 4 miljard jaar voor een voldongen feit komen te staan…. !!!
Wisten we toen wat we nu weten?
en.. weten we nu wat we dan zouden moeten weten?

Reageer
gravatar

Die worden gelijk aangepakt bij de aanleg van de Intergalactische Snelweg, een mega-project met als hoofdaannemer de Vogon Corporatie. De plannen daarvoor liggen ter inzage … sorry, even kijken waar ik m’n handdoek ook weer gelaten heb.

gravatar

Heer Stuitelkraaf, iedereen, en met name Hugo Veld, weet inmiddels wat de gevolgen zijn van je niet op de hoogte stellen van deze plannen.
Die practopper was zeer hardnekkig destijds.

Misschien is de aanleg van deze intergalactische snelweg nog niet zo’n slecht idee. Dan kunnen we over 4 miljard jaar over deze snelweg snel weg.
Naar Milliweg bijvoorbeeld.

gravatar

Botsingen – je moet gewoon voldoende afstand houden zeker met deze snelheden. – ik pleit dan ook voor een maximum en een minimum snelheid in deze stelsels- een vluchtstrook, daar is nog niet eens aan gedacht. En als ik een sterrestelsel was zou ik ook wel eens willen astraalpolen –
dus, de voorgestelde sterpoolstrook moet er ook bij.

Een Heer in het sterrenverkeer is altijd nog.. de grote beer..

En ik ben geschrokken toen ik las dat er geen sorteer stroken zijn aangelegt, en voorrangsstelsels. De verlichting is redelijk geregeld maar wat het verschil is tussen knipperend geel en fel rood of blauw – dat moeten ze me nog eens uitleggen.

Pleia, Pleia, even afstappen, je stelsel heeft geen reflector.. ja, hier goed zo.. midden overdwars.. zo, nu kun je weer.. veel success Pleia..

Sommige Stelsels moeten nog veel leren.

Reageer
gravatar

ACH DIE bobobotsING DAT duurt NOG WEL FFFFF. DAAR HEBBEN WE geen last VAN.

WELLAST van die joustra & co met HUNNIE VRIJHEIDSBEROVENDE schijnveiligheidsBELEID. Die gekken willen alles naar hunnie HANDje ZETTUH.

Reageer
gravatar

Androidema.
De naam verraadt het al, duidelijk Fries. Op de langer termijn niet te vertrouwen.
Straks is niet alleen je brood weg, maar is ook de melkweg. Weg.

Reageer
gravatar

Zie toch eens! De oplossing ligt reeds besloten in de polemiek, hier gevoerd: een sonde, totaal afgevuld met dat Sondema-bocht wordt naar het Andromedastelsel gestuurd. Het enig werkelijk goede ingrediënt indat anti-Fries is (uiteraard) de alcohol. Verwacht mag worden dat ook het Andromedastelsel onvast op koers, zo niet totaal UIT koers gebracht worden. Ondanks de kwalijke herkomst zal de Weduwe J. heur befaamde ‘Sjoustra’ mogen blijven stoken. Van die kwalijke Sondema-voeding zullen wij voortaan (tot volle tevredenheid) verstoken blijven. Om e.e.a. te vieren zullen wij een aangenaam glas oude klare heffen!

Reageer
gravatar

Volgens mij is die dag vandaag al. Het onweert en regent hier als een gek!

gravatar

Met het plaatsen van een paar AHOB’s op een aantal strategische plekken verwachten wij de toekomstige problemen met de kruisende koersen van melkwegstelsels te kunnen voorkomen.

Reageer
gravatar

Gelukkig voor verzekeraars hebben de meeste polissen een millenium- en terroristenclausule. Misschien nog uitbreiden met een Andromeaclausule voor de zekerheid?

Reageer
gravatar

Inderdaad, het roer moet om. We hebben een Piraten Partij nodig! Want het is duidelijk dat de bestaande partijen hier geen antwoord op hebben.

gravatar

Het probleem zit hem in de verregaande verzuiling van de 50 overlegorganen. Ik stel voor dat er als eerste een task force komt om te bepalen bij welk overleg- of crisisorgaan deze casus thuishoort. Enige haast is wel geboden, dus ik denk dat dit voor het einde van het volgende demissionaire kabinet moet worden opgelost.

Reageer
gravatar

het lijkt mij in het kader van de veiligheid van het heelal er ook gekeken moet worden, desnoods via een parlementaire enquette naar wie er nu uiteindelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de big bang die welbeschouwd de oorzaak is van de botsing van deze twee sterrenstelsels en de liedjes van vader abraham..

Reageer
gravatar

Maar wie integreert dan met wie?
Ik bedoel.. moeten wij dan bij hun inburgeren of net andersom.

Ik zie alweer een tsunami aan
Andromedianen op ons afkomen.

Ik ga alvast weer een filmpje in mekaar flansen.

gravatar

Maar wie integreert dan met wie?
Ik bedoel.. moeten wij dan bij hun inburgeren of net andersom.

Ik zie alweer een tsunami aan
Andromedianen op ons afkomen.

Ik ga even een filmpje in mekaar flansen.

gravatar

Nou, die Edit functie is ook niet om over naar huis te schrijven. Misschien moet een parlementaire enquete zich hier eens mee bezig houden

gravatar

Dit is een mooie gelegenheid voor Ivo en Fred om een Ruimtepolitie op te richten; die caviadienders hebben toch te weinig te doen.
Met natuurlijk als uitgangspunt: eigen heelal eerst. Dat is dan weer de taak van Gerd om erover te waken dat er geen tsunami van aliëns komt.
Het demissionaire kabinet gaat ballistic.

