Coalitie vindt oplossing voor begrotingstekort: hypotheekrenteaftrek-belasting

Rutte: ‘Geld moet rollen’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Zeg, kan het volgende artikel weer over voetbal gaan. Van het bovenstaande (en later op de dag hoogstwaarschijnlijk ook onderstaande) snap ik geen doedel.

Reageer
gravatar

Ter verduidelijking: De Doedel is een betaalmiddel speciaal voor armlastigen: mensen die zonder HRA van 3x modaal denken te kunnen leven.

Die mensen kunnen dus niet met geld omgaan; de Euro’s blijven alleen beschikbaar voor mensen die wel met gepaste eerbied daar mee om kunnen gaan en dat o.a. uiten door de Miljonair Fair te bezoeken.

De Doedel zal beschikbaar komen in bonboekjes voorzien van handige perforatie. De waarde is gerelateerd aan de politieke dagkoers te bepalen door M. de Hond. Dat wil zeggen dat hoe meer men op de zittende partijen zegt te stemmen hoe hoger de koers wordt.

Volgens mijn betrouwbare lekker uit het Catshuis.

gravatar

Aha, dan krijg ik mijn loon voortaan zeker wekelijks in een bruin doedelzakje gesponsord door de Bank of Scotland. Of is dit idee gejat uit de USofA waar ze de Yankee Doodle al jaren hebben?
Ik weet het niet meer.

gravatar

Ja nu ja, wekelijks .. dat is nog in onderhandeling.
Vast staat al wel dat de bonboekjes éénzijdig gegomd zullen zijn om de bonnen op verzamelkaarten te kunnen plakken en dat uitgifte pas plaatsvindt als men een Bewijs van Goed Burgerschap kan tonen, persoonlijk getekend door de heer Teeven, de heer Opstelten of, wanneer in andere plaatsen dan de eigenlijke woonplaats, de heer Kamp.

gravatar

Niet meer in onderhandeling.
Men grijpt terug op een in het verleden vaak gebruikt principe.
Wekelijks (vrijdagnamiddag) zal men zich dienen te vervoegen aan de balie van het plaatselijke MultiCultiCentrum annex BurgerBureau. Tegen inlevering van twee Doedels uit het bonnenboekje van de vorige week verkrijgt men een hartige alcoholische versnapering om de wachttijd door te komen. Na deze wachttijd wordt het nieuwe bonnenboekje verstrekt. Men wordt daarbij opgeroepen de sociale contacten te versterken, te netwerken en vooral de benarde financiële positie van het MCC te verlichten door de besteding van enkele Doedels, de alcoholische versnapering is daarbij een voorzichtige hint. Men dient goed in de gaten te houden dat de laatste twee Doedels dienen voor het verkrijgen van het nieuwe Doedelse bonnenboekje van de komende week.
Dan leert men ook hoe de inkomsten en uitgaven in het gareel te houden.

gravatar

Gaat er dan ook belasting betaald worden over het afgedragen bedrag omzetbelasting? Misschien nog een idee om verkeersboetes in het hoge btw-tarief te gooien, assurantiebelasting verhogen naar een procentje of 10, de accijnzen om brandstoffen te verdubbelen want die zijn nog niet zo hoog Een soort van sneeuwbaleffect .. alles belasten waar een eurotekentje voorstaat. En de sneeuwbaleffectbelasting invoeren.

Reageer
gravatar

De foto is veelzeggend: ze zijn er nog niet helemaal uit in het Catshuis.

Duidelijk ziet men hier dat de heren nog wat moeite hebben met de afspraken over de uitbeelding van ‘horen, zien en zwijgen’.

Reageer
gravatar

Een vreemde vraag misschien en niet ter zake doende, maar ik wil ‘m toch even kwijt.

Stel dat iemand een optrekje koopt in Griekenland, bijvoorbeeld – ik noem maar wat – te Kranidi, én die persoon behoeft nergens belasting over te betalen. Waarvan kan de hypotheekrente dan worden afgetrokken om het betaalbaar te houden?

