Nederland daalt op lijst van willekeurige landen

Positie op VN-ranglijst 'zorgwekkend'

Voor het derde achtereenvolgende jaar is Nederland gedaald op de VN-lijst van willekeurig gerangschikte landen. De ranglijst wordt aangevoerd door Moldavië, het land dat vorig jaar nog 137e stond.

De jaarlijkse rangschikking van de Verenigde Naties komt tot stand met behulp van een computersimulatie. Elk land wordt gekoppeld aan een aselect getal, als gevolg van een gesimuleerd kansexperiment waarvan de kansen een uniform verdeelde stochastische variabele op het interval (0,1) volgen. Op die manier wordt de ranglijst niet beïnvloed door criteria als gezondheidszorg, veiligheid en kwaliteit van leven.

Nederland, vorig jaar nog 20e, daalde naar de 54e plek op de lijst. Het is het derde jaar op rij dat ons land tot de dalers behoort. SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan maant tot kalmte: “Zo’n index is natuurlijk niet meer dan een indicatie van de werkelijkheid, zeker als die lijst volstrekt willekeurig tot stand komt. Wel moeten we als Nederland beducht blijven voor de concurrentie van opkomende economieën als India en China. Die landen staan op deze lijst weliswaar 92e en 188e, maar ze komen eraan.”

Volgens Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau is de dalende trend wel degelijk zorgwekkend: “Amnesty International publiceert jaarlijks een lijst met omgekeerd alfabetisch gerangschikte landen en daar staat Nederland al jaren stabiel in de middenmoot. Hier ligt het anders. Je ziet dat veel Aziatische landen zijn gestegen en dat Nederland nu zelfs onder Pakistan staat. Willekeurig of niet: ik noem dat zorgwekkend.” Statistici twijfelen aan de zuivere willekeur van de lijst, omdat landen met dezelfde beginletter geen enkele keer vlak achter elkaar zouden staan.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Misschien kunnen we het toevals karakter van de uitslag vergroten door alle berekeningen in dit programma in het kwadraat te zetten, een virus moet dat mogelijk maken. Indien we de A.I.V.D. laten uitzoeken waar deze computer staat, dan kunnen we een aanval uitvoeren, zo bereiken we tenminste iets dat niets waard is.

Reageer
gravatar

De reactie van Rinnooy Kan is duidelijk ingegeven door zijn persoonlijke omstandigheden aangezien hij op de lijst van willekeurig geplaatste Nederlanders op de 133e plaats staat. Hij vergeet wel dat hij dan nog tien plaatsen boven Geert Wilders uitkomt.

Reageer
gravatar

Men schijnt te vergeten, dat de kans nu veel groter is, dat we Indië terug kunnen krijgen. Positief denken daar gaat het om!

gravatar

De speld vestigt hiermee een eigen record. Het betrouwbare nieuws wordt nu 666 dagen van tevoren gegeven. Beste redactie, hiermee brengt u u lezers wel erg op een dwaalspoor. Graag proberen te beperken tot een max van zeg 365 of zo…. Hoe kan ik humor nu zo lang onthouden…

Reageer
gravatar

Wij van het CDA, indachtig onze veelgeprezen VOC-mentaliteit, doen al jaren ons best om met willekeurige beleidsmaatregelen – linksom of rechtsom – vat te krijgen op eender welke ontwikkeling.
Dankzij het volstrekt willekeurig stemgedrag van onze gedoogpartner moet Nederland’s naam spoedig, nee wellicht zelfs binnen enkele decennia, ook op willekeurigere lijsten gaan prijken. U zult zien hoeveel men kan bereiken door te volharden in politieke willekeur!

Reageer
gravatar

Willekeur is een verworven recht waar men jaren harde strijd voor heeft gevoerd, dat laten we ons niet zomaar afnemen.
Ik leg nog elk jaar ter herdenking hiervan bij een willekeurig monument op een willekeurige dag een krans bestaande uit willekeurig gekozen bloemen uit een willekeurig bloemenzaak.

