Taliban hekelen veiligheidsbeleid Lowlands

Mullah Omar: ‘Eén toegangsbruggetje voor 65.000 bezoekers onverantwoord


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

d.g. Brecht, mag ik Brecht zeggen?

Wie heeft mij in Jute aangemeld? Geen van mijn vrienden, dat is zeker, want ze weten dat Paulien en ik in de jaren ’70, die voorafgingen aan de jaren 90, Jute tegen het behang plakten.

Octopodologie is de wetenschap van de voeten van Octo. Ik ken Octo. Niet onaardig en redelijk schoon, maar een hele faculteit voor zijn voeten is toch wel erg overdreven.

Met de Heiligen van Heden ten Daege heb ik niet zulke beste ervaringen en niet alleen in Jute, ook in Katoen, Wol, Linnen en Terlenca.

Reageer
gravatar

@Paulus Spotter: Onlangs heeft onze Universiteit van Jute de faculteit octopodologie ingesteld, in de hoop dat meer kennis op dit vakgebied ons kan helpen in de bestrijding van een sekte die zich momenteel razendsnel over verschillende topics verspreidt. Ik begrijp dat men daar uw zoölogische bijdragen aan het theologisch debat met belangstelling volgt.

Het doet mij dan ook genoegen u te kunnen melden dat ik het verzoek u te benoemen tot heilige van heden ten dage heb afgewezen. Het genoegen zit ‘m er vooral in dat ik u dat heb kunnen besparen, ik kan u vertellen dat ‘t geen pretje is. Helaas uit eigen ervaring.

Reageer
gravatar

@Kees22 48: Gaat u nu de christelijke hostie als godsbewijs voor de goddelijke achtvingeraar aanvoeren?
De Gouden Boekjes gaan tenminste nog uit van ‘t verhaal waarop dat gebruik gebaseerd is, en wij doen niet eens aan hosties. Ben benieuwd hoeveel katholieken en orthodoxen bekeerd zullen worden tot ‘t octopistische afgodendom omdat ze denken:”Verdomd, ja! De hostie wordt echt Jezusvlees en nou hoor ik dat er zelfs nog een machtigere god is, die kan zelfs inkt maken!”

Het misverstand waar u in #46 op doelt is het uwe ben ik bang, dubbel het uwe zelfs. Onze Heilige Gouden Boekjes zijn, zoals u al duidelijk had kunnen zijn, niet geschreven met een door wat voor weekdier dan ook in angst uitgestoten excretie bestaande uit slijm, melanine en andere losse troep, en ‘t is ook niet geschreven met meer gangbare typen inkt.
Het rookgordijn dat u hier probeert op te hangen is welhaast symbolisch te noemen voor de vertroebelde blik zien van iemand die te lang een inktvis lastig zit te vallen.

En dan dat gedoe over dat ‘beste boek’. Ik lees m’n zoontje voor uit die andere Gouden Boekjes en die vindt-ie veel beter. Gelijk heeft-ie!
U zegt:”Maar daarmee is het niet voor andere mensen ook meteen het beste.” Precies, onze Heilige Gouden Boeken zijn zeker niet de beste boeken ooit. Wij zijn dan ook geen evangelische christenen die geheel naar waarheid kunnen zeggen dat de bijbel het beste boek is dat ze ooit hebben gelezen. Dat zou ik over de bijbel trouwens ook niet zeggen, ik heb een hoop betere boeken gelezen.

Overigens geldt voor mij, en ik denk voor een hoop andere mensen, dat ik betere boeken ken dan ik ooit zou kunnen schrijven (ook wel slechtere hoor, maar daar gaat ‘t nu niet om). Het gaat er ook niet om wie het beste heilige boek heeft: in de zowel tenach als nieuwe testament staan hele goeie stukken, maar ik denk toch dat dan de hindoes zouden winnen.
En daar zit uw tweede grote misverstand, het gaat er natuurlijk om welk boek mensen het beste voor Heilig kunnen aannemen, en zo goed hoeft dat boek zelf verder niet te zijn.

