Kleiduif beschermde diersoort

Jacht op kleiduiven valt voortaan onder stropen

Op de kleiduif mag vanaf 2013 geen jacht meer worden gemaakt. Een ruime kamermeerderheid is gisteren akkoord gegaan met het wetsvoorstel, ingediend door de Partij voor de Dieren en uitgewerkt door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Kleiduivenschieten valt hiermee onder stropen en is dus strafbaar.

Het aantal kleiduiven is de afgelopen jaren dermate teruggelopen dat het voortbestaan van de soort in gevaar is gekomen. Stichting Natuur en Milieu luidde al in 2008 de noodklok. Toenmalig minister Jacqueline Kramer achtte de situatie echter nog niet ernstig genoeg om in te grijpen.

De Partij van de Dieren hekelt met name de wreedheid waarmee jacht plaatsvindt. Kleiduiven worden levend in een kanon geplaatst en afgeschoten, waarna de schutters het dier in volle vaart uit de lucht schieten. De methode is volgens Filip Kanderwoude, persvoorlichter en hoofd Glasverzekeringen van de Nederlandse Vereniging voor Kleiduifschieten (NVVK) ‘de enige manier om de jacht op de van nature passieve en luie kleiduiven uitdagend te maken.’

De persvoorlichter hekelt het verbod en verwijt de PvvD en de minister ‘gebrek aan achtergrondkennis.’ “De kleiduif levert geen substantiële bijdrage aan het ecosysteem, maar profiteert er ook nauwelijks van. Ecologische verstoringen levert de jacht nauwelijks op. Bovendien is de kleiduif, mocht het tot uitsterven komen, makkelijk te vervangen door een replica van bijvoorbeeld klei.”

Jagers zullen vanaf volgend jaar hun toevlucht moeten nemen tot de Belgische en Duitse bossen, waar de jacht nog niet verboden is. De minister onderzoekt mogelijkheden om binnen de landsgrenzen een overstap naar de houtduif mogelijk te maken. De NVVK heeft al laten weten niets te voelen voor ‘dergelijke surrogaathandreikingen.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

whhaha ik lach mij rot. Een kleiduif is een ronde schotel die door de lucht word geworpen. Dus een bedreigend dier is het zeker niet het is een voorwerp. En wordt per 1000 gemaakt in Italie. Het is een olympische dicipline. Skeet en Trap. Dus jullie verbieden min of meer onze sport? Vanaf 2013? Slecht hoor! Dat er weer mensen zijn die deelname aan de olympische spelen verkloten!

Bedankt!

Reageer
gravatar

Eindelijk wordt de kleiduif beschermd. Nu moeten we ons sterk gaan maken voor de MOT, zodat de drogisten in ons land geen MOTTENBALLEN meer gaan verkopen. Wanneer laten ze de diertjes nu eens met rust?

Reageer
gravatar

Een houtduif is niet van hout, maar een kleiduif wel van klei? Wat mij betreft zijn kleiduiven niet uit het juiste hout gesneden en mogen ze deze vorm van jagen best sluiten. Ik jaag wel graag, maar liever op wat anders.

Reageer
gravatar

Ik meen wel dat op het wetsvoorstel een amendement was ingediend door Mevr. Dijkstra van D66. Om te voorkomen dat nu andere diersoorten de dupe worden van het verbod op het schieten van kleiduiven, achtte zij het verstandig om in beperkte mate het schieten van kleiduiven toch toe te staan. Om de kleiduivenpopulatie en het milieu echter niet te zwaar te belasten, stelde zij voor dat er alleen met vruchtenhagel mag worden geschoten.

Reageer
gravatar

Geweldig dat de kleiduif niet langer vogelvrij is.
Het eind van het dierenleed is echter nog lang niet in zicht.
Graag wil ik er dan ook dringend voor pleiten om ook de schildersezel op te nemen in de lijst van beschermde diersoorten.

Reageer
gravatar

@ 50 Anti-RVV’er : In Amsterdam maken ze hooguit onderscheid tussen drijfsijs en loopsijs. En die paar Amsterdammers met net een beetje meer ornithologische kennis hebben het niet over duiven maar over duifies.

Reageer
gravatar

Volk op 44, bedankt voor de referentie naar het interview met Keilson in De Groene; inderdaad: de wereld kan niet gered worden door één van ons, hooguit door allen met elkaar. We vinden dat wij allemaal ons best doen, op onze manier die niet altijd door de buitenwereld wordt begrepen, helaas. Maar we oefenen vast op vormen van consensus door elkaar verbaal in de haren te vliegen: E pluribus unum! Dat is onze volonté générale, maar we zijn tenminste op weg in dialoog, dat is al heel wat. Groetend.

