Tweederangsburgers weggezet als moslims

'Je hebt het wel over mensen'

Het Nationaal Comité voor Tweederangsburgers (NCTB) luidt de noodklok. Volgens voorzitter Nico van der Boom worden tweederangsburgers steeds vaker weggezet als moslims, Oost-Europeanen of andersdenkenden.

Van der Boom maakt zich zorgen over de verharding van het maatschappelijk debat, met name in de politiek: “Door politici worden we te pas en te onpas gebruikt om discussies op scherp te zetten. Ze proberen ons al jaren stelselmatig in de slachtofferrol te duwen, zonder dat ze ooit een tweederangsburger hebben gesproken. Ik maak me grote zorgen over het klimaat dat daarmee gecreëerd wordt.”

Nederland kent officieel bijna tweehonderd tweederangsburgers. Slechts vier procent daarvan is moslim. Van der Boom: “We worden nog veel te vaak over een kam geschoren. De meeste mensen beseffen niet dat het om een heel gevarieerde groep gaat. Ons comité bestaat niet alleen uit moslims, maar ook uit allochtonen, illegalen, Friezen, arbeidsongeschikten, gedetineerden en gelukkig ook steeds meer vrouwen. We kijken niet naar je huidskleur, religie of afkomst: iedereen die zich aan de rand van de samenleving begeeft, is bij ons van harte welkom.”

Het NCTB wil volgende maand een besloten vergadering houden om bewustwording te creëeren voor de positie van tweederangsburgers. Volgens Van der Boom moet zijn achterban assertiever voor de dag komen in het maatschappelijk debat: “We mogen best trots zijn op onze minderwaardigheid. Je hebt het wel over mensen die proberen hun rol als uitschot op een integere manier in te vullen. Die zet je niet weg als een stelletje islamieten.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Deze stellingname is illusoir: Henk en Ingrid hébben eenvoudig niets leuk te vinden, zij hoeven slechts de opdrachten te volvoeren die hen van ‘hogerhand’ worden aangereikt, dixit Henk Kampf & Co. N.V. Zo blijven zij gewaarborgd van een rimpelloos bestaan in het doolhof van de demo/bureaucratie met extra bezuinigingen door Griekse begrotingsproblemen, van de wieg tot het graf. Proost.

Reageer
gravatar

Beste Stalpaert (m/v), ik kom nog even terug op uw reactie # 28; uw verwijzing naar de handdoeken van Shell ontging mij aanvankelijk, totdat ik begreep dat u doelde op het textiel dat met Shellzegeltjes bijeengespaard kan worden. De symboliek daarachter: enerzijds stellen die handdoeken Shell en haar prijskartel in staat haar afnemers af te drogen, anderzijds kan de afnemer de handdoek in de ring gooien nu de olieprijzen een hoogte hebben bereikt dat elke CEO, CFO, grootaandeelhouder en ander geboefte nu wel miljardair móet zijn, volgens hun loonstrook uit de Cayman-Islands. Want Nederland mag dan wel hét gulste belastingparadijs van Euopa zijn, olie-moguls zijn net Zeeuwen; ze betalen geen cent teveel. Nederland collectief in (de ban van) de olie: Mark, Maxime, Jan-Kees en Geert verhalen die door miljonairs ontdoken belastingen gewoon op Jan-met-de-Pet, ZZP’ers, AOW’ers, chronisch zieken en tweederangsburgers, kortom iedereen die zich geen belastingvlucht kan veroorloven; traditioneel VVD/CDA beleid

Reageer
gravatar

Kijk, dat is nu aardig: u geeft zelf het antwoord al. Het 2e deel had ik niet eens betrokken omdat ik niet in wijsvingertjes geloof en u komt nu al met een derde variant.

Reageer
gravatar

Beste Paerd van Stal, graag verduidelijking van uw stelling: “U zit er WEER naast”. Dat het bij Shell niet om de olie gaat, is ten dele waar, aan sommige jointventures met groepen oligarchen zit een luchtje: een gas-luchtje. Zo zitten nu dus kapitalisten en crypto-communisten in hetzelfde schuitje: bien étonnés de se trouver ensemble. Houd er de poet maar in, met Poetin.

