Noorwegen erkent verwoesting Wijk bij Duurstede

Deur op een kier voor EU-lidmaatschap

In een korte toespraak op de staatstelevisie heeft de Noorse koning Harald V afgelopen woensdag de betrokkenheid van zijn land erkend bij de verwoesting van Wijk bij Duurstede in 839. Harald verklaarde dat er sprake was van ‘een verwoesting, plundering en massamoord van ongekende omvang’ waaraan zijn landgenoten zich willens en wetens hadden schuldig gemaakt. Met de erkenning zet Noorwegen een belangrijke stap naar verbetering van de betrekkingen met Nederland en eventueel toekomstig EU-lidmaatschap.

Vikingen afkomstig uit het Scandinavische vasteland en IJsland richtten op een zonnige voorjaarsmorgen in 839 een ware slachting aan in Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. De stad werd volledig geplunderd en in de as gelegd. Naar schatting 833 mannen, voornamelijk Frankische christenen, werden onthoofd, gespietst en naar traditie met het achterwerk omhoog in de Lek geworpen. De minderheid van 221 mannelijke Wodanaanbidders werd aanvankelijk gespaard, als galeislaaf meegenomen naar Noorwegen en daar alsnog van een fjord gegooid. De vrouwen van Dorestad werden als seksslavinnen meegevoerd naar Scandinavië. Hun nazaten leven daar nog steeds en vormen de absolute onderkant van de samenleving.

Nadat Denemarken en Zweden in de jaren ‘70 en ‘80 hun aandeel in de ‘ Wijkse Verwoesting’ erkenden traden zij geleidelijk uit hun isolement , wat uiteindelijk leidde tot een EU-lidmaatschap. Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen of het met Noorwegen ook zover zal komen, heeft het land volgens minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken een belangrijke eerste stap gezet. ‘’Erkenning van de Wijkse Verwoesting is de eerste voorwaarde voor de Noren om aan de onderhandelingstafel te mogen plaatsnemen’’, aldus de bewindsman. ‘’De deur is nu op een kiertje gezet. Als het land zichzelf de komende jaren censuur en corruptie eigen kan maken is het rijp voor Europa.’’

Na de Noorse erkenning is IJsland nog het enige land dat volhardt in ontkenning en bagatellisering. Premier Sigurðardóttir spreekt in een reactie van ‘een doodgewone handels- en ontdekkingsmissie die naar maatstaven van deze tijd wat escaleerde.’ Den Haag overweegt om de ambassadeur uit Reykjavik terug te roepen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Tja, Wijk bij Duurstede. Ze zullen er wel om gevraagd hebben. Verder komen uit Noorwegen geen Vikingen maar Noormannen. Ik vermoed dat de Noren zich hier verontschuldigen voor een streek vanuit de Knackebrod-bakkers hoek. Ik vel nog geen oordeel en wacht nader onderzoek af.

PS. Denen die afstammen van de Hunnen? Die is nieuw voor me, maar goed!

Reageer
gravatar

Histoirisch onjuist. Hunnen, Alanen, Gothen en vandalen waren al eeuwen op zwerf plunder-tochten-drift=drijft en pas 300 jaren later vonden ze hun plaats in Denen=de-hunne-marken.
De Noormannen Noormandie en de Denen Henengouwen=Hunne-ga-houwen en dat ze inderdaad ook voorgoed gehouwen, voor dat ze hier nog in Denenkamp hun kamp opsloegen. Voor de rest verbleven ze overal daar waar Duinen waren waar hun draken-boten op het strand getrokken ze onzichtbaar waren de duinen=de-hunnen vaar hun naam. Andre van Duyn=van-de-hun, dus uit de duinen=de-hunnen, zijn voorouders en ook nog eens rood haar nog meer bewijs-stavend. Dus De staat Denenmarken was toen nog lang niet in gericht. En… ook Erik is een verkorting van Dirk=trek=turk want alle volkeren waren op de diet-route=detroit
daar; de werkelijke naam van Gibraltar staat op mijn Marokkaanse kaart nog steeds als Dietroute… de diets route van vele vele volkeren en …
nomaden=die-no-home-hadden. Het is maar dat U het thans weet.

