Parlementaire enquête Watersnoodramp gepresenteerd

Overheid in verlegenheid gebracht, kabinetscrisis dreigt

‘Een opeenstapeling van fouten en verkeerde inschattingen.’ Het maandag gepresenteerde rapport naar aanleiding van de parlementaire enquête rond de Watersnoodramp van 1953 laat geen spaander heel van het overheidsbeleid voorafgaand aan de ramp. Rutte I ziet zich ernstig in verlegenheid gebracht.

De resultaten van het onderzoek zijn ronduit schokkend. Zo bleken door de overheid gefinancierde dijken niet te functioneren. Zij waren gevoelig voor de combinatie storm/springtij en vormden als gevolg hiervan gaten. Deze gaten bleken onvoldoende sterk om het zeewater tegen te houden en vertoonden zelfs een averechtse, doorlatende werking. Zo verdronken ruim 1800 mensen en een veelvoud hiervan aan vee. Ook in de grootschalige projecten tegen het wassende water heeft de overheid het jammerlijk laten afweten. Onderzoek aan de Haringvlietdam en de Oosterscheldekering wijst uit dat deze pas in 1970 en 1986 gereed waren, ruim 17 respectievelijk 33 jaar na de ramp.

De parlementaire enquête startte in 1954, nadat met name binnen de gelederen van de ARP en CHU vragen rezen over mogelijke oorzaken van en verantwoordelijken voor de ramp. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met een onderzoek. Nieuwe ontdekkingen, onder andere van de diverse Deltawerken, maakten dat het onderzoek uiteindelijk 57 jaar in beslag nam en drie generaties politici werk bezorgde.

Zowel binnen de coalitiepartijen als de oppositie heerst verslagenheid naar aanleiding van het rapport. Fractievoorzitter Emile Roemer van de SP verklaart dat ‘de regering de verantwoordelijkheid dient te nemen die zij destijds heeft laten liggen’ en eist derhalve het aftreden van het voltallige kabinet Rutte. Richard de Mos (PVV), die de portefeuille Verkeer en Waterstaat heeft, ziet in het rapport voor zijn partij ‘een serieuze reden de gedoogsteun aan de coalitie te heroverwegen.’

Het kabinet komt vandaag in een spoedzitting bijeen om een mogelijke crisis het hoofd te bieden. Minister Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu verklaart ‘niet op de zaken vooruit te willen lopen en vooralsnog geen reden te zien de eigen positie ter discussie te stellen.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Nou das nog net op tijd! Doorpompen.

Want de volgende ramp wordt al verwacht.
Vol verwachtING klopt ons hart. Het zal wel hard werken worden want de schulden moeten terugbetaald worden, zelfs al zijn ze discutabel: http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Vergeef me deze uitspattING.
FF serieus: ik ga echt steeds hahaharder lachen om die politiek, ken geen betere soap. Het zou bijna leutig zijn als het niet zo mens-onwaardig was…

Vinger uit de dijk: ik ken wel wat vernederlandse vergaderplaatsen die een stevige overstromING kunnen gebruikEN.

Reageer
gravatar

Het moet mij toch van het hart; er wordt aan bashing van het Koninklijk Huis gedaan door De Speld. Want waarom geen enkele referte naar de heldhaftige rondvluchten die Z.K.H,. Prins Bernhard heeft gemaakt over het ondergelopen gebied. Dat hij daarbij zelfs nog zijn vers opgespelde anjer uitwierp boven de hongerende en kleumende bevolking van Zuid-Beveland (“Hoe anjer, hoe oranjer”), hoe Z.K.H. eigenhandig nog een symbolische zandzak plaatste voor de camera van Polygoon, het is allemaal onvermeld gebleven. Nee redactie, dit soort kanon is aan mij niet besteed.

Reageer
gravatar

In Ron’s CV figureert ook zijn deelname aan de overwinnigsparade van Willem de Veroveraar, na de Slag bij Hastings: AD 1066. Maar wellicht moet hem vergeven worden dat hij aan de verkeerde kant van de invasie verkeerde; hij was toen pas 17 jaar. Hoewel ooit Willem Aantjes in eendrachtige samenwerking tussen Lou de Jong en Dries van Agt werd gewipt als CDA-leider omdat hij op dezelfde leeftijd (anno 1943) “verkeerde laarzen” droeg. Van Agt beraad zich over het tonen van retrograde berouw aan Aantjes. Net zoals zijn berouw over de dolksteek in de rug van Joop den Uyl in 1977. Dries van Agt zet zich nu (niet geheel belangeloos) in voor het behoud van de Hondsbosse Zeewering ter hoogte van de breuklijn voor de kerncentrale Petten. Hier heeft CdK H. Borghouts (VVD)indertijd succesvol gewerkt aan het ontstaan van een natuurlijke slufter, zoals bij Fukushima. Dit om Noord-Holland Noord weer eens op de kaart te zetten, door het ervan af te vegen.