Reageer
gravatar

U zit er weer naast. Het gaat helemaal niet om de olie bij Shell: ze moeten van die voorraad handdoeken af.
En oliesjeiks dragen theedoeken.

Voilà; het conflict in een nutshell.

Reageer
gravatar

Omwille van een onbelemmerde olie-invoer (én de bonussen bij Shell) zal er binnenkort ambtelijk en politiek moeten worden geher-differentieerd,-specificeerd en -formuleerd: de opnieuw uitgenodigde sjeik Haitham al-Haddad definiëert Christenen als honden, Joden als apen en varkens en ongelovigen kandidaat voor de doodstraf. In hoeverre die visie past op het fenomeen ‘tweederangsburger’ is onderwerp van studie bij de denktank ISA (Islamitische Studenten Amsterdam). Men is er al wel uit dat de volledige vrijheid van meningsuiting alleen nog geldt voor Moslims versus de Nederlandse cultuur; niet meer vice versa, dat valt verkeerd bij de beheerders van de oliekraan. Dus ook bij alle politiek-correct aangepaste Nederlandse politici (allen ‘burgemeesters in oorlogstijd’).

Reageer
gravatar

Nou motte wei helegaars niks hebbe van die NCTB. Wei Tokkies benne de enigste egte tweedrangse buggers en der motte der nie meer bei komme want dan motte onse uitkeeringe met stees meer mense ferdeelt worre en daarfoor benne wei geen twweedrangse bugges geworre dus eige tweerangse brugges wel effe eers en nie nog meer der fan wand dan sulle wi nie meer op de pvda stemme.

Reageer
gravatar

en jij hebt zeker op vvd gestemd . ga toch weg met die majesteit en die rutte bah . kijk om je heen dit land is asosiaal geworden door zo n regering , en denk ook dat het koninkrijk ermee te maken heeft. al opgevallen sinds maxima prinses is geworden dat de armoede hier is gestegen. voor mij is iedereen gelijk! iedereen kan dood gaan of ziek worden . deze regering moet gestopt worden . zou me niks verbazen als er straks een aanslag op koningendag komt.

gravatar

Net nog zo’n tweederangsburger op bij de snackbar. Best nog wel lekker, je proeft het bijna niet dat ze over de datum zijn. Voor de prijs hoef je het in ieder geval niet te laten.

Reageer
gravatar

“Ze proberen ons al jaren stelselmatig in de slachtofferrol te duwen”
Waar dat ‘proberen’ vandaan komt mag God/Joost/Bank-manager weten maar het is allang geen proberen meer, eerder knikkerharde realiteit. Begint bij de (sinds 1993 verplichte) aangifte aan de Staat. Op basis van jouw bestaan wordt er geld geleend (staatsobligaties met de onderdanen als onderpand). Ahso.

En slechts 200 2e-rangs-burgers? Neen volgens mijn zijn er ongeveer 500 1e-rangs-burgers (zie tijdschrift “Quote”). Dan volgen de 2e-rangs betaalslaafjes, inclusief al die managers die ook braaf betalen maar toch extradik vakantievieren en doordeclareren. Pas daarna komen de 3e-rangs-burgernummers in beeld:
“Over de 16.635.112 derderangsburgers in ons land wordt met geen woord gerept.”

Met mooi-klinkende mensenrechten maar zonder het recht om over het eigen leven te beschikken. Wel handig om de aandacht daarvan af te leiden door deze brave mensen in andere categorien onder te verdelen. Lekkel heersen!

“een besloten vergadering”
Had niet anders vermoed. Noem het maar een samenzwerING.

Reageer
gravatar

Het kan toch niet gekker worden! Moet onze buurt straks geld gaan inzamelen om het boerka verbod te gaan betalen voor een bewoonster? De arme vrouw is op zijn zachtst gezegd niet gezegend met veel schoonheid, dus een passend kledingstuk is in haar geval noodzakelijk.
Kunnen de ziektekosten verzekeraars niet bijspringen?

Reageer
gravatar

‘k Wou da ‘k eindelijk eens als tweederangs burger word weggezet.

De ontelbare plukzucht van de fiscus laat van mij niet veel over dan een tienderangsburger …

Tijd om te ontburgeren!

Reageer
gravatar

Laten we rustig blijven en e.e.a. in het juiste perspectief plaatsen.