Reageer
gravatar

Logisch dat er niet meer geschoten mag worden op kleiduiven. Die beesten worden met uitsterven bedreigd, ze planten zich zo ontstellend traag voort!
In plaats daarvan kan men op hout-, post-, tortel-, Amsterdamse Dam- en andere duiven schieten (meeuwen mogen ook). Ik zou alleen een uitzondering voor de vredesduif willen maken.

(*Ratten van de Vogels)

Reageer
gravatar

Wij vernemen dat het kabinet, na de al afgekondigde bezuinigingen op de cultuur, nu voornemens is om, in een poging om in de ‘eerste kamer’ ook gedoogsteun van de PvdD te verwerven, het gebruik van de mol in partituren te verbieden. Werkelijk ongehoord! Wij musici worden door dit soort maatregelen aan het kruis genageld!

Reageer
gravatar

@37 ejpd: heb ik weer! Zet je eens een uitvinding op het net, wordt-ie gelijk geplagiëerd! Maar ik heb octrooi, ozo!

@34 Miljeubewaking: had nou eerst ff naar mij gekomme, dan had ik je laten zien dat ik alleen maar biologisch afbreekbare componenten gebruik. Eerder kunstmest dus dan vervuiling.

Reageer
gravatar

Gelukkig kunnen mijn kleiduiven nu weer vrij uitvliegen, zonder dat er een paar niet meer terugkeren in hun hok. Vaak waren dat ook de snelsten, dus dan heb je goed pech als kleiduivenmelker. Tenslotte zijn we niet vies van kleigeld.

Reageer
gravatar

Is het geacht forum ook tegen het diervriendelijk melken van duiven? Als kleine zelfstandige is dit mijn bron van inkomen, naast het verhuren van Helweegse tortelduiven bij verstandshuwelijken.

Reageer
gravatar

Volk (8). Het toeval wil dat in mijn praktijk binnenkort een zelfhulp-groep start voor lijdenden aan alle vormen van gewapend geweld. Er is een brede toeloop; van voetbal-hooligans, bekeerde jagers, afgewezen PVV-kamerleden, uitgerangeerde overige Kamerleden en doorschietende coma-zuipers, van hun bonus beroofde bankiers en van wanhopige makelaars in onroerend goed, geweigerde kandidaten van de Harry Mens-show en afkickende recidivisten uit 1 tegen 100 en uit Lotto-Weekend-Miljonairs. Voor Elck Wat Wils, dus. De bedoeling is dat aan het eind van de cursus iedere deelnemer duidelijk is welke onderliggende onvrede bij hem/haar tot gewapende agressie leidt. Bij de cursus hoort een door Hogeschool InHolland erkend HBO-Certificaat van Deelname en een AK-47* (Absolute Katharsis met 47 rubber kogels). Daarmee kán -naar persoonlijke keuze- geschoten worden op o.a. afwijkende meningen of op kleiduiven, zonder hen noodlottig te verwonden. Bij over-intekening begint rond Kerst 2011 een nieuwe cursus Agressie-Beheersing met als intekenprijs een gebraden gans.

Reageer
gravatar

Imposant; deze signalering “in de breedte” van onnodig dierenleed, al of niet regionaal gebonden. Ik wil daar nog graag aan toevoegen de variant “knuppelen”, te weten die van gans en kat. Katknuppelen wordt bovendien altijd voorafgegaan door het z.g. “katvangen”. Katvangers worden daarvoor altijd zo goed betaald, dat deze vorm van onnodig dierenleed helaas wel onuitroeibaar zal blijken. Een ereprijs in deze rubriek, ken ik toe aan Innovatief uitvinder Jeettje op 32, zonder de andere inzenders iets tekort te willen doen. Als deze begaafde uitvinder nu ook nog iets zou kunnen uitvinden voor (of liever: tegen) de onanistische dwangneurose van ‘trekvogels’, verdient hij een Prix de Rome. Let wel: niet die van Het Vaticaan, daar acht men -met principiële tegenzin- onanie het enige middel tegen het schenden van (koor)knapen en misdienaartjes (m/v); dus “Onan qui volet”, zolang het maar niet uit de hand loopt.

Reageer
gravatar

@Jeettje 32
Een vergelijkbaar systeem bestaat al voor de sportvisserij. Alleen het AU, OEMPF en OEIOEI is daar nog niet ingevoerd.

Reageer
gravatar

Ik begrijp dat mijn kist met versgezaagde houtduiven in de schuur kan blijven.

Mijn voorstel is dat iedereen zijn best doet op kamer 100 om telkenmale een mooie duif te kleien. Desgewenst kan LJ een steun beren.

