Wikimedia Commons / Rijksmuseum / Wojciech Pędzich

Wikimedia Commons / Rijksmuseum / Wojciech Pędzich

Komt Nederland de slag om Joost Klein ooit te boven?

‘We moeten lessen trekken uit de Tachtigjarige Oorlog’

Nederland is hard geraakt bij de slag om Joost Klein afgelopen weekend. De schade is bijna niet te overzien. Hoe moet het land weer opgebouwd worden na deze nederlaag? Wij spraken historici om hoopgevende lessen te trekken uit de geschiedenis.

Historicus Mirjam Verbeek zegt dat Nederland vaker is teruggekomen nadat ze sterk in het nauw is gedreven. De Tachtigjarige Oorlog biedt verschillende aanknopingspunten. “Bij de Slag bij Heiligerlee in 1568 begon het verzet tegen de Spaanse overheersers. Eerst was Willem van Oranje gevlucht naar het Heilige Roomse Rijk om vervolgens vanuit daar het verzet te organiseren. Ook nu zal Nederland zich opnieuw moeten organiseren om zich te wapenen tegen de EBU.”

“We moeten ook zeker kijken naar de napoleontische oorlogen,” zegt historicus Bert Bokhoven. “Daar viel de Nederlandse republiek door de aanval van het revolutionaire Franse leger. Het duurde decennia om Nederland opnieuw op de kaart te zetten. Het zou goed kunnen dan we weer decennia nodig hebben om terug te komen van de slag bij Malmö. Het begint natuurlijk bij een goed georganiseerd verzet.”

Verbeek is sceptisch over de veerkracht van Nederland nu. “Voordat je collectieve verontwaardiging hebt omgezet in iets productiefs is iedereen verontwaardigd over iets nieuws. Op die manier blijft het land zich in de eigen staart bijten.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Zevenjarige Oorlog (1756-1763)
Derde Silezische Oorlog (1756-1763)
Vrede van Hubertusburg (1763)
Groot-Brittannië en Frankrijk bestreden elkaar ook buiten Europa. Dit is de reden dat soms naar de Zevenjarige Oorlog verwezen wordt als de “echte Eerste Wereldoorlog”.[2] Auteur Friedrich Schiller is geboren in 1759, 1805 overleden. Geen tweede, wieso sagen Sie das jetzt nur ter herinnering dat literatuur sterker is dan oorlogje spelen of blijven voeren van een ongewis pad. Op een enkeling na dan wellicht.

Reageer