Shutterstock.com / dotshok

Syrische uitslover wil voortdurend laten merken dat hij Nederlands spreekt

Arrogante bolleboos werkt omgeving op de zenuwen

Ken je dat? Mensen die een woordje over de grens spreken en dat overal willen laten horen? Neem Ahmad, een 24-jarige Syrië die een paar woorden Nederlands spreekt.

Ahmad komt de bakker binnen. Hij sluit aan in de rij en wacht netjes tot hij aan de beurt is. De Syriër schraapt zijn keel. “Hallo mevrouw”, steekt hij van wal. “Mag ik brood van u?” Ahmad kijkt glunderend om zich heen, maar niet iedereen kan zijn talenknobbel op prijs stellen. “Wat een uitslover”, sist Mariëtte (48) naar haar man. “Hij denkt zeker dat hij beter is dan wij, alleen omdat hij een vreemde taal spreekt.”

“En mag ik daar ook twee krentenbollen bij?”, straalt Ahmad. “Ik hou van krenten.” De tomeloze arrogantie van de Syrische bolleboos blijft niet onopgemerkt bij Arno (27). “Ongelooflijk, waarom bestelt hij die niet gewoon in zijn eigen taal? Voelt hij zich te goed om Arabisch te spreken?” De bakkersvrouw verpakt twee krentenbollen en een brood. “Ik heb één tafel en één stoel!”, roept Ahmad door de zaak. “Alstublieft, dankuwel.”

Op weg naar huis komt Ahmad een oudere vrouw tegen. “Prettige dag mevrouw!”, zegt hij vriendelijk. De vrouw gnuift. “Meneer heeft gestudeerd zeker? Ga lekker in België wonen als je zo graag Nederlands wil praten.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik kan me herinneren dat je in Amsterdam in een café niet eens een boekje in kon kijken of ze zeiden ‘dit is geen bibliotheek hier’.

Reageer
gravatar

Drek, wat wil je hier nou steeds mee?
Die tang en dat varken hebben elkaar nog steeds niet geaccepteerd.

Vertel eens, en dan is het hopelijk klaar.
Want irritant is het wel.

gravatar

Ik Vraag Maar Even, Drok

Als iemand een boek schrijft, en in Nederland zijn er inderdaad zoals iemand hier opmerkte een miljoen mensen mee bezig, kun je beginnen met de titel, met je naam of schrijven. In dit geval net als op dit forum is de naam het belangrijkst. Dat is de narcismecultuur als emotionele hoedanigheid die dit land kenmerkt die gebaseerd is op ‘het geld’, die een mondiale ziekte is geworden die alles legitimeert, die altijd het laatste woord is en die kennelijk uit Rotterdam komt: wij verdienen het geld, in Amsterdam wordt het uitgegeven.

gravatar

Ik Vraag Maar Even,

Ik hoor nooit wat anders van die Rotterdammers, iedere dag.
Ik Vraag Maar Even, een van die andere stopwoorden als ze het laatste woord willen. Want onder ‘vragen’ wordt dezelfde zelfgenoegzaamheid verstaan.
Het punt is dat u betrokken bent bij poging tot moord op de Speld. Want dat is het niveau.

gravatar

Ik Vraag Maar Even,
Bedankt dat u uw neus weer hebt gesnoten in dit forum.
Het snot plakt alleen altijd zo.

gravatar

Maytreya, Mieke, John, Loek, Rapenburger
cum suis,

Het begon ooit veel belovend maar het begint nu sectarisch en dus wat benauwend te worden. De klare lucht is betrokken geraakt.
Uw misanteropie dreigt thans de overhand te kijgen.
Misschien is het goed om nu even een stap terug te doen.

gravatar

Gelul. Het is gewoon Frans Timmermans met een talenbobbel in zijn broek die voortdurend met zijn strakke plasser staat te wapperen van onze belastingcenten

Reageer
gravatar

so for our English native speakers a translation:
IS-warrior wants for during brand that he speaks Netherlands.

Arrogant Bolletje opzetbiscuit works environment on the nerves.

Can you that? People that speak a word over the limit and that wants to let hear overall?
Grab Ahmad, a 24 yearly Syria that a married couple speaks Netherlands words.
Ahmad comes inside the baker. He closes on in the row and waits neatly till he is on the turn. The Syrian files his throat. “Hello mademoiselle”, pitches he from Red Light District. “May I Herman Brood you?” Ahmad looks gloating around himself, but not everybody can put his language hill on the price.
“What a IS warrior”, sisses Mariëtte (48) to her man. “He thinks certain that he is better than we, only because he speaks a strange language.”
“And may I also two scrooge balls with?” beam me up Ahmad. “I love scrooges”. The endless arrogance of the Syrian IS-warrior is not unnoticed by Arno (27). “Unreligionable, but why does he not order normal in his own language? Feels he two good to speak Arabian?”
The baker woman grabs two scrooge balls and a Herman Brood. “I have one multiplication and one chair” shouts Ahmad through the case. “Please, thank you”