Kwaliteit privé-euthanasieklinieken onder de maat

‘Voor mensen die euthanasie overleven is dat vaak een enorme teleurstelling’

Vijftien procent van de in commerciële gezondheidscentra voor uitzichtloos, ondraaglijk lijden behandelde patiënten overlijdt niet aan de behandeling. 

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) noemt de lage sterftecijfers ‘een schandelijk voorbeeld van de negatieve gevolgen van marktwerking in de zorg.’

De levensbeëindigende zorg die door zelfstandige klinieken wordt aangeboden is vaak belabberd, blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het ministerie van VWS. Uit het onderzoek, waarin de kwaliteit van euthanasiebehandelingen in 71 privéklinieken werd vergeleken, blijkt dat slechts in 85 procent van de uitgevoerde procedures sterfte optreedt. Een derde van de onderzochte klinieken blijkt bovendien voor een tweede poging gewoon een nieuwe factuur te sturen.

Woordvoerder Chris Haronne van de NVVE reageert geschokt op de hoge overlevingscijfers van de privébehandelingen en roept op tot het nemen van maatregelen. “Minister Schippers moet een einde maken aan de wildgroei van commerciële zorginstellingen die euthanasiebehandelingen aanbieden. Sinds euthanasie uit het basispakket is gehaald zie je dat veel mensen die zich niet aanvullend hebben verzekerd en toch een spuitje willen, voor goedkope zorgaanbieders kiezen om de kosten te drukken. Zij eindigen in dit soort broddelklinieken. Voor mensen die euthanasie overleven is dat vaak een enorme teleurstelling. Alleen de rijken kunnen zich nog een zeker einde veroorloven.”

Op de NVVE is inmiddels een zwarte lijst gepubliceerd van klinieken waar bij euthanasiebehandelingen vaak complicaties optreden. Ook raadt de vereniging consumenten af om voor doodsbehandelingen in zee te gaan met Roemeense of Turkse aanbieders. Haronne: “Hun sterftecijfers zijn vaak onbetrouwbaar, de hygiëne laat in die goedkope buitenlandse klinieken vaak te wensen over en ze werken niet zelden met ongekwalificeerd personeel. Iedereen die het kan betalen adviseren we toch te kiezen voor een degelijk ziekenhuis. Het is toch zonde als je laatste keuze niet je laatste blijkt.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Dan denk ik ook aan Octopus Paul, Wiens eeuwige ziel gewoon reïncarneert.
De vraag is, of wij mensen ook op Zijn niveau kunnen leven en reïncarneren. Per slot van rekening is Hij de kroon op de schepping en zijn wij slechts een bijproduct van een zinloos voortgaande evolutie.

Reageer
gravatar

Als verlicht man kan ik helaas alleen euthanasie plegen op het juiste moment dat mijnopvolger de veilige sponde van zijn barende draagster verlaat. Helaas zijn er nog geen klinieken die samenwerken met bevallingsklinieken. vandaar dat ik nog maar even verlicht blijf.

Reageer
gravatar

Als woordvoerder van de Onderzoekscommissie “Het Kan Zo Niet Langer”, (subtitel: ‘Hier Moet Iets Aan Gedaan Worden’, maar dat paste niet meer op het visitekaartje), wil ik wijzen op de voorlopige uitkomsten van ons onderzoek naar de vermeende kwaliteitsproblematiek in onderhavig geval.

Voorlopig wijst ons onderzoek uit dat het met de kwaliteit wel goed zit. De vermeende daling van de dienstverlening is juist het gevolg van die kwaliteit.
Om zo gezond mogelijk te werk te gaan zijn sommige dienstverleners ertoe overgegaan de middelen in homeopathische verdunning aan te bieden. Dan duurt het wat langer volgens ons onderzoek, welk nu een longitudinale richting inslaat. Er is volgens de commissie HKZNL geen aantoonbaar boos opzet in het spel.

Reageer
gravatar

Dat komt er dus van; nu las ik in een hoogstaand kwaliteitsblad dat Drion Gaus zijn hond heeft geeuthaniseerd! Het moet niet gekker worden!!