Reageer
gravatar

Ik had het er net nog met Koos over; een Dobbelsteen kan raar rollen (helemaal als-ie gedronken heeft).

Maar was het nou een aselecte trekking met of zonder terugleggen?

Reageer
gravatar

De VN zit vol met geglobaliseerde lobbyisten en ze zijn uit op geld en macht. We moeten uitgaan van onze eigen kracht en een eigen onafhankelijke willekeurige rangschikking opstellen. De vervuiler betaalt!

Reageer
gravatar

“Himmelkreuz Donnerwetter”, also sprach Zarathustra Donner-Wetter, echtgenote van P.H. En: It aint mean a thing, if you don’t swing your string.

Reageer
gravatar

Ik, de Koningin en verder de rest van de regering staan achter het standpunt dat in deze wereld alles geordend en in goede banen geleid dient te worden.

Het is dan ook van het grootste belang dat in de VN-ranglijst van willekeurig gerangschikte landen een ordening dient ontdekt te worden die tegemoet komt aan de oorzakelijke elementaire structuur die aan de stochastische ordening ten grondslag ligt.

Ik heb dan ook een werkgroep ingesteld die een op te richten commissie zal adviseren om een brief op poten op te stellen welke ons standpunt bij de VN duidelijk zal verwoorden.

In wetenschappelijke kringen, met name het samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Delft, Leiden, Amsterdam en Tilburg wordt het toch steeds duidelijker dat de string-thorie in relatie tot het onzekerheidsbeginsel van Heisenberg een illusie is.

Alles is voorbestemd en causaal. Een diepere zekerheid is beslist noodwendig. Dat heb ik altijd al gezegd en dat zal de wetenschap en zullen de commissies met mij eens zijn.

Reageer
gravatar

Henk, willekeurig Schiedammer. Als oud-Rotterdammer ben ik ook bekend in Schiedamse streken. Er is inderdaad nog geen Dobbeplein in Schiedam, maar wat niet is kan nog komen. Als de Schiedamse gemeenteraad weer enisgzins is gekalmeerd na de consternatie over de vrouwelijke burgemeesterslogica, kan er gestemd worden over de omdoping van de Koemarkt tot “Dobbe-Kwekkeboom-Febo”-plein. Op de Koemarkt is al eeuwen geen koe meer gesignaleerd, zelfs niet in de vetschuur van Bram Ladage, dus waarom zo’n a-historische naam handhaven in een eeuw waarin koeien in Schiedam alleen in “letters” in het stadsblad verschijnen?

Reageer
gravatar

Wille Keur (broer van oud-profvoetballer Piet Likeur) ontkent dat hij een lijstje landen heeft opgesteld. Hij schuift de verantwoordelijkheid hiervoor naar Willy Dobbe, naar wie al menig plantsoen in voormalige nieuwbouwwijken is vernoemd. Zij zou ‘inmiddels wel weer eens toe zijn aan een nieuwe vernoeming’ en om die te bewerkstelligen begonnen zijn lijstjes op te stellen van plaatsen waar zij die graag zou zien. En -eerlijk is eerlijk- zou je op reis door Moldavië plots het Willy Dobbeplantsoen aantreffen, dan zou je toch aangenaam verrast zijn?

Reageer
gravatar

Ik heb het stratenplan geraadpleegd en ontdekt dat er in Schiedam nog geen Willy Dobbeplantsoen bestaat. Ook een Kwekkeboomstraat ontbreekt. Bovendien is er geen kalifaat waar men over een Thorbeckeplein beschikt. Er is nog veel werk aan de winkel.

gravatar

Foutje; bij de Lybische autoriteiten van de overgangsregering bestaat het voornemen een verkeersplein te maken, met in het midden van de rotonde de Nederlandse Marine helicopter die -gestript en onttakeld- overbleef na de mislukte reddingsoperatie van de Nederlandse dubbelagent. Het plein zou moeten gaan heten het “Mark Rutte Akbarplein”. Dus vanuit dit Kalifaat is dus wel degelijk een contemporain VVD-icoon benoemd. Bovendien heeft “Thorbecke” in het Arabisch sterke associaties met faecale bermbommen.