Reageer
gravatar

Wanneer, zoals Jeettje voorstelt, de kleiduiven ongestoord en onbeschadigd verder kunnen vliegen, zullen zij aan het natuurlijke einde van hun leven op willekeurige plaatsen in de natuur terecht komen, waarbij b.v. de edele metalen en eventuele giftige kunststoffen van de ingebouwde electronica het mieljeu vervuilen, in plaats van – zoals dat hoort – in een ver vreemd land gerecycled te worden. Misschien kunt U en passant ook even een zelf-naar-huis-terug-vliegende kompjoeter uitvinden ?

Reageer
gravatar

Nu rest ons alleen nog de jacht op scheitlijsters aan te pakken.
Gelukkig zijn de steenezels robuust genoeg dat zij voor zich zelf kunnen zorgen.

Reageer
gravatar

Ik heb hier de oplossing voor uitgevonden. Ik heb een geluidchip ontwikkeld die in de kleiduif gezet kan worden.
De schutter doet alsof hij schiet, maar roept, terwijl hij de trekker van zijn ongeladen geweer overhaalt; “pang, pang” of “beng, beng”, al naar gelang het type geweer. ‘Pang’ en ‘Beng’ bij een enkelloops, natuurlijk.

Heeft hij juist gemikt, dan wordt het lasergeleide geluid opgevangen door de chip in de kleiduif, die dan respons geeft met een hard en duidelijk waarneembaar “AUW” als het echt raak is, “OEMPF”als het deels raak is, en “OEIOEI” bij een near miss. De duif vliegt ongestoord en onbeschadigd verder.

De scores worden bijgehouden op de bijgeleverde laptop, zodat er geen onenigheid kan ontstaan omdat men verschil van mening heeft over wat men meende te horen.
En die laptop kan nog op zonnepanelen ook.

Krijg ik nou de ere-legpenning van de PvdD?

Reageer
gravatar

Hoe zit het trouwens met de al eeuwen durende uitbuiting van steunberen? Die beesten krijgen niets, maar dan ook niets terug voor hun saaie en geestdodende werk.

Geestdodend werk moet ook verboden worden als geesten op de lijst van beschermde soorten worden geplaatst.

Reageer
gravatar

@ 29 Carrotte : In de lach schieten zal ook wel verboden worden, als de lach tot beschermde soort wordt verklaard. Misschien mag je nog wel uit je slof schieten, zolang je maar niet in de tuin van je buren belandt.

Reageer
gravatar

Laatst schoot ik in de lach. Mag dat straks ook niet meer? Belachelijk!

Reageer
gravatar

@Haes #18,

Jawel, maar een komkommer schijt niet je kop!

Hoe ik het wel leuk vind om een komkommer door een keukenmachine (ook wel foodprocessor genoemd) te halen

Het koken gaat een stuk sneller en efficiënter en wordt het een stuk leuker. Keukenmachines zorgen ervoor dat alles goed kan worden voorbereid. Of je nu wilt hakken, mengen, kloppen, snijden, kneden of raspen: een keukenmachine maakt het mogelijk.

Yup yup…

Reageer
gravatar

En paintballen, mag dat wel met die kleiduiven?
Eigenlijk vind ik het onzin, hoor.
Er wordt geschoten met hagel, dat is dan toch allemaal heel erg natuur?

Waar moet dit eindigen? Straks mag je ook al niet meer op mozartachtige kapsels schieten.
Weer expertise kwijt die we duur moeten inhuren.

Of daten jullie nou echt dat die Mladic voor niks hierheen gekomen is?

Reageer
gravatar

Ik ben heel blij dat Den Haag nu eindelijk stappen onderneemt die een eind maken aan het wreed ombrengen van kleiduiven. Daarnaast hoop ik wel dat de minister ook een begin maakt met het probleem van de zandhazen. Deze dieren zijn de laatste tien jaar druk bezig om de duinenrij van Den Helder tot Hoek van Holland te veranderen in een gatenkaas. Als hier niet snel wat aan gedaan wordt, zal over 2 jaar onze belangrijkste waterkering zelfs bij een milde vloed wegspoelen. Geschat wordt dat, in dat geval, de Noordzee zo’n 40 km landinwaarts opschuiven. Bewoners van de stad Utrecht zullen het net droog houden.

Reageer
gravatar

Ik heb jaren geleden zelf nog kleiduiven geschoten. Nu staan ze opgezet op de schouw. Ik geniet er nog elke dag van, nog meer als ik weet dat ze met uitsterven bedreigd worden.