Reageer
gravatar

Mijn broer Dion moest inderdaad onlangs noodgedwongen zelf zijn hond euthanaseren zonder een gedegen opleiding in hondenstervensbegeleiding. Te gek dat daar nog geen klinieken voor zijn.

gravatar

Beste Paulien Gaus,

Ik denk dat mijn broer Geert voor zijn Kamerknecht Dion de beide slapjanussen Markie en Maxie kan bewegen om nog een miljardje of zo te bezuinigen op het ministerie van Hardleers om hondeneuthanasieklinieken mogelijk te maken. Het is hem per slot van rekening ook gelukt met het oprichten van een volslagen overbodig cavia-arrestatieteam.

gravatar

Wat hardleers betreft denk ik nog vaak terug aan de zigeuners die op het kamp ten zuiden van Mosa Trajectum zijn aangevallen door de troepen van de burgemeester aldaar.

In de goede oude tijd in Transylvanië had men nog respect voor een speciaal beveiligd gebied voor mensen met hun afwijkende normen en waarden. Ook in Holland waren er toen veel gebieden met een eigen afwijkende cultuur en rechtssysteem zoals Vrijenban. Dat waren nog eens goede tijden van vóór de tweede wereldoorlog.

De bevordering daarna van het muliculturele eenheidsworst idee tegen de achtergrond van de ideeën van besmetting, zuiverheid, differentiatie en integratie, (wat eigenlijk slechts één idee is) heeft de doodsteek gegeven aan het anders zijn.

Tja men is hardleers of niet. Tolerantie is vervangen door “zero tolerance” en wettigheid. Zo kan ik mijn werk als beschermer van zombies, ondoden en vampiers moeilijk uitoefenen.

Ik ga ondergonds, misschien bij de New Age.

gravatar

Henk, B.S.-er: Hans Wiegel schijnt kortgeleden geruisloos te zijn gestopt als voorzitter van het KLOZ. Onder zijn opvolger zijn we allemaal de klos. Maar Hans is dus weer vrij voor een commissariaatje of tien, twintig. En Nosferatu ligt ook erg dicht tegen zijn karakterstructuur aan, ‘t is zijn alter ego bijna. Bovendien is Hansepans een method-actor, dus veel slechter dan Klaus Kinski kan zijn performance niet zijn.

Reageer
gravatar

Bram Stoker (15a), toen jij na een zware maaltijd Vlad de Spieser opvoerde als Graaf Dracula, wie had je toen voor ogen als rolmodel? Ruud Lubbers, Dries van Agt of Hans Wiegel? Wiegel was wel het meest relevante rolmodel geweest, gezien zijn onstilbare bloeddorst ten aanzien van kleine luyden, maar ik kan mij hem moeilijk voorstellen (met zijn overgewicht), in smoking en roodgevoerde cape, fladderend rond de spookachtige ruines van de door hem eigenhandig geliquideerde verzorgingsstaat, zijn blinkende hoektanden omfloerst door bloed van uitgezogen doch ondode uitkeringsafhankelijken.

Reageer
gravatar

Hoe zit het trouwens met de speciale behandelingen? Ik loop al jaren bij een angstentandarts. Maar ik sta ook doodsangsten uit.

Is necrofobische euthanasie nog gedekt?

Reageer
gravatar

In Transylvanië is necrofobische euthanasie niet gedekt. Necrofilisch wordt er wel gedekt.

Tenzij bij knoflook, kruizen en mixed grill spiesen, pleegzuster bloedwijn wordt gestookt. Bloedwijn: het bloed der communicatie met de synthese van goed en kwaad.

gravatar

Japer, Lars en eerste Henk,

Er is niemand die jullie verplicht om een bezoek aan een euthanasiekliniek te brengen.

Wij zijn blij, dat als een van ons in de toekomst zo’n kliniek nodig heeft, dankzij deze publicatie van de Speld door de overheid is opgetreden tegen de praktijken van geldwolven.

Reageer
gravatar

Tot op heden, hier in Nederland nog niet.

Daarom is het erg belangrijk om met injectiespelden te prikken ter voorkoming van dat het bespoten worden verplicht wordt.

gravatar

Beste Paulien.

Denk je dat de menigte dit zal geloven, nu je vermeld hebt dat je wijlen bent?