Reageer
gravatar

Ik heb het Andromeda-stelsel nooit vertrouwd, maar niemand luisterde naar mij.

Reageer
gravatar

Geloof me, ons melkwegstelsel is ook niet voor de poes!

gravatar

Heeft iemand dhr. Joustra al geïnformeerd aangaande de mogelijkheid tot een dominoramp inzake de oude stadswallen van Zutphen? Of is dat wellicht iets van voor zijn tijd?

Reageer
gravatar

Ik raad de heer Joustra aan om een consumtie te nemen gefabriceerd door zijn familie te Dokkum ( http://www.weduwejoustra.nl/home ) en over te gaan tot de orde van de dag. Indien hij teveel van dit spul genuttigd heeft zal hij allicht tegen de tijd dat de Melkweg onzacht in aanvaring komt met de Andromeda nevel zijn roes uitgeslapen hebben.

Reageer
gravatar

Daar heb je die vervelende fam Joustra weer met hun naar slootwater smakende drankje. Er word hier in Friesland maar 1 goede kruidenbitter gemaakt en dat is Sonnema beerenburg.

gravatar

En dat is nu net de oorzaak van het geschil tussen ons en de fam Joustra. Die Dokkumers eigenen zich dingen toe alsof ze het hebben uitgevonden. Als ik bijvoorbeeld jeneever in plaats van jenever schrijf wil dat nog niet zeggen dat ik een nieuw drankje heb uitgevonden.

gravatar

Hola, nu staat het onder nommertje 1, hetgeen duidelijk niet de bedoeling was.

Maar de schrijver van dit stukje kan ook wel een opkikkertje gebruiken om wat minder zwartgallig uit de hoek te komen.

gravatar

Heer Jeettje het feit dat wij die kleur en smakeloze jenever nog weten om te toveren tot een lekkere borrel zou reden moeten zijn tot vreugde. Ik begrijp best dat het een beetje pijn doet daar in Holland maar jenever smaakt gewoon naar niks. Je proeft alleen alcohol en daar hebben wij wat op gevonden.

gravatar

Pollens, dit is geschiedvervalsing. De Beerenburg is ontstaan in Amsterdam, alwaar men kennelijk niet wist wat men met jenever moet. Deze twijfelachtige wijze van handelen heeft zich pas daarna naar Friesland verplaatst. De wieg van dit brouwsel staat in ieder geval in Amsterdam. Uiteraard verklaart dit veel.

gravatar

Ach, heer Sonnema, met dat zwartgallig heb ik de schrijver Al Heel op het oog.

Maar jenever smakeloos? Dat moet aan het palatum liggen hetwelk een zekere graad van verfijning mist: zou dit misschien aan het bezigen van het Friese dialect toe te schrijven zijn?

“Je proeft alcohol”: tuttut, dat dus dan weer wel, maar dat is nu toch juist de bedoeling? Kruidenbittertjes en andere tonicums zijn in feite uitgevonden voor lieden met een zekere afkeer voor openlijk alcoholgebruik en dit gebruik proberen te verdoezelen met drankjes voor ‘medicinaal gebruik’. En dan zichzelf wijsmaken het lekker te vinden.

Ja ja.

gravatar

Heer Jeettje ik vind het bewonderenswaardig dat u als rotterdammer begrijpt dat de Friese taal verschillende dialecten heeft. Maar zou u mij dan even willen mededelen op welk dialect u doelt ? En wat voor invloed dit op mijn smaakpapillen zou hebben is mij een raadsel.

gravatar

Ik mag u er op duiden, dat gedestilleerd ethylalcohol volstrekt smakeloos is en dus alleen geschikt voor een smakeloos drinkgelag. Bovendien kan puur ethanol tot klachten leiden. Tussen haakjes: (ik zou andere alcoholen om gezondheidsredenen niet willen aanbevelen)

Daarom wordt ethanol tegenwoordig aangelengd met kraanwater; vroeger met putwater. Voor de smaak wordt al eeuwen jenever toegevoegd. Achttiende-eeuwse geneesheren, die destijds ook het kappersberoep uitoefenden, kwamen op het lumineuze idee om hun geneeskundige kruiden in alcohol te laten trekken, hetgeen de consumptie daarvan flink stimuleerde.

Zodoende kan worden gesteld, dat o.a. Be(e)renburg(h) een kwakzalversdrankje is.

Als u verzekerd bent voor alternatieve middelen, raad ik u voor de bekostiging van uw
drankvoorraad bij uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij te raden te gaan.

gravatar

Wanneer meneer Joustra wat minder tijd door had gebracht in zijn ivoren en met marmer gedecoreerde toiletgroepen dan zou meneer Joustra wellicht eerder door de overlegorganen, crisiscentra en actiegroepen zijn geïnformeerd. Het ligt voor de hand in deze dezelfde maatregelen voor te nemen die Meester Pieter Meisje Melanie S. adviseerde in zake de beveiliging van het Nederlandse spoorwegnet.
Móet kunnen!

Reageer
gravatar

Kom kom; met Friese stijfkoppigheid bereiken we niets hier: ondrinkbaar bocht is ondrinkbaar bocht.
Om nu de eer op te eisen ondrinkbaar bocht te hebben uitgevonden gaat wel erg ver.
Laat duidelijk zijn dat goede en edele jenever wordt misbruikt om dit bocht tot stand te laten komen, een hopeloze verspilling eigenlijk. En een slag in het gelaat van Schiedamse -en ook Vlaardingse (vooruit; en een beetje Dordtse)- ambachtelijke distilleerders.

Maar niet getreurd: over 50 miljoen jaar denkt niemand daar meer aan als de schande wordt uitgewist omdat de air-bags niet in werking traden.