Door katatonia82/shutterstock

Boris Johnson als enige kandidaat incompetent genoeg om brexit in diepere chaos te storten

De Britse conservatieven kiezen aankomende week de opvolger van premier May. Meerdere kandidaten zijn in de race, maar voor veel Britten is er maar één leider incompetent genoeg om het land in een nog diepere chaos te storten: Boris Johnson.

Volgens brexiteer Gary Walcott (42) komt Johnson niet alleen incompetent over, hij maakt het ook waar. “Hij is de enige kandidaat die binnenkort voor de rechter moet verschijnen vanwege zijn leugens en misleiding in de campagne voor brexit. Bij herhaling riep hij tegen beter weten in dat de EU 350 miljoen pond per week moest betalen. De vastberadenheid en het opportunisme waarmee hij dat deed, laten zien dat hij nu de juiste man is voor de klus.”

Download nu de app van De Speld!

Dave Smalls is al jaren enthousiast over de kwaliteiten van de staatsman: “In het verleden was Johnson eerst voor de EU, maar met het oog op de macht besloot hij in 2016 plots radicaal tegen de EU te zijn. Eerst wilde hij wel in de handelsunie blijven, maar later zei hij dat dit scenario niet een echte brexit zou zijn. Zijn ego is altijd belangrijker geweest dan het innemen van consequente standpunten. Combineer dat met het terloopse racisme dat extreem-rechts aanspreekt, dan weet je dat het hier gaat om een bijzonder inspirerende leider.”

Dacy Fullam (53) zegt dat hij de enige man is met de juiste ervaring: “Als minister van Buitenlandse Zaken heeft hij in de onderhandelingen met de EU laten zien dat hij geen enkele kennis van zaken heeft, noch bereid is energie te steken in het opdoen van basale feitenkennis om op een zinvolle manier te kunnen onderhandelen. Dat is de ervaring die we nodig hebben om op de meest spectaculaire manier uit de EU te vliegen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Nee, dit nieuws geloof ik niet. Want mijn meelijverdienende naamgenote is een vrouw. Dus zijn er gegarandeerd hordes mannen die nog incompetenter zijn. Die Jacob Mees bv., die nog te dom is om luiers te verwisselen. Dat zijn vrouw zo weinig vertrouwen in hem heeft dat ze een nanny moet inhuren! Kijk, ik kan het natuurlijk wel, maar als ik kinderen had gewild had ik echt wel geld bespaard door een man te trouwen die het werk van een nanny kan doen. Het uitgespaarde geld kan ik immers veel nuttiger besteden aan dure schoenen of zo.
Boris Johnson mag dan de incompetentste aller Britse mannen zijn, maar gegarandeerd dat nummers 1 tim 10000 (en dan ben ik nog voorzichtig) van de incompetentielijst ook allemaal mannen zijn.
Een verstandig mens stemt daarom altijd op een vrouw. Zet een paar honderd vrouwen in dat Lagerhuis en de Brexit was al lang fatsoenlijk afgehandeld.

Reageer
gravatar

Yo-kèm Vendunburg? Klinkt niet erg Brits. Hoe kan een EU-er ware politiek begrijpen?

Om de Brexit in de uliteme chaos te storten, moeten de Britten naar het buitenland kijken. Incompetente Britse politici doen nog steeds onder voor hun buitenlandse collega’s:

1. Donald Trump (VS). Brexit zonder akkoord, want dan kunnen de Britten de beste deal sluiten met de VS.
2. Thierry Baudet (NL). Hoezo Brexit-chaos? Wordt een Brexit-Nexit-chaos niet groter?
3. Angela Merkel (D) en Mark Rutte (NL). Hoezo Brexit is Brexit en Deal is Deal? Gewoon ieder verzoek tot uitstel blind accepteren en zo de chaos verlengen … Zij vertegenwoordigen de EU (!); kun je nagaan wat zij kunnen bereiken namens GB.

Buitenlanders?! Geen probleem; ook een Engelse traditie. Gewoon buitenlanders de schuld geven …

Reageer
gravatar

Boris Johnson is the only candidate incompetent enough to plunge brexit into deeper chaos

The British conservatives will choose Prime Minister May’s successor next week. Multiple candidates are in the race, but for many Britons, only one leader is incompetent enough to plunge the country into even deeper chaos: Boris Johnson.

According to brexit Gary Walcott (42), Johnson not only comes across as incompetent, he also makes it happen. “He is the only candidate who will soon have to appear in court because of his lies and deception in the Brexit campaign. He repeatedly called against the better knowledge that the EU had to pay £ 350 million a week. The determination and the opportunism with which he did that show that he is now the right man for the job. ”

Dave Smalls has been enthusiastic about the qualities of the statesman for years: “In the past, Johnson was first for the EU, but in view of power, he suddenly decided in 2016 to be radically against the EU. First he wanted to stay in the trade union, but later he said that this scenario would not be a real brexit. His ego has always been more important than taking consistent positions. Combine that with the casual racism that appeals to the extreme right, then you know that this is a particularly inspiring leader. ”

Dacy Fullam (53) says he is the only man with the right experience: “As a foreign minister, he has shown in negotiations with the EU that he has no knowledge of the facts, nor is he willing to put energy into it. acquiring basic factual knowledge to be able to negotiate in a meaningful way. That is the experience we need to fly out of the EU in the most spectacular way. “