1 april nieuwsloze dag

Aan ons lijf geen polonaise

Nieuwsblad De Speld heeft besloten niet mee te doen aan de aloude mediatraditie om op 1 april uit te pakken met een artikel dat poogt lezers op het verkeerde been te zetten. Hoewel wij alle respect en begrip hebben voor onze collega’s in gedrukte en online media, die ook wel eens een leuke dag willen hebben, menen wij dat het in het verharde maatschappelijke klimaat ongepast is om op deze dag blijk te geven van onze spitsvondigheid, dan wel de goedgelovigheid van enkelen onder u te misbruiken.

De afgelopen week heeft eens te meer aangetoond dat humor en relativering in Nederland goederen zijn die hun courante waarde zeer snel aan het verliezen zijn. Media, politici en publiek zwepen elkaar op om een non-evenement van inferieure kwaliteit de status van wereldschokkende gebeurtenis te verlenen. Je zou bijna vergeten dat er nog een buitenwereld is. Waar ons land op meerdere vlakken in oorlog is en burgerslachtoffers maakt. En je zou bijna vergeten dat er over de redenen waarom wij in oorlog zijn met deze landen van onze democratisch gekozen regering niet gepraat mag worden.

Gelet op deze overwegingen heeft De Speld besloten op 1 april geen misleidend artikel, noch een ander, serieuzer, artikel te plaatsen.

De redactie


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *