Wereld mogelijk veranderd

'Implicaties zouden enorm zijn'

De wereld is in het verleden mogelijk veranderd. Dat betoogt historicus Taco Muller na jarenlange bestudering van het onderwerp.

Volgens Muller, beginnend hoogleraar aan de Vrije Universiteit, zijn er meerdere aanwijzingen voor zijn stelling: ‘Als je de complexe wereld van vandaag vergelijkt met de minder complexe wereld van vroeger, dan zie je een verschil. Mogelijk was onze omgeving altijd al even complex en hebben we als wereldbevolking zitten slapen. Een andere, meer waarschijnlijke mogelijkheid is dat zich in de geschiedenis veranderingen hebben voltrokken.‘

Muller weet nog niet wanneer de wereld precies veranderd zou kunnen zijn: ‘Wellicht gaat het om een specifiek moment tijdens de jaren zestig. De mate van individualisering is na de jaren zestig veel hoger dan ervoor, dus daar klopt iets niet. Misschien is er een rekenfout gemaakt, maar een snel veranderende wereld zou ook een verklaring kunnen zijn.’

De komende jaren wil Muller onderzoeken of de wereld zelfs meerdere keren veranderd zou kunnen zijn: ‘Ik heb Amerikaanse collega’s die nog verder gaan: zij beweren dat alles een oneindig proces is en dat onze omgeving continu verandert. De implicaties daarvan zouden enorm zijn.’

Studenten van Muller verwerpen de aannames van hun docent. Eerstejaars Robert: ‘Ooit dacht men inderdaad dat alles aan verandering onderhevig was. Het is een idee dat voortkomt uit het wereldbeeld van de jaren tachtig, maar inmiddels is de wetenschap allang tot andere inzichten gekomen. Als je nog altijd het standpunt aanhangt dat de wereld veranderd is, heb je de afgelopen jaren echt onder een steen gelegen.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Gebruiksaanwijzing verandering.

Let op: Veranderingen gaan gepaard met verandering – u kunt dit ervaren als een wijziging van uw normale ervaring – mocht u last hebben van deze plotselinge verandering – dan kunt u het beste uw ogen uitspoelen met veel water – vooral niet overgeven of melk drinken – u kunt ook proberen de verandering te ontwijken, ongedaan maken of voorkomen. Dat laatste lijkt sinds laatste onderzoek het meest effectieve in deze.

Lukt het niet meer deze verandering te ontlopen, te veranderen of te voorkomen dan stelt ons zeer gespecialiseerd team u voor deze verandering te accepteren.

U kunt altijd bij ons inloop spreekuur terecht voor extra begeleiding voor het leren accepteren van onontkoombare veranderingen.

U kunt bijwerkingen hebben van veranderingen of pogingen deze veranderingen te manipuleren – deze zijn voor ieder persoon weer veranderlijk.

Pas op voor situaties die u als prettig statisch ervaart – deze zouden sneller tot ongewenste verandering kunnen leiden dan u van andere statische ervaringen gewend bent.
Ook hiervoor kunt u statisch en voorspelbaar terecht bij ons inloop spreekuur.

Zit u op het moment in een statisch prettig te ervaren situatie en heeft u voldoende ervaring dat deze situatie niet tot ongewenste veranderingen leid – blijft u op uw plek, verander niets.. we komen er aan om aan deze situatie verandering te brengen.

Bedankt

Reageer
gravatar

Stel de wereld verandert, hoe kunnen we dan nog van de geschiedenis leren? Daar wel eens over nagedacht? Bovendien is het onmogelijk verandering vast te stellen zonder nulmeting. En als wereld verandert dan is het nu al te laat voor een nulmeting.

Reageer
gravatar

Tijdens een nostalgische bui beland ik weer even op de oude stek en ik zie dat er veel is gewijzigd, maar weinig veranderd. Outsider: gangmaker, rusteloos op de barricaden; Jeettje en Bus in retraîte/onthouding of op voorjaarsvakantie in Spanje, van Mathenesse Spaland op dieet, de Paulus-clan doet wat hij kan, maar ik mis iets substantieels. Zijn we te lief geworden voor elkaar, is het vuur gedoofd? Wat doen we? Maken we er nog wat van of kruipen we allemaal als makke schapen eensgezind in het varkenskot van het duo Wat en Halfwat: De Jager en Rutte, ten liberale nutte. Onder het banier van Oranje, blanje bleu en Erika Terpstra op naar de WK 2012 in Londen? Wimbledon, Tour de France, E.K. Voetbal. Brood en Spelen te over? Is er nog iemand wakker, desnoods politiek correct? Anybody?

