Wikimedia Commons CC: Markus Bernet

Wat als Spanje de 80-jarige oorlog had gewonnen?

NTR-serie 'Het Spaanse Rijk' doet veel stof opwaaien

Wat als Spanje de 80-jarige oorlog had gewonnen? Die vraag wordt gesteld in de nieuwe NTR-serie ‘Het Spaanse Rijk’. In deze serie is Nederland anno 2017 nog steeds onderworpen aan de overheersing van de Spanjaarden.

Het Nederland van Het Spaanse Rijk lijkt slechts deels op het Nederland dat we kennen. Het land wordt geleid door Koning Filips XXII (gespeeld door Ferri L. Somogyii) en zijn vrouw Koningin Maxima (gespeeld door Fatima Moreira de Melo). Het katholicisme maakt de dienst uit en in februari wordt in het hele land Carnaval gevierd. In de serie lopen de spanningen binnen het rijk snel op na de invoering van de 30ste Penning. Despacito staat nog gewoon op nummer 1 in de hitlijsten.

De serie laat op pijnlijk harde manier zien hoe racisme nog zou bestaan in Nederland als de Spanjaarden hier de baas waren geweest. Als je Jan of Piet heet, kom je in het Spaanse Nederland maar moeilijk aan een baan. En als Watergeus maak je al helemaal geen kans. Mensen zetten daarom ‘Juan’ of ‘Enrique’ boven hun sollicitatiebrief. Het expliciet laten zien van dit racisme stoot veel Nederlanders tegen de borst. ‘Onnodig schrijnende ongelijkheid’, vinden mensen op internet.

“Wij Nederlanders zijn ruim 400 jaar geleden een tijd onderdrukt door een verre overheerser die vrij snel de controle verloor over ons land. Daardoor bloeide de economie op en beleefden we de meest roemrijke periode uit onze geschiedenis. Daar wordt in deze serie de spot mee gedreven. Schandalig!”, schrijft columnist Thomas Hogeling.

Toch heeft de serie ook al een hoop fans. @JojoJohan63: “Iedereen valt nu over deze serie, maar al die mensen hebben wel doodleuk naar Michiel de Ruyter zitten kijken in de bioscoop.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ook ik voel de pijn van het Spaanse Rijk. Boycot Serranoham! Lang leve gekookte schouderham. Lang leve koning Willem Alexander. Lang leve het Nederlands elftal. Lang leve ”Going Dutch”.

Reageer
gravatar

Wat een grappig verhaal. Lachen. ?

Is het geen goed idee om ergens in een park een standbeeld over het Spaanse Rijk-verleden te plaatsen? Dan kunnen we daar één keer per jaar in traditionele klederdracht een klompendans doen.

I’m in!

Corrie.

Reageer
gravatar

Misschien kunnen we een paar standbeelden van Nederlandse slavenhandelaren neerzetten?

Die mensen hebben er hard voor gewerkt, en het is wel onze geschiedenis hè!

Alt-Rechts

gravatar

Wat als speld.nl niet had bestaan? Wat als Hitler had gewonnen? Wat zijn dit nou voor een vragen waar niemand een antwoord op heeft?

Reageer
gravatar

Weinig verschil want het ging die generatie daarna al mis. Want Adam en Eva kregen 2 zoons, die ene zoon doodde de ander uit jaloezie en trouwt met een leuke vrouw. Nu is mij vooral de vraag: waar komt die vrouw dan vandaan? De enige vrouw die er is, is hun moeder Eva!

gravatar

zal wel meevallen. Het enige wat er in komt is dat we de koning van Spanje vereren ipv de Oranjes. Waarschijnlijk hebben we dan ook geen triple A status voor kredietwaardigheid 🙂

Zelf stel ik voor dat we beter af zouden zijn met Roemer aan de macht. Dan zouden we quadruple A status hebben voor kredietwaardigheid

gravatar

Dus deze draak hebben we voor niets braaf helemaal uit ons hoofd geleerd?
Is het Spaanse volkslied een beetje tsjil?

En hoe kan het dan toch dat we opgescheept zitten met die oranje overbetaalde operette genaamd ‘ons koningshuis’. Niet dat ik de Spaanse versie wil, maar hoe kan dat?!

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf ende goed tezamen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders, hoog van namen
hebben ‘t u ook vertoond
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in ‘t eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar Dijn,
dat zij mij niet verrassen
in haren bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na ‘t zuur zal ik ontvangen
van God, mijn Heer, het zoet,
daar na zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
welk is, dat ik mag sterven
met ere in het veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezeten
met mijner heireskracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig in dat veld.

Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Oorlof mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,
‘t zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijden
en Zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in den gerechtigheid.

gravatar

Para nuestros hablantes nativos de español he traducido la reacción anterior:

Wilhelmus van Nassouwe
¿Soy yo, de sangre alemana,
Los fieles de la patria
Me mantendré con vida.
Una impresión de naranja
¿Soy libre, no conquistado,
El rey de Hispanje
Siempre he honrado.

En el temor de Dios vivir
Siempre he actuado,
Por eso soy expulsado,
Aterrizó por todo el país.
Pero Dios me gobernará
Como un buen instrumento,
Que volveré
En el regimiento de la mina.

¿Sufres a mis subordinados
Que es sincero en la naturaleza,
Dios no te dejará,
Aunque ahora estás ofendido.
Esa piedad desea vivir,
Orando a Dios día y noche,
Que me dará fuerza,
Que puedo ayudarte.

Vivir y estar bien juntos
No te he cambiado,
Mis hermanos, altos nombres
Te lo he mostrado también
El conde Adolf ha permanecido
En Frisia en ese entonces,
Su alma en la vida eterna
Esperar el día más joven.

Preciosos y altos nacidos,
De la tribu imperial,
Elegir un gobernante del reino,
Como un cristiano piadoso,
Alabado por la palabra de Dios,
Tengo bastante bonita,
Como un héroe sin miedo
Mi noble sangre es atrevida.

Mi escudo y mi confianza
¿Es usted, oh Dios mi Señor,
En Ti quiero construir,
No me dejes más.
Para que yo siga siendo piadoso,
Tu sirviente estaba más alto,
Expulsar la tiranía
Que me atraviesa el corazón.

De todas esas objeciones
Y mis perseguidores son,
Dios mío, quiero mantenerlo
El siervo casado Dijn,
Que no me sorprendan
En el coraje cabellos enojado,
No lave y lave sus manos
En mi sangre inocente.

Si David volar más
Para Sauel den Tiran,
Así que tengo que suspirar
Como muchos nobles.
Pero Dios lo exaltó,
Redimido de angustia,
Un reino dado
En Israel, muy grande.

Después de eso, recibiré
De dios mi señor el dulce
Después de eso, anhelo
Mi mente real:
Que es que puedo morir
Con honor en el campo,
Adquirir un imperio eterno
Como un héroe fiel.

No me hagas más honores
En el ritmo de las minas
Que se ve para empeorar
Los países del rey son buenos.
Que estás rompiendo a los españoles,
Oh dulce holandés noble,
Si lo recuerdo,
Mi noble corazón que sangra

Como un príncipe sentado
Con mi poder pastor,
Del tirano
Esperaba la batalla,
¿Quién enterrado en Maastricht,
Temía mi violencia;
Mis jinetes vieron empates
Muy valiente en ese campo.

Así tiene la voluntad del Señor
En ese momento,
Me hubiera gustado volver
De ti esta muy templado.
Pero el Señor desde lo alto,
Quien gobierna todas las cosas,
Que uno siempre debe alabar,
Y no lo deseaba.

Muy cristiano fue impulsado
Mi mente principesca,
Permaneció firme
Mi corazón en la adversidad.
El Señor yo oré
Fuera de mi corazón,
Que quiere salvar mi negocio,
Hacer mis condolencias de inocencia

Deja a mis pobres ovejas
¿Quién está en gran angustia,
Tu pastor no dormirá,
Aunque ahora estás disperso.
A Dios quieres ir,
Su palabra beneficiosa asume,
Como piadosa vida cristiana,
Se hará pronto.

Quiero confesar a Dios
Y su gran poder,
Que hago genes veces
El rey despreciaba
Que yo, el Dios el Señor,
Mayor Majestad,
Han tenido que obedecer
En justicia.

gravatar

Nee! De opstand werd geleid door willem van oranje vanaf +/-1648 en Napoleon kwam aan de macht in Frankrijk na het directoire (die op zijn beurt na de franse revolutie kwam) rond 1795

gravatar

Ah, zie je wel, ik vertrouwde het al niet!

Sinterklaas is gewoon de Spaanse inquisitie met Marokkaanse slaafjes.

En achter zijn rug om blazen ze in Barcelona z’n Sagrada Familia op.

Wat een toestanden!