Onderzoek naar fraude hoogleraar uit duim gezogen

Commissie verzon list na list over Diederik Stapel

Het onderzoek van de commissie-Levelt naar de fraudepraktijken van ex-hoogleraar Diederik Stapel is grotendeels gebaseerd op verzonnen gegevens. Dat blijkt uit nieuwe gegevens.

De commissie onder leiding van professor Levelt constateerde maandag dat sociaal psycholoog Stapel heeft gefraudeerd met onderzoeksgegevens in zeker 30 artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Uit onderzoek naar het fraudeonderzoek blijkt echter dat zeker 12 van de 30 omstreden artikelen nergens zijn terug te vinden. “De vraag is gerechtvaardigd of deze artikelen wel bestaan,” stelt een betrokken hoogleraar. “Niemand kan dat bevestigen. We vragen ons dan ook serieus af of de commissie deze artikelen niet zelf uit de duim heeft gezogen.”

Het gaat onder meer om een artikel over de neiging van mensen om vaker te liegen wanneer ze in een zelfverzonnen omgeving opgroeien en om een onderzoek naar de afname van agressie onder voetbalhooligans naarmate ze meer bananen eten. Een andere betrokken hoogleraar: “Het is schokkend en schadelijk voor de onderzoekswereld. Het zijn artikelen die door de commissie zelf zijn verzonnen en waarvan wordt beweerd dat Stapel ze heeft gebaseerd op verzonnen gegevens. Wie zuigt hier nu uit wiens duim?”

Levelt zou ook een aantal wetenschappelijke tijdschriften in zijn onderzoek hebben opgevoerd die helemaal niet bestaan. De namen van die tijdschriften worden angstvallig achtergehouden. “Als de tijdschriften waarin verzonnen onderzoeksgegevens van Stapel zijn gepubliceerd in werkelijkheid niet bestaan, waar zijn dan die onderzoeksgegevens gebleven? Die moeten boven tafel komen,” zegt een ingewijde hoogleraar. “De commissie levelt duidelijk niet met de academische mores.”

Diederik Stapel noemt de nieuwe gegevens in een schriftelijke reactie ‘te bizar om waar te zijn.’ Hij kondigt aan zelf een nieuw onderzoek in te zullen stellen, dat hem van alle blaam zal zuiveren.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Heeft niemand dan ooit gehoord van het stapeleffect? Als iedereen iedereen napraat (=stapelt) dat Stapel gestapeld heeft met gestapelde, fictieve gevens, dan is het toch logisch dat iedereen roept dat Stapel gefraudeerd heeft? Maar waar is het gestapelde onderzoek dat Stapel onzin gestapeld heeft? Prof. Levelt heeft slecht 1 stapel gegevens onderzocht en die waren nog niet eens te vinden! Op basis van 1 onvolledige stapel gegevens wordt dus zomaar, uit het niets, zonder een netjes gestapelde gegevensverzameling geconstateerd dat Stapel te weinig stapels gegevens had.
Nou is prof. Levelt goed in taal, dus hij zal nu vast niet stapel worden van dit gestapel, maar ik word er stapelgek van. QED.

Reageer
gravatar

Volgens Hietbrink is Dortrecht de oudste stapel-plaats van Nederland.
Ook liepen er wel nieuw gebouwde schepen van stapel. Stapel=sta-op-al sta-op-al sta-op-al=sta-op-al sta-op-al sta-op-al=sta-op-al sta-op-al sta-op-al=sta-op-al sta-op-al sta-op-al=sta-op-al sta-op-al sta-op-al en zo groeien de stapels… Droogstoppel van de koffie veiling, Max havelaar… Droogstoppel=ter-hoog-stapel=sta-op-al sta-op-al sta-op-al…=sta-op-al sta-op-al sta-op-al. Maar Diderick is thans af-gestapeld.

gravatar

Ongetwijfeld bestaat ook wetenschappelijk theoloog Hendrikse, (God bestaat niet en Jezus is zijn zoon) ook niet. Is dat wel bewezen, dat de Waarheid niet meer bestaat? Kan het zijn dat deze incognito toch nog ergens voortbestaat? De laatste maal dat ik in Rusland was, lag er nog een hele Stapel van de Prawda.