Reageer
gravatar

Jeettje, gezien de leeftijd van R.B. op dat tijdstip moet het Vader Brandsteder zijn geweest die droge lucifers en stro aan Nero aanreikte. De electronische (Sonische) aansteker was toen, naar ik meen, nog niet uitgevonden, die kwam pas na 1600 (introductie van de Philishave bij de Slag van Nieuwpoort) op de markt.

gravatar

Waarom wordt ook in dit onderzoek de rol van Ron Brandsteder wéér niet volledig uitgediept? Ik heb het rapport gelezen: zijn naam komt slechts drie keer erin voor, en dan alleen nog maar in de voetnoten. Wanneer komt er nu eens een echt kritische commissie die de rol van RB onderzoekt in eigenlijk zo’n beetje alles dat mis is in deze samenleving dankzij hem? Bij het onderzoek naar het instorten van de stadswallen van Zutphen is zijn naam ook zorgvuldig buiten de publiciteit gehouden. Het wordt echt tijd dat de onderste steen bovenkomt, zowel in Zutphen als in Zeeland! (en dan heb ik het nog niet over de vuurwerkramp, de Bijlmer, Faro, het kabinet Rutte, ‘t Loon in Heerlen en al die andere rampen die meneer zogenaamd ‘niet zag aankomen’!)

Reageer
gravatar

Het antwoord op jouw vraag is niet zo moeilijk te vinden. Kijk gewoon eens op de lijst van de aanbevelingscommissie; naast de usual suspects zoals VVD en CDA-politici (Jack de Vries!) en wat à priori vóórstemmende luchtmachtbobo’s, zijn er nog wat belanghebbenden die ik hier niet bij naam wil noemen. Ook zijn veel CEO’s van toeleverende bedrijven zichtbaar. Enfin; kijken mag in het kader van de WOB.

gravatar

Ik begrijp nu dat het kabinet het water weer eens tot aan de lippen is gestegen vanwege het tig-ste geval van symptoombestrijding door kabinetten waarin VVD en CDA bij toerbeurt de MP leveren. Helaas is er nu geen geld meer voor dijkverhoging omdat Rutte en Verhagen c.s. alvast een 98 procents vooruitbetaling hebben gedaan voor 70 stuks Lockheed JSF teneinde de liquiditeit van de VS een paar maanden te garanderen. De JSF wordt per maand ongeveer tien miljoen dollar (per stuk) duurder door stagnaties en aanvullende wensen van de Nederlandse Luchtmacht. Zo moet het toestel loodrecht kunnen opstijgen vanaf het Binnenhof en na maximaal 40 vlieguren loodrecht uit de lucht kunnen vallen, conform de standaard die indertijd is gezet met de Lockheed F-104G Starfighter die medio ’66 werd aangeschaft via bemiddelingsbureau Victor Baarn. Algemeen wordt aangenomen dat Victor B. de schuilnaam was van een BN’er. Tengevolge van de daardoor noodzakelijke bezuinigingen op de nationale veiligheid, wordt inwonenden van de kuststreek aangeraden versneld domicilie te kiezen bezuiden de lijn Utrecht- Amersfoort-Enschede als zij bij de komende Elizabeth-stormvloed van 21 december 2012 geen natte voeten en bovengemiddelde waterschade willen krijgen.

Reageer
gravatar

Toch wel typerend voor deze tijd dat de veroorzaker buiten schot blijft: het lijkt de commissie financiële ellende wel.

Dus: is de heer Poseidon (ook bekend als Neptunus) wel gehoord door de commissie?

Reageer
gravatar

Nu snap ik waarom het mis ging, ik zag er geen gat meer in toen ik het dichtstopte. Blijkt dat er ergens anders nog meer gaten waren.