Reageer
gravatar

Is er dan niemand die deze oever-of eindeloos bedoelde discussie nieuw leven in wil blazen? Op naar de 100, niemand die de century wil scoren? Is zelfs de Rijnmondse Federatie niet meer te (re)activeren? Jeettje, Bus, Van Mathenesse Spaland. De wereld verandert, we staan er bij en kijken er naar; de binnenlandse dialectiek alleen al, spát er vanaf: Gedoogheer Wilders kiest voor de guerrilla, Informele onderkoning Wientjes schiet Rutte te hulp met huurlingen van Quote 500-leger, (hyper)formele onderkoning Donner eist Paleis Soestdijk als residentie, Maxime Verhagen in retraîte, Charly Aptroot in regressie, Agnes Jongerius op- en afgezet, Felix Rottenberg plant come-back Job Cohen, Albert Verlinde blijkt geen valse maar een echte nicht..

Reageer
gravatar

Ach Jeettje: over dienstroosters gesproken; in een grijs verleden heb ik mijn eerste dienstjaar als werkend schoolverlater doorgebracht bij de RET, afdeling dienstregeling. Plaats van vestiging was de Oude Kleiweg, (de voormalige Allanfabriek), afdelingschef was de heer D., adjunct was de heer Van W. De verlichting was schaars, de werktemperatuur Spartaans en de balpennen nog voor eigen rekening. Hebben we niet allemaal iets met Rotterdam?

Reageer
gravatar

Vroeger, toen alles nog gewoon hetzelfde bleef, veranderde er nooit iets. Pas bij het aanbrengen van mutaties begon de boel in beweging te komen. Sindsdien is er veel veranderd.

Reageer
gravatar

Ach, Heer Bøs, ik meende toch werkelijk dat u nu als historisch vertrekpunt het volkomen onnodig en overbodig invoeren van nieuwe dienstroosters, route-aanpassingen en omnummeren van lijnen zou nemen.

gravatar

Heer Jeettje, het mag geen verwondering wekken, dat ik dat vertrekpunt heb overwogen. Om de bezoekers die om verbazingwekkende redenen geen gebruik van het openbaar vervoer maken niet te vervreemden heb ik er vanaf gezien. U vergeet overigens in uw overigens zeer juiste opsomming, het aanbestedingenbeleid. Dat is ooit begonnen door Maggie T. te L. Nadat zij de aldaar te lande uitstekende spoorwegmij. had geprivatiseerd en in stukjes gesneden, bracht dat een schier onnavolgbare reeks ongevallen op het spoor te weeg. Dat was het voorbeeld waaraan de E.U. zich optrekt.

gravatar

neej man, ig keek jetzt aut de raam
en de is gahr nichtz veranderd..
mien huub is nog auf de traktor en sjeng van dees van um de hook die steukt nog steeds eine vette cubaan – neh, des nichtsz veranderd her.

Reageer
gravatar

Geachte redactie,

Zou dit veroorzaakt kunnen zijn door de klimaatsverandering. Ergens in die tijd schijnt het begonnen te zijn. Eerst nog tamelijk onschuldig, een buitje meer of minder, een vlokje sneeuw eraf, niemand die dat merkt.
Op mijn website houdt ik me uitvoerig bezig met de vraag of er wel zoiets geweest kan zijn. Maar nu ik lees dat er werkelijk iets verandert is, is er opens een theoretische basis gegeven aan mijn favoriete gespreksonderwerp:
Klimaatsverandering in een Notendopje.nl

Vriendelijke groeten,

Notendopje

Reageer
gravatar

Ik begrijp uw bezorgdheid, het is niet mis dat het goed mis is.

Terug naar “Wereld mogelijk veranderd”

In een verleden waarin ik enige verandering zocht heb ik me geworpen op een onderzoek naar een voor mij zinnige tijdsbesteding: een Hobby.