Reageer
gravatar

Axel: wie, buiten wetenschappers, zou wetenschap moeten toetsen op haar waarheidsgehalte en -aanspraken? En wetenschap als maatschappelijk product, of maatschappij als wetenschappelijk object? Het zelfreinigend vermogen van ‘de wetenschap’ sla ik niet zo hoog aan,(Diederik Stapel zocht geen zelfreinigend vermogen aan te tonen maar -eigenwijs- het gelijk van zijn these: quod erat demonstrandum). En alle wetenschappelijke theorie is geïnterpreteerde/genoteerde praxis. De ‘zuiverheid’ van wetenschap is een ideologie, net zoals de onfeilbaarheid van de paus; alleen wáár voor hen die erin wensen te geloven.

Reageer
gravatar

Outsider: alleen zij die niet aan wetenschap doen, geloven in de ‘zuiverheid’ van de wetenschap. Dat heet: de menselijke maat ontkennen, maar dat kun je ‘de wetenschap’ -wat dat ook moge zijn- niet aanwrijven.

Geloven in de onfeilbaarheid van de paus speelt zich af in een andere dimensie: die van religie. Dan hebben we het over dogma’s: geen twijfel toegestaan, niets mag onderzocht worden.

Wetenschap IS twijfel en voortdurend onderzoek: juist daarin schuilt het zelfreinigend vermogen. Zo niet waren de onderzoeken van Stapel wetten van Meden en Perzen geworden. Dat ze gefalsifiëerd zijn is daar het bewijs van, van die twijfel.

Dat het zo lang -te lang- heeft geduurd voordat het bedrog aan het licht kwam zegt iets over de kwaliteit van de wetenschapsbeoefenaren: niet over de wetenschap an sich.

gravatar

@Outsider: Het is gevaarlijk om te postuleren: “Wetenschap is…” aangezien wetenschap nimmer staat in het teken van kennis, maar slechts in het teken van “voorlopige” kennis. Om de wetenschap te kenschetsen had een groot satiricus, ene heer Toonder, maar liefst 2 hoogleraren nodig van duidelijk verschillende signatuur. Er was prof. Sickbock als beeld van de zegevierende wetenschap met prachtige constructies die perfect functioneerden op de koop toe. Daarnaast prof. Prlwytzkofski die moeizaam arbeidend geringe resultaten boekte met gammele oude instrumenten waaraan menig schroefje was losgetrild en die moest verduren dat de belangrijkste ontdekkingen werden gedaan door der assistent Alexander Pieps. Praw! Hoewel collega’s boterde het niet tussen de heren en was Sickbock in de ogen van Prlwytzkofski een onwetenschappelijker kwak. Met betrekking tot het zelfreinigend vermogen neem ik daarom aan, dat deze heren er onderling niet uit zullen komen tenzij Popper de helpende hand toesteekt.

gravatar

Ook wetenschap als maatschappelijk product moet regelmatig getoetst worden op haar waarheidsaanspraken. Stapel heeft bewezen dat het zelfreinigend vermogen van de wetenschappelijke wereld wel degelijk bestaat. Hulde voor deze moedige onderzoeker die voor deze bewijsvoering middels een fantasie onderzoek zijn eigen carrière heeft opgeofferd.

Reageer
gravatar

B.W. Een meesterlijke move: u onttrekt hier aan de wetenschappen hun legitimatie: wetenschappelijke theorie en axioma’s zijn slechts subjectief geïnterpreteerde praxis. Want niet alles wat bewezen kan worden is ook wáár, net zomin als alles wat wáár is, bewezen kan worden (Emilianus Primus)

Reageer
gravatar

Jazeker, wij moeten meebewegen met de getijden van de tijdgeest. Opheden geldt het axioma: ” ik begrijp het niet, dus jij bent dom”. En ziet hoe ver we met dit oogpunt komen: de hele wereld is in roerige rep!
Er gebeurt eindelijk weer eens wat en stilstand is geen vooruitgang, maar een kwestie van inertie zoals een té lang zittende bout aan een uitlaat die vervangen moet worden.
Spannende tijden; benieuwd of de wetenschap een uitdagend antwoord kan formuleren op domheidsonderzoek als we allen even intelligent zijn!

gravatar

in feite is alles wat zich ‘wetenschap’ noemt slechts interpretatie maar goed dat soort spelletjes moeten ook mogen kunnen

Reageer
gravatar

Of Diederik Stapel nu wel of niet bestaat is eigenlijk een academische vraag. Er zijn mensen die nu zijn bloed wel kunnen drinken (eerst en vooral de vampiers onder ons: “Et tu, Brute?”) en dan zijn er nog vele vrouwen die stapel zijn op Diederik, vanwege academische of anderszins gestructureerde voorkeuren. Qua vrouwen opereerde Diederik als een echte stapelaar (jager/verzamelaar); hij stapelde de ene relatie op de andere affaire en hij verzamelde al doende cijfermateriaal en scores. Wat de man in orgastische zin voor werk verzette, voor onderzoeken als “Tevreden thuisnaaisters zijn geen onrustzaaisters” en “Vleeseters zijn nurkser dan veganisten”, is met geen pen te beschrijven. Maar de wetenschap liet hem vallen als een baksteen. O tempora, o mores.