Reeds opgestaan uit de doden, op het uur van middernacht, bij volle maan en het klinken van de twaalf klokslagen der enige ware kerk in het diepe dal ter ere van de eniggeboren zoon, die de dood niet kent maar wel het paaschfeest viert met de heidenen tussen de de gespieste muzelmannen spreekt de zombiezoon van Dracul je toe:

doe niet zo dom.

gravatar

Dan moet die politiefunctionaris wel kunnen richten, hetgeen niet altijd het geval is. Ik refereer hierbij aan de arrestatie van de moordenaar van Theo van Gogh die zichzelf ook bij wijze van euthanasie door een politiefunctionaris wilde laten neerschieten. Hoe dat afgelopen is weten we nu maar al te goed.

gravatar

Beste Van Bralhuysen,

De betreffende agent die van schrik zijn Walther P5 halfautomaat uit zijn rundleren holster liet vallen, is voor straf toegevoegd aan de fractie van de grote blonde lijder
Het pistool is voorlopig geschorst. Er is echter is nog geen vervanger gevonden, die niet uit de holster valt.
De holster is officieel berispt.

gravatar

De wijkagent alhier trekt dan niet zijn dienstwapen. Het risico dat hij zichzelf in de voet schiet is te groot. Doorgaans roept hij om zijn moeder. Als die zich ermee gaat bemoeien, berg je dan maar. Denk om je breukie.

gravatar

De meeste commerciele klinieken lijden verlies op hun euthanasie-activiteiten. Maar dat begrijp ik wel. Ze moeten gewoon eisen dat de klanten de rekening vóór de behandeling betalen, niet erna.

Reageer
gravatar

Maar dan moet je weer een geschillencommissie optuigen, optredens bij de Rijdende Rechter en Kassa, DWDD en P&W: weet waar je aan begint!

gravatar

Het is ook regelrechte zonde nu, in dit boeiende Eurocircus, te willen sterven, met een jeune Premier als Mark “50 miljard” Rutte en een oudere usurpator als Maxime “le Sublime” Verhagen. Na het “zuur” van Balkenende niet dus het
“zoet”, maar het galbitter van VVD/CDA. Dit te mogen, nee, te moeten meemaken zou toch alle doodswensen moeten stillen? De aanvullende bezuinigingen van Mark, Maxime en JanKees zullen voor de minderdraagkrachtigen en subminima een rapide hongerdood brengen; budgetneutraal, dus zonder verdere absurd hoge tariefsverhogingen van de zijde van Hans “Ali Baba” Kloz/Wiegel en zijn 40 commerciële ziektekostenverzekeraars. De welgestelde schoorstenen zullen roken, voor de armen die van de crematoria.

Reageer
gravatar

Misschien dat een jaartje les bij Prof. Wim de Bie ons allen meer inzicht geeft in de wereld van de satire.Die heeft tenslotte een lied geschreven over de dood.

Reageer
gravatar

Denk ook eens aan een oude opname van Freek de Jonge: “Er is leven, er is leven, ja er is leven ná de dood”. Verder kan het helpen vragen te stellen over de leeftijd van de partner van een profeet of een profetisch cartoon geplaatst te krijgen in een Deens of Frans tijdschrift. Bij volledig vermelding van naam, adres en postcode, kunt u wachten op de brandbom. N.B. wél vlak bij het raam gaan staan; dit soort (b)randschade wordt namelijk niet vergoed (zie onder “molest” in de polisvoorwaarden).

gravatar

Ook Paul Collin – jawel, opa vertelt – had een blijmoedig liedje met daarin de prachtige tekst “Als ik achter het gindse kerkje lig te sluimeren in de warme grond”. Althans woorden van gelijke strekking 🙂

gravatar

7 B: Beste O. den Besten: J.W. von Goethe is hier niet origineel, al in de tijd van Marcus Antonius was er een spreekwoord dat luidde: Ars longa, vita brevis. Goethe heeft dat alleen uit het Latijn in het Duits vertaald
7 C: Paul Collin (nooit van gehoord, 20e of 19e eeuwer? Of Phil Collins?). Nee dan Job, in zijn boek Job 7: 1-21:
“Straks zal ik liggen in de donkere grond en Gij zult mij zoeken, maar ik zal niet zijn”. Inhoudelijk dezelfde betekenis als Collin, maar alleen wat misanthropischer verwoord, zoals het O.T. doorgaans pleegt te doen.