Reageer
gravatar

… tja tja … heel verhelderend al deze op-en-neerschrijfsels … maar wat was toentertijd ook alweer de rol van Pipi Vángstrump in deze ? …

Reageer
gravatar

@Snorri Sturluson. U kunt zich dan wel van de domme houden omtrend de genocide van Dorestad, maar wij in Kalaallit Nunaat zijn jullie invasie vanuit Ísland nog steeds niet vergeten. Weliswaar heeft de kleine ijstijd jullie weer met de staart tussen de benen naar het land van vuur en ijs doen terugkeren. Maar toch…

Reageer
gravatar

Snorry stuurlosoon=Zo-en-hoor-U stuurlui-zoon die in IJsland met hun al oude sagen=zeggen en zo-en-hoor-U dus luisteren vandaar deze vertellende naam. ( als 2e Bewijs, dialekt-diets;)Snorder=zo-nie-hoor-daar en dat zijn weer wagens die klandestien=klanten-steun, klanten proberen op te pikken… van af een Taxi standplaat waar ze dus niet horen.

de duizenddichter

gravatar

@49 Van Bralhuysen: Hierin moet ik u helaas gelijkgeven. Ofschoon er geen sprake was van een eerste poging van IJslanders om Dorestad met de grond gelijk te maken (immers in mijn reacties hierboven heb ik aangetoond dat er ten tijde van de overval op Dorestad in 839 nog geen sprake was van een IJslandse bevolking) treft ons mooie eiland wel schuld inzake het IceSave drama.

Toch wil ik hierbij enige kanttekeningen maken. Ten eerste heeft uw toenmalige minister van financiën de door ons aangeboden compensatie op geheel tactloze wijze geweigerd. Wij herinneren ons de woorden van de heer Bos nog maar al te goed: ”Waar kan ik nou in hemelsnaam op zo’n korte termijn opslagruimte vinden voor 600 miljard stuks vissticks? Ik zou bij god niet weten waar ik voldoende koelruimte vandaan moet halen.” De reactie van de heer Bos op ons aandringen toch maar genoegen te nemen met ons aanbod, zal ik u besparen. Ik wil hierover uitsluitend kwijt dat de toenmalige bewindsman ons een suggestie aan de hand deed waar wij voor zijn part onze vissticks konden plaatsen en dat de voorgestelde plaats ons inziens niet voldeed aan de door de Voedsel en Warenautoriteit gestelde vereisten met betrekking tot koeling.

Enige tijd later ontvingen wij van de heer Bos een SMS met naar later bleek de oproep: ”ZEND CASH”. Het was uw voormalige minister van financiën echter ontgaan dat in het IJslands alfabet de letter ‘c’ ontbreekt (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/IJslands) met alle gevolgen vandien.

Reageer
gravatar

@ olav dinges:

kijk eens hier:
http://www.speld.nl/2011/03/15/scholieren-%E2%80%98haarlem-is-hoofdstad-noord-holland%E2%80%99/

Tijdens deze discussie is genoegzaam aangetoond dat “kennis” opgedaan op “school” en godbetere “Wikipedia” van nul en generlei waarde is. Wilt u aub de posts alhier niet meer vervuilen met citaten uit deze zeer verdachte bronnen. Ik wens u veel sterkte in uw consulaat in Haarlem. (zal volgens u wel de hoofdstad van n-holland zijn)

Reageer
gravatar

Waarbij ik nog niets gezien heb over de tweede poging van IJsland om Dorestad en daarnaast de Nederlanden te vernietigen, nu op economische wijze: het Icesave gebeuren. Dit mislukte jammerlijk door laat getimed ingrijpen van W&N (Wout & Nout). De IJslandse poging om Nederland in te nemen kwam hier als een boemerang terug en leidde bijna tot de ondergang van IJsland.
Ze blijven het dus nog steeds proberen die vikingen: enig wantrouwen inzake deze move om lid van de EU te worden is dus wel op zijn plaats.

Reageer
gravatar

@ Olav Huppeldepup.

Hier is je Loden Speld. Met eikenloof. Welverdiend.

En nu snel ergens ander gaan schoolmeesteren graag.
En neem je wetenswaardigheden ook mee.

(je zal zo iemand maar op een verjaarspartijtje mee moeten maken)

Reageer
gravatar

@46: nee hoor: die wetenswaardigheden zijn niet ter zake doende, de moeite van het weten niet waard zelfs.

