‘België grotere bedreiging voor Iran dan Guatemala voor Kosovo’

Instituut Clingendael luidt noodklok over verschuivende machtsevenwichten


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Is België niet bedreigender voor zichzelf dan voor enig ander land ? En hetzelfde voor Iran ? En zelfs voor Kosovo kan ik mij dit voorstellen.
Dat betekent dat Guatemala niet in dit rijtje thuishoort. Klopt dat en wat heb ik dan gewonnen ?

Reageer
gravatar

En dan te bedenken dat ik in de jaren tachtig, toen ik was gelegerd in Ossendrecht, het gevoel had dat we niet de juiste grens bewaakten. De Russen zouden toch uit het oosten komen? Nu blijkt dus dat we toch de juiste vijand in het vizier hadden.

Reageer
gravatar

De bedreiging die België vormt wordt dan weer gecompenseerd door de bruingestipte wipneuswolmuizen (Wollonus wipolo bruni) die vanuit Iraans grondgebied België dreigen binnen te dringen. Zo’n offensief zal voor veel Belgen zeer ingrijpende gevolgen hebben, het einde van België zoals wij het kennen.

Reageer
gravatar

Dat Belgie een grote bedreiging is voor om het even wat is een farce. Ik kan me niet voorstellen dat een Instituut als Clingendaal om wat voor redenen dan ook tot die conclusie kan komen.
1. Belgie is verknipt en maakt ruzie met zichzelf.
2. Belgie heeft meer dan 300 soorten/types bier, dat maakt hen hooguit een gevaar op de weg.
3. Wat kan Belgie tegen Iran hebben, hooguit dat men daar formeel geen bier mag drinken.

En dan Guatemala en Kosovo.
Als de FARC al een luis in de pels is, dan zou het kunnen zijn dat men hen naar Kosovo stuurt waar ze de dubbel-tellende Serviers tegenkomen en vervolgens in de pan worden gehakt.
Een dubbele Servier is erger dan een dubbele Hamburger (met uitjes en kledder).

Dr. Paulus, leuk geprobeerd, maar ik trap er niet in, je probeert ons zand in de ogen te strooien, en dat prikt.

Reageer
gravatar

Ik als belg ben blij toch nog iets of wat invloed te hebben in deze wereld. Laten we daarom samen aanheffen en zingen: ‘Wij zijn samen onderweg, want die koeien, wij zijn samen onderweg, kunnen loeien…’

Reageer
gravatar

Deze vergelijking is onjuist. Ik heb het voor u nagerekend. Het had moeten zijn:

Voor elk der betrokken landen afzonderlijk zijn de grootste gemene deler van Guatemala en de som van Kosovo waarbij de Serviërs dubbel worden geteld, een evenredig grotere bedreiging dan het kwadraat van België (Brussel niet meegeteld) en omgekeerd evenredig met de wortel van het kwaad in Iran.

De onzekerheidsmarge is ongeveer 99,98 %.

Reageer
gravatar

Wie dat goed begrijpt is de PVV, aan den lijve ondervindend hoe machtsevenwichten verschuiven; onder het kopje:
“PVV wil meer robots voor Defensie”
staat dit:
…. Een voorbeeld is om militairen bij KPN te stationeren.” Volgens Hernandez is Nederland zeer kwetsbaar etcetc…

Geweldig idee! En een paar overtollige kolonels in de 2e Kamer: laat België maar eens iets proberen, we zijn er klaar voor!!

Maar wie is nou de appel en wie de peer in die vergelijkingen?

Reageer
gravatar

@vrije radikaal, waarom zouden we een appel niet met een peer mogen vergelijken ? Het is toch allebei fruit :).

gravatar

Het is populisme om de Eskimo simpel weg te strepen tegen de Islam. U onderschat daarmee de invloed van de ruïne van Brederode op het vrachtverkeer in Kennemerland. De zaak is niet zo eenvoudig als u denkt.

gravatar

Henk -Filosoof te Schiedam: te zeggen dat “De zaak is niet zo eenvoudig als u denkt”, is een verwerpelijke methode om uzelf enig aanzien te geven op grond van misplaatste autoriteit.

U mag zichzelf dan wel wijsgeer noemen, maar begeerte is in deze zaak zeer misplaatst juist vanwege het feit dat daardoor de zaak, zakelijk gezien geen goed wordt gedaan.

Ik walg van dit populisme onder invloed van de spiritualiën waar Schiedam zo beroemd van geworden is. Denk aan Plato en zijn oratie over Eros, en houdt uw begeerte in het gareel voor u naar de fles grijpt inplaats van Sofie.

gravatar

Plato ging uit van “gelijken”. Geheel in lijn hiermee kan ik mij niet verenigen met het wegstrepen van de Eskimo tegen de Islam. Zij zijn immers niet gelijk. U ziet het. De zaak is niet zo eenvoudig als u denkt.

gravatar

Verder ken ik nog een aantal vergelijkingen: de mens is een grotere bedreiging voor de Noordpool dan de ijsbeer voor de zeehond, de mens is een grotere bedreiging voor de Zuidpool dan een pinguin voor de vis, de mens is een grotere bedreiging voor ons allen dan een kat voor de muis, enz. enz.

Reageer
gravatar

Dat is geen nieuws, België is altijd een grotere bedreiging.

Reageer