NMA doet inval bij Raad van State

Benoeming Donner ‘resultaat van illegale benoemingsafspraak’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

DONNER LIEF MAN GA ZZRST NAAR KERK ELKE ZONDAG
GOD DIENST CORRUPTIE
RAAD BETEKENIS VERADEN MENSEN
ZIJN TOCH VRIENDELIJK POLITIEK

Reageer
gravatar

IK REAGEER ALTIJD POSITIEVE
OMDAT 10 JAAR ERVARING
NEDERLAND OPBOUWEN 10 JAAR NAAR BINENDEN GEGOEIT
DONNER GA IETS ANDERS DOEN
BIJVOORBEELD:SONNER ELKE ZONDAG MOET JIJ AANWIJZIG OMDAT MENSEN WACHT OPJOU IN KERK ZONDAG EN NIET LULEN OVER RAAD ZIJN JULLIE TOCH VRIENDJE POLITIEK

Reageer
gravatar

DONNER ZOEK IETS ANDERS OMDAT JOU FOTO ZEGT IETS EN JOU GEZICHTE IS VAN LEUGEN
GOD DIENST:KERK IS LEEG MENSEN

Reageer
gravatar

Doner speel een spel om pijling omhoog
nieuw method
politiek achterstand kindren
dAT IS INVLOED VAN WILDERS TOP ZIEK NEDERLANDS TERWIJ GETROUWD ZELF MET EEN BUITELANDERS HAHAHAHHA

Reageer
gravatar

WAT…?!?!?! Wordt Donner daar aangesteld?
Uit welingelichte kringen had ik vernomen dat zijn naam slechts werd genoemd als afleidingsmanoeuvre. Het was de bedoeling dat Bert Bokhoven zou worden aangesteld. Als er IEMAND te vinden is die geschikt is voor die job is hij het wel!
(Donner zou dan met opgeheven hoofd weg kunnen fietsen en thuis aan de warme chocolademelk gaan)

Reageer
gravatar

Bedroefd tot het uiterste nu onze Glorieuze Leider, Hemelse Inspirator, onze Opgaande Zon van het Oosten en het Westen en Lichtende Avondster van het Noorden en van het Zuiden, de Perfecte Landbouwer van Onmetelijke Velden Vol Graangewassen, De Grootste Technicus der Raketbouwers, onze Veelge- doch immer Onvolprezen ZoonVader van het Socialistisch Communistisch HeilsRijk gekozen heeft de Troon zijner Glorieuze Voorvaderen te bezetten, zullen wij nu de Heerlijke Zoon, de Magnifieke Leider, de Voortreffelijkste der Voortreffelijken met vreugde in onze blije harten dienen zoals Hij vreugdevol en met Onmetelijke Liefde zijn geliefd Volk en Eeuwig Vaderland zal dienen.

Het is daarom dat Onze Jonge Held Die Vele Glorierijke Overwinningen Zal Boeken belet aanbiedt aan de NieuwOude Staatsraad der Lage Landen aan de Koude Zee Donner zodat de Heerlijke Wind der Seizoenen hem van goede raad kan voorzien hoe nog geliefder te worden bij zijn volk dan hij al is.

Reageer
gravatar

Volgens mij zien jullie deze hele binnenhuis-affaire rond de benoeming van P.H. Donner iets te somber. Piet Hein is een carrièrepoliticus en al 60+. Voor zijn pensioengrondslag is het beter dat hij nog een paar jaar in de hoogste loonschaal vertoeft, scheelt aanmerkelijk in zijn pensioengrondslag (eindloon). Piet Hein hoeft na zijn pensioen géén krantenwijk te nemen, hij hoeft ook niet meer op de fiets naar het Binnenhof; hij kan dan alle valse bescheidenheid laten vallen en gewoon in zijn Bentley met chauffeur gaan rondtoeren. Uiteraard krijgt hij ook nog AOW, maar dat wordt besteed aan benzinegeld en loonkosten voor de vier lijfeigenen: chauffeur, huisknecht, kokkin en kamermeisje.

