Mexicaanse regering biedt excuses aan voor natuurramp Yucatan

Nabestaanden reageren opgelucht

De Mexicaanse regering heeft formeel haar excuses aangeboden voor de komeetinslag op het Yucatan-schiereiland, 65 miljoen jaar geleden. Bij de natuurramp vielen vele miljarden slachtoffers, zowel in Mexico als de rest van de planeet. Nabestaanden van de ramp geven in een eerste reactie aan ‘blij’ en ‘opgelucht’ te zijn dat de ramp, volgens woordvoerders ‘een zwarte dag in de geschiedenis van Mexico’, eindelijk officiële erkenning geniet.

Sana De Cruz (43), van wie een groot aantal voorouders bij de inslag omkwam, geeft aan blij te zijn met het gebaar. “Hier hebben we zo lang voor gevochten. De omvang van de ramp is tegenwoordig bijna niet voor te stellen. Onze familie is door de inslag tot de rand van de afgrond gejaagd. Er waren geen maatregelen getroffen, er was geen opvang, er was niets. Mijn evolutie had heel anders kunnen verlopen als mijn voorouders beter gewaarschuwd waren voor de gevolgen van zo’n inslag. Gelukkig zijn we er nu weer aardig bovenop, maar daar hebben we wel tientallen miljoenen jaren voor nodig gehad.”

Promovendus geologie Tjalling Wenselaar deed onderzoek naar de precieze gang van zaken rondom de inslag. ‘Een mooi stukje vuurwerk, zo kun je het wel omschrijven ja” aldus Wenselaar. “De komeet, met een doorsnee van  zo’n tien kilometer, kwam dus met een kleine 50.000 kilometer per uur de dampkring binnen. Bij de inslag kwam zo’n 100,000,000 megaton energie vrij. In de tijd daarna kun je gerust over een puinhoop spreken. De stofresten zijn zelfs nu nog over de hele wereld te vinden.”

De plek van de ramp, de Chicxulub krater met een doorsnee van 180 kilometer, is voor de vele miljarden nabestaanden inmiddels een bedevaartsoord geworden. “Hier kan ik tot rust komen. Denken aan wat er toen is gebeurd, hoe dat toen geweest moet zijn.” aldus een emotionele De Cruz, aan het strand van de Mexicaanse golf. President Felipe Calderón licht het besluit toe: “In die tijd was er inderdaad nog geen regering of kabinet zoals we dat nu kennen. Sterker nog, van de republiek Mexico was toen nog lang geen sprake. Toch vinden wij dat geen reden om onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan, en hopen met dit gebaar het leed te kunnen verzachten. Feit blijft dat deze ramp op ons grondgebied heeft plaatsgevonden, en dat er zowel in de aanloop als de afwikkeling van de ramp er te weinig is gedaan. Dat negeren zou een klap in het gezicht van de vele slachtoffers zijn.”

Toch bestrijdt Calderón dat de inslag alleen uitsluitend negatief is geweest: “De ecologische niche die na de inslag zijn geopend, daar plukken wij nu nog de vruchten van. Neem bijvoorbeeld de Plesiadapides (oudste primatensoort, red.), onze directe voorouders. Door het uitroeien van de vele diersoorten en het uitsterven van de dinosauriërs kregen zij juist de kans die ze nodig hadden. Bovendien brachten de grimmige nadagen van de ramp deze beginnende primatensoorten dichter bij elkaar. Zo’n ramp, hoe verschrikkelijk ook, vormt onze planetaire identiteit.” Gevraagd naar soortgelijke rampen in de toekomst beloofde Calderón zorg te dragen voor ‘adequate hulpverlening’ gedurende een eventuele volgende komeetinslag, en de decennialange nucleaire winter die daarop zal volgen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

@Herauthon: is parsec geen maat voor afstand ? Dat die bestaat uit boogseconden maakt het, dunkt me (altijd leuk een datiefconstructie erdoorheen te gooien), nog geen maat voor tijd. Als we op deze wijze beginnen om te gaan met dergelijke termen vind ik er niche meer aan…

Reageer
gravatar

Het begon allemaal met een uit de jatten geslopen sneeuwballen gevecht.. en zo zie je maar dat inter galactisch sneeuwballen gevecht onderwerp kan zijn van discussie.. het resultaat overigens ook..