Reageer
gravatar

U schrijft: “…behoeft nergens belasting over te betalen.” Met de nadruk op betalen.
‘Die persoon’ betaalt 0, trekt daar hypotheekrente vanaf, er ontstaat een groot negatief bedrag, de belastingdienst stort geld tot de situatie van ‘betaalt 0’ is bereikt.
Heeft iets te maken met ‘systeemimmanent’ en geldt dus voor ‘die personen’ die deeluitmaken van het systeem.

gravatar

Er kan alleen maar hypotheekrente waarvan ook worden afgetrokken als er een hypotheek is. Zonder hypotheek geen hypotheekrente, ik zeg het er voor de zekerheid maar even bij.
Het is wel wat duurder, maar zonder hypotheek is men bij de aangifte hypotheekrenteaftrekbelasting de lachende koekhapper ! ( … zakloper, voksdanser, vul maar aan)

gravatar

Hier kan wetsfictie uitkomst brengen voor de systeemimmanente personen. Men heeft geen hypotheek, maar als fictie wordt men geacht die wel te hebben.
Men betaalt het optrekje met de verkoop van wat stukjes waarvin men wat overwogen is, stel Koninklijke Olie. Het gemiste dividend en de eventueel misgelopen koerswinst wordt dan fictief aangemerkt als betaalde hypotheek rente. Willen is kunnen.

gravatar

Nu heb ik niet zoveel verstand van dit soort dingen, een rechtstreeks uitvloeisel van het feit dat ik niet bij de dubbelbovenmodale middengroep van +1.5 ton behoor, maar dit is in feite toch al aan de gang, dit fictieve gebeuren?

Men schijnt voor 4% vermogensaanwas aangeslagen te worden terwijl de bank alle mogelijke moeite doet om dit percentage niet te hanteren. Plus dat de Gemeente zo ruimhartig is woningen op een fictieve marktwaarde te belasten.

Ik zeg; luchtbelasting op basis van longinhoud en ademsnelheid. Is nog goed voor het milieu ook.

gravatar

Inderdaad Heer Jeettje, een treffend voorbeeld van wetsfictie. De bijzonderheid is nu, dat het door u genoemde voorbeeld voor u nadelig uitpakt en dat voor de systeemimmanente personen de zaak zodanig wordt aangepast dat er een batig saldo ontstaat. Gevorderden in de materie noemen dit wel eens “rechtsverfijning”.

gravatar

Dank, Heer Spaland, voor deze uiteenzetting.
Ik besef nu dat ik mijn koers moet wijzigen: ik meende dat rentenier cq. pensionado het hoogste was wat men kon bereiken, doch ik zal mij terstond moeten gaan toeleggen op het bereiken van de status ‘systeemimmanent persoon’.
En dan zeggen ze nog dat ouderen niet flexibel zijn. há!

gravatar

Ik begrijp dus dat die belasting straks cash betaald zal gaan worden? Een prima idee!

Voor het legen van een kinderspaarpot met € 20 er in, rekenen wij al zo’n € 12,50 kosten. Voor het bij uw systeembank contant afrekenen van de hypotheekrenteaftrekbelasting van bijvoorbeeld € 1.000 per maand, lijkt me een maandelijkse fee van € 700 voor de bank zeer redelijk.

Sowieso komt het geld linksom of rechtsom (Groen links t/m VVD) toch wel bij ons terecht.

Goede gedaan Mark, je bent een zeer getrouwe vazal!

Reageer
gravatar

Een geweldig idee Marg00tje! Elke losse cent is qua productiewaarde immers meer waard (zo’n 3-4 cent).

Dit kan de balans van de banken dus fors versterken. Wij hebben normaliter alleen maar gebakken lucht op onze balansen te staan, maar als iedere Nederlander vanaf nu met losse centen aan de bank betaalt, dan hebben de losse centen op onze balans zelfs een overwaarde! (Die we natuurlijk weer kunnen uitgeven aan vakanties, keukens, badkamers, alimentatie en onze lobby in Den Haag en Brussel.

Kom maar op met die losse centen dus! 🙂

gravatar

Tijden geleden, in 1943, zijn we afgestapt van de vierkante stuiver omdat het geld moest rollen. Dat was een hele stap voorwaarts.

Dat het nu nog bijna 70 jaar moest duren om tot het inzicht te komen dat men het geld in bolvorm moet uitgeven om deze gedachte te optimaliseren is bedenkelijk.

Dat het de verdienste is van een premier die nauwelijks de korte broek is ontgroeid en zich daardoor het knikkerspel goed kan herinneren stemt bedroefd.

Voor men het weet moet men voetje-over spelen om aan een betaalde betrekking te komen en komen er grabbeltonnen in stemlokalen te staan.

Reageer
gravatar

Uiteraard zal de hypotheekaftrekbelasting aftrekbaar zijn