Echter het idee alleen al dat ik als Europeaan het laatste woord laat aan een niet-Europeaan: kom, zeg.

Reageer
gravatar

@42: who cares?

(trouwens: gevoel voor humor heb je hard nodig in Europa. Ik zou idd nog maar niet toetreden – dat wordt een drama)

Reageer
gravatar

@41 Jeettje, het zijn geen Wikileaks maar historische feiten. Googelt u anders zelf op “Noorwegen, referendum, lidmaatschap”.

@40 Bungeejumpende Rechter, Noorwegen verkeerde tussen 1814 en 1905 in een personele unie met Zweden. De diplomatieke dienst en dus ook het buitenlandbeleid was gezamenlijk. Noorwegen had echter wel een eigen leger en marine. Of de beweringen in de door u aangehaalde brief op enige waarheid berusten zal uit een onderzoek naar de militaire archiven uit die tijd moeten blijken. Met name zijn wij benieuwd of de door u genoemde luitenant Per Olaf Gugason daadwerkelijk bestaan heeft en in die tijd deel uitmaakte van onze strijdkrachten. Voorts merk ik op dat Oslo in die tijd nog Kristiania heette.

Reageer
gravatar

Nu hebben we het wel over die aanval op Dorestad in het jaar 839, maar dreigt daardoor niet de Tweede Vikingtijd in de vergetelheid te geraken? Graag wil ik een ingezonden brief citeren die de Volkskrant in de laatste editie van het jaar 1990 (het Van Goghjaar) plaatste. De Volkskrant had de gewoonte bijzondere brieven in de laatste krant van het jaar te plaatsen. Helaas is de naam van de schrijver onbekend gebleven.

BEGIN CITAAT:
“Had Vincent van Gogh heden ten dage nog geleefd, dan was hij ongetwijfeld bezweken aan de overkill van publiciteit rond zijn persoon. Daarom is het des te merkwaardiger dat de echte waarheid rond zijn dood nog nergens is vermeld.
Vincent van Gogh heeft namelijk niet zelfmoord gepleegd, maar is op 27 juli 1890 neergeschoten door de Noorse luitenand Per Olaf Gugason!
Zoals bekend is, voorde Noorwegen aan het eind van de vorige eeuw (**Notitie van dBR: deze brief is geschreven in 1990**) een zeer agressieve politiek, ook wel de Tweede Noormannentijd genoemd. Tot de snode plannen van Noorwegen behoorde een invasie van Frankrijk. Daartoe was in het diepste geheim een groot Noors invasieleger overgebracht naar de korenvelden bij Auvers-sur-Oise, van waaruit het op 1 augustus Frankrijk van binnenuit zou overvallen.
Op 27 juli ontdekte Vincent van Gogh dit leger terwijl hij in een korenveld zat te werken. Hij had met zijn bekende schildersnelheid al twee Noorse soldaten op het doek gezet voor hij zich realiseerde dat dit een buitenlandse invasieleger moest zijn. Direct besloot Vincent de plaatselijke gendarmerie te waarschuwen. Hij slaagde er bijna in onopgemerkt uit het korenveld te sluipen. Helaas werd hij op het laatste moment ontdekt en de Noorse militairen zetten de achtervolging in.
Vlak voor het dorpje Auvers-sur-Oise loste de snelste Noorse hardloper, luitenant Gugason, een wanhoopsschot dat Vincent dodelijk verwondde. Ondanks deze verwonding slaagde Vincent erin het dorpje veilig te bereiken.
De Noren, bang dat ze vroegtijdig waren ontdekt, besloten terstond de aftocht te blazen en arriveerden op 6 augustus 1890 in Oslo in Noorwegen met Vincents doek “Korenveld met twee militairen”.
Vincent van Gogh werd in Auvers-sur-Oise ten onrechte definitief voor gek verklaard toen er zich in het korenveld geen enkele militair bleek te bevinden.
Aangezien na honderd jaar alle dossiers in Noorwegen vrij ter beschikking staan voor het publiek, dient er onmiddellijk een onderzoek te komen naar deze geschiedenis opdat eerherstel voor Vincent van Gogh kan plaatsvinden.
Misschien komt dan tevens de waarheid boven water over de mislukte Noorse invasies van Japan (1892) en de Verenigde Staten (1893).
En indien minister Van den Broek (**Notitie van dBR: deze brief is geschreven in 1990**) verstandig is, eist hij onmiddellijk het doek “Korenveld met twee soldaten” op, voor zijn Franse collega dit doet.
Vincent van Gogh was een bijzonder mens, maar gek was hij niet.” EINDE CITAAT