gravatar

It’s a thin line between satire and downright lack of taste, en dit is ook voor mijn gevoel nèt over het randje. Maar daar staat tegenover: als je niet tegen een stootje kunt, moet je De Speld niet lezen…

Reageer
gravatar

Leonard, door een anoniem, gewichtig klinkend, Engelstalig citaat laten wij ons niet overtuigen. Maar kun je ons ook vertellen waarom het net (hoeveel?) over een randje (welk?) gaat.

gravatar

Komaan naamgenoot, het gaat hier om het aan de kaak stellen van het broddelwerk dat hier wordt geleverd. Werkelijk niets weet men in Nederland tot een goed einde te brengen. In de tijd dat wij nog een Rijnlandse samenleving hadden werd dit niet geduld. Tegenwoordig zijn er te weinig handen aan het bed en teveel MBA’s die het uitvoerend personeel met cijferlijstjes in de nek staan te hijgen. Hierdoor wordt broddelwerk geleverd waardoor een foutenmarge van maar liefst 15% optreedt. In de tijd van de vuurproef en de waterproef was dat wel anders.

gravatar

Ik zie er dagelijks genoeg die bij leven al dood zijn.
Als dit gevolg is van deze broddelklinieken dan moeten we ons ernstig zorgen maken over de terminale zorg hier te lande…

gravatar

In Transyllvanië is het al eeuwen gratis en met 100% garantie.

Er zijn nooit klachten.

Ten onrechte waarschuwt de VVVE voor Roemenië. Zuid Oost Europa heeft hier een traditie hoog te houden.

Reageer
gravatar

Misselijk word ik er zo langzamerhand van – zieltjes winnen voor de ondoden.
Nu weer onder het mom van de zogenaamde ‘alternatieve’ euthanasie. Wij dachten tante Betsie een goed einde te schenken bij jullie – nu vergaat ons huis van de knoflookstank en de kruisen.

gravatar

Ook ik ben uitgeprocedeerd. Eerst probeerde ik het halal te doen in Ijmuiden, maar dat leverde me slechts een gebroken arm op. Toen ben ik het op de kosjer toer uit gaan proberen op de Ramsh euthanasie markt in Vlaardingen. Daar hebben ze wel mijn benen ge-amputeerd, maar ja, echt dood ben ik niet. Achteraf nog een geluk dat ik een zittend beroep heb.

Reageer
gravatar

Het is toch ook om je dood te ergeren, de incompetentie van de Nederlandse zorg.
Of ligt het gewoon aan het feit dat de kwaliteit steeds lager wordt omdat de mensen tegenwoordig voor een prikkie op de eerste rang willen liggen.

Hier moet iets aan gedaan worden.

Reageer
gravatar

Hm, je ‘doodergeren’ lijkt me toch een ernstige verstoring van de hier beoogde marktwerking en kwaliteitsborging

gravatar

Ik vind het een pracht satire: een zeer leerzame grap. Eerst is het volledig taboe. Dan wordt langzamerhand het woord “zelfmoord” vervangen door “euthanasie”. Dan ontstaat een ethische vaagheid over het onderscheid tussen passieve en actieve euthenasie. Dan een vereniging VVVE. Dan wordt de wet aangepast. De elite van de medicijnmannen (de artsen) gaan er goed aan verdienen: commercialisering en marktwerking. Dan krijgen we handel in organen. Dan worden er monsters Frankenstein gemaakt. Er wordt veel geld verdient aan te dure medische apparatuur. Het zorgstelsel wordt onbetaalbaar. Wat levenskracht heeft wordt gedoodt. Wat geen levenskracht heeft wordt met veel kosten in leven gehouden. Eerst is het nog “ondragelijk” lijden, en nu spreekt de “ethicus” Dohmen al over euthanasie als een sociaal gebeuren en een mooi zelf gewild voltooid leven.

Goethe waarschuwde hier al voor in zijn Faust.

Satire is satire en heeft zijn zin zonder stelling te nemen, helaas is uitleg dan heel erg jammer: sorry u vraagt er om.