Zevenjarig Pakistaans meisje loopt vast in bewijs Riemann-hypothese


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

De geschiedenis herhaalt zich: wedden dat die meid straks opeens terug in Pakistan is en binnen 10 jaar bouwen ze daar opeens een zwart gat! En daarna gaan die talibanners er natuurlijk mee vandoor. Tegen die tijd wijk ik mooi uit naar neutroon gebied; Geneve bijvoorbeeld.

Reageer
gravatar

Ik sta volledig achter el-jee’s redenering. Het goddelijk beginsel, is, evenals delen door nul, niet te vatten door het menselijk brein. Je kunt het hooguit benaderen, zoals de limiet x -> 0 van 1/x. Paaseieren zijn ook niet te bevatten door het menselijk brein, de menselijke maag is daar geschikter voor.

Reageer
gravatar

Een geniale formule! Aangezien 2 Y = 1/2 Y kunnen we 2 moeiteloos substitueren voor 1, want dan krijg je de volgende formule: 1 Y = 1/1 Y. En omdat in de eerste regel wordt aangegeven dat 1 Y ≠ Y oftewel 0 Y, kunnen dus beweren dat 1 gelijk is aan 0. De berekening 2 Y = 1/2 Y wordt dus een 1-gedeeld-door-0 breuk, hetgeen staat voor de Oneindigheid. Oftewel voor het Goddelijke beginsel. En dat is dus net zo wonderlijk als de wederopstanding van iemand die drie dagen tevoren aan het Kruis is gestorven. Halleluja, 3 Y is dus niet gewoon 3 x niks maar het is waarlijk een Paas-Y! Geloofd zij de Heer want Y is waarlijk opgestaan!

Reageer
gravatar

@Opa Paulus: zeker weer te lang op de kasseien gereden, Opa?
Aangezien ik wat ouwer ben dan jij en bijna ter plekke was toen het werd uitgevonden, kan ik zeggen dat de griekse y – de Ypsilon, is voortgekomen uit het Shahmukhi (uit de mond van de Koningen), het oud Pakistaanse (en omstreken) schrift.

Het lieve kind heeft geen weet van paaseieren en al die rommel, maar was leuk op weg; een dappere poging.

Reageer
gravatar

Mijn juf heeft toevallig gisteren het vermoeden van Riemann behandeld. Wat dit meisje doet lijkt nergens op. Op de eerste plaats moet Y natuurlijk ei zijn, waarbij e de wiskundige constante van Euler is, het grondtal van de neperse logaritme. De i staat voor de imaginaire eenheid in een complex getal, zoals ei. Voor i wordt ook wel de j gebruikt om verwarring met het beroemde vermoeden van Ampère te voorkomen.

Het vermoeden van Riemann houdt in dat alle niet-triviale nulpunten precies 1/2 als reële gedeelte hebben. Dat lijkt eenvoudig, maar in de anderhalve eeuw dat Riemann het nu al vermoedt, is niemand nog met een bewijs gekomen. Tot nog toe, want nu heeft een vermoedelijk Grieks meisje de schijnbare oplossing gevonden, want de Pakistaanse overheid houdt het vermoeden om politieke redenen onder de pet. Alleen jammer van de ypsilon. Dat maakt de oplossing vermoedelijk toch onwaarschijnlijk.

Reageer
gravatar

Gezien het feit, dat ze en ypsilon gebruikt, maak ik op dat we niet met een Pakistaans, maar een Grieks meisje hebben te maken.

Ze noteert hier cryptisch een deel van de lijdensweg van ene Jezus Christus ongeveer vijftien jaar geleden in de St. Jans kathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Ik herinner mij dat het komische zangstuk Passio secundum Johannem genoemd werd en geschreven zou zijn door een componist met de naam Johann Sebastian Bach. Zo rond negen uur (21:00) zong een zekere Petrus tijdens het kraaien van een haan, die problemen had met de productie van zijn drie kippen: “Trauriger Hahn, ein Ei macht dich nicht glücklich. Zwei Eier ist nicht genug. Nur mit drei Eiern bist du zufrieden.”

Tenminste als het goed onthouden heb.

Reageer
gravatar

Helaas kunnen wij dit ontkennen noch bevestigen, dan wel bevestigen noch ontkennen, maar het valt te betreuren dat dit nu in De Speld breed wordt gebracht.
De geslaagde tactiek uit de 70’er jaren draagt vrucht, maar liever ware het geweest dit niet in een voortijdig stadium bekend te stellen.

Wat wil het geval; indertijd reisde een heerschap, Abdul Qadeer Khan, van beroep atoomspion, terug naar Pakistan met hier opgedane nucleaire kennis. Dachten ze daar.
Wisten ze veel. Neen dus, de kennis was geenszins compleet noch correct.

Dat dit 7-jarig meisje de Riemann hypothese kan bevestigen noch ontkennen, duidt er op dat wij het Pakistaans onderwijsstelsel een gevoelige slag hebben toegebracht.
Waarvan akte.

Reageer
gravatar

Terwijl Riemann eigenlijk alleen Euler’s zeta functie in een vergelijking zette (gedefinieerd door een s waarvan het werkelijke deel groter dan 1 is), dus een kind kan de was doen. Geen idee wat ze in Pakistan aan reken en wiskunde onderwijs doen, maar goed Nederland doet het ook niet meer als vanouds op dit gebied, ach ja, ouders willen in hun kinderen wel vaker meer wiskundekwaliteiten zien dan ze hebben.

Reageer
gravatar

Corrigerende maatregelen van Nederlandse zijde zullen met spoed moeten plaatsvinden, want Zubaida is intussen op de leeftijd gekomen dat in de Pakistaanse cultuur afspraken worden gemaakt over uithuwelijking. Er hebben zich al belangstellende kandidaatschoonfamilies gemeld voor Zubaida. Op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is vóór het AZC permanente politiebewaking ingesteld, via twitters heeft namelijk de Nationale Partij voor Pedopaddofielen aangegeven vergaande belangstelling te koesteren voor dit mathematische wonderkind.

Reageer
gravatar

Minister Gerd Leers heeft per decreet beslist dat Oosterse meisjes met een IQ van minimaal 140 in Nederland mogen blijven totdat zij voldoende ont-westersd zijn in AZC’s of Uitzetcentra. Doordat Zubaida Koothrapalli niet heeft mogen promoveren aan de Universiteit van Amsterdam is haar weerlegging van de Riemann hypothese gestrand op de gestaakte hulp van haar secondanten Norman Schwarzkopf en Ddunkelug Lapatkian van het M.I.T. in de VS. Ze wil nu -als vervangend project- verdergaan met completering van de Schneiderhahn/Moebius-veldtheorie, waar onze vaderlandse wetenschappelijke elite de tanden tot dusver op stukbeet.
De Pakistaanse regering is van zins maatregelen te nemen tegen de braindrain van Pakistani via Nederlandse AZC’s en Uitzetcentra en de aanzuigende werking van de vele jaren durende asielprocedures in Nederland.

Reageer