Reageer
gravatar

Deze mediahype is het beste bewijs dat het basisonderwijs in dit land niet deugt waardoor de goemeente zonder de minste kennis van zaken aan het kakelen gaat. De gewaardeerde collega Stapel heeft een uitmuntend wetenschappelijk, evidence based, experiment naar het bestaan en het waarheidsgehalte van het solipsisme uitgevoerd. Dit onderzoek is zo baanbrekend en excellent, met dergelijke resultaten, dat hem dit zonder twijfel de nobelprijs oplevert. Voor wie het kringgesprek op maandagmorgen op de lagere school het hoogst haalbare was en daardoor nooit aan dit thema is toegekomen: solipsisme betekent dat er maar één enkel bewustzijn bestaat, namelijk dat van de waarnemer. Het hele universum en alle andere personen waarmee gecommuniceerd wordt bestaan slechts in de geest van de waarnemer en worden dus door hem gecreëerd.
De pruim op de yoghurt is natuurlijk dat hij er in slaagt het voltallige falderappes van betweters in de gordijnen te krijgen. Chapeau voor Hub Stapel!

Reageer
gravatar

Waarde Penz, uw “chapeau voor Huub Stapel” staat nu op het hoofd van de broer van betrokkene (de “Flodder”-acteur), terwijl we het toch echt over Diederik (“Dietje” voor intimi) Stapel hebben. Kleine correctie.

gravatar

Ik heb vast wat gedegen onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn verhelderend!

# Het is niet zo heel belangrijk wie er zuigt uit wiens duim, zolang dat maar boven tafel gebeurt

# Blaam komt doorgaans slechts uit duimen die onder tafel worden gezogen. In ALLE onderzochte gevallen was de zuigende partij dan niet de eigenaar van de duim waaraan gezogen werd.

# Stapels maken van duimen valt af te raden. Dat is slechts voorbehouden aan vuisten.

Reageer
gravatar

Dit soort gedoe begint altijd bij Waarheidscommissies.
Kunnen we die niet afschaffen en Leugencommissies instellen? Dan weten we tenminste van begin af aan waar we aan toe zijn.

Dat onderzoekt ook makkelijker als er weer eens aan Parlementaire Onderzoekscommissie wordt ingesteld: het mág meer werk lijken, die leugens op te sporen omdat het er zo veel zijn, maar ze zijn makkelijker herkenbaar.
Dan is het slechts een kwestie van wegstrepen, in plaats van moeilijk op zoek gaan naar iets wat waarschijnlijk er niet is.

Reageer
gravatar

@Wetenschap,

Best Wetenschap…Het doet mij deugd dat U blijk geeft van een niet-aflatend introspectie.

Doch onderschat U het belang van Esoterie! U stelt terecht dat men op gezond verstand moet afgaan.

Laat ik het kort houden…

Het begrip “wetenschap” is in bepaalde samenhang ook als synoniem van denkvermogen, bewustzijn, medeweten, toestemming, mededeling, kennisgeving en rechterlijke aanzetting.

Dit maakt het begrip wetenschap veelomvattend.

Heel wat beschouwelijke stromingen en kennisgenootschappen beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft en ontwikkelen daarbij een eigen leer en methodiek.

Een bekend voorbeeld is de ‘geheime’ leer van Blavatsky.

Welnu, dat hebben we juist benoemd als wetenschap. U bent nog nodig. Laat dat gegeven uw ziel heugen!

Groet,

Dr. Herman De Doktor van Leeuwin

Reageer
gravatar

waarde confrere,

Met leedwezen moet in constateren dat u nu de geheime leer van Blavatsky genoemd hebt in uw reactie. Helaas is deze nu niet meer geheim. Dit is nu in strijd tot de gelofte die u bij toetreding tot het geheime genoodschap tot redding van het gedachtegoed van wijlen Blavatsky heb afgelegd.

gravatar

Helaas, nu ben ik toch wel vies door de mand gevallen en moet ik ruiterlijk toegeven dat ik totaal niet besta. Uiteraard dient dat nog wetenschappelijk onderbouwd te worden, maar de conclusie is mij al duidelijk. Sorry mensen, jullie zullen nu op je eigen gezonde verstand, gevoel en intuïtie af moeten gaan. Lastig hè ?