Reageer
gravatar

Een flinke stap vooruit, deze bekentenis, maar nog niet genoeg om te roepen: “zand erover”; daarvoor is het nog te vers.
Voor straf dient Noorwegen ogenblikkelijk lid van de EU te worden en wel in plaats van Nederland !
Inderdaad, edelmoedig en vol welbegrepen eigenbelang, dienen wij onze plaats in de EU af te staan.
Als andere landen maar niet achter het bloedbad in Atjeh komen, zodat Nederland ook weer voor straf bij de EU moet; maar van mij zullen ze het niet horen.

Reageer
gravatar

Maar nee! Dit is de PVV – kring IJsselmeer die laat zien hoe de Nachtwacht er in werkelijkheid uit had moeten zien, als de oud-Nederlandse waarden niet door zuidelijke immigratie tsunamies was weggevaagd.
We moeten het nu doen met die joods-christelijke, maar dat is maar een slap aftreksel eigenlijk.

Reageer
gravatar

@35 Olav etc.enz.ennogwatmeer:
Dat zegt mij niks. Iedereen kan vanalles in de Wiki zetten en veranderen.
Ik geloof alleen de leaks

Reageer
gravatar

@26 Steven: Ik heb niet gezegd dat ik zelf geloof dat het goden uit de Noorse mythologie waren die de Öndvegissúlurde (de heilige pilaren van de troon van Ingólfur) in de baai Faxaflói deden aanspoelen. Wel dat dit voor hem reden was daar zijn boerderij te bouwen. Hij noemde die plaats Reykjavík (Rookbaai) omdat hij overal om zich heen stoom uit de bodem zag opstijgen. Dit natuurverschijnsel werd (en wordt) veroorzaakt door de geothermische activiteit van ons eiland. Vermeldingswaardig is dat momenteel zo’n 54% van onze energievoorziening geothermisch wordt opgewekt.

De hele geschiedenis van de eerste eeuwen van de kolonisatie staat zeer gedetailleerd beschreven in het Landnámabók. Dit begint met het verhaal over Ingólfur Arnarson.

Reageer
gravatar

Noorwegen zou geen lid van de E.U. mogen worden i.v.m. dat zogenaamde Dorestad-incident? Me dunkt. Het was nu juist de Noorse bevolking die zich tot twee keer toe (1972 en 1994) in een referendum het lidmaatschap afgewezen. In het laatste referendum was slechts 52,2% tegen.

Reageer
gravatar

Trygvason=trekkers-zoon de meeste namen hebben dialekt-diets zulk een duidelijke afkomst betekenis dat je daarop kunt afstuderen en een tot-taal ander wereld geschiedenis krijgt… maar wel de juiste geschied-en-is.
Aberdeen=over-deen, gedansk=ga-deens en zo loop je hun ganse route na….

gravatar

Nu woon ik al een tijdje in Noorwegen en sinds ik de taal spreek heb ik begrepen dat men nog zoiets van plan is, maar dan in een andere stad, ik denk Amsterdam. Er worden al regelmatig verkenners gestuurd die, zo lijkt het…, dronken en vol zich door de stad voortslepen, maar ondertussen de kracht van de verdediging in ogenschouw nemen. En, zoals men al jarenlang weet, stelt dat geen reet voor, net als toen! Dus ik zou zeggen, zoek dekking, tenzij je er van houdt natuurlijk. Ik kom daarna wel namens de Noren de excuses overbrengen, ik ben er ook af en toe. Moehahahahahaha!

Reageer
gravatar

Ja, kijk eens: technisch gezien hebben we het natuurlijk over twee verschillende zaken: enerzijds Dorestad, anderzijds Wijk bij Duurstede.
Mijn cliënten willen nog wel toegeven dat zij ooit “in de buurt van” Wijk bij Duurstede zijn geweest in het kader van een handelsmissie, maar dat bestond nog niet als zodanig, dus dat zegt niets: dat kan overal in die omgeving zijn geweest. Zij konden derhalve niet weten zich op Wijkse grond te bevinden: ik eis hiervoor vrijspraak.

