Creative Lab/shutterstock.com

7 aanbevelingen voor de Schepping

Commissie Schnabel brengt langverwacht rapport naar buiten

Toen God de Aarde schiep, schiep hij ook een commissie die zijn Schepping zou controleren. Nu na 6000 jaar presenteert de commissie, die bestaat uit drie engelen en Paul Schnabel, haar 7 aanbevelingen:

1. Maak lekker eten gezond, en vies eten ongezond

Mensen moeten gezond eten, maar dat gaat vaak fout omdat gezond eten vies is. Friet en frikandellen moeten daarom gezond worden en andijvie en kool ongezond. Zo wordt het een stuk eenvoudiger en leuker om gezond te eten en met een beetje geluk komt er zo ook een einde aan het fenomeen ‘fitgirl’.

2. Corrigeer de zwaartekracht zodat mannen geen knotjes meer kunnen dragen

Het was natuurlijk nooit de bedoeling dat mannen knotjes gingen dragen, maar door onvoorziene omstandigheden (zoals de festivalisering van de samenleving) is het toch zo ver gekomen. De commissie raadt daarom aan om de zwaartekracht een beetje aan te passen zodat knotjes automatisch naar beneden vallen. Verder onderzoek naar de gevolgen is gewenst.

3. Maak opritten in Spanje langer

De opritten in Spanje moeten langer. Nu kun je de bocht nauwelijks maken en moet je keihard optrekken om op snelheid te komen. Er is ruimte zat in Spanje, vooral in het binnenland. Maak de opritten wat langer.

  • 4. Laat mannen én vrouwen zwanger worden

Natuurlijk, achteraf is makkelijk praten, maar het is een enorme fout geweest om de verantwoordelijkheid van het zwangerschap volledig bij de vrouw te leggen. Het lijkt een simpel gegeven, maar het heeft voor veel ongelijkheid gezorgd, terwijl het toch altijd het plan was om in beginsel een gelijke wereld te maken. Als zowel mannen als vrouwen zwanger kunnen worden krijgen mannen waarschijnlijk een groter verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen vrouwen vaker een avondje zuipen in de stad en andere vrouwen in elkaar slaan in de kroeg. De commissie raadt daarom aan nog eens goed naar zeepaardjes te kijken.

  • 5. Oorlogen beter spreiden

Vanaf het begin af aan heeft God besloten dat strijd een inherente balancerende kracht van het leven is. Die functie vervult het nog steeds, maar er kan wel beter worden gekeken naar de spreiding van oorlogen. Aan het begin van de twintigste eeuw na Christus heeft de mensheid bijvoorbeeld twee wereldoorlogen vlak na elkaar gevoerd, en daarna wordt de strijd nagenoeg alleen nog gevoerd in het Midden-Oosten. Daardoor ontstaat ongelijkheid in de verdeling van bijvoorbeeld leeftijd, land, en rijkdom. De commissie raadt daarom aan: oorlog in Australië.

  • 6. Excuses maken voor het verdrijven van Eva en Adam uit het Paradijs

Eva had niet van die appel moeten eten, maar de straf die erop volgde was buiten proportie. En bovendien definitief. Wat kan de generatie van nu eraan doen dat iemand 6000 jaar geleden een verboden Jazz-appel uit een boom plukte? Het terugdraaien van de straf is helaas gecompliceerd, maar voor excuses is het nooit te laat. Dit zou bijzonder gewaardeerd worden door alle nabestaanden van deze erfzonde. De commissie raadt wel aan de excuses zo te formuleren dat er geen schuld bekend wordt. Dit zou namelijk de weg openen tot een eindeloze reeks rechtszaken, en daar is momenteel geen budget voor.

  • 7. Periode zonder godsdienst proberen

De commissie adviseert tot slot om het op Aarde een tijdje zonder godsdienst te proberen. Volgens de engelen en Paul Schnabel heeft zingeving toch niet zoveel zin als aanvankelijk gedacht werd en er zijn toch redelijk wat onbedoelde neveneffecten geconstateerd. De mens wordt bij nader inzien zeer ongelukkig van het idee van een hogere macht. Vierhonderd jaar zonder godsdienst, luidt het advies, en dan opnieuw evalueren.

 

 

 

Download nu de app van De Speld!


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het is wijdverbreide misvatting (missvatting?) dat Eva van een appel gesnoept zou hebben. In een subtropisch klimaat groeien geen appels, hooguit granaatappels, pruimen of papaja’s. Er zijn al enkele experimenten geweest om het zonder godsdienst te proberen: het Schrikbewind ten tijde van Robespierre, met guillotine maar zonder weekeinde (alleen 10e dag was vrij); het regime van Stalin; de Culturele Revolutie van Mao Zedong; de Rode Khmer van Pol Pot en nu nog drie generaties Kim in Noord-Korea. Voorwaar geen lonkend perspectief!

Reageer
gravatar

Malle Aggie, jouw verhaal over nare schrikbewinden die al geruime tijd niet meer bestaan vormen toch geen hedendaags lonkend perspectief. Thans zijn eer nieuwe perspectieven met schrikbewinden in de wereld, veelal ook weer gebaseerd op een of andere godsdienst.

gravatar

Meneer Steed,
Malle Aggie bedoelt waarschijnlijk cynisch niet “lonkend perspectief, maar “lonkend alternatief” voor zijn religie. Hij is in zijn opsomming het schrikbewind vergeten, dat ook christenen uitoefenden. Denk aan de godsdienstoorlogen (ja ook in ons land!) Denk aan de vrome christenen die gesteund door dominees en pastoor de honderdduizenden indianen in zuid, midden en noord Amerika hebben vermoord en de wrede, diepgelovige junta’s aldaar in de vorige eeuw. Denk aan de barbaarse kolonisering waaraan zendelingen en missionarissen graag meewerkten. De slavenhandel, de kruistochten, de inquisitie, de vrome maar bloederige kerstening en meer van dergelijke godsvruchtige bedoelingen.

gravatar

Vergeet u mij ook niet?
U hebt er onbewust of bewust een handje van om uw beschouwingen omtrent religie en wereldbeschouwingen sterk te laten kleuren dooor uw diepgewortelde aversie tegen alles wat met westerse godsdienst te maken heeft.

Wellicht heeft dat te maken met uw D66/Goen Links-Profiel.

gravatar

“Thans zijn eer nieuwe perspectieven met schrikbewinden in de wereld, veelal ook weer gebaseerd op een of andere godsdienst, hetzij numineus hetzij horizontalistisch.”

gravatar

Het ging meteen al fout. God, een man en dus uiteraard nogal dom, had eerst de vrouw moeten schappen en daarna uit haar teennagel de man. Dat had heel veel, zo niet alle ellende gescheeld.

Reageer
gravatar

Goede God, geef onderhand eens toe dat de echte Jezus zich in Jeruzalem op een kruising voor een voortrazende Romeinse strijdwagen heeft geworpen om de mensheid te redden van zijn zedenpreken en gegoochel. Het heeft helaas niet geholpen.

Reageer
gravatar

Bij die zwaartekrachtknotjes had ik ook zwaartekrachtballen willen toevoegen, maar dan omhoog, zodat die lui eens kunnen zien waar wij vrouwen altijd tegenaan moeten kijken…

Reageer