Morgen is er een sneeuwballen gevecht achter Cygnus VI
wie heeft er interesse.. wees op tijd.. het duurt 3 parsecs

Reageer
gravatar

Maar…..is het uitsterven van de dino’s niet gewoon de schuld van de joden?

Reageer
gravatar

@Kees22 19: Ik constateer hier een groeiende acceptatie van ‘het niche’.
Zowel als ambtelijke term:
“het nieuwe Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education institutions (NICHE)” (bron: http://www.transfermagazine.nl/opinie/de-kwestie/niche-programma-gemiste-kans)
als het minder formele “Nou ‘t was vandaag weer druk op ‘t Niche.” Een zin die medewerkers van http://www.bureauniche.nl/ nog wel ‘s plegen te slaken bij thuiskomst.

Wat betreft weekdier Paul begrijp ik dat die voor kleine jongentjes zoiets is als een katholieke priester, in plaats van als een onderwijzer.

Reageer
gravatar

@Baracqui #16: een niche (ik zou zelf zeggen de niche, maar het Groene Boekje meldt het woord niet, dus ook het geslacht niet) is een begrip uit de ecologie en betekent een mogelijkheid om een bestaan te vinden als soort. In een omgeving waar veel mango’s groeien, kan een mango-etende soort een bestaan vinden.
De uitdrukking dat een niche geopend is en dat wij daar de vruchten van plukken, vind ik dus wat merkwaardig.
@Baracqui #17: Octopus Paul is geen voor-speller, maar een be-paler.

Reageer
gravatar

Vast en zeker krijg ik een schadevergoeding uitgekeerd omdat ik in mijn 63e vorige leven aantoonbaar ben overleden door deze komeetinslag. Mijn huidige gereïncarneerde gedaante heeft er nu nog energetisch bijzonder veel last. 5 miljoen euro is wel het minste!

Reageer
gravatar

Kees, zijn wij niet allen ontstaan uit het niche ? En je moet toegeven dat de mens, homo sapiens sapiens, toevallig bijproduct van de schepping (behalve enige meisjes die ik vandaag zag, die waren eer een bevallig toeproduct) of niet, hard bezig is als eerste weer tot het niche terug te keren.
Da’s dus allemaal enkelvoud. Ik zie niets in niches, behalve als iemand daar naar behoren een zakdoek bij gebruikt.

Reageer
gravatar

Zo blijkt maar weer: de kroon op de schepping is Octopus Paul. De mens daarentegen is een toevallig bijproduct van een komeetinslag.

Overigens wordt het begrip niche wat merkwaardig gebruikt in dit artikel. Om te beginnen is het woord enkelvoud. Maar dat kan natuurlijk een vertaalfout zijn of onbegrip bij Caldéron.

Reageer
gravatar

Ik zou graag een aanvraag willen doen voor het registreren en octrooieren van mijn stukje primitief genetisch materiaal.
Door samenloop van omstandigheden en het ontmoeten van sneeuwbal XI-2 met aarde enkele eons geleden – deze afkomstig van mijn oorspronkelijke leefruimte – heb ik aanspraak op de opbrengsten van de evolutionaire ontwikkeling die inherent daaraan verbonden zijn.

Aan de bomenkap heb ik nog part noch deel.

Wij van orbital XI zijn geen goede boomkappers..

Reageer
gravatar

Als het KNMI dan nu even zijn excuses wil aanbieden voor het slechte weer de afgelopen zomer dan kan ik meteen een schadeclaim indienen voor mijn, door het ingebreke blijven van deze zomer, verpeste vakantie.

