CC 4.0 CarlosCeli

Wat moeten we doen met jongeren die terugkeren uit Lloret de Mar? 

'Ze zijn daar in aanraking gekomen met Blue Curaçao, dat kan niet lang goed gaan'

Veel Nederlandse jongeren die naar Lloret de Mar zijn afgereisd, zijn van plan om ook weer terug te keren. Dat blijkt uit een groot monitoronderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Eén van de aanwijzingen die het ministerie voor de massale terugkeer heeft, is dat de huidige Lloret-gangers steeds actiever zijn op internet. “Net op deze drijfbanaan gezeten, morgen weer naar Hoorn!” facebookt Jurgen O. (bijna 17) uit Hoorn bijvoorbeeld. “Het gaat hier duidelijk om een jongen die nu in Lloret de Mar zit en van plan is terug te keren,” aldus landelijk coördinator Dick Schoof.

De maatschappij lijkt onvoldoende voorbereid op deze stroom terugkeerders, waarschuwt Schoof. “Het gaat natuurlijk wel om jongeren die in aanraking zijn geweest met de Bumper’s Disco, met Goldstrike en Blue Curacao, mogelijk in combinatie met R&B, natte t-shirts en de volgende ochtend een excursie naar Water World Lloret.”

Sinds het aanbreken van de huidige zomervakantie zijn inmiddels ruim 700 teleurgestelde Lloret-gangers teruggekeerd, waaronder zevenendertig vrouwen omdat ze zwanger bleken. “We kunnen niet goed inschatten wat deze mensen na terugkomst gaan doen. Het is zeker niet ondenkbaar dat een teruggekeerde Lloret-ganger in Maarssenbroek zijn Toyota Corolla pakt, een subwoofer achterin monteert en daar met één arm uit het raam fistpumpend langs de Blokker en de HEMA gaat rijden.”

Ondanks de ervaringen van teruggekeerde Lloret-gangers vertrekken er deze vrijdag echter weer tientallen jongeren vanaf het Transferium aan de A16 bij Breda. “Er staat daar een witte bus met in gele matrixletters ‘Lloret’, dus het is wel duidelijk dat we hier niet te maken hebben met zogenaamde lone wolves maar met goed georganiseerde en bovendien spotgoedkope busreizen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Gelijk paspoort afpakken en terug sturen naar waar ze vandaan komen!! Dit is dus waarom we niet langer de grenzen open moeten houden!!

Reageer
gravatar

Ze kenne natuurlijk ook met mij meegaan. Eeen biertje drinken met Poetin, de kont kussen van een Argentijnse nazi en in mijn bootje van een miljoen gaan racen en lachuh om die verpauperde Grieken. Houzee! en azze dan met mijn vliegtuig meereizen en landuh op Sgiphol kunne we in de polonaise weer het land is. Max fint het ook goet.

Reageer
gravatar

Verzoek aan de petjes om de ramen van hun PSW’s (proletensportwagens) dicht te houden.

Tip 1: zet je stoel overeind, zodat je weer bij stuur en versnellingspook kan. Stuk meer ontspannen (vertaling: tsjil), rijdt makkelijker en veiliger.

Tip 2: hard optrekken en hard remmen heeft voornamelijk nadelen w.b.t brandstofgebruik, remslijtage, onverzekerde (23 jaar) schade, en (als je het ook maar iets kon schelen): asociale overlast. Wellicht dat je je stijve piemel nog als voordeel ziet, maar eigenlijk zit dat best ongemakkelijk, niet?

Reageer
gravatar

De hele IS-terugkeergedoe is duidelijk bedoeld om ons af te leiden van het werkelijke probleem: de terugkeer van dit soort losgeslagen jongeren, terwijl IS-strijders niet eens alcohol drinken!
Het is gewoon walgelijk racisme.

Reageer
gravatar

We zijn bezig om de kermis het hele jaar door te kunnen laten gaan ook i.v.m. de eilandpas. Hop on hop off. Je bent er zo met de bus.

Een reuzenrad zou een uitkomst zijn het hele jaar rond, bijvoorbeeld op Brouwerseiland of op het parkeerterrein van de museumboerderij Goemanszorg.

gravatar

For our English native speakers a translation:

Many Netherlandish young who traveled to Loretta Schrijver, are from plan to also again return back. That shines from a big monitor screen of the ministry of Magic.

One of the clues that the ministry for the massive return has, is the present-day Loretta-gangers are more active on the arpanet. “net sat on a floating dick, tomorrow horny again!” facebooks Jurgen O. (almost 17 months old) from Horn example.
“It goes here clearly about a boy that now in Loretta Schrijver sits and is from plan to again return,” althus landly GPS Dick Schoof.

The society looks insufficient prepared on this lightning returners, warns Schoof. “It goes naturally about youngs that were touched by Bumper Cars, Auric Goldfinger and the Vengaboys, possibly in combination with black people, wet t-shirt contest and the next morning an excursion to Water World Loretta.”

Since the breaking on of the present-day summer vacation are in middle about 700 dissapointed Loretta-gangers back turned, where under 37 women, because they bleach pregnant. “We kan not good estimate in what these people after back come go do. It is certain not unthinkable that a returned Loretta-ganger is in march pants to get his holy cow, with sub dog behind fixing and with one arm from the window fist pumping next the Walmart and Primark goes driving.”

Unthanks the experiences from back turned Loretta-gangers leave there this friday really again dozens of young from Transferium on the A16 at Breda. “There stands a white bus with yellow matrix-printed letters ‘Loretta’, so it is clear that we have here not to make with so named lone wolves, but with good organized and up then spot cheap bus trips.”

Reageer
gravatar

Wanneer Lloret-gangers weer terugkeren naar hun geboorteland moet je ze verplichten een lijndanscursus te volgen.

Dat brengt ze in aanraking met Hollandse normen en waarden en ‘the fun of it’.

Succes is daarbij verzekerd. 🙂

Corrie.

Reageer
gravatar

Beter van niet Corrie. Tenzij je per see wilt dat de volgend generatie kinderen de dupe wordt van een hele lichting ouders die hun kroost opzadelen met hun echtscheidings probemen. Op FAcebook kun je er van alles overlezen.

Dat is nou het lijndansen van tegenwoordig.

Wordt er depressief van. 🙁

gravatar

Als ze terugkomen is het te laat.
De paspoorten dienen te worden ingetrokken zodra ze op Schiphol in het vliegtuig zijn gestapt naar het oorlogsgebied.

Reageer
gravatar

Autochtonen: gelijk in de detox in het opvangcentrum op Schiphol. Allochtonen: onmiddellijk één van hun paspoorten (naar eigen keuze) afnemen en terug naar Lloret de Mar of alternatieve waterboarding (300 liter thee drinken) in gezelschap van Groot-moefti’s Asscher, Samson en Cohen. Gewoon direct duidelijkheid scheppen.