Liveblog Algemene Beschouwingen

Nu gebeurt het, straks niet meer

Tijdens de Algemene Beschouwingen debatteert de Tweede Kamer over de vraag waar we nu eigenlijk helemaal mee bezig zijn. De Speld is erbij en doet live verslag.

19:55 Op Nederland 2 is Rail Away begonnen: wij beëindigen ons liveblog. Morgen zijn we terug voor de beantwoording door het kabinet. Tot die tijd wordt dit liveblog herhaald. Dag.

19:41 Tijdens de inbreng van 50+ verstoort een verwarde man zijn eigen verhaal.

19:22 Schaduwpremier Thieme vraagt het kabinet om een reactie op de plannen van het schaduwkabinet.

19:21 Een coalitie van Partij voor de Dieren presenteert een schaduwkabinet, bestaande uit premier Marianne Thieme en staatssecretaris Esther Ouwehand. Thieme: ‘We zijn een geloofwaardig alternatief voor Rutte-II.’

19:03 SGP-leider Van der Staaij gaat niet in op avances van flirtende Kamervoorzitter.

18:42 Kamervoorzitter Van Miltenburg vraagt aan de fractievoorzitter van GroenLinks of hij zich eerst even netjes wil voorstellen voordat hij aan zijn maidenspeech begint.

18:05 We naderen de schorsing voor het diner. Emile Roemer en Ron Fresen zijn inmiddels voor 150 man Chinees aan het halen.

17:43 Het woord is aan D66. Eerder kraakte de fractievoordichter van D66 het kabinet in een fractiesonnet.

17:35 De SP-achterban gaat later deze week naar de meridiaan van Greenwich om te protesteren tegen de nullijn.

17:20 Volgens Buma heeft de VN bewijzen dat het kabinet nivelleert. VVD-fractievoorzitter Zijlstra kaatst de bal terug en wijst op Russisch rapport waarin staat dat juist de oppositie verantwoordelijk is voor nivellering.

17:11 Buma: “Voordat het CDA het kabinet steunt, moet de koopkrachtdaling van √2 procent van een tweeverdiener met 6,3 kinderen, een auto uit 2009, drie honden, een goudvis, acht bejaarde ouders, een eigen huurhuis, een elektrische fiets, een studieschuld van een ton en een inkomen van 1,73 keer modaal gerepareerd worden.

17:04 Buma ageert tegen belastingverhogingen: “Door dit kabinet betaalt de rijkste 100% van alle Nederlanders meer dan 80% procent van alle belastingen!”

16:52 Politiek commentator Frits Wester: “Rutte tot nu toe foutloos in het debat.”

16:22 Samsom zegt dat de PvdA voorstander is van de aanschaf van een jachtvliegtuig dat zichzelf voortdurend vernieuwt: de F5.

16:12 In Vak K hebben Jeroen Dijsselbloem en Ivo Opstelten het eerste potje klaverjassen gewonnen van Lodewijk Asscher en Ronald Plasterk.

15:43 Roemer interrumpeert Samsom: “Schande dat het kabinet de ZGW en de OWGB wil ontkoppelen, terwijl de LUWA en de BD al wegbezuinigd zijn. Mensen in de WIBO zijn de dupe!”

15:15: Volgens onderzoek van De Speld zijn er 19 mensen in Nederland die het kabinet steunen. Lees hier de volledige lijst.

15:12 “Me schatje nu aan het woord. Go lieffie!”, aldus de PvdA-persvoorlichter.

14:26 Den Haag telt af: nog vier uur en dan begint de inbreng van Arie Slob. Tienduizenden mensen zullen zijn toespraak live volgen via grote schermen op pleinen en in cafés. Burgemeester Van Aartsen roept treinreizigers op om niet meer naar Den Haag te komen: “De binnenstad is nu echt vol.”

13:21 Jeroen Wollaars volgt voor ons de sociale media: “Momenteel wordt er nog niet over het debat getwitterd, maar we blijven het volgen.”

13:01 Zijlstra en Pechtold zijn het oneens over de juiste wijze om ZZP’ers te bestrijden.