Reageer
gravatar

Eerlijk gezegd is het natuurlijk mosterd na de maaltijd. En daarbij vind ik het helemaal niet erg want ik heb het niet zo op grote gemene hagedisachtigen.

Stel je voor dat dat was doorgeëvolueerd: dan waren wij er niet geweest, maar zouden er reptielachtige wezens zijn ontstaan met zekere intelligentie die ook spreken hadden geleerd en die zouden dan altijd met dubbele tong spreken zonder dronken te zijn. Daar moet je toch niet aan denken?

Stel dat ze een soort regeringsvorm hadden uitgevonden vergelijkbaar met wat wij democratie noemen en ook een parlement met ministers en de hele reut: dan zou je geen enkele politicus meer kunnen vertrouwen en iemand als .. ehh .. zeg een Maxime V ………………….
…………………… oeoe ……………………………. eehhhhh …………… eehhhh …………………… weten die Mexicanen wel zeker dat die komeet ingeslagen is??

Reageer
gravatar

Goede ontwikkeling dit, zulke zaken mogen ontkend noch vergeten worden.

Daarom wil ik ook mijn excuses aanbieden dat mijn voorouder Eva van de appel at. Mijn excuses (maar ik wil wel een schadevergoeding van de slang).

Reageer
gravatar

Dus – als ik het goed begrijp – zijn de echte slachtoffers de dinosauriërs (maar geen woord van spijt uit de mond van Calderon natuurlijk weer !) en hebben die ratten van Plesiadapides juist báát gehad bij de inslag omdat míjn voorouders hierdoor uitgeroeid werden ? Ik eis schadevergoeding !
En dan dat mens van Sana De Cruz: je voorouders waren dus helemaal geen slachtoffer ! Volgens mij is dat gewoon zo’n rampexcuustruus, die overal waar er excuses te halen zijn maar roept dat zij óók slachtoffer was. Waren ál je voorouders toen maar omgekomen; had een hoop gedoe gescheeld !

Reageer
gravatar

Mijn betovergrootvader heeft zijn hele werkzame leven besteed aan het in de gaten houden van overstromingen in Noord-Friesland. Geen overstroming heeft in de 19de eeuw de Friese kusten geteisterd. En denk je dat daar één bedankje af kan? We wachten nog steeds op erkenning.

Reageer
gravatar

Namens de Italiaanse regering maak ik excuses voor de genocide die Julius Caesar heeft aangericht onder de Eburonen, en voor de dwang waarmee Agrippa de Bataven de Rijn liet afzakken. Make love, not war, zeg ik altijd maar.

Reageer
gravatar

Trouwens: ik ontken de komeetinslag. Is dat strafbaar?

Reageer
gravatar

Respect voor de Mexicaanse regering. Ik wacht nog altijd op één blijk van medeleven met de dood van een van mijn voorvaderen tijdens de Sint-Elisabethvloed van 1421. Ook dat was een enorme ramp. Door mythevorming is het aantal slachtoffers opgelopen tot 100.000. Tellen we daar alle nakomelingen bij, dan komen we op miljoenen. En dat, terwijl de regering door de Hoekse en Kabeljauwse twisten de dijken verwaarloosd had.
Het zou een mooi gebaar zijn van de Zeeuw Balkenende als hij voor zijn definitieve verdwijning de komende 19 november stil zou staan bij deze verzwegen nationale ramp..

Reageer
gravatar

Mijn komodovaraan Henk neemt hiermee geen genoegen en eist een nader te bepalen schadevergoeding. Als zelfbenoemde directe afstammeling van de Tyrannosaurus Rex eist hij bovendien van de erven Darwin 50% van de opbrengsten van ‘The Origin of Species’. Dit vanwege zijn bijdrage aan de evolutietheorie. Henks advocaat laat nog van zich horen.

Reageer