1. De eersterangsburgers, de godenzonen en godendochters werken in de top van de systeembanken. Immers, vanuit hun Financiële Alwetendheid creeren zij vanuit het niets iets.

Schepping dus, maar dan zonder zelf iets te doen. God 2.0: Niet alles zelf willen scheppen in 6 dagen, maar interactief via crowdsourcing, binnen de kaders van de eersterangsburgers van deze wereld. Dat bovendien geen schamele 6 dagen achtereen, maar 7 dagen per week / 365 dagen er jaar. Zo werken wij aan het ‘Duizendjarig rijk van de systeembanken’.

2. Dat de rest van het gepeupel nog enig nader onderscheid maakt tussen eerste- en tweederangsgepeupel is niet relevant, zolang men de aflossing & rente over de financiering van hun ‘eigen’ huis of ‘eigen’ bedrijf maar netjes blijft afdragen of de belastingbetaler dit bedrag geheel belangeloos bijstort.

Wat wèl een ernstige zaak is, is dat veel Oost-Europeanen in hun eigen land en sommige ‘andersdenkenden’ in Nederland, daadwerkelijk een eigen huis of zelfs een huurhuis bezitten. Dit soort anarchie, door de voormalig eersterangs burgers van ‘De’kerk ketterij genoemd, moet met harde hand bestreden worden, zoals dat voorheen middels de brandstapel geschiedde.

Wij scheppen daarom graag een krediet voor politici & wapenhandelaren die een goed businessplan op tafel weten te leggen om genoemde anarchie effectief & efficient de kop in te drukken. De paragraaf ‘politiek draagvlak’ mag u daarbij leeg laten, dat onderwerp is sind medio 2008 met een druk op de ‘Dreig-met-verlaagde-creditrating-knop’ binnen enkele dagen geregeld.

Inschrijvingen tot vanavond 18:00. Acquisitie n.a.v. deze oproep wordt, op straffe van pensioenverlaging en/of afschaffing van de HRA, niet op prijs gesteld.

Reageer
gravatar

Tweede rang zit je meestal nog behoorlijk goed; het schellinkje / de engelenbak, dan ben je pas diep gezonken of is het juist hoog gestegen?

Reageer
gravatar

Beste systeembeheerder,

Wij willen gaarne u onze zeer bekwame familienerd uitlenen om u behulpzaam te zijn bij het oplossen van het probleem aangaande de inactiviteit van de functies “Click to Edit” en “Request Deletion”.

Reageer
gravatar

“Ons comité bestaat niet alleen uit moslims, maar ook uit allochtonen, vrouwen, Friezen, arbeidsongeschikten, gedetineerden en steeds meer illegalen.”

Uit deze opsomming blijkt zonneklaar dat het desbetreffende comité Friezen niet als illegalen beschouwd. Mocht dat wel het geval zijn dan had men wel geëindigd met ”en andere illegalen”.

Reageer
gravatar

Friezen zullen pas als illegalen te boek komen nadat de republiek Fryslân zich onafhankelijk heeft verklaard, dus voorlopig worden ze nog als een aparte groep bij de tweederangsburgers ondergebracht moeten worden. Ook al enig idee hoe dit met Limburgers zit? Is er al een percentage tweederangs Limbo’s bekend?

gravatar

Als consultant heb ik mij even over deze zaak gebogen en na ampel beraad kom ik tot het advies om een tweederangsburger-examen in te stellen. Er kan dan onomstotelijk worden vastgesteld of men überhaupt het recht heeft zich tweederangsburger te noemen. Graag ben ik bereid om nadere toetstingscriteria te formuleren, alsmede een advies uit te brengen over de op te richten examencommissie. De redactie heeft mijn emailadres.

Reageer
gravatar

Als u het helemaal goed wilt doen, dan kunt u een register openen. Er zijn wel meer beroepsgroepen die hiertoe over zijn gegaan. Geregistreerden verkrijgen dan het recht zich te presenteren als registertweederangsburger.