12:40 Het kabinet wil dat werk gaat lonen. Een goed idee? Heeft u ervaring met werken voor geld? Deel uw ervaringen in de reacties.

12:10 Zijlstra reikt het kabinet de hand. “We zijn het als VVD vaak oneens met dit kabinet, maar dit is gewoon een fenomenale begroting. Chapeau.”

11:46 GroenLinks-leider Bram van Ojik loopt naar de interruptiemicrofoon met een verlengsnoer: “Wij willen een verlengstuk zijn van het kabinet.”

11,38: VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt dat het kabinet de noodzakelijke maatregelen zal moeten nemen om Nederland op een duurzame manier sterker uit de crisis te laten komen. Kamervoorzitter Van Miltenburg probeert de gemoederen tot bedaren te brengen.

11:18 Debat geschorst wegens onsportief gedrag.

11.14 Drukte bij het kopieerapparaat: alle 150 Kamerleden krijgen een kopie van de 122.000 handtekeningen die Wilders heeft aangeboden.

11:04 Hoofdelijke stemming over motie van wantrouwen. Oplossing maatschappelijke problemen lijkt nabij.

10:56: Pechtold vraagt Wilders afstand te nemen van neo-nazi’s. Ter herinnering: 10 verschillen tussen Wilders en Hitler.

10:42 Een Kamerbode stelt de Grondwet weer in werking. Nederland is nu een constitutionele monarchie.

10:37 President Wilders valt in zijn speech Job Cohen keihard aan.

10:35 Kamervoorzitter Van Miltenburg drukt op het verkeerde knopje en stelt de Grondwet buiten werking. Geert Wilders profiteert en roept de republiek uit.

10:32 De waterschapsverkiezingen van 2015 werpen hun schaduw alvast vooruit. Volgens politiek commentator Ron Fresen is de kans groot dat de Algemene Beschouwingen en veredeld verkiezingsdebat worden over grondwaterzuivering, sluisonderhoud en irrigatie.

10:12 Geert Wilders zegt dat het kabinet dit land kapot maakt.

10:04 Wegens een technisch mankement loopt onze berichtgeving een half uur voor op de Algemene Beschouwingen. Onze excuses voor het ongemak.

10:03 Kamervoorzitter Van Miltenburg opent de vergadering.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Zeer vreemd, mijn reactie is verdwenen! Gelukkig weet ik wat ik schrijf. Dus sja: van poppenkast nar circus tot BigBrother-show. Je mot haast wel gek zijn om nog in die kolder te geloven!

Geef je stem nooit meer weg. Stem op jezelf.

Reageer
gravatar

Als avondsluiting lees ik u voor uit het eerste boek Koningen hoofdstuk 19

1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3 Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4 en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5 Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6 Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7 Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17 Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’
19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20 Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

Dat de Heere u moge zegen en over u mag waken tijdens uw slaap. Welterusten.

Reageer
gravatar

Zeg hoofdonderdaan drs Mark Rutte,

Dat poepie hebben Wij ons volk al laten ruiken bij Onze eerste toespraak op Onze troon.

Overigens, wat zat dat malle ding ongemakkelijk zeg. Lekker gezellig onderuitgezakt met mijn benen over een leuning dat vodderig A4-tje voorlezen ging helemaal niet. Een lekkere blond schuimende Reinheitsgebot kon er ook al niet van af. Hik Nou die ridders die vroeger in deze zaal zaten, zaten echt niet op een droogje toen. Hik Wat is er mis gegaan met onze cultuur? Jij moet het weten, malle gabber. Jij hebt immers geschiedenis gedaan. Hik O ja, dat is waar ook, Wij ook. Maar Wij hopen dat jij er wel iets van hebt opgestoken.

Hoofdonderdaan Mark, wat is een participatie samenleving, dat jij Ons liet voorlezen? Wij hebben dat binnen de familie nog overlegt. Maxi’s pappa kende participación de la sociedad nog van de tijd dat het staatssecretaris van landbouw was. Maar over de betekenis wilde hij liever niet praten.

gravatar

Ik ben het totaal oneens met Zijlstra en Pechtold om Zelfstandigen Zonder Persoonlijkheid te gaan bestrijden, geef ze er op zijn minst eentje, dan kunnen we zien wat er van komt..Daar kunnen we toch een experiment van maken ?

