BAM! Een nieuwsbericht

PATS! Een ondertitel

Uit een onderzoek van het CPB blijkt dat Nederland PATS! Midden in de recessie zit. De eerste reacties op het nieuws lopen uiteen. Motivational speaker Sywert van der Laan: “BAM! Daar staan we dan! Midden in een recessie! Wat nu? Ik zeg: HATSEKLATS! Schouders er onder!

Studenten die binnenkort de arbeidsmarkt op moeten reageren enthousiast: “Wat ik deed na het nieuws over de recessie? Ik zette het op facebook natuurlijk! BOEM!” Gewoon omdat het kan! KLENG op mijn wall! BAF!’ Zelfstandig ondernemer Matti Krest vindt economische ontij overtrokken. “Een recessie?! Een recessie? Gewoon BAM! hard werken en dan BAM! Geld verdienen! KADAMMM!!”

De financiële problematiek biedt volgens Van der Laan juist “kansen”. “Als de euro onderuit gaat, zeg maar PATS! KLATSCH!, zo, dan biedt dat kansen. En wat doen we met kansen? Die grijpen we. PATS!” Ondanks de negatieve conjunctuur zijn velen hoopvol over de toekomst: “Hij komt weer hoor: De 3% groei! Wat ik dan doe? BOEM! De krant lezen en kijken wat het voor mij betekent! KABAM!

Mochten de ramingen van het CPB gebaseerd blijken op onvolledige cijfers of onzorgvuldige schattingen dan hoort u het hier BAM! uiteraard als eerste – Red.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Als we midden in de recessie zitten, weten we in elk geval dat we op de helft zijn.

Reageer
gravatar

Bedankt hoor! Dankzij dit artikel moet ik nu twee keer per dag op bezoek bij mijn buurvrouw in het ziekenhuis. Zij werd lastig gevallen door zo’n boer van Zuid en deed KLOTS, knietje! Nu ligt zij in het Franciscus, vocht uit de gewrichten laten halen, kruisbanden kruisigen, weet ik veel, de hele santemekraam….

Reageer
gravatar

Heer Saintmaus,

Ik wijs u er dringend op dat mijn cliënt BAM geenszins deze publicatie op enigerwijze financieel ondersteunt noch wenst te ondersteunen, zoals u reeds heeft kunnen lezen op 17 december jongstleden om 21.16 uur.

Indien u uw aantijging niet binnen vierentwintig uur heeft doen verwijderen, zullen wij zijn genoodzaakt om voor straf passende stappen tegen uw financiële positie, uitgedrukt in een bedrag per dag, te moeten nemen.

gravatar

Mr.Paulus,

De door U en Kon.BAM groep aan te spannen rechtzaken zullen slechts een verdere daling van de toch al geringe koers van aandelen BAM tot gevolg gaan hebben. Indien dit het geval gaat zijn zie ik mij genoodzaakt om op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders BAM Groep de raad van bestuur hiervoor ter verantwoording te roepen.

gravatar

Geachte redactie,

dhr van der Laan doet duidelijk een oproep tot bommengooien in uw publicatie. Ik zal mijn contacten uit mijn voormalige functie eens attent maken op ‘de speld’. En dat zal niet zonder gevolgen blijven…

De groeten,
T. Jauwstra.

Reageer
gravatar

Ik heb geen idee waar men van de Speld op doelt.

Of het moet een eigen inschatting van het nieuws in kwestie zijn, waar men blijkbaar over heeft nagedacht en waarvan je denkt dat haar prijs per half uur omgekeerd evenredig is aan haar gewicht?

Maar als antwoord op mijn post zal men duidelijk blijk van wartaal te spreken…

Reageer
gravatar

Door alle oerkreten en -schreeuwen die hier worden geventileerd, moet ik toch onwillekeurig denken aan het werk van Roy Liechtenstein die multimiljonair werd met het uitvergroten van afbeeldingen uit stripverhalen (comics) waarin striphelden zich ook van dit soort korte en kernachtige expressies bedienden. Het geeft de meer primair ingestelden onder ons de gelegenheid hun emoties kort, bondig en recht-voor-z’n-raap te uiten. Heel therapeutisch; en beter hier op papier dan in Maaskantje met veel bier.

Reageer
gravatar

BAM! BOKS! DUH!PLONS! BANG word ik ervan. BANG voor de toekomst. BANG voor het nieuws, voor Filip Phreriks en het supergroot dictee en de wetenschapsquiz en Jeroen in de Boom met al zijn vragen en ik wil niet meer BANG zijn. Ik wil mijzelf de toekomst toe-eigenen en met Astrid Joosten en de allochtonen en Geert Wilders, maar vooral met Astrid Joosten, en allemaal een gezellige Kerstmis toewensen en niet meer KNAL, DONK met doffe knallen, maar met de zachte klanken van een goede hoop in de morgen verdwijnen kommer en zorgen, als je begrijpt wat ik bedoel.