Reageer
gravatar

Dit is zó jammer. Heeft die man zó zijn best gedaan, wordt hij toch weer voorbij gestoken door Markje Ruttetje die met de vetleren medaille gaat strijken als politicus van het jaar.
Een reprise van zijn eervolle uitverkiezing als politicus van het jaar 0 laat nog langer op zich wachten.

Reageer
gravatar

Volgens mij zat het duidelijk anders. Donner wist van niets. De rest van het kabinet was die man echter zo zat dat ze hem hebben weggepomoveerd. Werkt altijd, en zeker bij een Donner.

Reageer
gravatar

Jullie kletsen uit je nekharen.
Er was helemaal geen sprake van achterkamertjes. Het was de voorkamer van mama Rutte.En Afspraken waren het ook niet. Donner verorDonneerde het gewoon.

Reageer
gravatar

Heren Wally en John,

Dit maal hebben de Israëlische en Amerikaanse goksyndicaten misgegokt. Hun favoriet Geert W. is het niet geworden. In hun ogen was dat de meest-geschikte kandidaat; geliefd bij het volk en islamofoob.

De NMA en de rijksrecherche hebben verder geen tekenen van corruptie gevonden. Er lagen wat hemden en rokken opeengestapeld in het Torentje, dat is weliswaar verdacht, maar niet verboden.

Reageer
gravatar

Is dat niet de club von herr Kalbsfleis die wegens het niet corrupt zijn op non actief gezet is o nee hij is met ziekte verlof gegaan ,maar ze zullen het wel prima onderzoeken daar staan ze bekend voor .

Reageer
gravatar

Als mijn illustere verre voorvaderen niet ook Bouillon zouden heten zo heten die van Godfather Donner ook Donner! Ook in de tijd van zijn voorvaderen al probeerden de Donners via de vroomchristelijke facade Nederland op te lichten (vergelijkbaar met de zgn katholieke maffia in Italie) en het zich vroom denkende deel der natie stinkt erin! Dat het zaakje stonk en van tevoren beklonken was is al decennia volkomen duidelijk, al vanaf die voorouders. Wij zijn slechts gepeupel die voortdurend belazerd worden, wij zijn slechts hedendaagse ‘geuzen’.

Reageer
gravatar

De Poedelprijs in deze Hofstadoperette gaat natuurlijk naar Alexander Rinnooy Kan. Zijn proforma kandidatuur moest de RvS-selectieprocedure nog enige democratische vorm en legitimatie geven. Ween niet om A.R.K., straks krijgt hij ongetwijfeld een passende baan; opvolger van Hans Wiegel in diens talloze lucratieve commissariaten of als voorzitter KLOZ c.q. lobbyist voor de geneesmiddelenindustrie, Commissaris der Koningin in een buitengewest of gewoon als minister in het eerstvolgend kabinet CDA/VVD/PVV? Want wat Rinnooy Kan, kan alleen Rinnooy.

Reageer
gravatar

Even een onjuistheidje wegvinken: De heer Rinnooy Kan is zoals hij het zelf betitelt “Snurkend D66 lid” en zal derhalve gezien de politieke lijn van zijn naamgenoot en partijleider (of is het lijder) nooit en te nimmer in een kabinet zitting nemen waaraan de PVV deelneemt.

gravatar

Veruit de sluwste (onder)handelaar van het politieke circus? Maxime Verhagen! Verloor bij de verkiezingen veel zetels, maar slaagde er toch in als Judaspenning voor de CDA-collaboratie aan dit kabinet de Onderkoning van Nederland van CDA-komaf te doen zijn. Maximisme als absolute tegenpool van Marxisme; beide systemen beogen het welzijn van het Volk, maar rond omvang en samenstelling van “het volk” bestaan grote onderlinge verschillen. Marxisme verdeelde ooit armoede gelijkelijk over alle burgers; Maximisme verdeelt rijkdom ongelijk: de taart en de kers voor OSM en de overblijvende kruimels voor Jan-met-de-pet. Kapitalisme in een notendop.