Voorts wil ik graag iemand wraken voor de diffamatie om Noorwegen zó te demoniseren dat men erover denkt de schuld op zich te nemen dat Dorestad is vergaan.

Iedereen weet dat deze stad ten onder is gegaan aan slecht Pools immigratie timmerwerk en, zoals de mij van onverdachte zijde door een expert aangereikte bewijsvoering laat zien, de Islam. In een oud boek is te lezen dat die het vuurwerk hier introduceerde: in een houten stad nota bene!
En dat allemaal om een linkse hobby te vieren, zoals een even onverdachte bron mij mededeelde: ontwikkelingsuitwisseling.

Mijn cliënten zijn nog steeds blij het vege lijf te hebben kunnen redden; in feite zijn zij de slachtoffers die gecompenseerd moeten worden.

Dus laat het recht zegevieren: er is geen zaak, niet ontvankelijk verklaren derhalve.

Reageer
gravatar

Die foto is helemaal niet historisch verantwoord dus dat bericht zal wel niet kloppen. Ook eis ik LIVE beelden te zien van de vikingen, die ons op hun knieën om vergeving vragen… in het Nederlands!

Reageer
gravatar

En hoe zit het met de dubbele plaspoorten…
dat is toch ook een opmerkelijke ontwikkeling.
Eerst gezijk vanaf de reling en dan dubbele
plaspoorten in de boeg van het Vschip.

Met dubbele plaspoorten werd toch eigenlijk
een tegendraads buiten-eigentijds signaal
afgegeven – dat eigenlijk toch behoorlijk
wat verwarring moet betekenen voor de
hedendaagse historicus – dat vikingen er
dus een gescheide toilet systeem op na hield.

Zeer vooruitstrevend zou je wel kunnen noemen
en zet wellicht de werkelijke aanleiding tot plunder en
roof onder een nieuwe dageraad (danwel schemerlamp)

Hier wordt heel vaak gezemeld over die dubbele plaspoorten dat het de integriteit en betrouwbaarheid van iemand negatief zou beïnvloeden.

Reageer
gravatar

Snorritje, Snorritje toch! Als jij werkelijk gelooft dat de goden aan Ingólfur de plek wezen om Reykjavik te stichten, moet ik dan ook van jou aannemen dat er in 839 nog geen IJslanders waren?

Reageer
gravatar

Volgens bovenstaand artikel zouden er IJslanders betrokken zijn geweest bij de aanval op Dorestad in 839. Hoe kan dat nu? De eerste persoon die zich permanent op ons mooie eiland vestigde was Ingólfur Arnarson. Deze bereikte het eiland van vuur en ijs pas in 874. Op het moment dat hij na weken over zee te hebben gezworven land in zich kreeg, smeet hij de heilige pilaren die aan weerszijden van zijn troon stonden overboord om de goden de beste vestigingsplaats te laten kiezen. Pas toen zijn slaven die pilaren in 877 in een baai in het zuidwesten terugvonden, vestigde hij zich op deze plaats die later uitgroeide tot onze gezellige hoofdstad Reykjavík.

Kortom er kunnen in 839 geen IJslanders hebben meegedaan aan de overval op Dorestad, want er bestonden nog geen IJslanders.

Reageer
gravatar

Ingólfur was tijdens de Verwoesting van Dorestad inderdaad nog nat achter de oren, maar hij leerde snel. Voor zijn deel van de buit kreeg hij een Frank genaamd Karel die niet al te erg gespietst was. Diezelfde Karel zou later de IJslandse annalen ingaan als Karli, de slaaf die de Öndvegissúlur in Faxaflói terug vond.

gravatar

Geen censuur en geen corruptie! Kunnen wij niet uit de EU en ons bij Noorwegen aansluiten en zo de nieuwe NNfederatie stichten??

Reageer
gravatar

ik eet geen Noorse komkommers meer! Onthoofd en gespietst is tot daaraantoe, maar met het achterwerk omhoog de Lek in werpen? Hoe halen ze het in hun mooie blonde hoofdjes.

Reageer
gravatar

Hoe halen ze het in hun hoofd!?

Het zal wel iets zijn van: confronteren met je ergste angsten of ander psychogebabbel.