gravatar

Chinezen hebben altijd de buikriem moeten aanhalen van hun bestuurlijk volvette Mao-kliek. Ze zijn dus minder obesiet, pro capita, dan Nederlanders die dankzij MacDonald’s en BurgerKing’s fastfood, al snel fastfat werden. Chinezen lopen dus harder en langer, ergo: het is statistisch onvermijdelijk dat zij Nederlanders inhalen en voorbijlopen. Sambal bij?

Reageer
gravatar

Moet ik onwillekeurig denken aan de willekeur waaran we allemaal zijn overgeleverd. Was het Eerst de Tweede Kamer aan wiens willekeur we zijn overgeleverd, blijkt de VN zich hier ook al mee bezig te houden. Ik vind dit wel bedenkelijk worden. Moeten we ieder jaar weer afwachten waar we staan. Alle sturing ontbreekt bij de bepaling van de posities van de landen. De eerder in dit draadje gememoreerde andere lijsten zouden kunnen worden samengevoegd met de willekeurige lijst waardoor we tot een gewogen gemiddelde kunnen komen.
De opmerking over het ingehaald worden door de Chinesen lijkt me evident, er zijn heel veel Chinezen.

Reageer
gravatar

Het wordt tijd dat we het Beursplein gaan bezetten met tenten en zwervers. Dit kan zo echt niet langer, wat ik u brom.

Reageer
gravatar

Vraagt niemand zich af hoe het komt dat we überhaupt op die lijst zijn gekomen? Stel je voor. Een tsunami van willekeurige lijsten en dat komen we net op deze terecht. Ja ja. Ik ben malle pietje niet. Hier is iets niet pluis als je het mij vraagt. En zo niet, dan ook.

Reageer
gravatar

Ik dacht eerst willekeurig eens niet te reageren op een Speld artikel (op zich al een opgave), maar nu mijn willekeurig gekozen getallen de winst van de Lotto wéér niet hebben gebracht, begin ik ook een complot te vermoeden. Het ziet er naar uit dat we alleen maar op die lijst gezet zijn om te zakken en ons dusdanig te straffen voor afgenomen consumentenvertrouwen. Dit natuurlijk naar aanleiding van de volstrekt willekeurige totstandkoming middels Maurice de Hond enquêtes.
Henk heeft hier gelijk: die ouwe klare ziet zo bruin als Beerenburger. En we weten allemaal waar dat spul goed voor is.

gravatar

Het wordt hoog tijd dat wij ons geheime wapen in stelling gaan brengen: Willekeur Alberti. Alleen zij kan ons redden van deze uitzichtloze positie. Willekeur for president, of queen, of prime minister of willekeurig welk ambt dan ook. Als ze maar weggaat.

Reageer
gravatar

De onduidelijke plaatsing van België op plaats 41, 42 en 43 doet de politieke situatie van Berlusconi alvast geen goed.

Reageer
gravatar

ja ik denk dat dat betekent dat nederland dus minder willekeurig is dan elk willekeurig land dat boven ons staat in de lijst dus wij zijn behoorlijk onwillekeurig aan het worden maar of dat nou goed of slecht is daar kun je vele willekeurige of onwillekeurige theorien op los laten of niet

gravatar

Na afloop van het kalifaat M & M I staat er wellicht een advertentie in The Lancet en The New York Times: “The Netherlands deceased on the list of sodomized countries. Vacant lot, all bids to M. & M., estate-brokers”. En wat dan?

gravatar

“Netherlands decreased on the list of randomized countries.” Dat betekent dat Nederland kleiner is geworden terwijl het op de lijst staat?! En dat voor een dr! “The Netherlands moves down rankings (of) randomised countries”. Is beter, he?

gravatar

God schiep de aarde en de Nederlanders schiepen hun eigen land. Dus ons land is een willekeurig land. Op de aarde zijn er hooguit nog een handvol landen die geschapen zijn volgens de wil der inwoners.