Nog even een niet-theologisch misverstand. Ook gelovigen in hetzelfde heilig boek, die van elkaar erkennen dat ze in dezelfde god geloven, vinden toch altijd wel weer redenen om elkaar met dat heilig boek om de oren te slaan. Elkaar de hersens inslaan doen ze daarna doorgaans gewoon met conventioneler wapentuig.
U zult mij niet horen beweren dat zoiets in mijn godsdienst onbekend is -hoewel meestal over ‘t algemeen niet zo gewelddadig als bij onze grote concurrenten. Maar wat een arrogantie van ‘t octopisme te beweren dat dat bij jullie niet mogelijk is.
De mensheid is tenslotte niet in Babel verdeeld door taal om ze vervolgens door godsdienst weer te verenigen.

Wat geeft het toch een rust te weten dat op de Laatste Dag aan de Sint het Platina Boek zal verschijnen, en dat zal het Beste zijn wat ooit is geschreven.
Vrede zij met de Sint van de Laatste Dag.

Reageer
gravatar

Kees,

Dat citaat, waarmee jij eindigt, is van de heilige Johan, is het niet?

Een slecht verstaander heeft maar een half woord nodig.

Het beessie heeft van puntje van een armpje tot het eindje van zijn koppie een lengte van nog geen halve meter. Zijn inktzakje is kleiner dan het zakje van een lilliputter (zie voor de discussie daarover elders in de De Speld). Na twee jaar droogt dat bij de Achtarmige Vulgaris uit.

Nu duidelijk?

Reageer
gravatar

@ 42 Kees22 en met enige instemming Paulus Spotter 47: daarin heeft u wel gelijk. Dus dit is allemaal geen slap gelul, beginnen met de Taliban en Lowlands en eindigen met heilige inkt die uit een Octopus zou stromen??

Reageer
gravatar

Paulien:
Als ik een inktzak zou hebben van een halve meter (d.i. ruim de lengte van mijn onderarm en hand), dan zou ik toch heus wel een stevige i, met punt, kunnen plaatsen. De uitgestoten inkt kan in een aantal gevallen zelfs een volledig schijnindividu simuleren. En uiteraard wordt er steeds nieuwe inkt gemaakt.
En voor het gebruik van de Heilige Inkt: denk aan de christelijke gebruiken als de hostie en zo. Zou Octopus Paul minder machtig zijn?

Tweede citaat: het eerste citaat was dus geen slap gelul.
Uiteindelijk blijkt het hele WK nergens over gegaan te zijn. Naar menselijke maatstaven dan.
He enige belangrijke is, dat Octopus Paul zijn goddelijke almacht bewezen heeft.
Maar goed: wie het wil zien, ziet het en wie het niet wil zien, ziet het niet.

Reageer
gravatar

Kees 22 op het dubbele:

“Overigens maakt Hij er geen punt van dat U met Zijn [Paul de Octopussie, Red.] heilige inkt [sic!] op gouden boekjes [Brecht M. Jong op 43, Red.] schrijft hoor.”

En twee reacties daarvoor:

“Maar als er op een onderwerp een hoop slap gelul afkomt om het aantal reacties [http://www.speld.nl/2010/06/07/uitslagen-wk-voetbal-gelekt, Red.] maar omhoog te jagen, is het minder interessant. Slap lullen kan iedereen [Volk op 39 en 40, Red] wel.”

Eerste citaat
Ik wijs Kees erop dat de inktzak van een Octopus vulgaris van tweeënhalf jaar – dat is stokoud voor achtarmigen – van slechts nauwelijks een halve meter lengte niet voldoende kleurstof meer bevat om zelfs maar één letter te schrijven. En dan hebben we het over de letter i.

Gezien het voorgaande betoog is het eerste citaat “slap gelul” (uit het tweede citaat).

Conclusie

Wie de bal kaatst, verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Reageer
gravatar

Ik wil helemaal niks bevuilen! Zij Heilige Inkt kan op elke ondergrond naar wens gebruikt worden. En ik begon niet over gouden boekjes, dat was Uzelf. Mij maakt het niet uit waarop U Uw eigen boek schrijft met Zijn Heilige Inkt.