Zowel de gemeente als de geestelijke verzorgers zouden zich moeten schamen!

“vikinghal” voor verwerking. Ja hoor. laten we volgend jaar dan op het seys-inquartplein in amsterdam de dodenherdenking houden. Vast ook heel goed voor de verwerking.

Ik zou zeggen, onmiddellijk hernoemen die hal en gelijk daarna aftreden met je gemeentebestuur.

Reageer
gravatar

Langs deze weg maken wij bekend dat onze vereniging in de komende dagen een aantal bijeenkomsten zal organiseren voor de bewoners van Wijk bij Duurstede en andere getroffenen.

De bijeenkomsten zullen (geheel toepasselijk) worden georganiseerd in Sportzaal de Vikinghal, (Karolingersweg 234, 3962 AP Wijk bij Duurstede ).

In deze bijeenkomsten zal het gemeentebestuur nadere informatie verstrekken met betrekking tot deze ramp die nog steeds in de herinnering van menig Wijk bij Duursteder voortleeft (en anders zorgen wij daar wel voor).

Deelnemers kunnen zich aanmelden via het gemeentelijk informatienummer 0343-595595. Voor deelname is het van belang dat u voorafgaand een PGB budget aanvraagt en overmaakt naar het rekeningnummer van onze vereniging onder vermelding van ‘rouwverwerkingsbijeenkomst Wijk bij Duurstede’.

Reageer
gravatar

@16
Dit gaat te ver!

Dat nu ook al op de speld over de vermeende “genocide” van neanderthalers gesproken kan worden gaat alle perken te buiten.

Dat er tijdens herlocatie van deze “mensen” (ik ben in een gulle bui) wat slachtoffers te betreuren zijn geweest valt uiteraard te betreuren. Maar laten we wel wezen; wat hadden zij tot die tijd voortgebracht? Wij hebben dit continent pas werkelijk tot culturele bloei gebracht.

Reageer
gravatar

Nu moet er alleen nog een gebaar van Wiedergutmachung uitgaan naar het Duitse Neanderthal. De inwoners van die streek zijn ooit massaal uitgeroeid door de Homo Sapiens. Die vonden het best een leuk spelletje (Homo Ludens) om al die Neanderthalers de hersens in te slaan. Deze genocide is nog steeds niet bestraft, en er is nog nooit overwogen officieel excuses aan te bieden.

Reageer
gravatar

Wat goed zeg! De eerste stap is gedaan door de Wijkse genocide te erkennen. Als Noorwegen nog “zichzelf de komende jaren censuur en corruptie eigen kan maken is het rijp voor Europa,’’ volgens Rosenthal.
Dan is er de ruimte voor een ongelimiteerde herinstroom van woeste Noormannen, en tijd voor herstelbetalingen als oppreisning!

Reageer
gravatar

Wij werden daar in die tijd nietsvermoedend heen gestuurd in het kader van een humanitaire missie omdat het lente werd en iedereen op de Peperstraat stond te schreeuwen om democratie en dat we rustig konden komen omdat ze toen nog geen bermbommen hadden. En ja, de Vikingse Unie had toen al besloten om op onze Drakkars en Snekken te bezuinigen, dus dan ga je maar want voor je het wist lag je d’r uit en werd je samen met je vrouwen definitief te water gelaten.

Het was overigens in die dagen ook de plicht van elke strijder om eenieder die geknield en met ontblote hals voor hem ging zitten te onthoofden, en die mannen daar deden niks anders. Behalve de vrouwen want die gingen dan, hoe zeg je zoiets voorzichtig, bij ons heet dat kamer-en. Dat zijn in jullie tijd de kamer-meisjes geworden. Bij gebrek aan vrouwen op onze Snekken hadden wij meestal een hele hoop kamer-aden.