Na een blik op deze, zo op het oog eenvoudige en kleine Hobby: http://www.eierdopjes.nl/ heb ik mijn zoektocht onmiddellijk gestaakt; geen verandering voor mij!

gravatar

Ik vertelde anderhalve dag geleden onder antwoordnummer zes over een dierentuin in de vorm van een ark boven op een hoge berg. Niemand, maar dan ook helemaal niemand, vroeg zich de vragen af die bij normale mensen direct worden opgeroepen.

Wat is er aan de hand met de lezertjes van De Speld? Geloven zij het wel? Zit er geen fut meer in? Is denken dan voor hen te moeilijk?

Echt hoor, ik ga geen uitleg meer geven. Jullie bekijken het maar.

Reageer
gravatar

@Sint Paulus:

Dat komt ook omdat het zo’n ongeloofwaardig verhaal is. Moet je daar dan op ingaan als normaal denkend mens?

gravatar

Beste Paulus,

mijn broer Charles heeft een interessant boek geschreven over veranderingen, ik kan ‘m u aanraden. Ikzelf, als amateur archeoloog, ben nog altijd op zoek naar de heilige graal, te weten de tank waarmee Noach dan wel de zoetwatervissen wist te redden van zeewater, dan wel de zeevissen wist te redden van zoetwater.

Tot op heden heb ik een glasscherf weten te vinden op de hoogste berg waar uit blijkt dat Noach z’n aquarium uit groen glas heeft gemaakt. Hij heeft die zo ver we nu kunnen ontdekken, aan de initialen in het glas, bij meester glasblazer ‘ eineke ‘ laten maken.

gravatar

“nog altijd het standpunt aanhangt dat de wereld veranderd is, heb je de afgelopen jaren echt onder een steen gelegen”
Wereldvreemde wetenschap.

Zonder veranderING geen leven!!!

Reageer
gravatar

Er bestaat geen langdurig stabiele toestand, zelfs niet als het mensdom zichzelf elimineert. Want ook na eliminatie van de mens zal er verandering optreden; tsunami’s en hun oorzakelijke aard- en zeebevingen door tectonische processen, trekken zich niets aan van menselijke regels en ordeningsbeginselen. Maar houdt moed: ondanks de huidige overbevolking zit er schot in de eliminatie van het mens’dom’, de begenadigde eerwaarde Al Qaeda Al Khamenei en zijn schand-/schildknaapje Ahmedinedjad enerzijds en anderzijds de Amerikaanse neo-conservatieven onder Newt Ginggrich’ nieuwe Teaparty zijn al druk bezig om ‘Armageddon’ volgens het draaiboek van de Openbaringen te verfilmen. Als ze de productie op tijd rond krijgen kunnen we première nog in 2012 tegemoetzien. Resultaat: één grote stofwolk en de cirkel is rond en de aarde plat en straks klinkt opnieuw: “In den beginne was het Woord”. l’Histoire se répète; new balls please.

Reageer
gravatar

Juist, dat betoogde ik reeds.. de aarde wordt weer een stofwolk als het aan bepaalde personen ligt.

Maar toch; als de geschiedenis zich herhaalt, dan is er toch geen sprake van verandering?

Ik roep u in herinnering de uitspraak van Eric Idle in the Life of Brian: ‘You know, you come from nothing – you’re going back to nothing.
What have you lost? Nothing!

Dus hoezo verandering, meer van hetzelfde, nietwaar?

gravatar

Vanuit ons eigen subjectieve perspectief is er wat veranderd. Als oud-Amsterdammer, ben ik hier ook zomaar verzeild geraakt. Maar als je kunt abstraheren van het subjectieve element dan kom je misschien tot enige wijsheid.
Ergo, verandering is subjectief en objectiviteit is helaas vaak ver te zoeken.

gravatar

In een aantal reacties wordt gediscussieerd over de vorm van de aarde. Ik kan daarover helderheid verschaffen.

In den beginne is de aarde plat geschapen. Na het eerste genot van een Granny Smith, heeft de Heere voor straf een val voor deze en alle andere zonden (de z.g. zondeval) tussen de aardvloer en de onderkant laten plaatsen.

Door het groeiend aantal zonden in de val wordt de aarde steeds boller. U kunt dit vergelijken met een platte buik en een die volgegeten is.

Als de oogst van de zondeval op zijn hoogtepunt is, zal de aarde knappen en leeglopen als een ballon, zodat zij wederom plat zal zijn en de ellende van vooraf aan kan beginnen.

Reageer
gravatar

U kunt beter reageren op ds G Gerritje, welke meent dat er 7 dagen gehobbied is. Blasfemische gedachte: volgens de overlevering waren het er 6.

Maar goed; in den beginne was er een stofwolk, deze werd goed verhit en een glasblazer toog aan het werk.
Na enige imperfecties te hebben bespeurd, maakte hij het werkstukje kapot en begon overnieuw maar maakte het karwei niet af, waardoor wij hier nu met “iets” zitten.

Jammer van al die moeite: waarom begint men ook aan een klus als men niet bij machte is deze te klaren?

gravatar

Weg met dat Paaps gekwezel: in Den Beginne was het Woord. De vorm van de wereld hangt derhalve af van het feit of dat Woord ‘pannenkoek’ of ‘klote’ was. Wij mannenbroeders gaan uit van ‘pannenkoek’, anders zouden we geen posters op stations ophangen.

Anderzijds lijkt de wereld verdacht weinig op Marco van Basten, maar ja, die werkte op zondag.

gravatar

Beste heilige Paulus,
Uit louter nieuwsgierigheid: Wie gaat het gat dichten voor we weer opnieuw beginnen?
Groeten Aagje.

gravatar

JoOo, vergeet je de nachten niet! Die zijn wel wat weggemoffeld maar betekent dat dat daar niks gebeurd?

gravatar

De wereld ondergaat schijnveranderingen, iedereen weet dat alles altijd weer terugkomt met een cyclus van zo’n 30 tot 40 jaar.
Kleine incidenten die in die tijd plaatsvinden moeten niet verkeerd worden geinterpreteerd als zijnde veranderingen.
Men ziet dat alles altijd weer bij het oude terugkomt cq blijft.
Derhalve ga ik uit van de stelling dat de aarde sinds het scheppingsverhaal niet wezenlijk is veranderd, al blijft natuurlijk de vraag hoeveel waarde aan dat verhaal moet worden gehecht.

Reageer
gravatar

Volgens zeer geleerde natuurkundigen bestaat de factor tijd niet, maar bestaat de wereld elk moment opnieuw. De theorie van Neokolonist is daarbij verhelderend. Neokolonist verwijst naar een regelmatig terugkerend patroon dat wij de Kondratieff van de tijd zouden kunnen noemen. (Met dank aan Neokolonialist de N-factor.) Wellicht kan een sinusoïde als leermodel gehanteerd worden?

gravatar

Het is wel een raar artikel. Neem nu het slot waar verkondigd wordt dat als je het standpunt aanhangt dat de wereld veranderd is, je de afgelopen jaren toch echt onder een steen hebt gelegen.
Nu zijn er veel lieden die onder een steen liggen, maar naar mijn ervaring nemen die nooit standpunten in.

Reageer
gravatar

Hm, wat wij daar van kunnen zeggen is, dat deze steenliggers in ieder geval standvastig zijn en weinig tot verandering geneigd.

Een zoveelste bewijs dat het operationele denkniveau van studenten nog te wensen overlaat.

gravatar

Hoewel er voor steenliggers wel degelijk veel verandert (vooral in hun eerste jaren), uiten zij hier inderdaad nooit standpunten over. Er zijn wel films die ons doen geloven dat het mogelijk is dat deze lieden ooit wel van zich zullen laten horen, dus wie weet komt hier nog eens verandering in. Voor degenen die in rook opgaan verandert er bijzonder weinig, dus het is wel logisch dat je hen er nooit over hoort.

gravatar

Taco Muller is blijkbaar nogal jong. Als hij nu eens Planet of the Apes zou hebben gekeken (en dan de originele met Charlton Heston, niet die uit 2001 want daar slaat de clou echt nergens op) dan had hij geweten dat zijn stuk volledig overbodig was, allemaal allang onderzocht en zelfs al verfilmd. Met conclusie en al…

Dat brengt me op het “ervaringsonderwijs”. In plaats van dat we leren op de schouders van onze voorgangers gaan staan om verder te kijken leren we nu dat we het beste alles zelf (opnieuw) kunnen uitvinden. Ja, zo komen we natuurlijk nooit verder en blijven mensen als Taco Muller hoogleraar worden, en over 44 jaar weer, en over 44 jaar weer, en over 44 jaar weer,…en over 44 jaar weer…

Reageer
gravatar

Maar als u zo onbetrouwbaar bent, en zegt dat de wereld niet veranderd is, dan kan het natuurlijk net zo goed zijn dat u simpelweg zit te liegen, en de wereld wel degelijk veranderd is.

gravatar

Geliefde broeders en zusters,

bevecht elkaar niet met theoretische discussies over of ik wel danwel niet gelijk zou hebben. In wezen hebben beide kampen gelijk.