Ook blijkt er een misverstand over de kwaliteit van ieders Heilige Boek. Mijn eigen boek, geschreven met Zijn Heilige Inkt, is voor mij het beste. Maar daarmee is het niet voor andere mensen ook meteen het beste. Voor U is Uw eigen boek, geschreven met Zijn Heilige Inkt, het beste.
Het nadeel van een zogenaamd door god geïnspireerd heilig boek is, dat het meteen voor de hele mensheid het beste wordt geacht. Waardoor iemand zijn eigen individuele interpretatie van dat heilige boek voor de hele mensheid geldig acht. De qor’an waarschuwt daar al tegen: “Als iemand je wil vertellen wat Allah bedoelt, vraag hem: “Heb jij een laddertje naar de hemel?”.”
Als gelovige van Octopus Paul zou je kunnen zeggen: “Wil jij soms in mijn boek gaan zitten schrijven met Zijn Heilige Inkt?” En een ware gelovige houdt dan zijn mond.
MIJN boek is voor MIJ het beste, tot nader order, maar beslist niet voor jou.
Verder is het niet mijn troeteldiertje, Hij is de almachtige god, zoals elders aangetoond. Verder heeft Hij niet zo heel veel te melden: een octopus heeft geen gehoororgaan, dus hoeft ook niet te kunnen spreken. Hij doet dingen voor en wie leren wil, dat hij lere. En nog een foutje: het is geen Berlijns aquarium waarin Hij nu woont.

Overigens is de plaats van Zijn huidige lichaam niet belangrijk voor Hem: het is slechts een stoffelijk omhulsel van Zijn goddelijke geest, die gewoon weer ergens incarneert in een octopus in de oceanen.

Tenslotte: ik heb het WK helemaal niet gevolgd! Het gaat ook helemaal niet om voetbal.

Reageer
gravatar

@Kees22 44: Hoe durft u met uw inkt onze onbevlekte Heilige Boeken te bevuilen!
De Heilige Gouden Boekjes zijn zonder inkt in diepdruk geschreven.

Uw optimisme over godsdienstoorlogen omdat iedereen wel zal accepteren dat z’n eigen heilige boek niet per se ‘t beste is, geeft wel een indruk van de grenzeloze naïviteit die nodig is om de grondstof voor calamares tot god te bevorderen.
Even voor ‘t debat aannemende dat uw nog niet gefrituurde troeteldiertje uberhaupt iets te melden zou kunnen hebben: welk een stuitend gebrek aan mensenkennis wordt daar in dat Berlijnse aquariumpje vertoond.

En dat voetbalsprookje laat maar weer ‘s zien dat gelovigen in valse goden vaak ziende blind zijn, een beetje zoals de FIFA. U heeft bij het volgen van het WK waarschijnlijk ook geen gebruik willen maken van camerabeelden.

Reageer
gravatar

@doorgaans gewoon #44: Maar als iedereen zijn eigen heilige boek kan schrijven, is er geen godsdienstoorlog meer te voeren. Er is immers geen enkele reden om te denken dat mijn heilig boek voor jou geldig zou zijn, laat staan dat het beter zou zijn dan jouw heilig boek. Integendeel: mijn heilige boek is voor jou waarschijnlijk grotendeels onbegrijpelijk. Dat scheelt een hele hoop zendingsdrang.

Nee, Meneer kijkt niet liever voetbal, Hij bepaalt het voetbal. En nog sterker: Hij IS de voetbal. Hij heeft het vermogen tot camoufleren en imiteren van de normale octopus tot Zijn goddelijke niveau gebracht en Zich vermomd als WK-voetbal. Zo, in de kern van het spel zelf, kon Hij makkelijk elke door Hem gewenste uitslag creëren.
“Hoe kan Hij dan tegelijk in een aquarium in Duitsland geweest zijn?” zult U vragen. Welnu, dat is nou juist een bewijs van Zijn alomtegenwoordigheid en dus van Zijn goddelijkheid.

Overigens maakt Hij er geen punt van dat U met Zijn heilige inkt op gouden boekjes schrijft hoor.

Reageer
gravatar

@Kees22 41: Als elke gelovige zijn eigen individuele heilige boek kan schrijven, zal ook elke gelovige zijn eigen individuele godsdienstoorlog kunnen beginnen.
Dan zijn er inderdaad wel veel godsdienstoorlogen om te voorkomen.

Uw analyse van de heilige boeken van joden, christenen en moslims deel ik, met nog een kanttekening: eigenlijk is het nieuwe testament het heilige boek van de christenen, het ouwe dient slechts als achtergrondinformatie, zeg maar zoals het verzwegen deel van de koran. Zo werkt dat met testamenten, zodra je een nieuwe maakt, vervalt het oude. Dat veel christenen dat niet door hebben, zegt meer over hen, dan over hun godsdienst; de moslims hebben dat beter begrepen.
Dat zeg ik natuurlijk, omdat beide boeken expliciet de niet-genoemde achtergrondinformatie vormen bij de onze.