Nederland staat daarom ten onrechte op de lijst van willekeurige landen tussen allerlei onwillekeurige landen.

Reageer
gravatar

Het moet niet gekker worden met de VN: Voor de tweede maal op rij is Nederland op de ‘lijst met willekeurig aan elkaar gekoppelde landen’ gekoppeld aan een Zuid-Amerikaans land. We moeten ons allemaal grote zorgen gaan maken dat na Chili nu Paraguay aan ons land gekoppeld is..

Reageer
gravatar

Hè, wat vervelend nou; wilde ik een volstrekt willekeurige reactie plaatsen, is André op #7 mij voor. En voor een gedetermineerde reactie ben ik nu even te duf.

Reageer
gravatar

Misschien kunnen de Toppers een tussenstop maken als ze onderweg zijn naar Moskou. Een andere optie is natuurlijk een verrassingsconcert van Kane.

gravatar

Kunnen we als Nederland die lijst met willekeurige getallen niet manipuleren? We hebben toch wel een paar geroutineerde hackers rondlopen? Niet afwachten dus. Actie!

Reageer
gravatar

In Tilburg werk ik samen met een meneer die erg bedreven schijnt te zijn in het relevanteren van willekeurige getallen. Die wil vast een handje helpen. Hij is alleen al een tijdje niet op komen dagen.

gravatar

Even een willekeurige reactie:

Ik kan me nog herinneren dat vroeger koeien bommetjes maakten in het zwembad. Ik ben dus overgestapt op echte koeienmest.

Reageer
gravatar

Het behoeft geen verdere uitleg dat de volslagen willekeur waarmee de VN handelt buitengewoon schadelijk is voor de handelsbelangen van Nederland. Als het zo doorgaat, staan we de volgende keer op eender welke plek. Die opmars betekent dat werkelijk niets meer gezegd kan worden over de verhoudingen van landen onderling. Dat moeten we niet willen met zn allen! Voor u het weet krijgen de Maya’s toch gelijk – 2012 is immers dichterbij dan u denkt.
Ik vind dit een uiterst zorgwekkende ontwikkeling. Wie stopt deze boevenbende?!

Reageer
gravatar

Uw probleem zal binnen enkele dagen tot het verleden behoren: toevalligerwijze heb ik gisteren de Nederlandse ISP’s opgedragen, alle willekeurige sites te blokkeren. 🙂

gravatar

De heer Rinnooy Kan schijnt te vergeten dat economische gesteldheid totaal geen invloed heeft op deze willekeurig samengestelde lijst. De kans dat India en China zullen stijgen is derhalve 1 op n (waar bij n het aantal in de lijst opgenomen landen is). De zorg van Rinnooy Kan is derhalve geheel onterecht.

Reageer
gravatar

De kans op stijging is niet slechts 1 op n: dat is de kans dat het land op 1 specifieke plek terecht komt. De kans op stijging is het aantal plaatsen boven de huidige notering gedeeld door het totaal aantal landen dat meedoet. Dat aantal landen op de ranglijst is 204, er vanuit gaande dat Palestina niet binnenkort toegevoegd zal worden.

Gegeven de positie van India (92e) is de kans op stijging zo’n 45%, niet iets om direct bang van te worden. De positie van China (188e) baart echter wel degelijk reden tot zorgen: dat geeft een stijgkans van maar liefst 92%. Dat dit zorgwekkend is is ook terug te zien in de kans dat China volgend jaar spontaan boven Nederland staat; die is maar liefst 50%.

gravatar

En de kans dat China binnen 10 jaar Nederland inhaalt is zelfs 99.9%. Maar ja, wat doe je eraan? Hier helpen geen miljarden Euro’s tegen, de Chinezen hebben er toch meer.