Reageer
gravatar

Ze hebben allemaal Satanische ouders. En kinderen apen de ouders na. Wat daar zit in de tweede kamer is gewoon een Danteske Gruwel.

gravatar

“Kamervoorzitter Van Miltenburg vraagt aan de fractievoorzitter van GroenLinks of hij zich eerst even netjes wil voorstellen voordat hij aan zijn maidenspeech begint.”

“O Jee, ik….” stamelde de man als antwoord.

Reageer
gravatar

Vlak voor de dinerpauze komt Pechtold met een motie die vergaande hervormingen bepeleit: Afschaffing van de Eerste kamer, het aantal zetels in de Tweede kamer terugbrengen tot 100, invoering van het bindend referendum en invoering van de 5% drempel. Samson verklaart zich faliekant tegen, want hierdoor zal de PvdA geen JSF piloten kunnen leveren. Kamerdominee van der Staay verklaart dat hij als deze plannen doorgaan in retraite zal gaan in het heilige land. Maurice de Hond voorspeld dat de plannen van Pechtold zullen leiden tot een Anschluss van Nederland als deelstaat van Duitsland. In een reactie stelt Pechtold voor om Nederland dan maar aan te melden als 25e kanton van de Confederatio Helvetica, zuiver en alleen om het kroonjuweel “bindend referendum” voor de ondergang te behoeden. Rutte was niet voor commentaar bereikbaar omdat hij volgens zijn woordvoerder een afspraak heeft voor een zakendiner met Merkel en Hollande

Reageer
gravatar

Ik heb zojuist uit anonieme doch betrouwbare begrepen dat de pinguïns op Antarctica nog menselijk vlees zoeken om hun land verder te helpen, dus dat Nederland een onafhankelijke staat binnen de natie Antarctica wordt …

gravatar

Dat klopt waarschijnlijk, ik heb een gedeelte van de mensheid teruggeroepen uit Antarctica. Echter ik heb het geven van voorlichting omtrent gezonde voeding aan de pinguïns die daar zijn achtergelaten nagelaten, dus dat laat ik er nog achterna sturen voor later en mag met het oog op de tijd dus laatlichting genoemd worden.
Eskimo’s zijn als vlees beter geschikt aangezien ze meer vis gegeten hebben en dat is nu eenmaal meer in overeenstemming met het normale voedselpatroon van de pinguïns.

gravatar

Wilders dient motie van wantrouwen in tegen de algemene beschouwingen. “We waren al gemeen, maar dat beschouwen, daar zijn we niet van. Wij weten toch al wel hoe het zit.”

Reageer
gravatar

Er moet reuring komen in de Kamer. Ik ben dat slap geouwehoer meer dan zat. Antwoorden geven op elkaars vragen is gewoon verspilling van de kostbare tijd die de gewone Nederlander moet betalen. Er moet meer worden gescholden en gevloekt. Dat geeft duidelijkheid en is verstaanbaar voor mijn achterban.

Nederland heeft genoeg van het afbraakbeleid. Daarom heb ik besloten, dat als dat zielig, miezerige, hypocriete mannetje Pechtold nog een keer mij publiekelijk in de Kamer demoniseert, hij ogenblikkelijk door mijn Kamerknechten in elkaar geslagen moet worden. Dat geldt ook voor die miezerige Slob die nota ben het hypocriete mannetje wilde verdedigen. Dat zal ze leren den grosse Führer, pardon mij te beledigen.

Reageer
gravatar

Naar ik heb vernomen zal de blonde Kamerbelediger, tevens alleeneigenaar van de bv Partij Voor Vloeken in de nacht van 9 op 10 november a.s. speciaal voor een belangrijk smaldeel van zijn achterban landelijke activiteiten initiëren als nagedachtenis aan een belangrijke historische gebeurtenis in 1938.

gravatar

Heel eerlijk moet ik bekennen dat ook ik wel eens voor mijn geld heb gewerkt. ongeveer 36 jaar als ZZP’er. Langzamerhand begrijp ik dat ik mij daarvoor moet schamen. Sorry Nederland voor deze langdurige misstap.