Reageer
gravatar

Wat wordt hier nu onderzocht?
Is het niet sneller en minder kostbaar om de duimen van de heer Stapel af te snijden en deze te onderzoeken?
Op die wijze kan hij er ook niet meer uit zuigen…

Reageer
gravatar

Ik vermoed eerder dat de ‘betrokken hoogleraar’ een partner in crime van deze stapelgekke heer Stapel is, die de integriteit van de commissie Levelt in twijfel poogt te trekken.
Aan de andere kant zou de commissie natuurlijk ook niet te hard van stapel moeten lopen.

Reageer
gravatar

Ik vraag mij nu toch echt af: Bestaat die Diederik Stapel eigenlijk wel? Ik vind het maar een rare naam. Kan zomaar verzonnen zijn door een of ander malafide magazine zoals bij voorbeeld de Naald of zo. Ik bedoel maar.

Reageer
gravatar

Wij volgen bereids een spoor dat wijst in de richting van het Bielefeldcomplot. Zo zou Diederik Stapel nooit een parkeerbon hebben gehad. Dit is uiterst verdacht.

gravatar

Het verhaal gaat dat hij hoogleraar was aan de Universiteit Tilburg. Dit lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Ik kan mij echt niet voorstellen dat iemand een plaats Tilburg noemt, laat staan dat er zich een universiteit vestigt. Groningen bleek trouwens ook al uit de duim gezogen.

gravatar

De aanwijzingen stapelen zich op. Dit alles is hoogst onwaarschijnlijk. Zelfs enig tastbaar bewijs in de vorm van een computer met kinderprono ontbreekt. Dit bestáát gewoon niet. Ideaaltypisch duikt in dit soort zaken vroeg of laat een brochure op om het bestaan van de man aannemelijk te maken. Iets in de trant van “Stapel gibt es doch.” We wachten de ontwikkelingen af.

gravatar

De wetenschappelijke rubriek van dit blad, genaamd Privé, heeft uitgedokterd dat er een verband schijnt te zijn tussen stikken en een tekort aan zuurstof in het bloed. Met deze bevindingen kan onze technische recherche weer jaren vooruit. Hoe leerzaam is dit alles.

gravatar

De 12 onvindbare artikelen blijken te zijn gepubliceerd in Marbellegriet, het dikste damesblad van Nederland. Dit was het geschiktste medium gelet op de enorme in deze zaak gezogen duim.

Reageer
gravatar

Mijn man heeft nu mr. prof. dr ing. Bert Bokhoven, decaan van de faculteiten Homeopathie en Astrologie aan de universiteit van Stavoren, op het oog.

Gevreesd wordt dat hij al voor zijn doctoraalscriptie (eindcijfer 10-) “Klopgeesten esoterisch beschouwd; een onderzoek onder hangouderen in Lutjegeest” onderzoekscijfers uit zijn duim zoog.

Reageer
gravatar

Ik heb u helaas de conclusie van Bokhovens afstudeerwerk onthouden. Die luidt aldus:

“Het gerucht dat klopgeesten in het rusthuis van Lutjegeest gerucht maken door te kloppen is pertinent onjuist, daar de vluchtige vingers van klopgeesten niet op materie, in het bijzonder houten deuren, kunnen kloppen, omdat zij, als leden van de soort geesten, spoken en schimmen, familie kloppende geesten, met hun materieloze lichaamsdelen, c.s. de onderste gewrichten van gevouwen vingers, onherroepelijk dwars door materiaal van welke moleculaire aard dan ook heen gaan, zodat geen daadwerkelijk fysiek contact tussen deur en geest kan plaatsvinden; hetgeen door mij in deze doctoraalscriptie onomstotelijk is bewezen.”

gravatar

‘De commissie levelt duidelijk niet met de academische mores.’ Een prachtige woordvondst op de Commissie Levelt. Vind ik. Maar die mening is niet gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Gewoon postmodern dus, net als die hele Stapelfiguur.

Reageer
gravatar

Was het maar een parodie! Het bovenstaande artikel berust voornamelijk op onderzoek naar de bespottelijkheid, dat niet is uitgevoerd. Het is evenmin gecontroleerd door de Waarheidscommissie van dit virtuele tijdschrift, die nu met spijt betuigt dat het geen parodie is, want het berust voornamelijk op onderzoek dat niet is uitgevoerd…

gravatar

De speld is een autoriteit op nieuwsgebied. Daar kunnen we toch niet zomaar aan gaan twijfelen. Ik ben bang dat nog meer van dit soort opmerkingen u uw carriere als kritisch volger gaat kosten.