Antonio Guillem / Shutterstock.com

Man trots dat hij niks van natuurkunde snapt

“Nee natuurkunde, daar snap ik helemaal niks van!” De 26-jarige Kjell kijkt trots naar zijn vrienden. “Nee echt. Hoe dat werkt met licht dat buigt, of wat het doppler-effect is? Geen idee. Of is dat scheikunde? Haha. Zelfs dat weet ik niet. Ik snap er echt niks van.”

De HR-medewerker verhaalt over hoe hij vroeger op de middelbare school al weinig tot niets van de wereld om zich heen begreep: “Ik haalde allemaal 4en voor natuurkunde. Kon er he-le-maal niks van.Het was dat ik kon afkijken bij een klasgenoot. Anders had ik nu nog steeds in de derde klas gezeten. Ik was waardeloos! Echt waar.”

De 25-jarige Mats kijkt jaloers naar zijn vriend. Hij snapt helaas wél de gravitatiewet van Newton en is daarom veroordeeld tot een goede baan bij een groot consultancybureau. Was ik maar als Kjell, denkt hij weemoedig. Hoe vet dat je het niet snapt. Zo vet.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wetenschap kwam voort uit het geloof, dat gekenmerkt werd door achterdocht en wantrouwen: ze geloofden juist in niets en niemand. Zo ontstond de wetenschap, die stelt dat niets waar is tot het bewezen is. Zo is de wereld van de mensen steeds verder verkleind, tot een soort wetenschappelijke vorm van ontkenning van alles wat bestaat en vooral iedere vernieuwing, gelardeerd met het nieuws van de dag met de ergste ongelukken.
Een ongeluk gebeurt bijvoorbeeld op de weg, maar er zijn allerlei kleine oorzaken die tot dat punt leiden terwijl de officiële wetenschap zich enkel met de verkeersregels inlaat, zo ziet de hele maatschappij eruit die van mensen iets heeft gemaakt minder dan een vlo.
Maar zo krijgt de wetenschap gelijk als de mens als soort straks geheel wordt weggevaagd.

Reageer
gravatar

Ha, veel beter,
Waarbij ik toch enigszins benieuwd ben naar de betekenis van het werkwoord onzomeren. Het kwalificeert niet als noodrijm. Verwarring loert door mijn urn.

gravatar

Natuurkunde heet nu ‘physics’ om dichter bij de sport als massa-evenement te staan.
De wetenschap breidt zich enkel nog horizontaal uit via het internationale onderwijs.

Reageer
gravatar

Tenslotte zou ik willen zeggen dat de mens momenteel zo verslaafd is door mechanisatie dat de meerderheid, bewust of onbewust, robots zijn geworden. Het is noodzakelijk hen te bevrijden van deze ramp, die dreigt vele subtiele vermogens van de mens te verwoesten door zijn spiritualiteit af te stompen. Eerlijke en grote wetenschappers verklaren openlijk dat veel van hun ontdekkingen momenteel nog niet onthuld kunnen worden. Ze lopen zo ver op de doorsnee mensheid vooruit dat de toepassing van deze ontdekkingen in het leven meer schade dan voordeel zou brengen.

Helena Roerich

Reageer
gravatar

Meneer Pan, Gods vertegenwoordigers op aarde draaien de boel om. Zij menen, dat mensen die gods verplichtingen (dus de hunne!) niet letterlijk opvolgen robots van de antichrist zijn.

gravatar

Natuurkunde is gebaseerd op dezelfde fixatie als het geloof bij oudgereformeerden, die zijn met hun doodse levensvisie trouwens vaak tamelijk goed in wiskunde en dergelijke.

Reageer
gravatar

Ons hele verrotte economisch bestel is erop gebaseerd, inclusief de zielloze inslag.
Ik ken iemand die er ook niet erg goed in was, zijn kinderen zijn allemaal afgestudeerd in exacte vakken. Hij kende de valstrikken en heeft de menselijke factoren eruit gehaald om te kunnen slagen en de mens als een biologisch product te zien. Dat herkende ik nog terug in de benadering van (de dood) van zijn ouders.

gravatar

Wat betreft gynaecologie. De gelijkheid van man en vrouw staat op hetzelfde vlak.
Sinds natuurkunde is er steeds minder natuur.

gravatar

Ik begrijp niet helemaal wat je probeert te stellen, Kjell, uh Kluo bedoel ik. Baseren de oudgereformeerden hun fixatie ook op concrete waarnemingen?
Vreemd.

gravatar

Het is beter dat ik het zeg dan u.
Want zelfs uw eindeloze uitsloverij voor de vrouw (en in het verlengde daarvan de ‘natuurmens’; immigratie) waar u mee galoppeert is ziekmakend, zelfs een hele generatie.
Ik vergeef de redactie; het was nodig om door de staatscensuur te komen.
Zo kan het wel.

gravatar

Ik doe het wel even voor onze Bant.

Vetten worden gesynthetiseerd in o.a. mensen. In plantaardige vetten komen veel vetzuren voor met dubbele bindingen (zogenaamde onverzadigde vetzuren); deze dubbele bindingen veroorzaken knikken in de moleculen, waardoor deze moleculen sl*chter stapelen dan de uit verzadigde vetzuren opgebouwde vetmoleculen. Door deze sl*chtere stapeling zijn de vanderwaalskrachten (de cohesie) tussen de moleculen van onverzadigde vetten minder sterk.

QED