Reageer
gravatar

Wel weer een goedkope stunt, met die kleiduif. En ondertussen doet niemand iets voor de komkommers die bij honderdduizenden doorgedraaid worden omdat sommige ervan sexueel misbruikt zijn.

Reageer
gravatar

Sinds 1991 mag er niet meer op de kleirus geschoten worden. Nu worden zelfs de daarvoor bedoelde tanks afgeschaft.
Over een poosje moeten we ook de Fabarm Elos C Sporting in het museum zetten als dat zo door gaat!

Reageer
gravatar

@Nadenkertje. “…gezien de ziektes die die beesten soms kunnen verspreiden!”
In dat verband zou ik toch liever spreken van “komkommer met vleugels”.

Reageer
gravatar

@Volk #8,

Ik kan u verzekeren dat u niet namens mij spreekt…Volk of geen volk!

OT:

Je mag zo naderhand niets meer in dit land? Enne, schieten op echte duiven geeft zoveel rommel. Je weet wel, ingewanden en zo!

Maar wel het nadenken waard daar de duif ook wel bekend staat als een ‘rat met vleugels’, gezien de ziektes die die beesten soms kunnen verspreiden!

BTW, het gebruik van loodhagel [vervangen door Bismut] is al jaren geleden verboden. Dus ‘milieuvervuiling’ is derhalve GEEN argument!

Toch mijn Fabarm Elos C Sporting, Nikko 5000 en Browning eens oppoetsen!

Reageer
gravatar

@ 14 Rechtse rakker : Boekenwurmen zijn sowieso schadelijk, vooral in combinatie met lettervreters.

Overigens, kunnen we nog iets doen aan de eenzaamheid van de weerhaan? Die beestjes staan daar maar de hele dag op de torenspits te draaien. In hun eentje, zonder wat voor gezelschap ook.

Reageer
gravatar

Dit is echt weer die linkse struisvogel politiek
Deze actie leidt ertoe dat de kleiduif nu via het criminele circuit op ons bordje komt ,waarom de jacht niet gewoon gedogen.
Weer iets waarin Nederland het braafste jongetje van de klas wil zijn

Reageer
gravatar

Straks mogen wij zeker ook geen katten meer knijpen, vinken slaan of beren knuffelen. Opnieuw worden wij in onze vrijheid beknot door die boekenwurmen van de slinkse kerk.

Reageer
gravatar

Ik weet dat ik een mierenneuker ben en wil zeker een gegeven paard niet in de bek schijten maar wordt er nu ook een einde gemaakt aan het leed van de tentharing?

Reageer
gravatar

Zo ontstaat er binnen de kortste keren een enorm overschot aan kleiduiven. Het gevolg daarvan zal zijn dat de markt overspoeld wordt door door kleiduiven gekleide asbakken, vazen en potten. Daardoor zullen de prijzen ontoelaatbaar kelderen.

Reageer
gravatar

@6, willem: Inderdaad, de jacht en het schieten met geweren op van alles had al heel lang verboden moeten worden. Wat ik mis in het maatschappelijk debat hierover (ook bij de kleiduiven) is de vervuiling van de grond door de zware metalen die achter blijven. Schoten hagel en kogels die hun doel missen. Hulzen die in het milieu achter blijven. En waarom?? Omdat men het zo lekker vindt op van alles wat beweegt zoals kleiduiven te schieten. Al die mensen die dit zo nodig moeten doen zouden zich dienen te laten onderzoeken door een goede psychiater, of indien te prijzig door een goede therapeut. Dat zal ze dan wel leren waar die primitieve en vervuilende driften vandaan komen.

Reageer
gravatar

Wij kleiduiven zijn erg blij met de voorgenomen maatregelen. Het valt verdulme niet mee als je steeds voor je kloten geschoten wordt.

Reageer
gravatar

Het begin van het einde. Nu verbiedt men het schieten op kleiduiven. Ik vrees dat er straks ook niet meer mag worden geschoten op zwanen, eenden en ooievaars. Dan kan men maar beter de hele jacht afschaffen.

Reageer
gravatar

Ik dacht eigenlijk dat het meer een punt van PVV’er Dion Graus was. Bij de PvdD zijn ze nog wel zo slim om de ware aard van de kleiduif te herkennen.

Reageer
gravatar

Mooi initiatief van en nieuw succes voor de PvdD!
Hoog tijd om nu ook de kloot in bescherming te nemen, want de wreedheden die in het oosten van ons land jegens de volstrekt weerloze kloten worden begaan tarten elke beschrijving!

Reageer
gravatar

Maar goed dat dat verboden wordt. Er is een grote schaarste aan kleiduiven en daar moeten we erg zuinig op zijn. Alhoewel, die beesten smaken wel lekker. Echt een delicatesse.

Reageer