Bron: KRO-NCRV

Een verklarende woordenlijst voor de formatie in Rotterdam

Huichelachtig = teleurstellend

Op social media en in de media circuleren veel verwarrende berichten rondom de Rotterdamse formatie. Bepaalde termen worden ineens heel anders gebruikt dan je volgens de gangbare woordenboekdefinitie zou verwachten. Om het gesprek van de dag te verhelderen hebben we een verklarende woordenlijst gemaakt voor de meest gebruikte termen.

Dictatuur: Gezonde democratische gang van zaken
Zespartijencollege: Niet het meest werkbare idee
Burgeroorlog: Eenzijdige teleurstelling in politieke gang van zaken
Cordon sanitaire: Democratisch tot stand gekomen college van B&W
Middenvariant: Gammel samenraapsel
Uitsluiten: Politiek bedrijven
Verbinding tussen links en rechts: Wanhopige oefening met een telraam
Verbijstering: Teleurstelling
Woede: Teleurstelling
Huichelachtig: Teleurstellend
Walgelijke uitkomst: Teleurstellende uitkomst
Walgelijke vertoning: Teleurstellende vertoning
Breed gedragen: Jezus Christus hebben we serieus de SGP nodig? In Rotterdam?
Ondemocratisch: Democratisch
Partijkartel: Politieke partijen
Het volk: Mensen die rechts stemden
De kiezers: Mijn kiezers
Mijn kiezers: Ik
Rotterdammers: Anonieme Twitteraccounts met een hond als profielfoto
Paul Rosenmöller: George Soros


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik ga er gemakshalve even vanuit dat het vak burgerschapskunde op Rotterdamse scholen niet zonder slag of stoot de doelen behaalt die ervan gehoopt worden. Maar misschien zou een module gemeentepolitiek iets kunnen verhelderen bij de leerlingen. Gezien de brisante uitkomst van zowel de laatste verkiezingen als het incongruente kippenhok dat vervolgens moet instemmen met de vorming een college met pakweg 10 wethouders moet het toch vrij simpel zijn om aan deze leerlingen in een paar lesuren duidelijk te maken hoe democratie werkt.
Je moet dus om te beginnen hoe dan ook de meest geprononceerde politieke stemmen (Leefbaar en Denk/Nida) bestuursbevoegdheid onthouden om dan over te gaan tot een vermeende orde van de dag die wordt toevertrouwd aan een bont gezelschap dat zich, hoe electoraal aangeslagen ook, mans genoeg acht om het o, zo foute Leefbaar en de twee Halalpartijen niet in de salon toe te laten, waarbuiten zij zich hopelijk zullen gedragen als tamme olifanten. De polarisatie moest immers worden getemd, zo bezwoer Paul Rosenmöller. Zoiets heet metademocratie, jongens…schrijf maar op.
Als maatschappijleraar zou ik mijn leerlingen deze vraag voorleggen: Zouden jullie het niet eerlijker vinden om ook Leefbaar en Denk/Nida in het college op te nemen? Leefbaar staat de portefeuille Openbare Orde af aan een Denk-wethouder, die dan korte metten gaat maken met het etnisch profileren en zal merken dat zoiets nog niet meevalt; Leefbaar krijgt daarvoor Economie en Haven voor in de plaats en moet zich de transitieagenda van Jan Rotmans eigen maken. Voor Nida verzinnen we wel zoiets als een Wethouder Infrastructuur en Verbinding. Ik zie mijn diverse klas al voor me: geïnteresseerd, betrokken en constructief met elkaar in discussie over zoveel democratisch geïnspireerde mogelijkheden.

Reageer
gravatar

Heerlijk en zo informatief om getuige te mogen zijn van Scherprecht door De Speld.
Een oude truc uit het politieke handboekje: Neuro-linguïstisch Programmeren: men geeft bekende woorden en uitdrukkingen een nieuwe betekenis die past in het bewerken van (publieke) opinies, tegenwoordig “mindset” genoemd. Een succesvol voorbeeld daarvan wordt al ruim 70 jaar toegepast door de ‘liberale’ VVD: door de hele periode jezelf als “Volkspartij voor Vrijheid én Democratie” te afficheren gelooft zelfs het structureel onvermogende electoraat tenslotte in deze evidente leugen. Kritische geesten herkennen echter moeiteloos de verzameling kapitalisten die haar belangen (landelijk, provinciaal en plaatselijk) veilig stelt. Belastingverlaging voor (hoog)vermogenden; loonsverlaging voor de minder gelukkigen. De rijzende ster in liberale gelederen is Alexander Pechtold die zijn graaiers “de enige progressieve partij” durft te noemen. Hans van Mierlo draait zich als een tafelventilator in zijn graf.

Reageer
gravatar

rot op met je Baudet of Wilders. De heer Roemer spreekt ook vloeiend Latijn. Alleen wel met Brabants accent

gravatar

Gossie, ik ben blij dat ik in Den Haag woon en niet in Rotterdam. De gevestigde politiek in Rotterdam met hun cordon sanitaire laat weer eens zien hoe in en in corrupt, dictatoriaal, verbijsterend en huichelachtig ze zijn.

?Het is een teleurstellende walgende vertoning waarbij het volk totaal genegeerd wordt.?

Corrie.

Reageer
gravatar

Ja,ik ben rechts en dat is mijn recht,omdat ik ondanks tegenstand van links,mag kiezen in dit land,dat steeds meer naar de knoppen wordt geholpen door links

gravatar

Het was je niet opgevallen maar ‘Links’ zit al weer een tijdje machteloos in de oppositie. En wees eerlijk: je kunt toch D66 -als zusterpartij van de VVD- toch met goed fatsoen niet’Links’ noemen? Pechtold zelf vindt van wel. maar die lijdt al een tijd aan kapitalistische bijziendheid.. Gelukkig is men nu weer goed ‘rechts’ bezig: de huizenprijzen gaan door het dak, dus starters moeten bij hun ouders blijven wonen, groot-verdienende CEO’s krijgen loonsverhogingen van 50 % plus bijpassende bonussen, het werkende volk moet het doen met maximaal 1,5 – 1,75 % en pensionado’s krijgen al 10 jaar geen stuiver rente meer op hun zelf gespaarde geld. Dus waar klaag je over? .