Reageer
gravatar

Toch is het alleaal heel correct verlopen, hoor. Er was sprake van een open procedure, is heeft een advertentie gestaan en iedereen kon solliciteren. En toen bleek er in heel Nederland geen geschikte kandidaat te zijn. Niet één! Tja, toen restte er helaas niets anders dan de uitgebreid voorgekookte kandidaat te benoemen. Het kon gewoon niet anders.

Reageer
gravatar

Nee Henk zo was het niet. Er was er maar één die aan het onderstaande profiel voldeed.

Profiel Onderkoning van het Vaderland

Van de kandidaat wordt minstens verwacht:

– drie voornamen te bezitten;
– geboren op 20 oktober 1948 in Amsterdam en nog in leven;
– als Nederlander afgestuurd in rechten aan de VU;
– lid van de CDA en
– recente ervaring ervaring als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vreemd genoeg kwam hierop geen enkele reactie. Daarom hebben ze Jan Pieter Hendrik (Piet Hein) Donner maar genomen.

gravatar

Wie tegen Donner is, is links. Deze aimabele man is geliefd bij ambtenaren en collega’s. Dus niet zeuren.

Reageer
gravatar

Nee hoor, ambtenaren moeten hem niet. Over zijn collega’s weet ik het niet hoor. Maar sinds we in de nieuwe CAO niet een loonsverhoging van 12% krijgen, en ook niet met 50 met pensioen mogen (en met 45 met VUT)is de populariteit van dhr. drs. P.H. Donner onder de ambtenaren in negatieve zin gewijzigd.

gravatar

Ik heb uit onbetrouwbare bronnen vernomen dat de hypotheek van een onzekere Don Donnerwetter die achter de coulissen zijn duistere praktijken uitvoert, het millioen te boven gaat.

Dat dit de enige reden is dat het cDA, en dus de regering, de aftrekbaarheid van de hypotheek van de zeer geachte heer regent Piet Hein Piraat voor de coulissen verdedigd. Vanwege het beginsel van rechtsongelijkheid blijft deze “aftrek” voor alle hitsige rijkaards bestaan. Dat komt omdat er bij de minstbedeelden niet veel af te trekken valt.

Dit schijnt de ware aanleiding te zijn voor de inval van de NMA bij het hoogste rechtscollege van Nederland: wetten die legalistisch nooit getoetst worden aan de grondwet wegens donnerwetter.

Tevens weten die onbetrouwbare kringen te vermelden dat de heer Don Donnerwetter en Piet Hein Piraat beiden niets met elkaar en met prof Pieter van Vollenhoven te maken hebben en zeker niet met zijn rapport betreft veiligheid en tendentieuze filmpjes.

Dat rapport is niet op juiste jurische weg tot stand gekomen, hoewel er wel ooit eens een minister over gestruikeld is, heeft dat niets met verantwoordelijkheid in verband met doodslag wegens nalatigheid te maken. Zowel Piet Hein Piraat en Don Donnerwetter houden zich beiden van den domme.

Al mocht het volk moord en brand schreeuwen.

Reageer
gravatar

Het valt natuurlijk toe te juichen dat de NMA op deze manier probeert een einde te maken aan de regentenmentaliteit van Donner en kornuiten, iets wat Rinnooy Kan niet gelukt is.

Reageer
gravatar

Zeg lieverds, zullen wij afspreken dat wij vanaf nu nooit meer wijzen naar nepotisme of stemfraude of ondemocratisch gedrag in een of ander buitenland. Onze premier en zijn onderkoning staan hoog op de lijst van politiek-onbetrouwbare sujetten.

Reageer
gravatar

Inderdaad, daarom wilde PHD ook niet openlijk verklaren dat Schotte en kornuiten [Curacao] zo corrupt zijn…
Dat zou echt pot verwijte ketel zijn nietwaar?

gravatar

Ik ben blij dat er in Den Haag mensen zijn die voor mij nadenken en beslissen, want ik kan dat allemaal niet. Jammer dat ze soms net doen alsof ik mee mag praten. Ik wil dat liever niet, is te moeilijk voor mij. Eigenlijk heb ik ook een hekel aan democratie. Goed dat er een Rotte is, of hoe heet ie ook al weer.