Maar waarom toch die achtarmige inktpot van u -pardon, ik bedoel natuurlijk inktgod- die te beroerd is om z’n eigen heilige boek te schrijven? Nee, meneer kijkt liever voetbal…

En dan, inkt, een ‘heilig boek’ geschreven met ordinaire inkt.
Hoeveel moeite kost ‘t nu om te zien dat onze Heilige Gouden Boekjes veel meer waarde voor de ware gelovige omvatten, dan die armetierige schriftjes die de gelovige in de Zachte Beestengod met z’n eigen hanepoten heeft volgekalkt?

Gouden Boeken zijn overigens uitstekend geschikt om andere gelovigen de hersens mee in te slaan.

Reageer
gravatar

@Volk: dat gejaag op records vind ik oneigenlijk.
Vraag is: hoe interessant is een onderwerp?
Als daar veel reacties op komen, is het interessant. En ook best wel een compliment waard.
Ik persoonlijk vond het Gronings drinkwater en Ramses Shaffy nog wel leuk.
Maar als er op een onderwerp een hoop slap gelul afkomt om het aantal reacties maar omhoog te jagen, is het minder interessant. Slap lullen kan iedereen wel.

Reageer
gravatar

@Monseigneur Paulus #36: Uw theologische onderlegging vertoont gebreken.
Het christendom heeft als heilig boek de bijbel: het oude en het nieuwe testament bijeen. Het nieuwe testament omvat de evangeliën en allerlei brieven van diverse apostelen en de apocalyps en zo en is exclusief christelijk.
Het heilige boek van het jodendom komt overeen met wat de christenen het oude testament noemen. Een deel ervan heet thora.
Het heilige boek van de islam is de qor’an en bevat verwijzingen naar het oude en het nieuwe testament, alsof het die bekend veronderstelt. Maar heeft verder niet veel gemeen met thora of bijbel.
Octopus Paul heeft geen heilig boek. Hij is er Zich van bewust dat heilige boeken vooral gebruikt worden om andere gelovigen de hersens mee in te slaan. Octopus Paul heeft Heilige Inkt, waarmee elke gelovige zijn eigen individuele heilige boek kan schrijven.
De verwachting is, dat dit veel godsdienstoorlogen kan voorkomen.

Reageer
gravatar

Wel moeten we eerst die $#%/&* lilliputters voorbij. ‘Don’t want no short people, don’t want no short people … etc’.

Reageer
gravatar

@ Jeettje: Die kerstactie in de zomer in Londen is in het geheim door de PVV georganiseerd: het uiteindelijke doel is om in heel Europa het hele jaar door in alle winkels kersversieringen te hebben en kerstcadeaus te verkopen: met de bijbehorende kerstmuziek die je dan iedere dag moet horen zal dit de moslims als vanzelf naar landen met de Islam als staatsgodsdienst doen emigreren. Die roomsen kunnen behalve gefrustreerder ook nog gehaaider zijn dan je denkt.

Reageer
gravatar

Tja, Monsè, wat zal ik zeggen? Laat uw baard staan gelijk een ayatollah en ook u heeft een kam nodig?

Het werpt toch weer een ander licht op die goedheiligman met zijn lange witte baard onder die mijter. En lag Myra niet op islaams grondgebied? Was Spanje niet ooit eigendom van de Moren, dat hij zich daarom zo thuisvoelt daar?

U heeft weinig om jaloers op te zijn eigenlijk, lijkt het.

Reageer
gravatar

Volk en Jeettje,

Uit zuinigheid delen wij met de moslims de joodse bijbel, zodat we aan één exemplaar voldoende hebben. In een enkel opzicht, zoals de vorm en de naam van onze huizen van aanbidding en de naam van ons opperwezen zijn we het niet met elkaar eens.
Wij zijn echter Roomser dan de Ayatollah, zodat u ons niet over één kam mag scheren met de islam, want kammen komen niet voor in onze gemeenschappelijke bijbel.

In Londen heerst niet het Vaticaan over de kerk maar queen Elisabeth II. Zij heeft meer met de kerstman dan met onze heiligman, wellicht ook omdat de laatstgenoemde celibatair is.

