Bron Flickr - Waiting for the word - CC - BY

Niet genoeg animo voor Dag des Oordeels

‘Veroordeling en vernietiging niet interactief genoeg voor hedendaags publiek’

Het einde der tijden gaat voorlopig niet door. De Dag des Oordeels stond oorspronkelijk gepland voor 17 mei a.s. maar de animo voor het Bijbelse evenement valt erg tegen. De organisatie beraadt zich op een nieuwe communicatiestrategie “Misschien moeten we iets met social media proberen.”

Alles was ervoor uit de kast getrokken. Miljarden levende en overleden wereldburgers zouden worden beoordeeld, de Aarde zoals we die kennen zou na een aantal grote plagen uiteenvallen, de strijd tussen Goed en Kwaad zou na Goddelijke interventie eindelijk beslecht worden en het Beest en zijn volgelingen zouden worden verbannen naar de buitenste duisternis. Helaas kan dit alles geen doorgang vinden, maakte de organisatie middels een visioen bekend.

In de Hemel overheerst de teleurstelling. “We hebben hier eeuwenlang naartoe gewerkt”, laat Jeroen (één van de vier ruiters van de Apocalyps) weten. “Kosten noch moeite waren gespaard. Maar blijkbaar leven veroordeling en vernietiging niet op Aarde.” Ook Anne-Fleur, de Hoer van Babylon, is ‘not amused’: “Soms vraag je je wel eens af waar je het allemaal voor doet.”

De organisatie heeft de ziel van een communicatie-adviseur ingeschakeld om de Dag des Oordeels beter te vermarkten. “Waarschijnlijk waren we ook wel te ouderwets, met een Scheppper van Hemel en Aarde die vanaf een grote witte troon gaat vertellen wat mensen wel en niet goed hebben gedaan, dat is voor het publiek tegenwoordig niet interactief genoeg. Misschien moeten we er een app van maken.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik had begrepen dat het niet doorgaat omdat de kosten van de beveiliging te hoog zouden worden. We zouden toch niet willen dat er iemand gewond raakt op zo’n dag?

Reageer
gravatar

De illustratie doet mij erg denken aan het teken- en schilderwerk in De Wachttoren. De 14 getoonde gelovigen zijn -op twee (2) na- allemaal Wasps (White Anglosaxon protestants). Een van beide niet-wasps is bovendien geknield (artritis of principe?).

Reageer
gravatar

Ik, daarentegen, zie 12 Jehova’s Getuigen die de wereldondergang met open armen verwelkomen. in dat typerende clair/obscur kleurgebruik van de Wachttoren. Ik zie óók twee minderjarigen die de Dag des Oordeels blijmoedig afwachten. Dit soort plaatjes is niet geschikt voor deze jeugdige kijkers, volgens de Jeugdbescherming.

gravatar

ik probeer al jaren een afspraak te maken met God voor de dag des oordeels, maar God’s agenda is helemaal vol: Er blijven maar mensen die met hem bidden waardoor die geen tijd heeft!

Reageer
gravatar

Oh, god, Dit gaat natuurlijk eindigen met een zelfevaluatie, de vloek van de moderne werknemer en student. “En, zou je jezelf naar de hel sturen, als je het voor het zeggen had? Eerlijk zeggen!”

Reageer
gravatar

Enfin, ick sta ten allen tijden tot Uwe diensgt. Mede teneijnde Den Spelt eenen ‘sociael medium’ is, waervan d’n draegwijdte eenighe imposantie tot gevolgh heeft. Er sijn alhier selfsch enkeele bekeerlinghen oovertuigt geraekt. ‘t Verzoeck mijnerzijdsch d’n Apocalypsche voorlopigh nogh eeven uijt te stellen sijt middelsch mijnen aenbede tot U gekoomen.

‘t Gansche volck wensgt immers broot ende spelen, ende ietsch om naer uijt te kijken wanneer U d’n poort waaghenwijt openzet.

Tenslotte wort er op d’n vrijdagh sowieso meer visch geconsumeerd, opdat sij alhier d’n wegh wort gewesen hoe de trap desch levensch in Uw rigtingh te bestijgen.

Reageer
gravatar

Daar zit de paus achter ! Hij heeft iets tegen oordelen en kan een potje breken bij God. Het zal wel weer uitdraaien op een fletse en vrijblijvende evaluatie.

Reageer
gravatar

Beste Trollenvangert,
De naam Corrie betekent maagd en maagd is in het Angelsaksisch …. ? 1 op 1 vertaling dus that’s all.

Schelden is niet nodig toch…

gravatar

Dit is plagiaat!
Iedereen weet dat de dag des oordeels in 2012 was.
Wie denken ze voor de gek te houden?

Ik vond er trouwens niet zoveel aan.
We mochten niet eens zelf vuurwerk afsteken.

Om de hoeveel jaar is dat eigenlijk, de dag des oordeels?

Reageer
gravatar

Zo aan het artikel lezen hebben onze christenbroeders vergeten om de I.S.I.S. erbij te betrekken.

Wanneer ze dat hadden gedaan zou er meer animo voor de Dag des Oordeels zijn.

Het is gewoon een kwestie van framen wil je succes hebben. 😉

Corrie.