Reageer
gravatar

Om dat de Friezen toen allmaal dood zijn gemaakt en dan volgt autmatisch ook dood=zwijgen. Kampen=oorlogs-handelende plaatsnaam en die hebben toen in zuid-friesland alle vriezen ook weggejaagd. Maar dat willen ze daar niet weten, om dat het toch zo dichtbij komt ons voor-leden.

gravatar

@7, verontrust burger; inderdaad, we zouden de Romeinse bezetting niet dienen te veronachtzamen! Wat er toen gebeurde in ons schone landje is met geen pen te beschrijven. Daarom zullen we van Rome forse herstelbetalingen dienen te krijgen, bijvoorbeeld voor het gebruik van Hunebedden als ondergrond van de Romeinse wegen (de ontering van onze voorouders); voor de wegvoeren van onze dappere voorvaderen die als gladiatoren voor de leeuwen gegooid werden (onze bet, bet, bet, bet, bet, bet enz. overgrootvaders) en zo kan ik nog wel een hele Speld doorgaan. Komen zij uit Rome niet over de brug dan moeten wij het Colosseum daar maar eens weg gaan halen en hier als toeristische attractie neerzetten!

Reageer
gravatar

Ook zou hiermee het slotkoor van Beethovens negende weer tot de Nationale Hymne van de Europese Unie kunnen worden, omdat een verre voorvader van moederskant van de componist gehuwd was met de Noorse Edda Griegsdôgtur, en Beethoven de overbekende melodie op een Noorse volksmelodie gebaseerd zou hebben.

Reageer
gravatar

Noorwegen maakt dit gebaar uitsluitend om zo snel mogelijk lid te kunnen worden van die gezellige E.U.-familie, waar ze zeer solidair de armste familieleden met bakken geld helpen en zichzelf graag naar de verdommenis brengen. Ook wil Noorwegen graag haar strenge immigratieregels overdragen aan de democratisch gekozen Europese Commissie, omdat Noren dol zijn op Bulgaren en Roemenen – tenslotte voeren de schepen van de avontuurlijke Vikingen ook ver tot aan de Zwarte Zee, zodat er in deze landen ook weer afstammelingen van hen leven.
Zo schijnt de naam Ceaucescu een Romaanse verbastering van het oud-Germaanse Tjöltjalsing te zijn, en een Bulgaarse naam als Balstov schijnt van ´Baldur´ afkomstig te zijn.
Tjö

Reageer
gravatar

Het gebaar van de Noren is een goede start van de Wiedergutmachung, maar er is nog een lange weg te gaan. Ik betwijfel of de Britten ze dit millenium nog de plundering van Lindisfarne gaan vergeven.

Reageer
gravatar

@6 Eric de Noorman was toch meer het politieke brein. Generaal Wicky de V. voerde het bloederige klusje uit. Hup naar Scheveningen met die twee!

Reageer
gravatar

Hoe erg de Vikingse verwoestingen ook waren, ons land heeft nog steeds veel meer te lijden onder de gevolgen van de Romeinse bezetting. Het was in deze tijd dat de superieure polytheistische natuurgodencultus stelselmatig vervangen is door inferieure obscure mediterane monotheistische ideologieen die in onze streken volkomen volksvreemd zijn. Zo kon het gebeuren dat ik vanwege een of ander midden-oosters bijgeloof ik gisteren mijn nederlandse burgerplichten niet eens mocht uitvoeren…

Reageer
gravatar

Ach, Rosenthal sputtert voor de vorm nog wat tegen.
Maar hij heeft voor de Nobelprijs voor de Vrede bij wijze van spreken al een plekje op de schoorsteenmantel ingeruimd.

Reageer
gravatar

Ik kan mij niet voorstellen dat dit bericht waar is. Ik denk dat we voor de gek worden gehouden, het lijkt verdorie wel een
1-aprilgrap. De betrouwbaarheid van “de Speld” is er hiermee niet op vooruit gegaan, helaas.

Reageer
gravatar

Wat gebeurd is, is gebeurd.

Het valt niet goed te praten, maar die zonnige 3 juni 839 sprong er voor het eerst in de Lage Landen een vonkje Nationaal Bewustzijn over, dat na het nodige delibereren leidde tot de Unie van Utrecht (1579).

Dat resulteerde ook in een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding, die wel als Nationale Rouw wordt aangeduid.
Reeds de volgende dag stroomden uit het hele land dagjesmensen naar het verwoeste Wijk om er zich te vergapen, en knuffels, boeketten en waxinelichtjes tegen de laatste restjes stadsmuur te stapelen.

Reageer
gravatar

Wijk bij Duurstede had in die tijd nog geen stadsmuren, daardoor konden de Vikingen de stad zo gemakkelijk binnendringen.