Waar moet je op letten als je een modelcontract opstelt met je date?

'Voorkom schijnzelfstandigheid'

Bij elke date bereik je het punt dat je door middel van een modelcontract duidelijkheid moet verschaffen over de aard van je betrekking. Als je een contract aangaat draag je daarmee ook de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden. Dat klinkt romantisch, maar daar moet je niet lichtzinnig mee omgaan.

Schijnzelfstandigheid
Veel mensen denken dat ze zelfstandig zijn terwijl ze in grote mate afhankelijk zijn van één partij. Als je elkaar meer dan 3 dagen per week ziet, zit je al snel in de risicozone. Jij vindt dan misschien nog wel dat je zelfstandig bent, maar als je de helft van de week bij elkaar in bed slaapt, gelooft niemand daar nog wat van.

Gezagsverhouding
Hoe groot de verleiding ook mag zijn, let er op dat er geen gezagsverhouding ontstaat. Als jij toe bent aan rolspelletjes en scheve machtsverhoudingen moet je een langdurige relatie aangaan. Natuurlijk mag de opdrachtgever wel aanwijzingen en instructies geven over het resultaat van de opdracht.

Meerdere opdrachtgevers
Wees helder over het feit dat je meerdere opdrachtgevers moet hebben. Contractant 1 kan daar problemen mee hebben, maar uiteindelijk ben jij het kind van de rekening. Diegene kan graag de exclusieve beschikking hebben over jouw diensten als ‘date’, maar dan moeten er ook gewoon heffingen en premies betaald worden.

Laatste tip: Kun je onverhoopt je verplichtingen niet nakomen, geef dit dan tijdig aan zodat je vervangen kan worden. Uiteindelijk zijn al jouw diensten volstrekt inwisselbaar.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Houdt daarbij de volgende artikelen van het BW goed in de gaten, want anders procederen ze je blind:

Artikel 658 lid 1 Burgerlijk Wetboek Boek 7

Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Titel 10. Arbeidsovereenkomst

Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 658

1. De opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden schade lijdt.

2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden lijdt, tenzij hij/zij aantoont dat hij/zij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.

3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever kan niet ten nadele van de opdrachtnemer worden afgeweken.

Reageer