Feit is inmiddels – na grondig historisch onderzoek heb ik dat vastgesteld – feit is dat de wereld verandert. Nu wijkt zij af van gisteren en eergisteren.

Maar deze verandering is van alle tijden. De wereld was 6000 jaar geleden veranderend, de wereld was op 17 februari 814 veranderend, de wereld was op den XVII-den Febrvarij AD MDCLXXIV veranderend, de wereld is op 17 maart 2012 veranderend, en aan die verandering is niets veranderd.

Dis de wereld is tegelijkertijd zowel veranderend als niet veranderend. Zie daar, de partijen verzoend!

Reageer
gravatar

@Jeettje, mijn excuses ik heb er totaal overheen gelezen blijkbaar. Op een platte wereld was dit nooit gebeurt, nu lag het waarschijnlijk achter m’n horizon.

gravatar

Er is sinds mijn tijd wel veel veranderd aan mijn Vrije Universiteit. Helaas zelden ten goede.

Reageer
gravatar

Professor Taco Muller heeft eerst de fenomenologische Metabletica van zenuwarts Van den Berg bestudeerd en toen de non-Aristoteliaansche metafysica van het Instituut voor Algemene Semantiek, verwoordt door A.E. van Vogt in Nul-A. Zoe zie je maar weer.

Reageer
gravatar

Al wegwerkendeweg heb ik, na lezing van meerdere door A.E. van Vogt geschreven en door Meulenhoff uitgegeven boekjes, nagedacht over deze non-Aristotelisch genoemde metafysica.
(Een zekere heer A. Korzybski, Poolse graaf, heeft dat, met meer succes, gedaan.)

Het door van Vogt beschreven vergelijkelijken heb ik niet onder de knie gekregen. Het had mij veel heen-en-weer gereis gescheeld.

Overigens ben ik van mening dat de weidse vergezichten zoals beschreven in voornoemde boekjes niet aan de historicus T. Muller besteed waren; hij had verandering wel met hoofdletter geschreven.

gravatar

Ach Metabletica. Met veel genoegen gelezen destijds, hoewel de veranderingen beschreven de idee in zich droegen van de vlinder die een oceaanstomer doet kapseizen.

Had van den Berg maar notie genomen van ‘de idolen van de psycholoog’ van van Linschoten; hoe anders had dit niet kunnen uitpakken!

gravatar

Taco Muller stond vroeger met groente en fruit op de markt. Daarna maakte hij carrière met het verzinnen van verhalen tegen een zeer hoog tarief. De man is niet meer dan een oplichter.

Reageer
gravatar

As moscas mudam mas a merda não varia.

Andere vliegen, zelfde stront.

Reageer
gravatar

Pronto: dát is weer eens wat anders; Portugees in plaats van het te doen gebruikelijke Latijn! Maar ‘t komt eigenlijk wel weer neer op: oude wijn in nieuwe zakken. Of: meer van hetzelfde.

gravatar

Geachte Van Swalmen etc. etc. , voor alle duidelijkheid: Leeflang s.t. is in de Gemeentelijke Basis Administratie geregistreerd in de categorie ‘man’.

gravatar

We leven in tijden van verandering. Vroeger zei men dat ook, maar toen was het niet waar. Dat was toen we nog achterlijk waren, dat zijn we nu dus niet meer.

Reageer
gravatar

Na lezing van dit bericht durf ik eigenlijk niet meer onbekommerd over straat. Stel je voor je loopt gewoon niks vermoedend in een gat wat er eerst niet was in de wereld? Gaat snel in een hoekje zitten met dekens over me heen en proviant voor 50 jaar bij de hand. Geen verandering die mij verast!!