Ja, dan is het dweilen met de zee open…

Reageer
gravatar

Jammer dat het nu al af is. De leden van de enquetecommissie zullen in een zwart gat vallen. Ik heb met ze te doen. Jammer voor de PVV zijn zij nooit lid geweest van de Cie. Zo werd hen de mogelijkheid ontnomen om er met veel protest uit te stappen. Advies aan Richard de Mos: ik zou aandringen op een vervolgonderzoek. Dit linkse gekrakeel kan toch zo maar niet!!! Wat denken ze wel die subsidievreters, zomaar een commissie opheffen??? Bah!

Reageer
gravatar

Wat ik mis in dit stuk is de rol van voormalig premier Balkenende die als Zeeuw, geboren te Biezelinge in de jaren vijftig (!) het een en ander tijdens zijn premierschap onder het tapijt wilde schuiven. Het overheidsgeld (dus van ons allemaal!), bestemd voor de nieuwe dijken tegen wassende water is daar namelijk niet altijd overal zo besteed als de Nederlandse en Zeeuwse (ons bin zunig) geest dat zou willen. De onderste steen dient hier boven te komen, een schone taak voor een nieuwe parlementaire enquetecommissie!

Reageer
gravatar

Het lijkt mij bij die dijken helemaal niet handig de onderste steen boven te leggen. Het is bij dijken van niet gering belang dat zij wat steviger worden door inklinking. Die inklinking haal je weg met gespit in de dijken. Niet doen dus!
De dijken onder het tapijt schuiven is vooral ook niet handig. Andersom, het tapijt over de dijk heen leggen zou mogelijkerwijs iets helpen.

gravatar

Dit is nu net het grote punt!! Met die stenen en die tapijten daar is alles mee mis gegaan! Bazaltblokken die het daglicht niet kunnen velen, net als duistere beschermingstapijten! Alles moet dus ondersteboven!

gravatar

Minister Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Dijk, Geesteranus…..alleen met die naam al kun je alle zwakken plekken in de dijken dichtmaken

Reageer
gravatar

Ik stel voor dat dezelfde commissie met dezelfde gezwinde spoed doorgaat om de watersnoodramp van 2033 te onderzoeken. Met alle ervaring die ze nu hebben opgedaan, moet het mogelijk zijn om dat onderzoek dan ongeveer in 2035 af te ronden. Kwestie van efficiency, lijkt me.
Ik heb overigens wel de indruk dat dit onderzoek gaten vertoont.

Reageer
gravatar

Als ervaringsdeskundige ben ik blij dat het rapport er eindelijk is. Het toont duidelijk aan dat de regering de zaak lelijk heeft laten zitten. Een paar caissons om de gaten te dichten was volstrekt onvoldoende. Mooi dat het in die 17/33 jaar niet of nauwelijks gewaaid heeft.

Reageer
gravatar

Pardon, niet voordat de Stormvloed van 838 eindelijk eens tot de bodem uitgezocht is. Het wordt tijd dat Karel de Grote verantwoording aflegt over zijn zwakke dijkbeleid.

gravatar

Tja Brave Burgher, daar zal Karel de Grote snel mee klaar zijn. Hij zal zeggen dat hij van de stormvloed van 838 niets weet omdat hij toen al zo’n slordige 24 jaar dood was. U kunt het natuurlijk een rotsmoes vinden, maar de Nederlandse rechter trapt daar wel in.

gravatar

Ik wil geen geruchten de wereld in brengen, maar zijn de beweringen nog aan onderzoek onderworpen dat de Watersnoodramp eigenlijk een geheime oefening van defensie was, om te kijken of een eerstvolgende inval wel weerstaan kon worden door het land onder water te zetten? Misschien dat de heer Hillen zijn positie wel dient te heroverwegen…

Reageer
gravatar

Zo te zien hebben de dijkbouwers niet waterdichtheid van de gaten getest en dat mag op z’n zachts gezegd merkwaardig worden genoemd. Het is overigens wel goed dat men na een lang en zenuwslopend beraad indertijd niet gekozen heeft voor het graven van een meter diepe sloot langs de kust voor het afvoeren van hoog water. Onze oosterburen hadden hier sterk op aangedrongen en zouden de gravers met spoed kunnen leveren.

Reageer
gravatar

Geen beter vermaak dan leedvermaak!
Ik mag aannemen dat U niet tot de slachtoffers van de watersnoodramp hoort.

gravatar

Goed dat dit onderzoek is gedaan! Ik hoop dat de nieuwe commissie die onderzoek doet naar de dood van Bonifatius ook met heldere bevindingen naar buiten komt.

Reageer