Apart daarvan kan er ook een certificering komen, zodat we dan komen tot een gecertificeerd registertweederangsburger.

gravatar

Lijkt me niet echt lollig om als tweedehandsburger weggezet te worden. Dat riekt naar veilingpraktijken. Je weet wel: Als de prijs niet hoog genoeg is, doordraaien die handel. Volgens mij maakt het dan niet uit of je wordt weggezet bij de moslims, de hindoes, de katholieken of noem maar op. Niemand wil tweedehands mensen in zijn straatje.
Misschien is het een idee om de handel in tweedehands mensen te verbieden? Ik ben in ieder geval voor, eeh… of is het nou tegen. Nou ja, men snapt mij wel.

Reageer
gravatar

Nee, niet echt; enige verbyzondering is welkom.

Op een of andere onnaspeurbare wijze kwam ik op uw log terecht via De Speld.
Daar lees ik dat u iets in Rotterdam hen opgepikt op uw tocht naar Rijswijk.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dat terug te leggen?

Niet dat wij zo aan onze spulletjes gehecht zijn -dan zou het wel aan de ketting liggen met waakhond in de nabijheid- maar als iedereen zo maar iets gaat oppikken komen we straks iets tekort, en dat zou niet fijn zijn, als u begrijpt wat ik bedoel.

gravatar

Eeh… heer Jeettje, wel correct blijven, hè. Het was in de BUURT van Rotterdam dat ik iets oppikte en ik ging naar De Bilt.

gravatar

Als u in de buurt van Rotterdam iets oppikte, kan niet worden uitgesloten dat dit te Scyedam geschiedde. Ook in dat geval geldt het verzoek om het terug te leggen. Indien het voornoemde “iets” de voormalige burgemeester Wilma Verver betreft, zal men hier te Stede echter minzaam een uitzondering willen maken.

gravatar

Uiterst herkenbaar. Als tweederangs burger – want vrouw, werkloos, rokend, gehandicapt, lichtgetint en met een spraakgebrek – voel ik me vaak gepasseerd bij de instanties als ze horen dat ik gereformeerd vrijgemaakt ben en niet een moslima.

Reageer
gravatar

Ik snap het al … vrijgemaakt van de overtuiging dat ‘in 1x is iets ook te lezen’ of zo …

gravatar

nou, gereformeerd vrijgemaakt binnen verband is het voluit, maar dat is zo’n mond vol als je net 2 chocoladerepen naar binnen hebt gepropt en die wegspoelt met witte wijn.

gravatar

Jullie zijn vast niet gereformeerd opgevoed. Je kunt binnen of buiten verband zijn met artikel 31. (Heeft niks met maandverband te maken, viezerikken!) Daar bestaat al meer dan 100 jaar ruzie over en de splitsing heeft nooit tot mij kunnen doordringen, laat staan overtuigen. Wel beschouwt de ene groep zich superieur ten opzichte van de andere en gaan ze niet naar dezelfde kerk. Grijze terlenka kleding valt in de smaak.. Groeten van VUdent.

gravatar

Scherp opgemerkt, Toelichter, dat is ook niet mogelijk: men moet eerst geformeerd zijn eer men gereformeerd kan worden. Dus een gereformeerde opvoeding behoort tot de onmogelijkheden.

Wat de wielrennerij er mee te maken heeft -binnenbanden, buitenbanden- is me niet helder.

gravatar

Uiterst herkenbaar. Als tweederangs burger – want vrouw, werkloos, rokend, gehandicapt, lichtgetint en en met een spraakgebrek – voel ik me vaak gepasseerd bij de instanties als ze horen dat ik gereformeerd vrijgemaakt ben en niet een moslima.

Reageer
gravatar

Bij gereformeerd kan ik me iets voorstellen, maar vrijgemaakt … waarvan? Van het eersterangsburgerschap?
Van het stigma? (Welk stigma …?)
Van het infuus?
Doordat je ‘6’ gooit met Mens-erger-je-niet?
Please be more specific …

gravatar

“Nederland kent officieel bijna tweehonderd tweederangsburgers. Slechts vier procent daarvan is moslim.”

Slechts 8 islamitische tweederangsburgers in Nederland? Ik geloof er niks van. Lijkt mij dat dit nog wel eens grondig onderzocht mag worden!

Zijn er al kamervragen gesteld?

Reageer
gravatar

U moet de statistieken beter lezen: de overigen zijn natuurlijk eerste, derde, vierde- en nog hogere rangsburgers. Dat die zich nog niet hebben gegroepeerd betekent niet dat ze niet bestaan.