Reageer
gravatar

De in reactie 3 genoemde term ‘aardappelvorm’ is incorrect en is het gevolg van een vertaalfout. De gedachte was dat de aarde ‘kaasvormig’ was. Dit gaf veel onbegrip omdat wetenschappers van de universiteiten van Edam en Camembert het niet eens konden worden over de vorm van de aarde. In het begin van de twintigste eeuw moest er een Zwitserse geleerde aan te pas komen om gaten in dit wereldbeeld te schieten.

Reageer
gravatar

Het spijt mij, waarde Campo, u te moeten weerspreken, doch ik heb echt de term “een soort aardappel’ horen gebruiken door een astronoom van faam. De soort werd zelfs genoemd: een Eigenheimer.
Dit vanwege de onregelmatige uitstulpingen, die u, zoals u bekend, niet of nauwelijks zult vinden bij een Bintje, Rozeval of Opperdoes.

Ik zou het niet wagen in een ter naam en faam bekend staand serieus periodiek als ‘De Speld’ foutieve informatie te berde te brengen.
De toorn van Bokhoven zou over mij komen; dat voor geen prijs.

gravatar

De wereld is slechts een klein beetje veranderd sinds zijn schepping 4278 jaar geleden.

3593 jaar geleden overspoelde een hele grote tsunami de hele wereld. Gelukkig heeft de familie Noach er geen last van gehad. De Noachjes bezochten op dat moment een grote dierentuin in een soort ark bovenop een hoge berg.

Reageer
gravatar

Hé, Familietuinier van de Paulussen, Taco Muller is zoals hieronder terecht wordt geconstateerd een marktkoopman van de Albert Cuyp. Eerstejaars Robert is student Hogeschool Holland of Windesheim en is nog niet droog achter de oren. En teveel jointjes roken is wel goed voor diepzinnige mijmeringen, maar niet voor actiebereidheid. Dat hoogleraarschap aan de VU betreft gastcolleges. Collega Jeettje stelt het onderwijs in Amsterdam en Almere geregeld stevig aan de kaak.

gravatar

‘Vroeger’ bestaat niet, hooguit in de herinnering. Niemand kan bewijzen dat het toen beter was, we verbeelden het ons.

Sterker nog, we kunnen niet eens bewijzen dat ‘vroeger’ ANDERS was, we kunnen het ons alleen verbeelden. Die beginnende hoogleraar zwetst dus maar wat uit zijn nek.

Misschien is wel het enige dat verandert onze perceptie van dat voorbije verleden, waardoor we ons inbeelden dat het anders was …

gravatar

Later, als u groot gegroeid bent, jong lid, zult u daar anders over denken. En zeggen dat het vroeger -dat u toen ter plekke aan den lijve ondervond- inderdaad beter was.
Aangenomen dat u dan ook heeft leren denken.

gravatar

Nu ja, dat lijkt mij duidelijk het geval, deze verandering.
De vroegste historische bronnen omschreven de aarde als plat, waarna ergens iets gebeurde zodat de aarde een bolvorm kreeg; nog recentelijk werd de aarde aangeduid als zijnde ‘aardappelvormig’ en in het heersende tijdsbeeld zijn de krachten om de aarde weer plat te krijgen volop bezig zulks te realiseren.

Het gesnater van een student dienen wij terzijde te schuiven, dat is nu eenmaal een effect bij student zijn: nog last van puberopvliegers. Straks als deze student bevorderd is tot docent roept hij wel anders, al dan niet gedreven door een maandelijkse betaling.

Wel aangenaam zou zijn als dhr Muller zou kunnen aanwijzen op welk moment in de geschiedenis ergens iets gebeurd is waardoor men nu vertwijfeld de handen in de haren legt, opdat wij deze beweging een halt kunnen toeroepen.

Reageer
gravatar

Dank u heer Jeettje voor uw voortreffelijke schets van de verandering des wereldbeelds. Vooral de door door u aangehaalde aardappel, een Eigenheimer nog wel, schoot bij mij precies in het goede keelgat. Dank daarvoor.
En inderdaad, studenten moeten hun mond houden als heer Jeettje spreekt.
En inderdaad, waar blijft die vinger van dhr Muller? Samen met heer Jeetje wil ik weten waar de verandering exact heeft plaatsgevonden. Kom op met die aanwijzing.