(Overigens zijn wij in dat opzicht in ons land aan de winnende hand. De hersinterklaasing heeft de afgelopen jaren behoorlijk voeten aan de grond gekregen.)

Reageer
gravatar

Jeettje,

Wij zijn jaloers op de vele aandacht voor de moslims en hun koran. Kan iemand in Den Haag een Partij pro Roomse Onvrijheid (PRO) oprichten?

Misschien een idee voor de SP (Stem anti Paus) van Emile Roemer. Daar zal heel wat meer stemmen mee worden gewonnen dan met een anti-moslimpartij als die van Wilders, want er zijn veel meer katholieken om tégen te zijn dan moslims.

Beter slechte reclame, dan onzichtbaar. Niet waar?

Het is een win-winsituatie. Zij meer stemmen en wij meer protestrozenkransen op straat, zodat we beter zichtbaar worden.
Daarbij schat ik, dat alle gemakzuchtige gelovigen – die alleen met kerstmis ter heilige mis gaan – uit schrik weer terugkeren in de schoot van de moeder kerk om mee te werken aan de opbouw van barricaden tegen het zondige geweld van de goddeloze antipapisten en bij te dragen aan de rekerstening.

Mijn zegen kunnen ze daarom krijgen.

Reageer
gravatar

@ Jeettje: jawel, zeker en uit betrouwbare bron weet ik ook dat katholieken heeeeeeeeeeel erg gefrustreerd kunnen zijn. @ Paulien: sommige dames (ik noem een Claudia de Breij, een Barbara Barend en internationaal zelfs een Drew Barrymore, Ellen DeGeneres en vul zelf maar aan) zouden in de zevende hemel zijn en het wel weten met 77 maagden. Misschien zit daar dan een vrijwilligster bij?

Reageer
gravatar

@Paulien, beroepsterroriste 30: Probeer die ervaren bomterroristen maar ‘s bij hun 77 maagden weg te praten.

Da’s een groot probleem in onze sector, het behouden en overdragen van expertise. Daarom zijn we bezig om te schakelen op geleide raketten.
Onlangs hebben we dan ook een nieuw opleidingscentrum geopend om blinde-geleidehonden om te scholen tot raket-geleidehonden.

Reageer
gravatar

Laatst werd mij gevraagd om mij beschikbaar te stellen voor het goede doel. Het is niet zo moeilijk, zeiden ze, bomgordeltje om en een bombh, de rest doen wij wel per mobieltje.

Maar wat moet ik nou met 77 maagden?

Bovendien kunnen ze toch beter een ervaren bomterrorist vragen.

Reageer
gravatar

OK, als onze nationale rattenvanger zich tot Holland zou beperken, had ik geen problemen met hem. Maar hij zit niet in de proviciale Staten van Noord- of Zuid-Holland, hij zit in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij is vertegenwoordiger van een deel van het volk van Nederland.
Dan wordt hij wel een probleem voor mij.

Reageer
gravatar

@Volk: weet je het zeker? Die moslims zijn niet te vertrouwen en praten je net zo makkelijk naar de mond als het ze uitkomt. Volgens Geert zélf dan.

Reageer
gravatar

@ Jeettje, helaas, zijn Indo achtergrond klopt (via zijn moeder) maar hij behoort tot de katholieke Indische stroming van oudsher. Laten we het erop houden dat het bij hem ook een grote lading onverwerkte frustratie kan zijn: het is de roomsen nooit gelukt om die hele Indonesische bevolking om te turnen, dus vandaar dan maar lekker hier in Holland tekeer gaan.

Reageer
gravatar

@24: Dat brengt mij erop dat we nog niks van Geert hebben gehoord. Hij kan tenminste zijn bewakers uitlenen aangezien hij zelf niet zal gaan: dat festival is “een linkse hobby” zoals alles wat een beetje de moeite waard is “links” schijnt te zijn.

Trouwens psychologisch interessant; zou er sprake zijn van overcompensatie? We weten dat hij een Indo-achtergrond heeft, en we weten dat minstens 80% van alle Indonesiërs moslim zijn.
Probeert Geert nou te verbergen dat hij eigenlijk moslim is?
Slim, heel slim. Eigenlijk sluw: hij is dan zijn eigen 5e kolonne.