Reageer
gravatar

Ik vind het heel erg knap van je om je domheid zo goed en begrijpelijk te verwoorden. Bravo !

Maar gelukkig wordt dat helemaal teniet gedaan door uitspraken als: “Doe niet zo dom, man” en “Doe zelf niet zo dom.” door de “elite” van Nederland. Zo kan het niveau van Nederland tot op onbegrijpelijke hoogte wordt teruggebracht.

gravatar

Een prachtig nieuw wapenfeit voor dit fantastische 130 km kabinet! Het is ze nu ook gelukt om het vertrouwen in ‘s lands hoogste rechtscollege om zeep te helpen. Bravo!

Reageer
gravatar

Daar heeft gelijk in. Honderddertig had nooit mogen gebeuren. Echte liberalen hadden de alle verkeerswetten overboord gegooid, zodat iedereen die in Nederland verblijft verkeersvrijheid heeft.

Zelfregulering door automobilisten is veel liberaler. Er zijn prima ervaringen met de zelfregulering vooral in de monetaire markt. ambtenaren en collega’s

gravatar

Daar heb jij gelijk in. Honderddertig had nooit mogen gebeuren. Echte neoliberalen hadden alle verkeerswetten overboord gegooid, zodat iedereen die in Nederland verblijft verkeersvrijheid heeft.

Zelfregulering door automobilisten is veel liberaler. Er zijn prima ervaringen met de zelfregulering vooral in de monetaire markt.

gravatar

Ik ben sowieso van mening dat mensen met een verzamelinkomen boven 33.614 euro niet zomaar in de Raad van State mogen. die moeten zich maar inkopen op de markt en dan proberen in aanmerking te komen.

Donner kennende zal hij de zaakjes voor zichzelf wel zodanig geregeld hebben dat hij boven deze door hemzelf zo fel verdedigde inkomensgrens valt.

Reageer
gravatar

Het bewijst andermaal dat men in de politiek “wegens gebrek aan gewicht omhoog kan vallen”. De familie Donner verkeert overigens al sedert 1813 dicht bij de troon. Jammer genoeg heeft PietHein niet de beschikking over een huwbare dochter die aan eerste- of tweedelijns Prinsen van Oranje kon worden uitgehuwelijkt; een vileine doch populaire move om een vinger in de pap te krijgen bij de nazaten van de Gravin van Buren. Tot nu toe uitsluitend gegeven aan politici van CDA-huize.

Reageer
gravatar

De facto heeft u gelijk Historika, Laurens Jan Brinkhorst was (en is)naar ik meen D’66-exponent; de jure oogt L.J. Brinkhorst als een steile CDA’er. Een andere ministersdochter die -ook-prinses werd, (maar wier voor- en achternaam ik even kwijt ben), heeft van vader’s zijde wel te kampen met het CDA als politiek beladen erfenis. Dat die erfelijke belasting nog generationeel doorwerkt in nazaten van de derde generatie, moge de Heer verhoeden.

gravatar

Helaas outsider, uitspraken over uitsluitend CDA-politici moet je toch wel met enige kennis van zaken doen: Laurentien, je weet wel, die van Chris, is een dochter van een voorname D 66-er (Laurens-Jan Brinkhorst)

gravatar

Jos, wellicht is u -onbewust- reactie 2b ontgaan van een dag eerder. Daar werd door mij al gecorrigeerd naar aanleiding van de relevante reactie 2a van Historika. Niettemin, dank voor uw bijdrage.

gravatar

Harde actie! En volkomen terecht: achterkamertjespolitiek, hoewel dit nu meest per Blackberrie gebeurt.
Helaas zal door het afschaffen van de WOB door deze VOC-regent dit nooit aan het licht komen; misschien over 30 jaar dat een parlementaire onderzoekscommissie zich er over buigt.

Trouwens ook niet aardig van Trix om de jonge W.A. met dit stukje ungeheuer op te zadelen. Wat is dat toch met vrouwen in de politiek die de politiek uitgaan? Femke Halsema legde ook al zo’n drol neer.

Reageer