Reageer
gravatar

D’r loopt een mens tegen de rand van de pan: “BLUB”

D’r zwemt een kikkervisje op het droge: “…”

Reageer
gravatar

Is dit een oproep tot terrorisme? Bedoel in het wild met bommen gaan gooien, je zal er maar toevallig onderstaan! Dan spetter je wel voor eens en anders.

Bommen gooien doe je maar in het buitenland!!

Reageer
gravatar

Directie van de Speld,

Namens mijn cliënt, Internationale bouwgroep voor woning- en utiliteitsbouw, civiele bouw, baggeren, advies en engineering, de Koninklijke BAM Groep, vorder ik bij deze de onmiddellijke verwijdering van het artikel in uw blad met de titel “BAM! een nieuwsbericht” geschreven door de heren Willem Swift en Richard van der Toren en gepubliceerd op zaterdag 17 december 2011 om 12 uur 58, waarin de goede naam van mijn cliënt wordt belasterd, op grond van grond van het Wetboek van Strafrecht de artikelen 266, 119, 118, 112, 269, 111, 113, 267, 137c, 271 alsmede 137e.

Indien uw smadelijke publicatie niet binnen vierentwintig uur vanaf dagtekening door u is verwijderd, zullen wij niet aarzelen tot gerechtelijke stappen bij het overheerlijke kerstgerecht alhier.

Is getekend,
mr Paulus
Advocaat, procureur en brillantine in het haar

Reageer
gravatar

Geachte confrère Paulus,

In antwoord op uw brief van 17 december jl. deel ik u mede dat ik mij stel als gemachtigde voor de directie van De Speld, domicilie kiezende te mijnen kantore.

Aangezien uw vordein louter op beuzelpraat berust, ben ik voornemens de rechte te verzoeken u te veroordelen in een zogeheten eigen beursje. Dit in verband met de aan de rechter gegeven bevoegdheid tot veroordeling van advocaten en procureurs persoonlijk in de proceskosten die kan worden uitgeoefend ten aanzien van degenen ‘die zich in hunne bedieningen te buiten mogten gaan’. Deze bevoegdheid is gegeven teneinde de cliënt van de desbetreffende advocaat of procureur te vrijwaren van een veroordeling in de proceskosten in gevallen waarin zulk een veroordeling misplaatst zou zijn, en is niet gegeven in het belang van de wederpartij. Voor gebruikmaking ervan is slechts plaats, indien (a) sprake is van een niet aan de cliënt toe te rekenen processuele fout of verzuim, welke fout of welk verzuim een ernstige beroepsfout van de advocaat of procureur oplevert, (b) die fout of dat verzuim anders een veroordeling van de cliënt in de proceskosten van de wederpartij tot gevolg zou hebben, en (c) dit gevolg, mede gelet op de ernst van de fout of het verzuim, in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet kan worden aanvaard.

Wat betreft uw aanschuiven bij het overheerlijke kerstgerecht zal mijn voorkeur voor gans u wellicht bekend zijn.

Ik geeft u daarom in overweging van de door u te entameren procedure af te zien, u daarmee de kosten van het eigen beursje te besparen en de aldus bespaarde penningen aan te wenden voor het bij mij thuis laten voorrijden van de bezorgdienst van Treuren. Mijn adres en culinaire voorkeuren zijn aldaar genoegzaam bekend.

Gaarne van u vernemend,

Uw dw. cfr.

H. van Mathenesse Spaland

gravatar

Als aspirant autocuevuller van De Wereld Graait Door denk ik dat er een foutje in het bericht staat. ‘..en dan BAM!..’ moet vast zijn ‘..en dan BAM!BAM!BAM!..’

Reageer
gravatar

Nogal eenzijdige berichtgeving moet ik zeggen. Wat is er gebeurd met: Vrooooooooaaaaaaaarrrrr?
*FLITS*
*BENG*
*POK*
*TOK*
*KWAK*
*ZOEFFFFFFFFFfffff*
‘What’s up doc?’

Graag meer aandacht voor het gehele (getekende) plaatje.

Reageer
gravatar

SCHRAAP.
* kin pulkt *
Gelukkig zijn er goed geïnformeerde Speldabonnee’s die de onwetende lezers een handje helpen om duiding te geven aan menig redactionele oprisping begrijpelijk te maken.
SNORK.
* REACTIE PLAATSEN klikt *

gravatar

Ha die ouwe meneertje Henk,

“Onomatopee ligge in de hangpad twee” zegt de kassamevrouw bij de Aldi bij ons op de hoek als je vraagt naar tomatenpuree.

Nou de mazzel dan,

Paulusje met de onzichtbare sproetjes

O ja,
Mijn stomme zusje laat vragen of u met die gekke naam Mathenesse Spaland misschien ook uit Marokko komt of zo?