Reageer
gravatar

d(a)g Erik,

Maar wat de Taliban heel goed hebben gezien is de maandenlange reclame van Wilders op De Speld met de oproep om tientjeslid van de PVV te worden. In Afghanistan moet een modaal gezin met zes kinderen een heel jaar leven van tien Euro. Die reclame is dus wel heel erg wrang.

Reageer
gravatar

Ook op de jaren 80 hebben de Taliban al een aanslag weten te plegen en raad eens: compleet verdwenen van de aardbodem gevaagd. Het moet niet gekker worden!

Reageer
gravatar

OPlossing van de Taliban: alleen de mannen mogen over de brug, de vrouwen moeten – uiteraard in burka – de sloot overzwemmen en worden vervolgens naar het separate vrouwendeel van Lowlands geleid, alwaar slechts keurige bands die louter uit vrouwen bestaan zoals Rockbitch zullen optreden. Vervolgens worden zij naar Talib gebruik gestenigd omdat ze naar zoiets verderfelijk westers en anti-mohammedaans als muziek hebben geluisterd. De mannen hebben hebben dan allang een tof weekend achter de rug met fijne muziek, drank, drugs en vrouwen – de boog kan tenslotte niet altijd gespannen staan – en keren in kennelijke staat over de brug terug

Reageer
gravatar

Even goed lezen waar het bericht overgaat.

De keiharde rockgroep Taliban geeft een moordend concert bij het bruggetje van Lowlands. Verwacht wordt dat velen daar zullen gaan hangen.

Minaretzanger en bandayatollah Mullah Omar is ook bang dat het concert in het water valt als het bruggetje met te weinig mensen instort tijdens het vurige optreden in het opjagende tempo dat wij van hen gewend zijn.

Overigens vind ik persoonlijk dat dit een brug te ver gaat.

Reageer
gravatar

Legaal kan het ook hoor: papaverhandel. Dan kan die handel van papa gewoon gebruikt worden als morfine in ziekenhuizen. Maar ja, sommige mensen hebben nu eenmaal een soort hobby in aanslagen en verkeerde drugs. Dan verhandelt papa dood op bestelling, wel weer een aardige titel voor een roman, dat wel.

Reageer
gravatar

Izze veelz te veelz!! Veelz te makeliek te bereikbare, wij worre onder die voete gelope zo. Zo kanne wij geen heilig orlog voere, veelz te gemakeliek. Zijne al gene heuvels, bruggetje is teveelz. Moete onherreberregzame zijn voor goerilla anders geen heilig orlog.
Enne veelz te veelz mense, zij lope papaverers plat, izniegoet!!

Reageer
gravatar

Kan natuurlijk ook zijn dat de Taliban geheime informatie hebben, waar wij niks van weten, plannen om het terrein in de toekomst als nederlands ‘Guantánamo’ te gebruiken.

Begrijp best dat zij graag meer ontsnappingsroutes willen.

Reageer
gravatar

Kees 22,

Weet je hoeveel aanslagen er in Nederland jaarlijks zijn en hoeveel slachtoffers er daarbij vallen?
Ik heb getallen gehoord, jongen, waar je bolletje van gaat duizelen. Maar wat lees je daar over in WikiLeaks? Niks.

Als je zou weten hoeveel in de aanslageconomie omgaat, verbaast het je dat de belastingdienst nog niet is aangepakt door de FIOD.

Reageer
gravatar

Ook kan het eraan liggen dat ze zelf slachtoffers willen maken en dat niet aan een toeval, dringende mensen of een wankel bruggetje te wijten mag zijn. Overigens was de Speld site er net even uit. Misschien down door de Taliban die hun geheime plannen hier onthuld zagen??

Reageer
gravatar

Nou ja, als je een leuke aanslag wil plegen, wil je toch ook wel een beetje slachtoffers maken. Zo’n krap bruggetje maakt dat onmogelijk.
En dan daarbij: je wilt er ook niet doorzakken als je met bomgordel en al het terrein op komt.

Reageer
gravatar

En waarom zouden ze dat nu ineens belangrijk gaan vinden? Waarom heeft de taliban ineens zoveel aandacht voor het wel en wee en de politiek in Nederland?
En waarom besteden wij er aandacht aan wat zij van ons beleid vinden?
Ik begrijp het onderling verband niet. Behalve dan dat ik inderdaad tegen geweld, wapens, oorlog en dat soort dingen ben.

Reageer