Reageer
gravatar

Geef mij de 33,34 % van wat u over heeft en u hoeft zich van mij nooit meer te schamen en bent direct vergeven. Ik ben hierbij financieel gezien op zijn minst 3 keer zo aardig als een voorganger was tegen de rijke jongeling, dus grijp die kans, die komt nooit meer.
Onder voorbehoud dat het een positief saldo betreft,

Met vriendelijke groet,

Lodewijk van Eikeltjesland

gravatar

Ik werk af en toe voor geld. Op zich bevalt dit prima, alleen moet ik toegeven een mooi weer werker voor geld te zijn.
Het is gewoon niet fijn tippelen in slecht weer of bij koude.

Reageer
gravatar

Humor: Als de PvdA zo doorgaat past straks de hele fractie in één JSF toestel, aldus Wilders.

Reageer
gravatar

Op zich hoeft het geen probleem te zijn als de pvdA fractie in een dergelijk vliegtuigje past, ze kunnen namelijk in een andere partij op gaan en dan blijft er helemaal niets van over.
We hebben pas echt een probleem als de leden van dit kabinet zich met behoud van salaris weg laten promoveren tot bestuursleden van FC Knudde. Op dat moment hebben ze een echte wereldbaan, waarin iedere fout geoorloofd is. Sterker nog, het geeft ons reden om te lachen.

gravatar

Wil ik vanochtend gaan zappen, zie ik een hoogblonde cabaretier die iedereen en alles ervan langs geeft, maar beledigend wordt als hijzelf wordt aangevallen. Leuk joh !

Reageer
gravatar

Halve Zijlstra zoekt verkering en heeft net een account aangemaakt op Second Love. Kamerdominee Van der Staay overweegt een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen.

Reageer
gravatar

Wilders beweert data Rutte Nederland wil verkopen aan Europa. Rutte ontkent: “De koers ligt momenteel veel te laag, en dat lijkt nog wel enkele jaren zo te blijven.”

Reageer
gravatar

Hier moeten we de PVV van overtuigen.
Als Europa nu onze staatsschuld aflost, stappen wij uit de EU.
Dan zijn ze daar van het gezeur af en wij van onze schuld.
Dat is een win-win situatie en daar moeten we dus absoluut voor gaan.
Het scheelt ongeveer 12 miljard aan rentelasten per jaar, daar komt zelfs nog de jaarlijkse aflossing bij,tel uit je winst.
Bovendien kunnen we dan als onafhankelijk land, dan nog veel harder naar Europa schreeuwen, want daar zijn vrienden voor en blijven ze openstaan voor kritiek. Als ze hier niet voor openstaan, verzinnen we wel wat anders. 1% voor dit idee lijkt me wel voldoende, mits het lukt.
We moeten ten slotte bescheiden blijven, nietwaar ?

gravatar

Zo niet dan worden ze uit de partij geflikkerd wegens opinievorming.
Dat is nu eenmaal in strijd met de partijstatuten, lang leve de Vrijheidspartij !!! Je hoeft niet meer na te denken, lang leve de vrijheid !!

gravatar

Ik adviseer u om het volgende te doen:
1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma’s en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
2. Typ w32tm /resync en druk op ENTER.

Uw klok lookpt 1 minuut voor.

gravatar

Geachte bermtoerist, ik wil mijn voordeeltje graag in stand houden. Niettemin dank voor uw reactie.

gravatar

11.05 Het is nu niet meer 10.53, ook niet meer 10.56, eveneens niet meer 10.59 en bovendien niet meer 11.02

Reageer
gravatar

11.02 Het is nu niet meer 10.53, ook niet meer 10.56 en eveneens niet meer 10.59.

Reageer
gravatar

10.59 Het is nu niet meer 10.53 en ook niet meer 10.56.

Reageer
gravatar

Wat geil! Open ik dit dagelijkse dagblad en word ik meteen geconfronteerd met een foto van mijn hoogblonde krijgsman, mijn blanke Bader Hari, mijn engel uit de Playboy! Dank mijn Speldje, dank, dank, dank!

Reageer